Sunteți pe pagina 1din 11

ManagerAnticriza

INFORMATII NECESARE ELABORARII PLANULUI DE


AFACERI SI EVALUARII COMPANIEI
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

CUPRINS
1. COMPANIA ...........................................................................................................3
1.1. Date de identificare a companiei........................................................................... 3
1.2. Capital social .......................................................................................................... 3
1.3. Situatia financiar contabila .................................................................................... 3
2. AFACEREA ............................................................................................................4
2.1. Produsele si serviciile companiei ........................................................................... 4
2.2. Productia ................................................................................................................ 4
2.3. Asigurarea calitatii ................................................................................................. 5
2.4. Localizarea afacerii ................................................................................................ 5
2.5. Descrierea pietei .................................................................................................... 5
2.6. Segmentul tinta ..................................................................................................... 6
2.7. Concurenta ............................................................................................................ 6
2.8. Marketing............................................................................................................... 7
2.9. Personalul .............................................................................................................. 9
3. PLANUL FINANCIAR ..............................................................................................9
3.1. Investitia initiala..................................................................................................... 9
3.2. Investitii viitoare .................................................................................................... 9
3.3. Costuri .................................................................................................................. 10
3.4. Venituri ................................................................................................................ 10

Pag. 2
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

1. COMPANIA
1.1. Date de identificare a companiei
Nume companie CUI
Nr . d e
Forma juridica de inregistrare la
constituire Registrul
Comertului
Tipul activitatii
Cod CAEN
principale
Cod CAEN
Alte activitati Cod CAEN
desfasurate de
Cod CAEN
societate (daca este
cazul) Cod CAEN
Cod CAEN
N r . p u n c te d e
Adresa sediu:
lucru
Punct de lucru nr. 1
Punct de lucru nr. 2
Adresa punctelor de
Punct de lucru nr. 3
lucru
Punct de lucru nr. 4
Punct de lucru nr. 5

1.2. Capital social


Urmatoarele persoane sau organizatii sunt proprietarii companiei:

Nr. PONDEREA IN TOTAL


NUME
crt. CAPITAL SOCIAL (%)
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL 100%

1.3. Situatia financiar contabila


Va rugam anexati la prezentul document CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE si BILANTUL
CONTABIL aferente anilor 2011 si 2012 de activitate.

Precizati daca documentele contabile includ si date legate de afaceri distincte fata de
afacerea pentru care se realizeaza planul de afaceri si care sunt acestea?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pag. 3
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

2. AFACEREA
2.1. Produsele si serviciile companiei
Enuntati principalele produse/servicii sau categorii de produse/servicii oferite de
companie.

Nr. PONDEREA ESTIMATA IN VANZARILE


NUME
crt. TOTALE ALE ULTIMULUI AN INCHEIAT (%)
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOTAL

Daca este cazul precizati in spatiul de mai jos, pentru fiecare produs, imbunatatirile ce
urmeaza sa fie aduse acestuia si anul in care urmeaza sa se realizeze aceste
imbunatatiri.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.2. Productia
Care este programul de aprovizionare al companiei?
[prezentati principalele categorii de marfuri si materii prime ce fac obiectul aprovizionarii, frecventa de
realizare a aprovizionarii, sursa aprovizionarii (de ex. magazine de tip cash&carry, piete en-gros, etc.),
furnizorii cu care aveti incheiate parteneriate]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Care sunt conditiile de depozitare a materiilor prime si a produselor (daca este cazul)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Pag. 4
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

2.3. Asigurarea calitatii


Precizati sistemele de management al calitatii pe care compania le-a implementat sau
urmeaza sa le implementeze si anul aferent fiecarei din cele doua situatii.

SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII CE URMEAZA


Nr.
IMPLEMENTATE A FI IMPLEMENTATE
crt.
Nume Anul implementarii Nume Anul implementarii
1.
2.
3.
4.
5.

