Sunteți pe pagina 1din 54
Si Potiuni Rp, of Avetat de amoniac . 40 gr. Acetat de amoniae .8—10 gr. | Licoarea lui Hoffman . 2 gr. Potiunea lui Todd + . 450 gr. | Sirop de coii de porto- O lingurd de suipi In ora cale n febrele eruptive, Api qe 8. p contra dispueei, asfixiei ap. (Grasset), Avetat de amoniae 810 gr. ag I-ra de beladona . XXX pi E Licoaren lui Hoffman. 10.gr, Acetat de amoniae 0,50 g Spt cloroformatt. H™, Propr. fiziee si chim, Licid incolor, foarte refringent, et ios usor eterat, gust aera, D=1,468, Vierbe la 4472, Propr. gi indie. terap. Preconizat contra dispneii car- ince si aceleia a arteriosclerosilor. Forme farm., posol. Intreb. ert. Pur san asociat, eu 3), n groutatea sa cu cloroform, in inhalatii (se intrebuinteard fiole Inchise), 87, Amyl (nitrit de) — Amylivn nitrosum, Fler sani nitro, © Az 02 Azotit de amyl, Prop fizice si chim, Lichid limpodo, galbui, en miros tennzttor, neplicut, insolubil in apa, solabil in aleool, eter, Foarle alterabil in contact cu aerul si cu lumina, Fierbe lao Foarte volatil, LXXIM picituri cantarese 1 gr. pistreaz in fiole de stick galbena. Toxic. Inte foarte repede In organism, producind 0 accentuatd a fetit si a partilor superioaro a trun- = ae chiului, din eauza actianit sale direete asupra vaso-dilata‘ vilor, actiune urmata de o cidere a presiani sanguine. Inin oste accelerata si amplitudines respiratorie marita, Asupra singelui produce o transformare a liemoglobinei In methemoglobin, si ca urmare In doze mari dispnee, perde- rea cunogtiintei, convulsiuni, paralizia centrilor respivatorii, In ‘loze mart se mai observa diminuarea migetrilor yolvtare> pierderea excito-reflectivititii, micsorarea ritmului cardiac, opri- rea cordalui in disstols, neregalaritate respiratorie. Conte in eat sifoarte periculos tn toate starile congestive terio-sclerozi Propr. yi indie. terap. Vasodilatator energie, Inter uin- tat in inhalatii In angina do piept, astm, migrend, in epilepsie ea paliditate a fet{i, In sincope (mai cu seams In cea elorfor- miei), In nevralgil, In hemoptisii (J. Rouget). Preconival In doze mari in peumonie (Hayer Forme farm. posol. Inired. ext. IV—X piedturi inhalafie (80 ponte repeta de 2-3 ori po zi), Organisy obignueste eu el gi doza trebue atunci marita. La copit | picdturi, Prof. Hayem a Intrebuintat fara accilente itr amyl in doze de L—G piciituri pe zi. Medicamentul servat in mod obignuit tn fiole continan | X picdturi. treact peste doza de XXV piedturi in 24 ore, deat dips o perioadé de obisnuinga destul de langs. 88, Amyl (salicilat de). — Fier amil salicilie (° 11) — CHE OFE Syn: Amytenol. Conjine Gl%o acid si icilic co Propr. fiziee si.chim. Licbid incolor, em miro= ) went, aproape insolubil in api, colubil in aleool, eter, clorotorm D=1,069 la -+ 19°, XX piesturi S 4 ge, si indie. terap. Suceedaneu al salicilati ui de metil, citruia este preferat din cauza mirosului plitent. Intre buintat intern in reumatismul srticular acut (Lyonnet): ar fi mai hine suportat cite o dati decat salicilatul de sodiu. I-xtern se Intrebaintenza tn stare pura in aplieatiuni eontra artrop tillor reumatismale, In fambago si tm anumite nevealgii. (Sei ‘i Forme farm. posol. fitred, ints 12 gr, In capsule a ape 0,20 gr, Dulreb, ett Badijeonage san aplivatiun’ de 2— pe regianea duretoasé, care se acoper’ apoi en gutaperci. Liniment antirewmatismal Menthol... . . . . 2g Cloroform ... 2. 3 gr. Js Balsam tranguille . . 60 gr. Salicilut de amyl. . 45 gr. Ext, 39, Amyl (valerianat de), Eter amyl valeridnie C+H4— Coens, Propr, fiz. si chim. Lichid incolor, mobil, volatil, cn tmiros eterat, insolubil ta api, se amestect ea alcoolal, eterul, olenrile: dizolva bine eolesterina (1 parte este solubila in 5 péir{i valerianat de amyl), Fierbe Ia 188°. Propr, si indie. terap. Antispasmodie, tntrebaintat tr litiaza biliark. Sedativ, intrebuintat tn colicele nefretige, Forme farm. posol. inired. ind. 0,50 gr—1 gr. in cap- side a O10 gr, sau In emulsie, Pofiune (emulsiey Ro. Be Valerianat de amyl . 0,50 gr. Mueilagia de carraga- hen 5%... +. 14 gr Oleu de migdale dulei 42 gr. Valerianat de a-nyl 0,60 g1 Glen de migdale dale” 8 gr, Gumi arabiea 5 Sirop de gutai, . Sirop de smeura 30 gr. pit di ‘ Api distil. ... . 30 gr. se asa to SA se faci o emulsie. Agiti Aen renciet amir, damatate | sticia, In litinza billard,e& 60 hadi, sau limite, Contré eo. |i do o dati Intr’o jumftate licelor hepatice ((, Pouch@l). “paar cu lapte, 40, Amylen (hidrat de) sau pental sau alcool amylic ZCHE tertiar CIP¢— CH cre \ On Prope. fiz. si chim. Lichid inrolor, ex mivos de camfor a ages side menté cn gust eterat gi proaspat, solubil In 8 pllrti api, solubil In orive proportie tn alcool ‘Toxie. In doze toxive: incetinivea cordulai si respira‘ti, paralizia centrilor nervosi, caderea tensianii sanguine si moarle prin oprire respiratorie primitiva. indie. terap, Hipnotie, noturburdnd nici eirei Jatia, nici respiratia. provocid Intr’o jumitate de ork un sown calm, far fenomene penibile [a desteptare. Recomandat eu deo- sebire In insomnia necvoast simpld six In aceea a epilepticilor- alienatilor si aleoolieilor. Forme farm., posol. Infrel. int. 2—4 gr. In potiume aro- matizata, capsule, La copii 0,05 gr.