Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Daraban Gheorghiță


Unitatea de învăţământ:
Clasa: a VII – a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: : Minunea din Cana Galileii - Mântuitorul Iisus Hristos binecuvanteaza si ajuta familia
Unitatea de Invatare:
Tipul lecţiei: comunicare / insusire de noi cunostinte
Durata lecţiei: 50 min
Scopul lecţiei: dobandirea unor cunostinte despre prima minune savarsita de Mantuitorul nostru Iisus Hristos; formarea unei atitudini
si convingeri pozitive fata de grija lui Hristos pentru familie
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
O1 : sa defineasca notiunea de “minune”;
O2 : sa prezinre clasificarea minunilor, prin exemplificari;
O3 : sa explice rolul minunilor in activitatea Mantuitorului nostru Iisus Hristos;
O4 : sa prezinte, in cuvinte proprii, minunea din Cana Galileii, descrisa in textul scripturistic Ioan 2, 1-11;
O5 : sa explice partea a doua a titlului lectiei;

Metode şi procedee: dezbaterea, conversatia, explicatia, lectura explicative, exercitiul, povestirea, problematizarea, argumentarea,
observarea dirijata.

Mijloace de învăţământ: icoana : Nunta din Cana Galileii, Calculatorul ,Sfânta Scriptură, harta „Palestina Noului Testament“

Forme de organizare: activitate frontală


Resurse temporale: 50 minute
Resurse bibliografice Biblia sau Sfanta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti
1982
1. Cleopa, Arhimandrit Ilie, Predici la duminicile de peste an, Editura Episcopiei Romanului, 1996
2. Cucos, Constantin (coordinator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “
Polirom”, Iasi, 1998
3. Muha, Camelia, Religie crestin ortodoxa clasa a VI-a ,Caiet pentru elevi, Editura “ Sf.Mina”, Iasi , 2009
4. Papacostea, Serafim, Minunile Domnului, Editura “Reintregirea”, Alba Iulia, 2001
5. Plamadeala, Mitropolitul Ardelului, Antonie, Talcuri noi la texte vechi, Sibiu, 1989
6. Serbu, Pr.Prof.Univ.Dr.Sebastian, metodica predarii religiei, Editura“ Reintregirea”, Alba Iulia, 2000
Desfășurarea activității
Mijloace Evaluare
Nr. Ob. Metode şi de Forme de
Etapele lecţiei Timp Conţinutul instructiv - educativ
crt. op. procedee învăţămâ organizare
nt
- Salutul;
conversaţia
Momentul - Rugăciunea ("Tatal Nostru") Activitate
1.
organizatoric 1' - Notarea absenţelor; frontală
exerciţiul
- Pregătirea pentru începerea orei;
- Se adreseaza elevilor cateva intrebari cu
Actualizarea privire la testul cu tema – Sfintele Taine; Plansa Aprecieri
2. cunoştinţelor 3' (Sfânta Taină a Cununiei; Sfânta Taină a conversaţia Sfintele verbale
anterioare Preotiei; Sfânta Taină a Maslului) Taine

3. Pregătirea 5'
aperceptivă a Se realizează o dezbaterepe baza vionarii
elevilor unei expunere power point, ţinând cont de
cunoştinţele anterioare ale elevilor despre Dezbaterea Calculator activitate aprecieri
minuni, avându-se în vedere următoarele ul frontala verbale
cerinţe:
1. Explicarea noţiunii de minune;
2. Clasificarea minunilor;
3.Rolul minunilor în cadrul activităţii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos
4. Iubirea ca principiu creştin
O1 Explicatia activitate aprecieri
1. Definiţia minunii frontala verbale
Minune = fapt lucru, fenomen uimitor,
neobisnuit, inexplicabil care se petrece
impotriva legilor firii, prin interventie
divina cu scop moral – religios