2.4. Localizarea afacerii


Prezentati locatiile in care compania isi desfasoara activitatea.

STRUCTURA SUPRAFETEI PUNCTULUI DE LUCRU (%)


Nr. SUPRAFATA Spatiu de
NUME Spatiu de Spatiu Spatiu de Alte
crt. (mp) depozitar
comercializare administrativ productie spatii
e
1.
2.
3.
4.
5.

Care sunt optiunile de extindere a afacerii ?


[de ex. deschiderea de noi unitati, extinderea suprafetei de productie/comercializare]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.5. Descrierea pietei


Pe ce piata concureaza firma?
[precizati sectorul de activitate din care face parte afacerea, specificul pietei pe care se pozitioneaza,
nivelul de acoperire din punct de vedere geografic ( loca/ regional/ national)]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Cunoasteti valoarea estimata a pietei? Daca da, care este aceasta?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Pag. 5
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

Sursa:
[studii de piata, articole de ziar, declaratii ale principalilor jucatori de pe piata, aprecieri ale
asociatiilor/organizatiilor de producatori, estimari proprii]

Cum apreciati ca va evolua piata pana la sfarsitul anului 5 de previziune ?


[bifati cu „X” in prima coloana, randul corespunzator tipului de evolutie a pietei si completati in ultima
coloana procentul apreciat, in functie de tipul de evolutie bifat]

TIPUL EVOLUTIEI PIETEI PROCENT DE EVOLUTIE A PIETEI (%)

Crestere

Declin

Stagnare

2.6. Segmentul tinta


Cine sunt clientii firmei ?
[realizati o scurta descriere a profilului clientilor persoane fizice (nivelul veniturilor/potentialul financiar,
categoria de varsta, preferintele de consum) sau persoane juridice (domeniul de activitate, pozitionarea
geografica, strategia de cumparare, motivatia cumpararii)]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Care sunt beneficiile percepute de clientii firmei ?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2.7. Concurenta
Enumerati in tabelul de mai jos principalii competitori ai societatii. Evaluati cu note de
la 1 la 10 performantele companiei dumneavoastra si ale concurentilor, conform
caracteristicilor prezentate in tabelul urmator.

CALITATEA
Nr. MARIMEA RETEA DE
NUME AMPLASAMENT REPUTATIE PRODUSELOR /
crt. AFACERII DISTRIBUTIE
SERVICIILOR

0. EXEMPLU 9 7 7 8 8
1. Compania dvs.
2. Concurent 1
3. Concurent 2
4. Concurent 3
5. Concurent 4

Pag. 6
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

6. Concurent 5

Care sunt elementele ce fac dificila mentinerea/patrunderea pe piata a unei firme din
domeniu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.8. Marketing
2.8.1. Politica de produs
Prin ce se diferentiaza produsele/serviciile companiei fata de cele ale concurentei?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Care este nivelul calitativ al produselor/serviciilor si cum se asigura acesta?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ce garantii sau servicii postvanzare ofera societatea pentru produsele/serviciile oferite?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.8.2. Politica de pret


In ce segment se incadreaza societatea in conformitate cu preturile practicate?

Low – cost Mediu Premium

Prezentati preturile medii practicate de societate pentru produsele/serviciile oferite,


discount-urile realizate si situatiile in care se aplica acestea.

Nr. PRET MEDIU


PRODUS/SERVICIU DISCOUNT (%) MOTIVAREA APLICARII DISCOUNT-ULUI
crt. (RON)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pag. 7
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

8.
9.
10.

2.8.3. Politica de distributie


Cum sunt comercializate produsele din oferta firmei ?

Direct Prin intermediari


[enumerati mai jos intermediarii]
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Unde sunt prestate serviciile din oferta firmei?


[pentru activitati comerciale realizati o scurta descriere vadului comercial, a traficului si a modului de
amenajare a locatiei]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.8.4. Politica de promovare


Bifati metodele de promovare folosite de companie.

