Sunteți pe pagina 1din 5

Cele 12 Teoreme ale Dualitatii Energiilor in Cuantica Energetica din Yoga:

1. Energia +, masculina, yang, solara, impreuna cu energia -, feminina, yin, lunara sunt
cele doua energii si principii extreme prin care Infinitul Unic se manifesta, neincetat,
creand întreaga creatie, clipa de clipa.

2. Prin aceste doua energii polar opuse, + si -, Infinitul Unic creaza energie, legi ale
creatiei si toate fiintele si fenomenele lumii manifestate.

3. Energia + are un sens in creatie, centripet, fiind energia expansiunii, din centru catre
margini, a creatiei. Energia - are un sens centrifug, fiind energia resorbtiei, avand ca si
caracteristica reantoarcerea la surs, de la margini spre centru.

4. Energia + este atrasa de energia -, masculinul este atras de feminin, yangul este atras de
yin si viceversa, intr-o permanenta cautare a starii de echilibru initiale a creatiei, de vidul
si de zero absolut al Infinitului Unic.

5. Forta de atractie dintre cele doua energii polar opuse, + si - este cu atat mai mare cu cat
este mai mare diferenta energetica dintre ele.

6. Iar forta de respingere intre ele este asemeni fortei magnetice, cand doua energii de
aceeasi polaritate, puse impreuna se resping reciproc, pentru ca energia yang respinge
energia yang si energia yin respinge energia yin.

7. Toate fenomenele lumii manifestate sunt intr-o continua transformare a proportiilor lor
de yin si yang, in eterna cautare a echilibrului initial.

8. De aceea nimic nu este in totalitate numai energie yin sau in totalitate numai energie
yang.

9. Doar Infinitul Unic este perfect neutru si genereaza si inglobeaza permanent cele doua
energii + si -.

10. Cele doua energii + si - pot fi intr-un exces energetic in continuumul spatio-temporal,
dar tot timpul, mai devree sau mai tarziu vor cauta starea de echilibru perfect.

11. Si de aceea excesul foarte mare de energie yang, va genera iarasi energie yin si
excesul de energie yin va genera iarasi energie yang.
- cum, prin intermediul propriei energii sau tranzitand prin starea de zero?

12. Toate fenomenele si corpurile lumilor manifestate vor avea in mijlocul lor
predominant energie yang si la periferia lor, predominant energie yin, in partea de sus sau
de deasupra energie yang si in partea de jos sau de dedesupt energie yin, la inceputul
aparitiei si dezvoltarii lor vor avea un impuls de energie predominant yang si de la
apogeul pana la disparitia lor vor avea predominant o energie yin.

1
- cand se resorb cele doua energii in vid? starea de perfect echilibru este suficienta pt
asta? sau echilibru confera doar continuitate, dar nu si putere de creatie si absorbtie?:)

CELE 12 TEOREME ALE PRINCIPIULUI UNIC ÎN PRACTICA YOGA


1. Aspectul solar (+, masculin, YANG) şi aspectul lunar (-, feminin, YIN) sunt cei doi
poli ai lumii fenomenale produsă de infinitul UNU sau UNICUL polarizabil.
2. Aspectul solar (+, masculin, YANG) şi aspectul lunar (-, feminin, YIN) sunt amândouă
produse în mod continuu de Infinitul centrifug.

3. Aspectul solar (+, masculin, YANG) este centripet,

aspectul lunar (-, feminin, YIN) este centrifug.

4. Aspectul solar (+, masculin, YANG) şi aspectul lunar (-, feminin, YIN) produc
împreună energie şi orice fenomen.
Soarele atrage Luna, Luna atrage Soarele, plus atrage minus, minus atrage plus, femininul
atrage masculinul, masculinul atrage femininul, YIN atrage YANG, YANG atrage YIN.
5. Forţa de atracţie este totdeauna proporţională cu diferenţa de polaritate a aspectelor
lunar (-, feminin,- YIN) şi solar (+, masculin, YANG).
6. Aspectul lunar (-, feminin, YIN) respinge aspectul lunar (-, feminin, YIN). Aspectul
solar (+, masculin, YANG) respinge aspectul solar (+, masculin, YANG). Forţa de
respingere sau de repulsie este invers proporţională cu diferenţa de polaritate dintre
aspectul lunar (-, feminin, YIN) şi aspectul solar (+, masculin, YANG).
7. Toate fenomenele şi manifestările sunt efemere. Proporţiile lor de aspect lunar (-,
feminin, YIN) şi aspect solar (+, masculin, YANG) variază în mod continuu.
8. Nimic nu este în totalitate aspect lunar (-, feminin, YIN) şi nimic nu. este în totalitate
aspect solar (+, masculin, YANG). Fiecare fenomen, element sau fiinţă implică
polaritate.
9. Nu există nimic neutru în afara Supremului Absolut. Există întotdeauna aspect lunar
(-, feminin, YIN) sau aspect solar (+, masculin, YANG) în exces.
10. Marele aspect lunar (-, feminin, YIN) atrage micul aspect lunar (-, feminin, YIN).
Marele aspect solar (+, masculin, YANG) atrage micul aspect solar (+, masculin, YANG).
11. În cazul manifestărilor extreme, aspectul lunar (-, feminin, YIN) produce aspect solar
(+, masculin, YANG), iar aspectul solar (+, masculin, YANG) produce aspect lunar (-,
feminin, YIN).