O2 2. Clasificarea minunilor: Conversaţia activitate aprecieri


a)Minuni asupra naturii (ex. Inmultirea frontala verbale
painilor si a pestilor, Prefacerea apei in
vin, Pescuirea minunata, Umblarea pe
mare si potolirea furtunii etc)
b)Minuni aspura oamenilor (ex. Invierile
unor personae, fiica lui Iair, fiul tanarului
din Nain, Lazar, Vindecari ale unor
oameni ce sufereau de boli incurabile);
c)Minuni asupra Fiinţei Sale (ex. Invierea,
Inaltarea Sa la cer, Schimbarea la faţă)
O3 3. Rolul minunilor conversaţia activitate aprecieri
- Dovedirea dumnezeirii frontala verbale
Mântuitorului nostru Iisus Hristos;
- transmiterea unor adevăruri divine;
- manifestarea dragostei Sale fata de
oameni
Precizare :
Prima din acest sir de minuni este minunea
savarsita la nunta din Cana Galileii.
Se notează de catre cadru didactic pe
tablă / în caiete (Elevii) titlul lecţiei noi:
Anunţarea „ Minunea din Cana Galileii –
titlului şi a Mantuitorul Iisus Hristos binecuvanteaza
1' activitate
4. obiectivelor si ajuta familia". Vom studia astăzi prima explicatia
frontală
propuse minune a Mântuitorului, săvârşită la
rugămintea Maicii Domnului, când s-a
sfinţit căsătoria ca Taină a Bisericii.
5. Comunicarea 10' Profesorul sau un elev va citi din lectura biblică Biblia activitate
/însuşirea expunerea power point fragmentul biblic: frontală
noilor Ioan 2, 1-11: „Şi a treia zi s-a făcut nuntă în
cunoştinţe Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a
fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. Şi
sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu
mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi
pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama
Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.
Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru
curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei
vedre. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-
au umplut până sus. Şi le-a zis: Scoateţi acum şi
aduceţi nunului. Iar ei i-au dus. Şi când nunul a
gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde
este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a
chemat nunul pe mire şi i-a zis: Orice om pune
întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel
mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.
Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana
Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au
crezut în El." (Ioan II, 1-11)

Elevii scriu pe caiete de unde face parte


textul citit. Text scripturistic - Ioan II, 1-11

Observatie:
explicatia
Se explica cuvintele necunoscute.Se cere Harta
elevilor sa precizeze si să localizeze pe Palestina
harta Palestina Noului Testament, locul Noului activitate aprecieri
unde s-a petrecut minunea prefacerii apei in Testament frontala verbale
exercitiul
vin.
Precizare: explicatia
Cana Galileii = oras situat in tinutul aprecieri
Galileia, aflat la 10 km de Vestul Marii verbale
Galileii.Acest oras era un loc necunoscut si
indepartat de Ierusalim, capitala cea mare
in care locuiau personalitatile de vaza ale
iudaismului. Iisus incepe savarsirea
minunilor din acest loc, pentru ca El nu
cauta slava de la oameni, iar populatia
saraca si muncitoare din Galileie era mult
mai pregatita sa auda invatatura lui Iisus si
sa vada minunile Sale decat fariseii si
fruntasii politici ai Ierusalimului. conversatia
Se adreseaza elevilor urmatoarele intrebari:
“ – Cand s-a petrecut acesta minune din aprecieri
Cana Galileii?”( … a treia zi…) verbale
Precizare:
explicatia
La trei zile dupa ce Sf.Ioan Evanghelistul
L-a cunoscut si L-a urmat pe Mantuitorul
Iisus Hristos, prin mijlocirea lui Ioan
observarea
Botezatorul.
Se prezinta elevilor ilustrarea iconografica dirijata Icoana activitate
a minunii din Cana Galileii. Nunta din frontala aprecieri
“-Care sunt persoanele reprezentate in Cana verbale
icoana?”( Iisus, mama Sa, ucenicii, Galileii
mirele, mireasa etc. “)
explicatia
Precizare:
Mama lui Iisus era acolo fara sa fie
invitata special pentru ca era ruda apropiata
a celor ce faceau nunta. Iisus impreuna cu
ucenicii Sai au veni ca invitati speciali. El
a primit acesta invitatie pentru a ne arata ca
ospatul, nunta si orice petrecere lumesca,
Domnul le preface in prilejuri de a-Si
savarsi lucrarea, de a invata, de a face
minuni si de a deschide calea mantuirii.
Prezenta lui Iisus la petrecerea casatoriei
celor doi tineri din Cana Galileii a dat
nuntii o importanta deosebita. Cu toate ca
Dumnezeu hotarâse si legiferase nunta
cand a creat prima pereche de oameni,
dupa caderea stramosilor nostri si
indepartarea oamenilor de Dumnezeu, s-a
alterat si caracterul sfant al nuntii. De
aceea, Mantuitorul Iisus Hristos cand a
conversatia
venit in lume a inaltat nunta la importanta
sa straveche si a facut-o Taina a Bisericii
Sale. activitate
“-Care a fost impasul in care s-au aflat cei frontala
doi tineri la nunta lor?”( ”-…terminarea
vinului.”)
“-Cine ii aduce la cunostinta lui Iisus
acest fapt?”( mama Sa)

“-Ce raspuns ii da Iisus mamei Sale in


argumentarea
acesta situatie?”( Inca n-a venit ceasul
Meu) „Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, problematizarea
femeie? Încă n-a venit ceasul Meu." Aşa a activitate
răspuns Mântuitorul cererii maicii Sale, pe frontala aprecieri
care o iubea nespus. Poate ne miră aceste verbale
cuvinte, dar ele ne arată faptul că
Mântuitorul nu s-a grăbit cu facerea de
minuni, din smerenie, ci numai fiind rugat
a făcut-o, şi pentru că o faptă aduce mai
multă bucurie când nu se dăruieşte îndată
celor ce o cer.

