Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar

1) O unitate economică distribuie trei produse: A, B şi C. Produsul A poate fi aprovizionat de la un furnizor F1 care oferă cantităţi de 100 buc. la un preţ de 110 lei/buc. sau cantităţi de 150 buc. la un preţ de 100 lei/buc. Distanţa de transport este de 200 km, tariful de transport este de 5 lei/km, iar într-un mijloc de transport încap 50 buc. Produsul A poate fi aprovizionat de la un furnizor F2 care oferă cantităţi de 150 buc. la un preţ de 105 lei/buc. sau cantităţi de 200 buc. la un preţ de 100 lei/buc. Distanţa de transport este de 100 km, tariful de transport este de 6 lei/km, iar într-un mijloc de transport încap 50 buc. În depozitul firmei se pot stoca 5 buc. produs A pe 1 mp.

Produsul B poate fi aprovizionat de la un furnizor F3 care oferă cantităţi de 1.000 buc. la un preţ de 200 lei/buc. Produsul B poate fi aprovizionat de la un furnizor F4 care oferă cantităţi de 2.000 buc. la un preţ de 150 lei/buc. Distanţa de transport este de 100 km, tariful de transport este de 5 lei/km, iar într-un mijloc de transport încap 100 buc. În depozitul firmei se pot stoca 10 buc. produs B pe 1 mp.

Produsul C poate fi aprovizionat de la un furnizor F5 care oferă cantităţi de 300 buc. la un preţ de 500 lei/buc. Produsul C poate fi aprovizionat de la un furnizor F6 care oferă cantităţi de 500 buc. la un preţ de 400 lei/buc. Distanţa de transport este de 300 km, tariful de transport este de 3 lei/km, iar într-un mijloc de transport încap 100 buc. În depozitul firmei se pot stoca 2 buc. produs C pe 1 mp.

Unitatea economică dispune de un depozit cu suprafaţa de 430 mp. Cheltuielile generate de unitatea economică sunt:

- amortizarea spaţiului (sediu social şi depozit): 100.000 lei/an;

- amortizarea utilajelor: 50.000 lei/an;

- întreţinerea spaţiului: 10.000 lei/an;

- energia termică: 40.000 lei/an;

- energia electrică: 50.000 lei/an;

- salariu gestionar: 3.000 lei/lună;

- salariu economist: 3.000 lei/lună;

- salarii agenţi aprovizionare: 4.000 lei/lună;

- salarii muncitori: 5.000 lei/lună.

De vânzarea produselor se ocupă 10 agenţi de vânzare care au salariul de 1.000 lei/lună şi 3% comision din vânzările realizate. Preţurile de vânzare a produselor şi cantităţile ce se vor vinde (estimate) sunt:

- produsul A: 220 lei/buc - 2.400 buc.;

- produsul B: 260 lei/buc - 10.000 buc.;

- produsul C: 600 lei/buc - 3.000 buc.

Să se determine profitul anual maxim ce se poate obţine. Să se propună soluţii pentru extinderea spaţiului de depozitare şi să se determine costurile. Să se propună soluţii pentru diminuarea costurilor pe produs.