2
12. Toate corpurile fizice sau structurile sunt aspecte solare (+, masculin, YANG) la
centru şi lunare (-, feminin, YIN) la periferie sau la margine.

HATHA-YOGA, aşa cum este definită, este YOGA energiei solare (HA) şi a energiei
lunare (THA). Prin urmare, fiinţa umană este situată într-un câmp energetic constituit
din radiaţii masculine, energiile HA sau YANG, (+), şi radiaţii feminine, energiile THA
sau YIN.(-). În afara energiilor menţionate mai sus şi care sunt de origine cosmică,
yoghinii consideră că întreaga viaţă, la nivelul Terrei, se află confruntată cu un câmp
energetic constituit din cele două tipuri de energie cosmică menţionate mai sus şi
polarizate + şi -, şi energiile de origine telurică, polarizate de asemenea + şi -. La ora
actuală, a devenit posibil să se determine ştiinţific acest câmp electric subtil, putandu-se
identifica şi intensitatea fluxurilor subtile la care este supus corpul nostru. În linii mari,
se consideră că acest curent provine de la diferenţa de potenţial dintre energia cosmică
şi Pământ, la ora actuală fiind clar că, de fiecare dată când un sistem se roteşte în jurul
unui alt sistem, apare un flux electromagnetic. În prezent, în corpul uman au fost puse în
evidenţă diferitele procese în urma cărora aproape toate organele generează electricitate
specifică, pe care o putem chiar evidenţia în scopul unor diagnostice, aşa cum se şi
întâmplă în cazul electroencefalogramei, electrocardiogramei, electroretinogramei,
electromiogramei. Prin urmare, se poate afirma că aproape fiecare celulă a corpului
nostru este o minusculă centrală electrică.
Focarul infinit de forţă sau centrala cosmică este constituită, în cazul Căii Lactee, de
axa galaxiei şi de Sistemul Solar, care se înfăşoară în jurul acestei axe într-o mişcare de
tirbuşon, cu viteza de 275 km/s, ceea ce provoacă un curent de 10 terraamperi sau, altfel
spus, 10 mii de miliarde de amperi (1012 A), corpul nostru fiind traversat, ia rândul său,
de un picoamper (10-12 A).
Prin urmare, se poate spune că fiinţa umană se află permanent îmbăiată în energie,
schematic vorbind ea însăşi fiind o bulă de energie. Corpul nostru este deci o acumulare
de energie, iar această energie se acumulează mult mai mult, concentrându-se în anumite
părţi ale corpului nostru. În treacăt este util să amintim experienţa cu magnetul: atunci
când magnetul este aşezat sub o foaie de hârtie deasupra căreia se află pilitură de fier, se
constată instantaneu că aceste particule de pilitură se orientează prompt după liniile de
forţă magnetică. La fel, corpul uman supus forţelor exterioare îşi va orienta energia sa
specifică, concentrând-o în anumite zone. De exemplu, atunci când o fiinţă stă în
picioare cu mâinile orientate în sus, în direcţia forţelor cosmice, relaxându-şi palmele şi
degetele şi contractându-şi sfincterul anal, corpul său, mai ales în regiunea trunchiului,
va fi supus unui flux de energii subtile care vor fi acumulate preponderent în fiinţă în
mod automat Aceste fluxuri circulă de-a lungul unor canale subtile cunoscute în YOGA
sub numele de NADl-uri şi denumite meridiane în acupunctură. Această circulaţie a
energiei în fiinţă printr-un complex sistem de canale extrem de fine este foarte
importantă. Înţelegerea acestei realităţi subtile ne permite să înţelegem cât mai bine
exerciţiile YOGA.
Să luăm un exemplu practic: dacă ni se cere, în cazul unui exerciţiu YOGA, să
canalizăm şi să trimitem un fluid energetic în picioare, în timp ce ne reţinem suflul în
plămâni, vom constata că acest fenomen este cu putinţă şi vom sesiza o stare
caracteristică de curent electric extrem de fin, vibraţii şi senzaţia de încălzire, toate
aceste procese fiind însoţite de un fenomen de acumulare a energiei în acea zonă. La

