Sunteți pe pagina 1din 59

Creaţie inteligentă

“Dumnezeu nu a făcut nici o


minune ca să convingă pe vreun
ateu, deoarece lucrările Lui
obişnuite oferă suficiente dovezi.”
Ariel Roth
Metodologia
Metoda ştiinţifică inductivă
•  Observaţie
•  Elaborarea unei teorii
•  Experimentare
•  Verificarea teoriei (revizuirea
teoriei, dacă este necesar)
Metodologia
Metoda ştiinţifică inductivă se
aplică la fenomene observabile şi
repetabile
•  Reacţii chimice – sinteza ADN,
electroliza apei, etc.
•  Fenomene fizice – transferul de
căldură, magnetism, etc.
Metodologia
Metoda forensică sau legală
Metoda forensică se aplică la
fenomene unice din trecut,
neobservabile şi/sau nerepetabile
•  Patololgie – autopsie pentru a
stabili cauza decesului
•  Arheologie
Existenţa lui Dumnezeu
Patru categorii de argumente:
•  Argumentul cosmologic
–  Originea universului

•  Argumetul teleologic
–  Design inteligent în natură

•  Argumentul moral
–  Caracterul moral al lui Dumnezeu şi al omului

•  Argumentul filozofic
“Ceasornicarul divin”
William Paley (1743-1805)
•  Teolog şi naturalist

•  Orice mecanism complex are un


proiectant
•  Universul este un mecanism complex
•  Deci, universul are un proiectant.
Naturalismul
Totul poate fi explicat ca
fenomen natural
Filozofie în ascensiune în sec. 18
•  Spinoza, Hume, Kant
•  Universul mecanic
– Ipoteza Kant-Laplace
Charles Darwin
1809-1882
•  Shrewsbury, Anglia
•  Tatăl a fost medic
•  Student la Cambridge – teologie
•  Influenţat de gândirea lui Paley
•  Oct. 1836 – Ian. 1839 – expediţia
ştiinţifică la bordul MHS Beagle
Charles Darwin
“Este extrem de dificil sau chiar
imposibil să concepi acest univers
imens şi minunat, inclusiv omul şi
capacitatea sa de a privi în trecut
sau în viitor, şi să crezi că totul
este rezultatul întâmplării oarbe
sau al necesităţii.”
Charles Darwin
Pelerinajul spiritual
•  anglican, teist
•  deist
•  agnostic
A respins Vechiul Testament
A respins minunile
A acceptat naturalismul
Charles Darwin
•  1835-37 – dezvoltă ideile
evoluţioniste
•  1848 – într-o scrisoare pentru J.D.
Hooker: “Nu-mi pasă ce spui,
teoria mea despre specii este literă
de evanghelie.”
•  1859 – “Originea speciilor”
Originea speciilor
•  Variaţii în cadrul speciilor
•  Adaptări la mediu
•  Selecţie naturală – lupta pentru
existenţă

•  Concluzie prin extrapolare:


•  Transformare lentă ascendentă –
EVOLUŢIE.
Testul lui Darwin
“Originea speciilor”

“Dacă s-ar putea demonstra că


există vreun organ complex care nu
ar fi posibil să fie format prin
numeroase modificări sucesive mici,
atunci teoria mea s-ar prăbuşi.”
Biologie - 1859
Celula vie – un sistem simplu
•  Membrană
•  Citoplasmă
•  Nucleu

Acumulări cantitative duc la


salturi calitative - organisme
Darwinism şi neodarwinism
Evoluţie prin selecţia naturală
asupra mutaţiilor favorabile.

Microevoluţie – schimbări în cadrul


speciei.

Macroevoluţie – crearea unor specii


noi.
Originea vieţii
A.I. Oparin (1894-1980) – chimist rus

1924 – substanţele organice care stau la


baza organismelor vii sunt formate în
mod natural în reacţii chimice

Coacervatele ca şi protocelule
Experimentul Urey-Miller
1953 – Stanley Miller, Harold Urey
simularea condiţiilor prebiotice
-  atmosferă reducătoare, lipsită de
oxigen
-  Apă, hidrogen, amoniac, metan,
monoxid de carbon
-  Sursă de energie – descărcări electrice
Experimentul Urey-Miller
Produşii de reacţie:
•  protecţia produşilor prin condensare
•  aminoacizi (componenţi ai proteielor)
•  amestecuri racemice de aminoacizi,
atât proteici cât şi neproteici

•  “supă prebiotică”
Întrebări fundamentale
Care este cauza primară a vieţii?
•  Poate apare viaţa prin cauze pur
naturale?
•  Sunt aceste rezultate concludente?
Este evoluţia o explicaţie adecvată a
originii şi complexităţii lumii vii?
Cauze şi efecte
Legea cauzalităţii:
Orice efect are o cauză adecvată.
Cauzele pot fi evaluate prin
efectele lor.
Principiul uniformităţii:
Efecte similare sugerează cauze
similare, chiar dacă acele cauze
nu pot fi observate direct.
Cauze şi efecte
Cauze şi efecte
Cauze şi efecte
Cauze
Un ciob dintr-un vas de lut decorat
Mesaj din spaţiul extraterestru
DU-TE LA SPERANŢA LA 6.
MAMA

Care este cauza probabilă?