—0,10 gr. pente an etale. Tntred ext, Clisuie. Pofiune lisa’ Ry Bp: Hidrat de amylen. . 4 Hidrat d@amylen. . 5 gr. — Mucilagiu de gumt . 20 Sirop de smeurt . . 50 ge, APA. «50 gee Teese oe ated lipnotic, (Fischer). O lingura de sup’ confine ‘Solufie 050 ge. de hidrat de amylen, gp, Hideat de amylen. . 20 gr. Apa distil 21300 er. 2—8 linguri iv’ putin vin ceurat, In epilepsie. (Blocq. di. Anestesina. — ae amido benzoat de etil. zie cr 8G ce me c Propr. fiz. gi chim, Padré alba, inodors, fara gust, fourte putin solubit in api rece (1 la $00); pajin solubil In cox calda, solubila in alcool, clorofarm, eter, acizit diluati, acetona, grisimile 3 Propr. Anesteric local intern gi ext. Intrebuinfat intern tn. afectiunile faringelulai gi taringelui, in a stomaculai, In tusea rebel. Intrebuintat eu deo- aT in cistite. byline, loach oleios Forme farm, posol. fulred, inl, 030. gr—0,50 In exterior contra hemoroizilor, dermatozelor prarigi- in Intreb. ext. Pudré san solutit oteioase pentru aplicatit fovale. Supositoare 0,02 g Mirtura gt. Ponradd 10%). Ap ss Meno ar In rino-léringologie, penten inhalatii, (Von Noorden) hen 50 gr. Anestesing |) 2 050 g Solutie wleioasa ou de vaselingy. g. - ering yi Ber py entra a imbiba o mest ‘ f de tifon, (Faraneal al urechiiy, | Anestesint . . . 20 ge. ' Mentol 10—20 gr. Solufie Olea de misiine . . 100 g | Penteu inhalalii, Laringil cu disfagie. (Kessel). idee gs aa absolut << 45 gr, Angelica. — Angelica Archangelion, angelica grati- sl. Spirit. Ombelifere. intreb. Riclacini, tulpind, fructe. incip. activ. Olen esential si indie, terap. Stomachic. (Intra In comporitin eului Ini Garas). me farm., posol. fired. i 4-20 ge. pentru 4000. Tinctura 10-15 gr. Infuzie de raddeini. ‘alsamicd saw balsamul Oliban. 2 se 410 gr. nuidoralai de Permes Balsam de folus : . G0 gr. F Benge -. .. . . 60 gr. R Tntrebuintat pur san diluat cu apa tn teatamental anumi= tor eezeme cronieo si mai ext seam in cripiitarile maint ler si ale buzelor Re livin’ de angelic 10 yr. Flori de hypericum . 20 gr. Aleool 80°". » 720 gr. Aloe din Cap. 40 gre Sminnt 5°.%. £40 ge ees 43, Anason stelat. — Anason de China, Mlicpnn verum,. (Magnoliacee) aromatic, Se preserie tn infu: fine, La eopii ¢ Part, intreb, Fructele (fara semint Princip. aetiy. Oleu esontial. 2 Propr. si indie. terap. Stimukut, stomachie ear ainativ ie contra meteorismulat, Forme farm, posol. fitreb, ints Pudrd: 1a yr tn hae 50 get ge Tupuzio = 1%, Tinetura: 1-20 ge 44. Anason verde. — Part. intreb. Fructe, Prine, activ. Olen esential, Propr. si indie, terap. Carminativ, tnirebuintat contra mpinela arisum (Ombelifere). timpanismatui Korme farm. posol 14 ge. dof Aleoolat 1-15 gr. Budine Rp. Padra de nuea vomica 0.05 gr. Puded de anason ... 020 gr. pentra 1 hulin; 2 pe zi Rp. Padra de edrbune de plone aoe ~ 020 gr. Padra de’ anason verde . 0,20 gr. pentru 1 bulins 8 pe xi, Pachete Rp. Calome! prin vaport . O01 gr. Padra de seminte de anagon verde”. . Q01 gr. Intreb, int. Esentit La eopii I pieat, pentru an etate. XLIL picatari ¢ 4%, La copii 4 la 500. Hidrolat 3-100 ge. X picaturl, gr. Puded Padea de nuea vo- mica. . Lactora pentea 4 pac La copii. (Combs). Rp Bicarbonat de sodia 0.5 gr Greta preparatt . . (15 gr. Popsina £010 gr, Pura de seminte de amason verde. . 0,05 ges Padra de naca vomien (inet nillige) . 0,005 pre pentru 1 paciet; 2 pe ai ™ Produse Farmaceutice Speciale ale gourowit! MAURICE LEPRINCE | DEPOZIT SI REPREZENTANTA GENERALA Studerus & Co. Bucuresti = oe : pone ae Indicatia terapeutica: Constipatia obignuits, Boli de ficat, | Constipatie in timpul sarcinei, alaplirel, ete, Cholegoe apo Copragox de primul rang. Modul de intrebuintare: Pilule de o,f0; 1 sau 2 pilule la ‘masa de seara pand Ia vindecare, Este un tratament | Sonu un pargatiy objgnuit Guipsind Principiile utile ale vascului Cascariné beprince Indicatia terapeutick : Medicament hypotensiv, Hyperten- siunea, Arterio-Sclerozi, Hemoptysie, Guta, Turbu- rarile Menvpausei, Nephro-Sclerozé, Regulator al ac- tivitatei inimei si al circutatiei generale, Modul de intrebuintare: Pilale de 0,05 : 4—t0 pilule intre pranzuri, A se da deodaia dovele necesare. Ampule a Rhomnol a ge Gu baz de acid nucleinic pur si de nucleophosfafi naturali Indicatia terapeuticd: Puternic reconstituant al nucteului | celular, antineurastenic de elita, indicat in toate afec~ fiunile ¢yszrasice consumptive. Modul do intrebuinfare? Pilule de 0.05 : 4—6 pe zi ja pran- zuri. Sacharura granulaki 0,10 la lingurité de cafea. O lingurita de cafea