“-Ce indemn da mama lui Iisus, slujitorilor


de la mese? De ce?”(”-…faceti orice va va
spune .(El)”)

Precizare:

Maica Domnului cunostea cat de bun este


Fiul sau si nu s-a simtit jignita prin
raspunsul dat de El.Prin cuvintele rostite
catre slujitori, ea voia sa spuna:”M-a
refuzat acum, fiindca l-am cerut un lucru
cu neputinta in prezent, dar El este atat de
bun, incat daca avem rabdare, nu se poate
sa nu faca ceea ce ii cerem” ne spune
lectura
Sf.Ioan Gura de Aur.
explicativa
“-Cititi din textul scripturistic savarsirea
minunii propriu-zise.”( Ioan2, 6-8 : 6. Şi activitate
erau acolo şase vase de piatră, puse pentru explicatia Biblia frontala aprecieri
curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei verbale
vedre. 7. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu
apă. Şi le-au umplut până sus. 8. Şi le-a zis: problematizarea
Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au
dus. )
conversatia
activitate
“-Ce le-a poruncit Iisus slujitorilor de la frontala
mese?”( sa umple vasele cu apa pana sus)
argumentarea
“-Cum a procedat Iisus cand a prefacut aprecieri
apa, din vasele de piatra in vin?”(..nu a verbale
spus nici un cuvant, nu a facut nici o
miscare, ci numai prin vointa Sa a facut
aceasta minune.”)
“-Ce a poruncit Iisus sa se faca cu vinul
obtinut? Argumentati.”(..sa fie scos si dus
nunului…”)
Precizare;
Nunul era organizatorul ospatului. El se
lectura
ingrijea de buna servire la mese, de
organizarea si infrumusetarea ospatului explicativa
.Sf.Ioan Gura de Aur ne spuneca nunul era
persoana cea mai potrivita ca sa-si dea
seama de calitatea vinului, deoarece era si Biblia activitate
supraveghetor al calitatii mesei. frontala
“-Cititi si explicati versetul Ioan 2,
11: ...11. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus
în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii aprecieri
Săi au crezut în El. .”(”-…Prefacerea apei in verbale
vin de catre Iisus la nunta din Cana Galileii
este prima minune savarsita de Iisus
Hristos. El si-a aratat slava Sa divina
pentur a intari credinta ucenicilor Sai
asupra dumnezeirii Sale.”)
Se audiaza colindul „Nunta din Cana".
Elevii primesc pe coli colindul scris. Se explicatia
6.
cere elevilor sa se completeze spatiile
libere , formand astfel ideile principale ale
lectiei folosind cuvintele din paranteza:
Fixarea şi
(interventia,savarsirea , si conversatia calcula- activitate aprecieri
sistematizarea
O4 10' autentificarea,scopul,minunii,) torul frontala verbale
cunoştinţelor
1.Imprejurarile savarsirii..................

2..................... mamei Sale.

3................ ................ minunii prefacerii


apei in vin.

4............ prefacerii apei in vin .

7. Asocierea, 15' Clasa se imparte in grupe, fiecare elev


generalizarea,
aplicarea
alegand cate un simbol.
explicaţia

Fiecare echipă va primi o coala. Pe observarea activitate


fiecare foaie va fi desenată în colţ o floare. dirijată frontală
În centru se noteză denumirea grupului,
fiecare membru completând o petală prin
scrierea numelui.Cerintele fiecarei grupe:
1.Datoriile morale dintre cei doi
soti.2.Motive pentru care credeti ca
activitate aprecieri
numarul divorturilor este in crestere.
O5 pe grupe verbale
3.Rolul credintei in Dumnezeu in
mentinerea unitatii unei familii.4.Activitati conversaţia
realizate intr o familie pentru a mentine
unitatea acesteia.5.Rolul copiilor in
activitate
mentinerea unitatii unei
frontală
familii.6.Atributiile familiei crestine .
La sfarsit se citesc rezolvarile.
Profesorul va face aprecierile generale şi
individuale referitor la pregătirea elevilor
Aprecierea pentru lecţie cat si implicarea lor in
explicaţia
8. activitatii 2' predarea noilor cunostinte. activitate
elevilor Se noteaza elevii care au participat la frontală
lectie.

Precizarea şi * Se anunţă şi se explică tema


explicarea 1' pentru acasă: exerciţiul numărul 3, activitate
9. temei pentru pagina 15. explicaţia frontală
acasă

Încheierea Rostirea rugăciunii împreună cu elevii,


2'
10. activităţii salutul. exerciţiul activitate
frontală