Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina:Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor

Numele şi prenumele elevului: ....................................................... Clasa: a IX-a ..............


▪ Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu
se acordă 10 puncte.
▪ Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I (30 puncte)


Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. (5p) Un kilobyte are:
a) 10 bytes b) 124 bytes c) 1000 bytes d) 1024 bytes e) 1024 biti
2. (5p) Un CD are :
a) 70 MB b) 1,44 MB c) 700 MB d) 700 GB
3. (5p) Cu ce tastă efectuăm ștergerea unui caracter dacă am poziționat cursorul în spatele caracterului ?
a) Backspace b) Page Down c) Delete d) Page Up
4. (5p) Care dintre următoarele software-uri este sistem de operare :
a) Adobe Reader b) WinRAR c) Windows 10 d) WinZip
6. (5p) Dați câte trei exemple de:
a) Echipamente periferice de intrare ……………………………………………………………………………...............
b) Echipamente periferice de ieșire ……………………………………………………………………………………………
c) Memorii externe ……………………………………………………………………………………………………………………
d) Browsere ………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Rețele de socializare………………………………………………………………………………………………………………

PARTEA a II-a (45 de puncte)

1. (15p = 3p X 5) Descrieţi rolul a cel puțin cinci butoane din secţiunea Paragraph a tabului Home din aplicaţia
Microsoft Word 2007 :

a) ......................................................................................................................................................
b) ......................................................................................................................................................
c) ......................................................................................................................................................
d) ......................................................................................................................................................
e) ......................................................................................................................................................

2. (15p = 3p X 5) Precizați care este rolul următoarelor componente hardware:


a) Monitor ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Placă de bază …………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Hard-disc ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Microfon ………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
e) Scanner ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

3. (15p = 3p X 5) Dați exemple de cinci domenii diferite de activitate în care se utilizează calculatorul:
a. .............................................................................................................................................................
b. .............................................................................................................................................................
c. .............................................................................................................................................................
d. .............................................................................................................................................................
e. .............................................................................................................................................................