sau de desert la mese p. adulti, p. copii |) dup varsti, Ampule 1,5 si 10 c, (0,05 de nucleinat de soda de cc} p. injectit hipodermice: special indicate in ff boli infectioase pronunyate. Sa : ae ee ) | repre de Carbune animal Riciir Cérbune animal combinat cu factori fisiologici si adjuvanti cat acid clorhidric. — Carboacid — ; pepsina — Carbo- acid clorhidric si pepsin’ ~ Carboacid epsino —; tanat de albumina. — Tannocarbon — ; ex senae sic. —Carbolax --; Indicat in terapia absorptio~ ala, flatulent’, colite, disenterie, holera, titos, intovi- cayiuni diferite 3 ori pe zi 2-6 tablet ier ,GEDEON RII Produse ale Fa OVAKLIMAN RICHTER TABLETE Compozitie de Ovar, brom, lactat de calciv, papaverina | si teobromina) || Suprima plangerile obiective gi subiective ale limacteriulvi 3 oni pe zi 12 tablete Produs al Fabricei .GEDOEN RICHTER, Timisoara CLANDUOVIN RICHTER Extract apos din ovar proaspat de vaca, in fiole absolut sterile. Timigoaya Fiecare cme. contine hormonele unui gram ovar proaspat. rari al Indicatiuni: Hipofunctiane ovarian?, turbu menopeuzei, 3-6 injectiani pe saptemané intramuschiular sau intravenos, _, Produs al Fabricei ,GEDEON RICHTER*, i Pafivni Rp. | Esentt de anason . V pleat, | Ateool 60... . . Sgr. i Sirop de guu:t 30 gr. Api 60 La ord o linguriti, in coli- cele intestinale ale Sugaeilor, (Comby) Ro Sirop do gum. ] Sirop de opin. || ad 40 ge. Sirop de menta : | e Api'de monti - | Apa distilata de : amason peatru 120 eme. Diaree, aay. 45. Antimoniu (oxid alb de). — Syn. Antinonin d- foretic spalat. Autimoniat acid de potasiu. (Sb. Of KEP. Sii- ‘ bium diaphoreticun. Prope. fizie pil, Fart gust, eu rea Incomp. Cu a eile, clorurii si Propr. si mitiv, eontea-stimulant, Forme farm, posol. Mrfreb, dit. 1-5 ge, tu loos i si chim, Pudet alibi, inovlord, insolabila In alealina. i (formatie le corpi toxt vlubili, sulfurii, crema de tartru, indie. terap. Expectoront, in dozi mire ¥ ) eu strarile (une gumoast. Lr enpits 020 gr. pentru an etate. Pojiune Rp. Ovid alb deantimoniu 2 gr. Gami adreganti . . 0.20 gr. Zahir. See Sirop we fotide por- tOOAL can. oe = 2 DOIG Apa distilata . 8. pentra 5 ene Fieeare le sap outine 0,20 gr, da oxid le sntimonia, Rp Osid alb de antimonia Aleoolutura de aeonit XV ‘Trade maca vomica X pics Sirop de ipeca. . .. 10 Sirop diacod. 2 1 1 20 g ‘Api de teiu 20 os In bronsita’ croniea a et fizematositor. G. Robin, itimauie 0.36 Sirop de poligala. . 20 5 Infazio de tein). {W In & vulgar, 4 inguri pe zi. UG. Lemoine) Jail ee 46, Antimoniu (protoclorur) — Stibiw clorw/wn. yn, Uni de avtimoniu. Propr. fizice si chim, Gristale foarte higeomet translucide, fusibile la 73"2: 0 zecima «le apa le disolva cantitate mai mare precipita oxiclorural Sh O Cl Prope. 31 indie. terap. Caustic energie, prevonisst tn tratamental lepusului Forme. farm, posol. Solulie pen’ terna si pomadi. t intrebuinjarea Rp. Lanolina 5... 8g cn 4, i i Pentru cauterizarea placar- lara de, antimontul 5 ge, | delor vie tapas, dept ce sa covainizat prealibit regina. 47. Antimoniu (oxisulfur de). — Kennes. I amestec In proportii variabile de trisulfur «le antimoniu hilea tat, de sulfur de sodiu si ie piroantimoniat dle sodiu, Kerme- sal nu este dect un oxisulfur le antimoniu. Propr. fiziee si ebim. Pudra rosie brant, inode’, inso lubilt In apa gi alcool Alterabil sub influen{a luminii si umi- dititii, dind nastere la HS. Ineomp. Cu acizii si sirurile acile (alaun, cremi de tarteu), yumi adragants, sultatii si clorurit solubili (prectpitat)3 gint, mercur, plumb (sulfari insolubili si eslorati. Propr st indie. terap. Expectorant, se Inteebainteaz’ In brongitele cu hipersecretie, pneumonie; emetisant si covtta stimulant ta doze mari, Forme farm, posol. Iitreb. int. 0.10 gr, —0,25 gr to pilule san pofinne qumoasd, tublele (QML gr. de tabletij. La copii 0,01 gr. pentra an etate, Preparatiile cu Kemes na trebuese lutte aproape de mose. ean Loch Pilule Rp. Rp Looch ab... . 450 gr. Kermes Wb Kermes mineral 0,10 ge.— Gumi amoniaci 0.90 gr. Extr. de digitala. | OU O lingur& Ia dont ore, penteu 25 pilule; A—10 pe ai a Ry Sirop de tolu. >. 30 gr. aie 1 Ina de poliala 25 150 gr. Fee poligaia } 28 0,05 er. © lingura la 2 ore. Potra de opin: einct mil - entra 1 pilat Rp. Kermes . ... 0,05—0,i0 gr. Aleoolatura de fran); yy Pofiwne ze ie aconit ., AY EX i ra de beladona . | pitt. Sirop de flori de por- i toca. ss. + 80 gr. Keemes . 0,0lge.—0,30gr. | Apa de teiu Seo BSN Ca fingurita’ la copii de Api distilata de —10 ani, In” laringiti stridu- uro-cerasus . . 