Sunteți pe pagina 1din 1

12.05.

2018 clasa a IV-a NUME:___________________

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos.

A fost odată că niciodată, dacă n-ar fi, nici că dar n-apucară să sfârşească vorba bine şi zăriră pe
s-ar povesti; când să potcovea purecele cu nouă sute zmeul Stan Ghindă Barbaiop, călare p-o jumătate de
nouăzeci şi nouă oca de fier, şi tot da cu spatele de cer; iepure şchiop. Atunci lor, de frică, le căzură coasele din
linguriţă scurtă pe gură cui n-ascultă. mână, dar Roman Năzdrăvan le zise:
A fost odată trei fraţi olteni, dintre care unul era -Nu vă temeţi, lăsați-mă pe mine, că-i vin eu de
năzdrăvan. Într-o zi, îşi ascuțiră coasele şi plecară la hac.
câmpie. Zmeul din ce în ce s-apropia, iar când fu
După ce merseră şi iar merseră, deteră peste o aproape de dânşii, învârti buzduganul de trei ori şi zise:
livadă cu fân mare. Ei se opriră în loc şi o priviră; dar - Cine sunteţi voi, bre, de mi-aţi turburat
fratele cel mai mare zise: izvoarele și mi-aţi încurcat livezile?
- Ştiţi voi una, mă? - Suntem nişte oameni săraci şi nemernici,
- Ştim, dacă ne vei spune, răspunseră ceilalţi Măria ta, să nu-ţi faci păcat cu noi
doi fraţi - Ai, sculaţi-vă, că vă iert, zise zmeul cu şiretlic,
-Ai, mă, să ne-ncercăm coasele prin ăst fân dar fiindcă aţi început livedea, cosiţi-o toată şi diseară
verde! să veniţi acasă să vă plătesc.
- Bine zici tu, mă, răspunse cel de-al doilea (Nicolae Filimon, Roman Năzdrăvan -
frate, şi îndată începură amândoi să cosească la fân; fragment)

PARTEA I
A. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI
1. Transcrie o secvență care evidențiază o trăsătură a olteanului năzdrăvan. Numește trăsătura.
2. Formulează două idei care se desprind din textul dat.
3. Scrie un text, de 20-40 de cuvinte, care să înceapă astfel: „Dacă aș fi unul dintre olteni, m-aș simți…“

B. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
4. Găsește câte un cuvânt cu sens asemănător și unul cu sens opus pentru următoarele cuvinte din text:
niciodată, , se opriră, frică. .
5. Explică, în 20-30 de cuvinte, sensul enunțului: „ A fost odată că niciodată, dacă n-ar fi, nici că s-ar
povesti”.
6. Încercuiește, în secvenţa următoare, cuvintele care nu sunt subiecte sau predicate: Ai, sculaţi-vă, că vă
iert, zise zmeul cu şiretlic, dar fiindcă aţi început livedea, cosiţi-o toată şi diseară să veniţi acasă să vă
plătesc.
7. Transcrie două substantive, două adjective, două pronume și două verbe din prima coloană a textului.
8. Alcătuiește enunțuri în care să existe:
a. substantiv +adjectiv (genul neutru, numărul plural) + verb (trecut);
b. pronume (genul feminin, numărul singular) + verb (trecut, plural) + pronume (persoana I,
singular);
c. verb (timp viitor, numărul singular) + pronume (feminin singular) + substantiv (masculin,
plural);
d. substantiv + verb + pronume (persoana a II-a, plural).

9. Transcrie (din text) o propoziție dezvoltată și apoi transform-o într-o propoziție simplă, exclamativă.
PARTEA a II-a
Scrie un text de 60-120 de cuvinte în care să povestești continuarea întâmplărilor.Vei avea în vedere următoarele
cerințe:
 să precizezi spațiul și timpul întâmplării;
 să ai o exprimare adecvată tipului de text cerut;
 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut.