Sunteți pe pagina 1din 2
Dup& cum era previzibil, regisorii canaaniti au fost batuti si au avut grija s& dea bir cu fugitii, Jasand popoarele lor in voia soartei. Dar au c&zut in una din fantanile de smoala, care acopereau valea Sidim, iar noroadele lor s-au refugiat in munti. Avram vine in ajutorul fui Lot Biruitorii au luat toate bogitiile si toate merindele Sodomei si ale Gomorei si au plecat. Au luat si pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care Jocuia in Sodoma, impre- una cu averile lui. Astfel Lot a pierdut bogitia la care tinuse atat de mult si de dragul careia se despartise de Avram. Dar era el insusi prizonier de raizboi, pri- mul prizonier de rizboi din istoria biblict. A venit apoi unul care scApase sia dat de stire lui Avram, jevreul” . Cum a auzit Avram c& fratele stu fusese luat prins de rizboi, a inarmat trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai Jui, nascufi in casa Jui si a urmarit pe impérafii aceia pana Ja Dan“ (Geneza 14: 14). f Acum e cam greu s& crezi c& Avram, omul atat de prudent, a mers impotriva unor impérati atat de puternici cu numai 318 oameni. Numirul acesta desigur a fost al celor nascuti in casa Jui, luptitori incercati, pe care el i-a pus 4n fruntea unor armate formate din amoriti, aliatii lui. Este ca si cum am * Avram este primul om care poart& in Sfanta Scriptura numele de nesters evreul’. Elam, Sinear, Sodoma, Gomora, Teboim sunt nume invechite si uitate de mult. Dar evreii exista si ast&zi. 32 spune astizi: ,,Un rege a pomit Ja rizboi cu un Stat Major de zece generali ai sai". : Cu armata sa, Avram 1-a infrant pe Chedorlaomer si l-a sc&pat pe Lot. Melhisedec Dupi ce s-a intors Avram de 14 *nfringoiva iui _ Chedarlaomer si a imparatilor care erau impreuna cu el, impiratul cel nou al Sodomei i-d iesit in intampi- nare in valea Save, sau Valea impiratului, in imediata apropiere a Ierusalimului, care era, inci de pe atunci, una din cele mai puternice fort&rete ale Canaanului. Melhisedec, impératul Salemului, a adus pai- _ne si vin“ sau, cum am spune ast&zi, 0 preinchipuire a impirt&sanici instituite de Domnul Isus, cu cuvin- ,,Luafi, mAncati, acesta este trupul Meu", cand dat ucenicilor painea si: ,,Befi tofi din el, caci esta este singele Meu, sangele legaméatului cel ‘nou, care se varsd pentru mulfi, spre iertarea dicatelor“, cand le-a dat cupa de vin. ~ Cine era acest Melhisedec despre care toti inva{a- Bisericii gindesc c& a fost un hip al Domnului jn Biblic ni se spune c& era imparat al Salemului. Jr, documente egiptene arat’ c& Ierusalimul era foarte ¢5 numit simplu Salem, un nume poetic pe care-1 alnim si in Psalmul 70: 2.- Dar el nu era numai imp%ratul Jerusalimului. finta Scriptura insist’ asupra functici de preot, reot al Dumnezeului Celui Preainalt". ~ Avraam - tatil tuturor credinciosilor 33

S-ar putea să vă placă și