Site propriu Firma luminoasa

Precizati pentru fiecare din metodele de promovare de mai jos numarul de campanii si
valoarea anuala estimata a acestora.
NR. DE VALOAREA ANUALA
METODE DE PROMOVARE
CAMPANII APROXIMATIVA (RON)
Bannere publicitare
Site-uri de specialitate
Reclame TV
Spoturi radio
Anunturi in publicatii de specialitate
Materiale publicitare (pliante, flyere)
Participarea la evenimente de profil (targuri, expozitii, etc.)
Alte metode de promovare [precizati mai jos care sunt
acestea]

TOTAL

Pag. 8
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

2.9. Personalul
Nr.
STRUCTURA PERSONALULUI NR. DE ANGAJATI
crt.
1. Management
2. Comercial
3. Administrativ
4. Direct productiv, din care:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOTAL

Va rugam sa anexati la prezentul document ORGANIGRAMA societatii, in cazul in care


detineti un astfel de document.

3. PLANUL FINANCIAR
3.1. Investitia initiala
Prezentati principalele elemente ale investitiei initiale.
ELEMENTE ALE INVESTITIEI INITIALE VALOARE (RON)
Infiintare firma, din care:
- capital social (minim)
- taxe Registrul Comertului
- onorariu avocat
Lucrari de constructii
Racordare la utilitati
Amenajari interioare
Mobilier
Echipamente hardware si software
Echipamente specifice, din care:

Alte costuri [de ex. costuri de proiectare, costuri de consultanta, costuri pentru
instruirea personalului]
TOTAL

3.2. Investitii viitoare


Prezentati investitiile planificate a se realiza si valoarea acestora.
Nr. INVESTITII PLANIFICATE A SE REALIZA (EUR.)
crt. NUME AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 TOTAL
1.

Pag. 9
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

2.
3.
4.
5.
TOTAL

3.3. Costuri
Prezentati valoarea medie a cheltuielilor lunare.
TIP DE CHELTUIALA VALOARE (RON)
Chirii
Energie ( electrica, termica,), apa
Telefon
Asigurari
Cheltuieli postatele
Cheltuieli de promovare
Dobanzi
Cheltuieli cu salarii indirect productive
Management
Comercial
Administrativ
Cheltuieli cu salariile personalului direct productiv
Costuri cu rechizite si alte consumabile
Leasing si alte inchirieri de utilaje
Servicii de contabilitate
Servicii juridice/consultanta diversa
Deprecieri si amortizari
Alte cheltuieli
TOTAL

3.4. Venituri
Pentru anul 2012 precizati cantitatea si pretul mediu al produselor/serviciilor vandute
de societate si evolutia procentuala a acestora, fata de anul anterior, pentru fiecare din
cei cinci ani previzionati.

EVOLUTIA PROCENTUALA FATA DE ANUL ANTERIOR (%)


Nr. An 2012
PRODUSE/SERVICII
crt.
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Cantitate Pret
Cantitate Pret Cantitate Pret Cantitate Pret Cantitate Pret Cantitate Pret
(u.m) (RON)
0. EXEMPLU 140.000 15 +5% -1% +3% +2% +7% +1% +10% +0,5% +11% 0%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOTAL

Pag. 10
Informatii necesare elaborarii planului de afaceri si evaluarii companiei

Prezentati produsele/serviciile ce urmeaza a fi adaugate la oferta societatii in perioada


de previziune. Specificati cantitatea si pretul acestor produse/servicii pentru fiecare din
cei cinci ani de previziune in care se vor comercializa.
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Nr.
PRODUSE/SERVICII Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate
crt. Pret (RON) Pret (RON) Pret (RON) Pret (RON) Pret (RON)
(u.m) (u.m) (u.m) (u.m) (u.m)
0. EXEMPLUL 1 90.000 12 95.000 12 110.000 12 110.000 14

0. EXEMPLUL 2 75.000 20 100.000 22

1.
2.
3.
4.
5.

Pag. 11