Ordine, complexitate, informaţie
1.  Ordine riguroasă, complexitate mică,
informaţie puţină
•  cristale, polimeri regulaţi, ABABAB
2.  Ordine mică, complexitate mare,
informaţie puţină
•  Polimeri aleatori, ARDCEFKWWMS
3.  Ordine, complexitate, informaţie
•  ADN, proteine, enzime, scrieri literare
Biomolecule
Moleculele cu funcţie
biologică
•  Proteine, enzime,
•  acizi nucleici

Complexitate ridicată
Alfabet genetic
“Genomul uman”
Codul genetic
Alfabet molecular
•  ADN – Fosfat – Deoxiriboză –
Bază azotată (A, G, T, C)
– Adenină, Guanină
– Timină, Citozină
•  ARN – Fosfat – Riboză – Bază
azotată (A, G, U, C)
Mesaje biochimice
•  Sinteza proteinelor
•  20 aminoacizi (levogiri)
•  Locul în secvenţă este prestabilit
•  Codoni – grupe de câte 3 baze azotate
–  START = AUG, CUG, UUG, GUG,
AUU
•  Secvenţă de iniţiere pentru a induce
transcrierea în ARN mesager
Mesaje biochimice
•  Codoni – Grupe de câte 3 baze
azotate
–  Alanină = GCU, GCC, GCA, GCG
– Cisteină = UGU, UGC
– Glicină = GGU, GGG, GGA, GGG
– Leucină = UUA, UUG, CUU, CUC,
CUA, CUG
– STOP = UAG, UGA, UAA
Hemoglobina
C2952H4664N812O832S8Fe4
2 catene proteice – 141 şi 146
aminoacizi
Importanţa secvenţei
•  Anemia pernicioasă
– O mutaţie – un aminocid este diferit
– Glutamat (hidrofilic) înlocuit de Valină
(hidrofobă) – poziţia 6 a catenei β

– Deformarea eritrocitelor – capacitate
redusă pt. transport O2
•  Glutamat – HOOC-CH(NH2)CH2CH2COOH
•  Valină – HOOC-CH(NH2)CH(CH3)CH3
Originea codului genetic
•  “Selecţia naturală a organizat
desemnarea codonilor în codul
genetic pentru a minimaliza
efectul erorilor genetice.”

•  Un Creator inteligent!
Viaţă şi informaţie
Carl Sagan:
Creierul uman:
20 milioane volume

Un teanc înalt de
400 metri
“Ceasornicarul orb”
Richard Dawkins – biolog evoluţionist
•  Răspuns la creaţionismul
contemporan

“Biologia este studiul lucrurilor


complicate care au doar aparenţa că
ar fi fost proiectate cu un scop.”
Complexitate ireductibilă
Michael Behe – “Darwin’s Black Box”
•  Sisteme complexe din care dacă
lipseşte un component nu mai
funcţionează
•  Ex. Cursa de şoareci
•  Gândacul bombardier
•  Biochimia vederii
•  Coagularea sângelui
Gândacul bombardier
Gândacul bombardier
Mecanism de apărare
Apă oxigenată şi
hidrochinonă
Enzime: Catalază
Peroxidază
70-300 pulsuri/sec
direcţional
Complexitate ireductibilă
La nivelul genetic
•  În codul genetic trebuie să fie înscrisă
informaţia pentru
•  Formarea veziculelor, glandelor
•  Formarea muşchilor
•  Secreţia de apă oxigenată, hidrochinonă
•  Secreţia de enzime
•  Conexiunile nervoase
•  Etc.
Testul lui Darwin
“Originea speciilor”

“Dacă s-ar putea demonstra că


există vreun organ complex care nu
ar fi posibil să fie format prin
numeroase modificări sucesive mici,
atunci teoria mea s-ar prăbuşi.”
Cauze şi efecte
Care este o cauză adecvată a
vieţii?

Întâmplarea şi selecţia naturală?


Un Creator inteligent?

Efectul structurat complex –


sugerează un proiect inteligent.
Michael Denton, microbiolog, ateu

“Complexitatea celor mai simple


celule cunoscute este atât de mare
încât este imposibil să accepţi că un
asemenea obiect s-ar fi putut forma
dintr-odată, într-un eveniment
straniu şi extrem de improbabil. Un
asemenea eveniment nu s-ar deosebi
cu nimic de o minune.”
O cauză adecvată