10.gr, | Toast a 48, Antinoniu (tartrat de potasiu gi de). Byetic, tratru stibiat, Stibiun Kalio tartricum, CEOH—CHO(SLO)—COOK-L gO. Propr. fizice gi chim. Cristale octacdrive transparente, efloraseente, Inodor, ea gust acen gi napkicat, Solabil In 14 piirli apa rece, in 2 de apa fierbinte, in i9 de glieerind, inso- uh in alcool si cloroform, Reactie acid la turnesol. Incomp, Acizi si steurile acide (limonade citrivs, tartrie et,), aleali, earbonatit si sulfatit alealini; taninul, apa do ealciu, aleial, quingaina, revent, sirop de gumé, atbumina, sublimatul, cave este redus, Toxic, Peste dozi de 0,10 gr. poate da nastere la feno- move de gastroenterita puternic# et colapsus (holera atibia Posten a fi tolerat de organism trebue proseris In doze frac~ {louate si repetate. Prope si indie. terap. Hfecte variabile dupa doz si modal de administrare, 1. Vomitiv eneraic tn dozt de 0,03—9,05 gr. pentru adult Iuat Inte’o mie cantitate de ap (100-150 gr, api), in dont rinduply Ia 5 minute interval, Din cauza actinnii sale depresive asupra i sistemulai nervos musehialar, em nici bitteinilor, niei hotnavilor slabiti atceste camiri este de preferat ipeca, si asupra nit trebue si fie dat si niet copiilor miei, In ee 2. Purgativ, in dozi de 0,05-0,10 gr. fat Int’ mere cantitate de apa UL litra). 3. Expectorant tn dozo mici de 0,005 gr.—-0,01 gr. repe- tate de mai multe ori pe zi, Nuse proa Intrebuintoar es stare, 4. In injecgit intra vbnouse. (injectia subeutanat oe prom duce escara), paraziticil In tripaxosomose (boala somuv/ui), it leishmanioce (Splenomegalia tropicaki sau Kaliazar), ete 5. La exterior, emotical ivitt pielea producind pustule si uleeratiani. Forme farm. si posol. Iatveb. int. 0,03-0,10 vomitiv i 100—150 ge. api; 0,05 gr.—0,10 ge. ea pargatie in 500 -1000 gr apa. La eopit: cinei miligrame de an ctate Este mai bino sf vai abtineti do al preserie Ia cop Intred. ext. Lmplastrn, pomade (L In $0). Pitule Potinine Rp. ) Rp. : 1] | Tatra stibiat .. 0,05 gre Tartry stibiat., um miligram | Sirop diacad Bee de hiosciai cous tilig. Pudra de Dover . . 003 gr. pentru 1 pilulé; 840 po zi. (Pusea tuberculesilor). \ | dulep_gamos, © lingura I | lemoptisi, (G. Lemoine). Rp tra stibiat 003 0,05 gr. Apa de Banards | Sirop de poligi’a 30 gr. Solfat le maguezin. at ge. | distil, de tein. 120 gr. etic ~ 005 ge. | O Hogupa la 2 are. (Bxpe: Sulfat foros. 0,80 gr. \ torany, Tartrat slo potasiu gi Pudra voraitivé do sod... + 060 Rp. Ant cone A eee Pade de ipeca 1 Filtrenzé. 100900 er. re- pir do seed oe aolutiv ; 200 ~350 gr. laxativ. I ipnrte it mmcheto. st zs aunul I 10 minute, Clisma purgativd puting apa cada, Soltifie pontrugimjoctit i intravendlse nae de sena 13 Sulfat de sodia cristal. 20 cv. Ro. Emetic . 020 ge. | Emotie es Api q pentru ©. 500 ar. jorur de sodia. . Frunzole de sena gi sulfa: Apa distil tul de sodin vor fierhadn api 10 gr. din “nseasta filtecs GOL gr. emeti tsi adauga cineticnl. co er HYPEROL RICHTER 35°|, greutate H’ O° in stare solidi | ORISTALIZAT si TABLETE a 1 gram fart ww reresese-actiune vitiimitoare oversees Desinfectant si desodorant puterni Cristalizat dupH nevoe 1 x tableta 1a *), pshar cu apa. Dezare: ACITOPHOSAN RICHTER Sarea de calciu a fenilchinolin acidului carbonic sia acidului acetil-salicilic | Pulbere gi tablete « 0,6 gy. in tub de 10 gi 20 tabl. | INDICATIUNI: Reumatism, profilactic in gripa, diateza uricd, ete. Doza: 3 ori pe zi 1-2 tablete. Produs al Fabricei ,GEDEON RICHTER®, ‘timigoara ADIGAN RIGHTER “srs 4 me. seu | clei coresnne fet a 0.0002 gt Stopantin Thoms Nu confine substanjele care irita stomacul. . Nare acfiune eumalatiod, —— |) Se alla in comerf-sub forma de solujie pentru administra. 1: rea pe cale bucald, in flacoane de 15 si 25 cme. sii tablets, tuburi a 20 tablete; in fiole sterile pentru in- jectiuni, cutii originale a 3 si 6 fiole. ne Nu confine albumine si foxine ~~» Produs al Fabricei ,GEDEON RICHTER*, Timisoara, i Formulae Magistral 2 co ee Sree ie GLANDUITRIN RICHTER Extract apos, standardizat din lobul - posterior al hipolize; coréspunde conventionel din Geneva a Ligei Natiunilor; 1 cme. confine 10 unitati internationale. Produce contractiuni fiziolosice regulate si puternice. 3 INDICATIUNI: dureri slabe ale facerei, stiptic si tonic cal vaselor, etc. Produl al Fabrice! ,GEDEON RICHTER, Timisoara Bismtosalvan Richter Susponsiune uloioasa a fodobismutatulul de chinina in flole a 2 onc. confinand 0.2 gr, iodobismutat de chi Ambalaje: Cutii originale a 6, 10 si 100 fiole de sticl’ a 15, 30, 50 si 100 cme. INDICATIUNL: In ori ce stadiu al sifilsiului, 3—4 injectii ~ pe stiptiman’, Produs al Fabricei ,QEDEON RICHTFR*, Timisoara CAGHETS BLEUS SEMEN TC. — Kantophenylthionin — COMPOZITIE spectala de Piramidon, teobromina si albastru de metyl, cu cole mai bune rezultate in tralamentul asthmului, emphisemului, asthmul fanului, asthm cardiac, inecticiuni, etc. Produs al Casei M. Delaugere, Orleans. Reprozentant |, ZELTER, Bucuregtl, Str, Prof, 9. or 49, Antipiring sau Analgesind. Avtipyrinum. Dime~ siloxyquiniaind sau mai exact dimetil fonil pirazolon®. C#HA2‘0. ‘Propr. fiziee gi chim. Mici prizme incolore, inodore, eu ast amar, solubil In mai putin de grentatea