Sunteți pe pagina 1din 3

Cronologia inventiilor si descoperirilor stiintifice

Î. Hr.
 Secolul al XVII-lea î.Hr. - Tableta lui Venus a lui Ammisaduqa,
primele observații astronomice babiloniene cunoscute
 Secolul al VIII-lea î.Hr. - Aitareya Brahmana: heliocentrism
 3000 î.Hr. - Determinarea duratei anului la 360 zile de
către vechii egipteni - în funcție de inundațiile Nilului și de
aparițiile stelei Sirius
 3000 î.Hr. - Ecuațiile de gradul doi - în Babilon
 600 î.Hr. - Teorema lui Thales în geometrie
 580 î.Hr. - Thales din Milet descrie
comportamentul magnetitului.
 430 î.Hr. - Tucidide: Sistemul imunitar
 Democrit și Leucip din Milet - Emit ipoteza
atomică. Atomul (quark) este indivizibil, indestructibil și între
atomi se află spațiu gol.
 360 î.Hr. - Eudoxus din Cnidus: primul model planetar grec
 350 î.Hr. - Heraclides: Rotația Pământului
 Secolul al III-lea î.Hr. - Eratosthenes: calculează
mărimea Pământului și distanțele până la Soare și până la Lună
 Secolul al III-lea î.Hr. - Aristarh din Samos: a sugerat
că Pământul se rotește în jurul Soarelui
 Secolul al II-lea î.Hr. - Hiparh: astronomia științifică, determină
durata anotimpurilor

D. Hr.
 150, Ptolemeu: prezintă modelul geocentric al sistemului solar
 anii 300 - apariția alchimiei în Europa.
 înainte de 668 - Brahmagupta - soluțiile generale ale ecuației
liniare și a celei de gradul al doilea definește pentru prima dată
numărul zero, adunarea și scăderea, stabilește regulile
operațiilor elementare cu fracții
 Geber (Jabir ibn Hayyan): începuturile chimiei și ale
metodei experimentale (Secolul al VIII-lea)
 Banu Musa: descoperă că toate corpurile cerești sunt supuse
acelorași legi ca și cele terestre (Secolul al IX-lea)
 Al-Kindi (Alkindus): respinge teoria transmutării metalelor
inferioare în aur (Secolul al IX-lea)
 1021 - Ibn al-Haytham - Carte de Optică :
bazele opticii moderne, metoda științifică și fizica experimentală
 1020 - Avicenna - Canonul Medicinei: începuturile medicinei
experimentale;
 Ibn al-Haytham și Avicenna: legea inerției si descopera impulsul
(Secolul al XI-lea)
 Abu Rayhan al-Biruni: începuturile astronomiei
experimentale(Secolul al XI-lea)
 1220-1235 - Robert Grosseteste: promovarea
metodei experimentale ca metodă științifică
 1242 - Ibn al-Nafis: primele cercetări privind circulația
pulmonară și aparatul cardiovascular
 Theodoric din Freiberg: explicație corectă privind curcubeul(Secolul
al XIII-lea)
 1543 - Copernicus: modelul heliocentric
 1543 - Andreas Vesalius: cercetare de pionierat în anatomia umană
 1600 - William Gilbert: Câmpul magnetic al Pământului
 1609 - Johannes Kepler: primele două legi ce descriu mișcările
planetelor în jurul unei stele
 1610 - Galileo Galilei: Sidereus Nuncius: observații telescopice
 1628 - William Harvey: Circulația sanguină
 1675 - Anton van Leeuwenhoek: Microorganisme
 1676 - Ole Rømer: prima măsurare cantitativă a vitezei luminii
 1687 - Newton: Legea mișcării, Legea atracției universale, baza fizicii
clasice
 1714 - Gabriel Fahrenheit inventează termometrul cu mercur
 1751 - Benjamin Franklin: fulgerul este electric
 1800 - Alessandro Volta descrie bateria electrică
 1805 - John Dalton: Teoria atomului
 1824 - Carnot: descrie ciclul Carnot, motorul cu ardere ideal
 1827 - Georg Simon Ohm: Legea lui Ohm
 1843 - James Prescott Joule: Legea conservării energiei
 1846 - William Morton: descoperă anestezia
 1859 - Charles Darwin și Alfred Wallace: Teoria
evoluției prin selecție naturală
 1865 - Gregor Mendel: Legile lui Mendel privind moștenirea
genetică, baza geneticii
 1869 - Dmitri Mendeleev: Tabelul periodic
 1873 - James Clerk Maxwell: Teoria electromagnetismului
 1895 - Wilhelm Conrad Röntgen descoperă razele x
 1905 - Albert Einstein: Teoria relativității
 1915, 1916 - Albert Einstein: Teoria relativității generale
 1927 - Georges Lemaître: Teoria Big Bang
 1929 - Edwin Hubble: Legea lui Hubble de extindere
a universului
 1943 - Oswald Avery dovedește că ADN-ul este materialul
genetic al cromozomului
 1948 - Richard Feynman, Julian Schwinger, Sin-Itiro
Tomonaga și Freeman Dyson: electrodinamică cuantică
 1951 - George Otto Gey propagă prima linie de celule
canceroase
 1953 - Watson și Crick: structura elicoidală a ADN-ului, baza
pentru biologie moleculară
 1964 - Arno Penzias și Robert Woodrow Wilson:
detectează radiația cosmică de fond care dovedește teoria Big
Bang
 1984 - Kary Mullis: Reacția în lanț a polimerazei, o descoperire
cheie în biologia moleculară

 1997 - Institutul Roslin: Oaia Dolly este clonată.
 1998 - Gerson Goldhaber și Saul Perlmutter descoperă
că expansiunea Universului se accelerează.
 2001 - Primul proiect al genomului uman este finalizat.
 2006 - Pluton este reclasificată formal ca planetă pitică de
către Uniunea Astronomică Internațională.
 2009 - Satelitul LCROSS confirmă existența apei pe Lună

S-ar putea să vă placă și