3
prima vedere, aceasta poate să pară straniu, deoarece nu
există nici un fel de circulaţie care să meargă de la
plămân la picior. Fără îndoială, în această situaţie
avern de-a face cu altceva. Acest altceva nu este decât o
focalizare a energiei pe care noi o putem mobiliza atât
prin intermediul atitudinii corporale (postura), cât şi
prin concentrarea adecvată a atenţiei asupra fluxului
fluidic pe care îl vom dirija cu ajutorul voinţei în zona
picioarelor. În acest caz vom constata cu uşurinţă
posibilităţile pe care ni le pune la dispoziţie YOGA, de
a acţiona în mod direct asupra energiei subtile şi asupra
circulaţiei, sale, fără a fi nevoie să se utilizeze
sistemele vasculare obişnuite, Care este numele global
al acestei energii? Chinezii au numit această energie KI, indienii şi în special yoghinii au
numit-o PRANA. În linii mari, această energie se supune legii generale a conservării
energiei (legea lui Lavoisier), cu alte cuvinte, într- un sistem închis, cantitatea totală de
energie este mereu aceeaşi. Deci, fiinţa umană, după cum se vede şi din desenele de mai
înainte, primeşte şi emite energie; prin urmare, noi suntem o cristalizare momentană a
energiei.
Noi primim energie cosmică chiar şi prin intermediul energiei alimentare. Noi suntem,
aşa cum am mai spus, o cristalizare de energie şi, ca orice cristalizare de energie,
manifestăm la rândul nostru o serie de energii: electrice, mecanice, calorice, sonore,
magnetice, psihice, mentale, spirituale.
În toate religiile lumii, sfinţii şi înţelepţii au fost totdeauna reprezentaţi cu o aureolă
speciala, simbol al iradierii intense a energiilor lor psihice şi mentale. Un proverb al
înţelepciunii-populare spune: "Sfinţii pot fi recunoscuţi chiar şi noaptea". Cunoscând
realitatea subtilă a fiinţei, înţelegem că acest halou luminescent apare în cazul acestor
fiinţe umane excepţionale deoarece ele manifestă o energie ce rezultă din lumină şi
căldură, la baza acestor fenomene aflându-se, printre altele, şi radiaţiile infraroşii.
În lumina celor expuse mai sus, înţelegem că fiinţa umană este de asemenea şi emiţător
de energie mentală. Datorită unei asemenea emisii mentale extraordinar de intense, ce se
manifestă cu putere în cazul anumitor fiinţe umane, se ajunge uneori să se vorbească
despre acestea mai multe secole după moartea lor. Într-un asemenea caz, putem spune că
aceste fiinţe elevate se pun la unison şi fuzionează cu energia mentală cosmică, pe care
o canalizează la nivel planetar, învăluindu-i în aceste energii pe toţi oamenii de pe acea
planeta, timp de mai multe secole.
Practica YOGA ne confruntă cu fenomene specifice de polaritate, care se manifestă în
sfera activităţii vitale, psihice şi mentale prin opunerea unor senzaţii, trăiri şi fenomene
în termeni extremi şi inveişi, făcând cu putinţă apariţia, în aceste condiţii, a unor
conştientizări care se structurează şi funcţionează după polaritatea NEGATIV (-) -
POZITIV (+).
Principiul polarităţii este pregnant perceptibil în sfera manifestărilor afective. În linii
mari, această polaritate implică două aspecte: 1) YANG, solar, ce poate fi definit sub
numele de masculinitate (+), aceasta implicând, printre altele, forţă, dinamism, emisie,
rezistenţă, curaj, raţionalitate, capacitate de realizare; 2) YIN, lunar, ce poate fi definit
sub numele de feminitate (-),aceasta implicând, printre altele, sensibilitate, receptivitate,

4
pasivitate, inteligenţă analitică, sentimentalitate durabilă, intuiţie psihologică,
slăbiciune şi dependenţă.