lor in apd, In 4 “i iJ, prt aleool, o parte de cloroform, 30 parti do eters mie vests solubilitatga sirurilor de-chinind si a eafeinei. Solutia apoast fratata eu perclorural de fer, d& o coloratie rosie ca singele, ca acidul nitros 0 coloratie verde caracteristicd. Tneomp. Cu rezoreina, naftolul, mentolul, salolut, ortofor- ‘nul, salicilatul do sodiu in buline (amestec delicuescent), bidrar fal Je cloral (precipitat uleios, care constitue hipnalul), fenolul, taninul, calomelu), sublimatul, cu apa de kiuro-cerasus, sulfatul do fer, siropul de iodur de fer (amestecuri colorate). ‘Toxic. Antipirina este putin toxies, S'a putut administra Intr’o zi, fard aceidente, 10 ge.; dar se cunose accidente foarte grave a persoane, cari au Iuat numal 4 gr. Depinde totul de Snsceptibilitatea individnali, Hste bine toleratt de indivizii ew Finicbii normali, D& nastere adesea Ja accidente le intolerant ia aispeptici, In neuro-artritic, Ja albuminurici. 1 unele per- soane, citeva centigrame dau nastere imediat la un exantem, In- tolerania se poato manifesta prin simptomele cele mat deose- pite: simptome nervouse de depresiune san de excitatie, tur- buetri eardiace, mai en seama depresivey simptome dispneice, intolerant gasirica, anurie, manifestari eutazite de un polimort fism foarte mare. Intrebuintarea prelungité a antipirinet poate dda nastere Ja o intoxicatie eronied, care se manifests prin ture burt digestive, insomnie, agitatie, Hate contra indicata tn as tenia eardiact, tn boalele rinichiului, in boalele febrile, in starile congestive. ‘Propr. si indie. terap. Antipirina Inercaziiea analgezic dar si ca antitermnie gi ca antispasinodic, Aplicats local are anne mite proprictali hemostatice, Este un moderator al schimbarilor nutritive (micsoreaz4 oxidatiile si seeretiile urinare, lnelati; mu o intrebuintali deci In doiei). ‘Ari este mai putin Intrebuinjati ca alta data ca antitermie fn hoalele febrile, pentru ci sefiderea temperaturii este urmaté adesen: de sudori mari, cari obosese foarte mult bolnaviijde © stare de hipotermia cu tendinti ta colapsus, in plas secretia ntinari este miegorati, Aceste inconveniente #2 observa ma cates In tuberealosi, si in grip’. lie, qe Ca analgesic contra migrenii (G. Sée), nevralgiilor, contra afecliunilor dureroase cele mai diverse: colici hepatice «in fretice, colici de plumb, dureri uteroovariene, contra reuini s- mului articular acut, sub-acut si cronic, reumatismulai muschia- Jar, coatra mialgiilor. Asovierea eu cafoina Hi rpéreste actiunea. Ca antispasmodic este Intrebuintat In chores, (WVolner, Legroux); in tuse convulsivé (Dubonsrquet-—Laborderie); in raul de mare (Ossian Bomet): contra boalei lui Basedows, In poliuric si diabot do origins nervoasa, In ictus Jaringen (Merklen), in incontinent noctarna de uring. (Perret si Devio). Antipirina se Intrebuinteazt ea moderator al schiwhirilor nutritive Indiabetul ea azoturie gipolinrie abundentd, th polim ria nervoasé, A mai fost intrebuintata : tn anumite diarei infan- tile, pentra a miegora lichidul in pleureziile sero fibrincase (Clement ds Lyon). Co hemostatic extern In epistaxis (Henocque) tn pride saw solufie concentrala 1 la 5; tn hemoroizi, tn hemoragiile gin- givale. Forme farm., posol, Intreb. it. pudra, in buline (co ap palinr mare de apa), pofiune, de preferina solutic (In pa de Vichy, In apti Indulcitt eu an sirtop) 1-5 gr. (sige den in curs meselor). La copii: 0.25 gr— 0,50 gr. pentru an etatel (in doze fractionate). Intred. eat. Rav tnteebuintata in injecti hipodermice tiind dureroase, Sa vA serviti do solutfi avamd ca grad de coneon- trare maximum 1 pentri 4 si sf injectafi numai 0,250.50 gr. co dati. Pudrd, pomadit; solutii concentrate, elisme, aplic tit Tox cate. Supocitoare. = Buline pentra 1 bulin; 4 po ai. Rp. Gripa. (A. Gilbert si Ch. Mie “Antipirina . . chel). Bicarhonat’ de’ so Rp. pentra 4 bulin; i. Antipirind. . 2. 080 gr. sMigreni. (Lyon 31 Tiga Fenacetint 2). 0,30 ate Cafein’ . . ~ UO gr. Clorhidrat de coeaing 0,102 gre pentru un balin;1— pe i, - cu o ort inainte sa doug Poke cgrnins 0.20 gr. ore dnp’ mast. Contra me- ‘ “See's. _ Bicarbonat de Sodin 0,25 gr. —_vralgiilor. (Lemoine), Pegs ++ 080 ge, +s + + 0,05 gr. ‘iorhidrat ile chinint 0,10 ge. pentra 1 bulin; 2—3 pe ai, Migrend. —(E, Gérard), tp codein’. = 001 ge. Vat ge. Acit taririe . 0,50 gr. pentra 1 pachet? 3 pe ai Diabet. Glisin pirin’ . OD ge—0,50 gr, valbenug ile ott No. 1 Api... . . .50—400 er. In tuse convulsiva. (G..Le- moine). Rp. Antipiring. . . . . 2-4 gre Taudanum <. . . X pivat. Apa cada... 190 gr. In dureri’ uterine, hepa- tive, ete. Pomadit Rp. HS as Nitrat de argint .f 7 St filles oer 527} aa 50 gr. Contra arsurilor. Pomada tui Rechis gr. : Oar. Acid borie Todoform Fenol Bielorar ie mereur Alcool 60? Vasilint . (Codex 1922). Poivini Rp. Analgesing . 3 gr. Bromar de potasiu . 4,50 gr. Sirop decirasi.. . "2 gr Api distil qs, pentru 90 eme, Antispasmodic. Copii. Rp. Antipirina B gr Sirap de tori de por teem. s 6 coe eueete Api. 11100 gr © lingarity 0.20 gr. antic pirind. 1—2 lingurite la si gaci; 5 si mai multe la copii pesté 2 ani, Contra tusei eon- valaivo, (Marfan) Rp. Antipirina.. 2 gr. Sirop de beladona . 25 gr. Api distil, .. . . 100 gr. ‘Tuse convulsiva’ la copit. (Marfan). O linguriti=0,12gr. antipirina. Olingura desert=0,25 xe, an- tipiring, O lingurt=0,40 gr. antipinina. Ta eopli sub 2 ai: O20 gr. A ge La copii peste 2 ani 1 gr. Maxima. . Ban at 7 Antipirind efervescenti 25 gr, antipiring pontea Rp. eme, (Asoeiatia cu covain’ 5 exalt puterea analgezic'). No. 4 Antipiring. 4 gr. Bicarhonat de potasiu 2 i Rp. Sirop simplu 45 gr.) Antipiring. . 10 gr. Api distil... .. 45 gr. | Bicarbonat de sodiu gr. Apa distilatt . . . 300 gre Rp. 1—4 linguri. a | Diabet. (Grasset). Acid citric : Sirop de kimai. |) 45 gr. | RP ipl sea 50 gr. Clorhidrat de coraind 0,05 gr. "St se ia imediat dupho |” Andpiring Ber. Dngur din potianea Nov Ly Apa dis. pentra 10 cme. o lingura din potiunea No, 2 Teme = 0,005 gr. covaint (Brissemoret). si 0,50 yr, de antipirin’ In nevrita atrofit_opticey Rp. Se nate inte aie cutanate (Valude). In Iuimbago si nevralgii sciatice 1—4 ome. pe ziin i intra-muschiue | Tare, loco-dolent Antipirint. 2.15 gr. Sirap de heladonay, Sirop de tola Mai ‘75 eme. 0 Tingurits dimineata si seara (Ineontinentii nacturna de uring. Copii). Supoziteare Sotninnt s ie Antipiring. ©... 0,30 gre Soe eee xtr, de beladana . 0,01 gre Rp. | Unt de cacao si ceari q. & Antipiring ... 250 gr. pentru 1 supozitor. (He~ Api distil.) 1 <1 "10 gr. moroizi). 50. Antipirin& (salicilat de) sau Salipirind. — Com- binatie echimoleculari continand 57,7 antipirina si 42.3 pentra 10) de acid salicilic, Eter fenolic de antipirind si de acid solicilic. CO? HAC! HP O-C# 1 Az! 0, Propr. fizice si chim, Pudra cristalina, incolora, inodorsi, feu gust acra-amar, putin solubilt in apd rece, mai solubil Im et api fierbinte, solubilé In alcool, eter si cloroform, Soluffile sale se coloreazi In violet cu perclorurul de fer. Propr, si indie. terep. Antitermie, analgezic, Intrebuin- fath in reumatismul articular subaent si eronic, nevralgi (Guttman), grips, migrend. Hemostatic intern In ex de me- troragii (produce o ischemie uterina). In doze fractionate este ugor tolerati Forme farm, posol. Inlreb. inl 2-6. gr. In duline, po~ fiune ateootizata ; La copii? 0,30—0,50 ge. pentru an etate. Pofiune Sirop de smeurd. . 30 ge. Rp. Apa distilata.. . . 40 gr. Salipirnt gr © ingara In 4, ord in dupe Glvetlntie gee. Ader. amie (Hennig) 51. Apa. — Apa distilata gi sterilizalé se intrebuinleazit ca vochieul al medicamentelor introduse in organism pe cale de injectti, Se Intrebuinteaza par’ in ivjectii subeutanate In tre~ tamentul nevralgiilor: sciatic, intercostala la tuberculosi si tn tratamentul virsiturilor la tubereulosi. (Tripier). De asemenca fntele de tase incoereibila Injoctiile cu api distilats sunt foarte dureroase. 52. Ap& supraoxigenaté. — Api inciecata cu oxigen la o presiune de 4—5 atmosfere si pusd In sifoane, Indie, terap. In dispnee, In intoxicatia cianhisri 58. Ap& oxigenaté, —Bioxil dle hidrogen II" O* Propr fiz. si chim, Lichid sirupos, ea gust metalic dis- pldeut, incolor, cu reactie acida, Da4.45. Contin totdeauna turme ide acid sulfrie, clorhidrie sau boric, earé a servit la prepararea ei Apa oxigenati oficinalt sub influenta caldarii san a altor agenti, cari o descompun, degaje de 12 ori volumul sia de oxigen. Ea 80 pistreazii la Intuneric, Este descompasa la 30% aes In contact eu fibeina aingelai se descompune, Incomp. Ca permanganatii, substantele pulveralente, ar- senical, sulfurii, varal, magneria, acirlul cromic, carbonul, ote, Catgntal este repede dosagregat de apa oxigenata. . Propr. si indie. terap Intern se tntrebuinteazt ea sutie~ metisant contra varsiturilor neryoase 3i ineoercibile ale sarvinei si pentei ca si favorizaze toleranta regimului lactat In dispep- siile grave, Extern se tntrebutnteaz’i ca hemostatic local in epistaxis, in hemoragiile dentare, etc. gi ca antiseptic In tratamental pl gilor, al uleerelor varicoase, al.nleerelor gangrenoase, in ulee= rele comneii, in dacrioeistiti, ste utilizatf, in tratamentul infec f{lunilor gurii (In. stomotite, earii dentare, muguet, gangrene): infectiunile nasului si urechit (rinite, otite). Inteebuintaia tn gangrena diabetic; ca epilator (Callois); ea decolorant In pe= tele de roseat de pe fati (aplicatiuni de tampoane imbibate eu api oxigenali timp de 5 minute); pentra desinfectia pielii copiilor atinsi de ectimd, impetigo; in injectii intra uterine in septicemiile puerperale (Thitiar); In injectii In abeesele rect (Papon); in clisine tn disenteria aeutd, tn eancerul reetulul : la fratamental degeréiturilor tn bai, in tratamentul tse _con- vulsive, ete, Se intrebuinteaz si ca cosmetic pentra a albi ofelidels si pentru # face blond parul, . Forme farm, posol. Introb. int. Apa owigenata neutes 12 volume 2-3 linguri ainestecate in apd, Se poate adauga 2 ~% gr. Ja 1000 fosfat neutru de sodin si citratide sodiu. Tntreb. eet. Purd ea hemostatic local ; diluati fs, Ys, ete) penten spaldturi, pansamente, injectioni, gargarisme. Se poata adiuga 4~5 gr. pentra 1000, borat do sod Glisine, ew dilugiuni 4), si 5: Biii locale, ew dilutiani ¥Y, si */, Colutorin Cosmetic Rp. + Rp. Api oxigenatt oficinala 20 gr. Glicerind . . . |. 