Dacă un ciob dintr-un vas de lut


indică un om inteligent care a creat
vasul, complexitatea specificată a
organismelor vii (nespus mai mare
decât ciobul de lut) indică un
Creator inteligent!
Psalmul 139
“Te laud că sunt o făptură aşa de
minunată. Minunate sunt lucrările
Tale şi ce bine vede sufletul meu
lucrul acesta! Trupul meu nu era
ascuns de Tine când am fost făcut
într-un chip tainic, ţesut în chip
ciudat, ca în adâncimile pământului.
Când nu eram decât un embrion
fără chip, ochii Tăi mă vedeau, şi în
cartea Ta erau scrise toate zilele
care-mi erau rânduite, mai înainte
să fi fost vreuna din ele!
Cât de nepătrunse mi se par
gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât
de mare este numărul lor!”
Existenţa lui Dumnezeu
Patru categorii de argumente:
•  Argumentul cosmologic
–  Originea universului

•  Argumetul teleologic
–  Design inteligent în natură

•  Argumentul moral
–  Caracterul moral al lui Dumnezeu şi al omului

•  Argumentul filozofic
Argumentul moral
“Imaginaţi-vă o ţară unde oamenii
ar fi admiraţi pentru că sunt laşi,
pentru că fug de pe câmpul de luptă,
sau unde un om ar fi mândru că i-a
înşelat pe toţi cei care au fost cât se
poate de buni cu el. Poate ţi-ar fi
mai uşor să-ţi imaginezi o ţară în
care doi plus doi fac cinci!”
C. S. Lewis – “Mere Christianity”
Argumentul moral
Logica argumentului:
Premize:
Orice lege are un legiuitor.
Există o lege morală.
Concluzie:
Prin urmare, există un Legiuitor
moral.
Legea morală
•  Orice om ştie că există anumite
obligaţii morale absolute, pentru toţi
oamenii, de pretutindeni, din orice
vreme.
•  Lucruri care ne revoltă:
–  Maltratarea copiilor
–  Omorul, Holocaustul
–  Nedreptatea, furtul, minciuna (mai
ales când ne afectează pe noi)
Legea morală
•  Nu este întotdeauna standardul după
care îi tratăm pe alţii, dar este standardul
după care (aproape întotdeauna) vrem
noi să fim trataţi de alţii.
•  Legea morală nu descrie modul în care
ne comportăm, ci modul în care ar trebui
să ne comportăm.
•  Legile umane se poate să contrazică
legea morală (sclavie, infanticid, avort).
Legea morală
Fără o lege morală absolută
1.  Nu ar exista drepturi ale omului
2.  Nu ar exista justiţie sau injustiţie
3.  Nu am putea face diferenţe morale –
Hitler sau Maica Tereza
4.  Nu am putea şti ce este bine şi ce este rău
5.  Nu ne-am scuza pentru violarea legii
morale
Dilema lui Russel
•  Dacă Dumnezeu este o fiinţă
morală, Se supune legii morale
asbsolute şi prin urmare este limitat,
deci nu este atotputernic, şi deci nu
este Dumnezeu!
•  Dacă Dumnezeu nu Se supune legii
morale este capricios, arbitrar, şi nu
este vrednic să primească închinare
ca Dumnezeu!
Răspuns la dilema lui Russel
•  Legea morală nu este arbitrară ci
este o consecinţă a caracterului lui
Dumnezeu.
•  Legea morală este rezultată din
natura Dumnezeu, deci nu este
exterioară Lui.
•  “Supunerea” înseamnă acţionarea
în conformitate cu natura Sa
morală.
Absolut şi relativ
1.  Valori morale absolute vs. Schimbări
în conduită
-  cohabitare, sex premarital
-  De ce n-am tolera şi omorul?
2.  Valori morale absolute vs. Schimbări
în percepţia faptelor
-  “Vrăjitoarele din Salem”
-  Vacile “sfinte” în India
Argumentul moral
•  Dacă nu ar exista decât o singură
lege morală absolută (de ex., este
rău să omori copii nevinovaţi),
aceasta ar confirma argumentul
moral.

•  Există un Legiuitor moral!


•  Există DUMNEZEU!
Argumentul filozofic
•  Ceva există (cel puţin eu exist).
•  Eu nu sunt o fiinţă necesară (care
nu se poate să nu existe).
•  Există o fiinţă necesară –
Dumnezeu.
Concluzii:
Dumnezeu este:
1.  Existent prin Sine, etern, nematerial
2.  Atotputernic
3.  Personal (nu o forţă impersonală, ci o
Persoană)
4.  Inteligent
5.  Moral – puritate morală asolută,
sfânt, bun
Bibliografie
•  Behe, Michael, Darwin’s Black Box. New York:
Touchstone, 1998.
•  Collins, Francis S., The Language of God. New York:
Free Press, 2006.
•  Geisler, Norman şi Peter Bocchino, Temelii de
neclintit. Timişoara: Impact Media, 2005.
•  Geisler, Norman şi Frank Turek, Nu am destulă
credință ca să fiu ateu. Oradea: Cartea creștină, 2007.
•  Sire, James, Universul de lângă noi. Oradea: Cartea
creştină, 2005.
•  Strobel, Lee, Pledoarie pentru Creator, Oradea:
Cartea creștină 2010. (în curs de apariție)