Sunteți pe pagina 1din 1

Papaverina – farmacografie

Căi de administrare: per os și injectabil (s.c., i.m., i.v. în urgențe, diluată în soluție de glucoză
5%).
Posologie:
Adult
- p.o. 100 mg o data, de 2-3 ori/zi
- s.c., i.m. 40-120 mg (diluant și lent, în 2-3 minute), repetat la 3-6 ore
- în urgențe, 40-200 mg
- i.v. perfuzie (diluantă în soluție de glucoză 5%, la pH maxim 6; perfuzare în 6-10
minute).
Copii
- 6 mg/kg/zi sau 200 mg/𝑚2 /zi, divizat în 3-4 prize.

Specialități farmaceutice

Papaverina, compr. 100 mg; sol. inj. 40 mg/ml – 1 ml


(Sicomed, România)
Papaverina, compr. 100 mg (Laropharm,România)
Papaverina, compr. 100 mg (LaborMed Pharma, România)
Papaverina clorhidrat, compr. 100 mg (Sintofarm,
România)

Bibliografie

Cristea AN (sub redacţia). Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005.