40) gr. Glicarina borata'/,. .25.gr.- Apiide roze - . 40 gr. Contra muguetului. (Con- Api oxigenata | | | 20 gr. drain). (Lyon gi Loisew) Mictura tio de fostat de sodin./yy | 75 cme. Rp. | S& se injecteze 5 cme, tn cayitatea “ubceselor rec, in- acta 0a aaa ge | cites one Daten Salicilat de sodia A ee Luton, din ‘Apt oxigenati . 100 Gaia eimes), tra atingeri. Contra di Rp. anginelor pseudo mom. pee Danoase, (Gilbert si Michel), Apt oxigenatt . . . 4000 gr. Borat de sodiu . . 5 gr Pomada Pentru spilirea gurei. (Lyon). Rp. Rp. Apt oxigenata. . 10-15 gr. gy és 3 A Apt oxigenati. . . 20 eme, Lanolina anhidra -- 100 gr | Aleool de ment... eiteva pi- In eczemi. (Novikov), cabal Solutie de borat de sodiu q. s. Potiune penten a alealiniza. Api distilata q. §, pen= Rp. ta... . . 100 cme, Apa oxigenatd offcinali 5 er. Api denlata. (Touchard). Sirop simplu. . 15 a ep AD css cca a eakS O lingurita ‘lv 2 ore. In lera infantili. (Novikov \ Rp. i osigenata. . 60 gr. lorur de soda... 5 gr. Fosfat de sodiu . 3 ge. Solutiuni Bicarbonat de sodia 0,50 gr. 1 Api distil. si fiartt q. s. pen- Ri ta... . 1000 gr. ie In clisme. In infectia intes- Apt oxigenatit offeinala final la copi D gr. (Lyon si Loiseau). Specialitati farmacantice. Myperol Richter, 35%|g greu- fate api oxigenatti In stare solida, Cristalizat gi ln tablete a 1g? nevoe. Tablete: 1 1a */, pabar cu apt Dore: Cristalizat dupa 54. Apiol— Apiolum. Eter dimetilic si metilenic al allyl- apionului, C41" O% Constitue cea mai mare parte din oleul esential al semintalor de patranjel. ea ae Propr. fizice. si ehim. Lichid galben bean, insolubil in apd, solubil in aleool, eloroform, eter, oleuri, Propr. si indie, tevap. Intrebuintat ea emenagog (‘ira , febritug, antiperiocic. Forme farm., posol. Intreb. int. ‘Capsule r. pe zi: antiperiodic 3 gr. pe zi in fractiani a 1 gr. peri 55, Apocodein&. — C11! Ay 0 Produs de dashidratare al codeinii. Se Intrebuintewzt mai mult ciorhidratul, care este solubil in aps. Are o actinne foarte repode. Propr. si indie. terap. Expectorant (tuse convulsis vomitiv, laxativ (Combemale): combate agitatia Ja alienati (Ri + si Bertin). : Forme farm, posol. Intveb. int. ODI gr—O,0t gr in jofiune {ea vomitiy, laxativ). La copii? 0,005 gr. Intreb, 2a O,015 ge.—0,02 gr. in injectit hipodermice 56. Apomorfin& (clorhidrat de). — Aponorphivum, ehlorhytricun. C7 HF Az OF HCL Contine 87,05 penteu 100 de apomorfin’. Propr. fiz. si ehim. Padra cristalina albi sau cenvsie, foarte alterabilé Ia aer si fa lumin#, cari o inverzese, Adausul ile putin HCI tnlstur alterarea, Solubila tn 40 pirti apa, 20 piri de aleool; insolubilt in eter, clorofarm si benzin’. Incomp . Acizii, alealii, iodul, sdrurile de mercur, taninul. Propr. si indie. terap. Emetic puternic, lucrind foarte repeile, cand este intrebuintat in injectii hipodermice, foarte pretios tn cazuri de otriviri, In dozi mica pe eale gastrict in- trebuintat ea expectorant (Intrebuintati-o cu prudent, privn die de colapsus) si hipnotie, anti-convalsivant, (contra epiley si totanosolui), Forme farm, posol. Intreb. int. Ca vomitiv 0,005 gr.— 0,01 ge. (in potiune, solutiune). La copii: 16. miligrame. (1 miligram pentru an etate). Intreb. ext, 0,005 gr.—0,01 gr. tn solutie de 1% in in jeclii hipodermice. i Bismuto-Vatren A si B COMPOZITIE: Bismuto-Yatren A oste o solufie de Nabis- mutyl-jod-oxichinolin-sulfonie si confine 10 mgr. Bi ‘metalic pe 1 cme, — Bismuto-Yatren B esto o suspon- siuno uleioasi a derivataini de chinina a bismuty!jod- oxichinolin-sulfonie gi confine 36 mgr. Bi metalic pe 1 eme INDICATII: Sifilisul secundar si tertiar. $i in sifilisul pri- mar tratamentul cu Mismuto-Vatren previne feno- menele secundare, Posologie, Tratamentul este individual. Se va injecta pre- paratul B intramuscular, singur sau combinat cu in- Jectii intravenoase de preparat A, singur sau com- binat in aceiasi siringa cu Neosalvarsan, Fobricant: Behringwerke A. G. Marburg Lahn-Germania. Reprecentont: AL. RADU-Bueuresti. Str. Gr. Ale: Telefon 223 02 indreseu, 75 YATR#N-CASEINA Compozitic: YATREN-CASEINA slaba este 0 solutic 24/,%/0 de Casein (Bobringwerke) in solutie 21/,°', de Ya- tren, — Yatren-Caseina tare este o solutie de 5g — Gaseind in solutio de Yatren 2'/.%/. INDICATII: proteinoterapie. Reumatism articular cronic si aout, Artritd deformat’. Afectiuni infectioase. In gynecologie si obstetrica, oftalmologie si chirurgie. Posologie. Intramuscular sau intravenos riguros individual. Fabricant; Behringwerke A. G, —Marburg Lahn. Germani Reprecentantt AL. RADU.—Bucuresti, Str. Gr. Alexandrescu, 76 ‘Telefon 223,02 ag = BELLAFOLINA Sandoz“ CONTINE totalitatya alealoizilor din Fol. Belladonnae izols ti prin procedenl special ,deprotectiune® in stare chimic | puri, Bollafolina aro o compozitie constanti, Na oo tine atropina ci izomerul acestia Ayosciamina levo- gird, cea cp face sé aibi 0 actiune asupra ragulii de oui ori mai mare decit atropina INDICATII: Tratamentul spasmului si al vagotoniilor. Forme farmaceutice: Comprimate A 0,00025 g1 Pictturi, X gute=o,00025 gr. File, 1 fioli==1 cme.=0,0005 gr. comprimate sau XXX gute de 3 ori pe 2); 2 fiole pe zi subcuian sau intravenos, Fabricant: Fabrique de Produits Chimiques ci-devant ‘SANDOZ: Basel (Elvetia) Reprezeutant: OFICIUL'STINTIFIC ,SANDOZ*, Bucuresti Str. Gr. Alexandresen, 75 ~"oelon 225,02 Deporituris Bragov. ,Soc. AMPHORA*; Bucuresti, Drogueri D. NESTOR, Calea Mosilor, 51 Posologi BELLADENAL Sanden" COMPOZITIE: Bellafolint . . . + + + 0,00025 gr, Acid fonilaetilbarbituric + + 0,05 er Indicafit: Sedativ al starilor de criza (epilepsie) gi a ti. turor sindromelor spasmodice Posologie: 2-4 comprimate pe zi. Febriout: Fabrique de Produits Chimiques oi-devant -SANDOZ;, Basel (Elvetia) Reprezentant: OFICIUL STINTIFIC ,SANDOZ* Bucuresti Str. Gr. Alexandreseu, 76 — Telefon 225102 Depositar’ : Bucuresti, Drog: D. NESTOR, Catea Mosilor, 51 Brasov, Soc. ,AMPHORA*. (a eres G} a Se Gqre Potinne expectorantd Solutie vomitivd p. injectit hipodermice Rp. sae Rp. Clochideat de apomorfin’ QO! gr. Glorhidrat de apomortiné Apa distilata. . . . 120 ar. OD ge. ‘seid clorhidric . | V. pleat. Api distilati.. «40 gr. Sirop simplu. . . . “30 gr. ‘1 eme. enprinds 001 de O Lingua la 3 ore, clorh, de apomorfind. 1,1 eme, Ja adult. (Camby). 57. Ardei rogu. — Annum ct fastigiatum. Ardei div Cayenne, ardei din Guineea (Solance). Part, intreb, Fractal. Princip, activ, Capsicina (oleo-resinz). Prope. si terap. Exeitant digestiv, iritant, putirs recomandabil, condiment, decongestionat intrebuintat contra hemoroizilor. Preconizat contra aleoolismulai (V pietturi de tinetard tnte’o biiuturé amara) pentra cA produce In stomsent aleoolicului aveiasi senzatie ea gi aleoolul, La exterior se intrebuinteazt ea rubefiunt, Forme farm., posol, Intrel. int, Pudrd: 0,50 gr—4 ges in buline, pilale. Extract apes: 0,30 gr.—0.60 gr. in pilule. Tinetura: X- pietturi in potinne. La copii: Ill pieaturi pentru an etate, Intreb. ext. Poaadé: 1 la 10, Tinclurd in frictions Gargara Aleoolat de lavandult, 100 gr. Rp. Contra pelacer, (Gilbert). ‘Tera de capsicum. 3 gr— Miter a0 ge. Decoctie de quinquina 1¢0 gr. Rp, Coutra racelii. (Graves). Aleoolat de Fioravanti 50 gr. Lotiune Apa de Colonia. . . 25 gr. sh Tera de capsicum 3 gr—8 gre e Contra peladei. (Lyon st ‘Tera de capsicum. . 10 gr. Loiseau) By ee Pilute Extr. de hamamelis 0,05 gr, - Extz. de beladona.. 0,0! gr. P. pentru 1 pilult: 3 i. Extr. de capsicum . 0,15 gr. Hewnoroizi. (Lemoine). 58. Argint metalic. — Ag. Se intrebuinfeazti angintul Jaminat. Serveste la inglobarea pilalelor. Propr. gi indie, terap. Antiseptic, tn aplicatii locale pe ulcerele yaricoase si pe pligile atone. 59. Argint (albuminat de), Protargol (marci gerina- ni). (Proteinat do). Prop. fizice si chimice. Pudea galbue-brand cuprinz’ ®. de argint. Poarte solubili tn apa 1 la 2 parti, in glicoring- Clorurii, albumina, acizit nu precipit solutia de protargol. Cu loaten solutii este negricions#. Petele se indeptirteaza cu «pi, cu sipun, api oxigenala asociat en amonine, persulfatul de amoniae, hiposulfital de sodiv. Incowp. In solutie cu. sérurile de alcaloizi, sulfatide zine, cupro, fer, sublimatul, si sfracile metalice, guma arabica, Propr, si indie. terap. Protargolal este cea mai buna din eombin: nice ale argiptului. Kate un bun antiseptic, neiritanl, inlrebuintat mai eu seams In tratarnental blenoragii acute si cronice, In cistite, in oftslmii purulente, in blefarita, conjuctivife, uleere corneene, tn otita medie, in vinitele in- @3-mai rar intrehuintat in cazurile de ulcere yaricoose, sifilitice, Intrebuintat cate odati tn enteritele infantile. Forme farm.. posol, Jutred. int. 0,05 gr.—040 ge. in so atic. Iutveb eat. Solufii (prgparate In rece si tnealzite usor eind se introbuinteazt): 025 g.—1 gr, pentru 100 (inject uretrale): 5 40 gr. pentra 100 In doz de XX—LN_ pictiur Qo instiluit areteale si vezicale); I-I picituti (instilatii ocu- Tare); 0,50 ge—2 gr. pentru 1000 (spakituri uretrale); 1 gr. pentra 2 (cauteriztri conjanctivale): 1 gr. In G ea preventiy al oftalmii noilor niscuti, Pomadd 5—20 ge. pentru 100.

S-ar putea să vă placă și