Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Profesor: Roșculeț Valentina-Antonella


Unitatea de învățământ:
Clasa: a VI –a
Perioada: 16 – 20.03.2015
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Iisus Hristos – Mântuitorul lumii
Subiectul lecției: Răsplata credinței și a ascultării – Pescuirea minunată
Tipul lecției: comunicare/însușire de noi cunoștințe

Competența generală:
C.G.1. Cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii și desăvârșirii omului

Competențe specifice:
1.2 Recunoașterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia și a dragostei Sale față de oameni;
3.1 Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1: să recunoască în minunile Mântuitorului, dumnezeirea Acestuia şi dragostea Sa faţă de oameni;
O2: să povestească minunea Pescuirii minunate, precizând datele esenţiale ale evenimentului;
O3: să prezinte semnificaţia minunii Pescuirii minunate;
O4: să explice importanţa credinţei şi ascultării pentru mântuire;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul,observarea dirijată, problematizarea, povestirea, explicația, descrierea, observația, metoda organizatorului grafic.
2. Mijloace de învățământ: icoana din sala de clasă, Sfânta Scriptură, imagine harta Vechiului și Noului Testament, fișă de lucru, tabla, videoproiector.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și frontală.
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008, pentru clasa a III-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a;
3. Unitatea de învățare Iisus Hristos – Mântuitorul lumii.
Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

1
Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creștin-ortodox pentru clasa a VI-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2009.
7.filmul religios Puterea rugaciunii: Trei Voi, trei noi, miluiește-ne pe noi!, sursă: https://www.youtube.com/watch?v=_ZbkLBV6XLc sau povestirea:
http://ziarullumina.ro/pagina-copiilor/trei-voi-trei-noi-miluieste-ne-pe-noi

DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele lecției Ob. Timp Activitatea profesorului Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. op. (min.) Activitatea elevului organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Salut elevii.
1. Momentul 1' - Rostesc rugăciunea ”Împărate ceresc” cu elevii.
organizatoric - Fac prezența elevilor la clasă și realizez managementul clasei pentru începerea activității didactice care Exercițiul Icoana Activitate Obs.
urmează să se desfășoare. de din sala frontală comporta-
rugăciune de clasă mentului
- Elevii răspund la salut,rostesc rugăciunea și se pregătescpentru începerea activității didactice. elevilor

Verificarea Profesorul numește câțiva elevi care să precizeze lecția predată anterior.
cunoștințelor 3' Conversația Activitate Evaluare
dobândite - Elevii răspund la întrebările profesorului: ”Lecția: Minunea din Cana Galileii” frontală și orală,
2. Observația individuală frontală și
De ce a devenit importantă această localitate Cana Galileii? individuală
- Deoarece aici a făcut prima minune Iisus Hristos.
Ce minune a făcut?
O1 - A prefăcut apa în vin.
De ce a fost nevoie să prefacă apa în vin?
- Să ajute mirii unei nunți care rămăseseră fară vin.
La rugămintea cui a făcut Iisus această minune?
- La rugămintea Maicii Domnului.

2
Ce observăm prin această minune făcută de Domnul nostru Iisus Hristos?
- Că Hristos binecuvintează familia, iar Maica Domnului este Mijlocitoarea nostră către
Dumnezeu în nevoile noatre.
Ce Sfântă Taină întemeiată de Hristos binecuvintează familia?
- Sfânta Taină a Cununiei.
Profesorul va pune elevilor întrebări, ca scop descoperirea titlului lecției noi.
Dacă slujitorii de la mesele nunții nu ascultau să pună apă in vase și să toarne nununlui și la meseni, această Problemati-
3. Captarea minune și ajutor de la Dumnezeu s-ar mai fi întâmplat? zarea Evaluare
atenției 2' - Nu. Activitate orală
Slujitorii de la mese au avut credință în Hristos când le-a cerut să facă acestea? frontală frontală
- Da.
Ce meserii aveau oamenii în vremea luiIisus?
- Dulgheri, zidari, constructori, fierari, lucrători în piele,făcătorii de corturi, vameși, militari,
îngrijitori de animale, pescari, olari, schimbători de bani (comercianți). Explicația
Din aceste meserii, care este cea care ajută și la procurarea hranei zilnice?
- Pescarii.
Ce fel de oameni sunt pescarii?
- Pescarii sunt oameni calmi, liniștiți, perseverenți, credincioși.
Voi ați pescuit vreodată?
- Da. Conversația
Cum sunteți când prindeți pește?
- Bucuroși.
Dar când nu prindeți nimic, toată ziua?
- Supărați și obosiți.
Obs.
Anunțarea Notez titlul lecției pe tablă: ”Răsplata credinței și a ascultării – Pescuirea minunată”. comporta-
4. titlului și a 1' Precizez elevilor obiectivele propuse. Conversația Tabla Activitate mentului
obiectivelor - Elevii notează în caiete titlul lecției de la tablă. frontală elevilor
lecției

Următorul fragment din Sfînta Scriptură, scoate în evidență atotputernicia lui Dumnezeu, dar și puterea Harta
credinței și a ascultării, care niciodată nu rămân nerăsplătite. Observarea geografi-
În acest timp, profesorul arată elevilor harta geografică a Palestinei Vechiului și Noului Testament. Acest dirijată că a Activitate
mijloc didactic este util elevilor pentru a observa întinderea și repartizarea în spațiu. Locul unde va avea loc Vechiului frontală
pescuirea minunată are loc pe lacul Ghenizaret, care se află între Capernaum și Gadara, în nordul Israelului. și Noului
Testament
”Pe când mulțimea Îl îmbulzea,ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, și El ședea lângă lacul Ghenizaret,

3
a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Și urcându-Se într-
una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța, Povestirea Sfânta
din ea, mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, și lăsați în jos mrejele Scriptură Activitate
voastre, ca să pescuiți. Și, răspunzând, Simon a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am frontală
prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Și făcând ei acestea, au prins mulțime mare de pește, că
5. Dirijarea 25' li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Și au venit și
învățării au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde, iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la
genunchii lui Iisus, zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el și
pe toți care erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui
Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Și a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar
de oameni. Și trăgând corăbiile la țărm, au lăsat totul și au mers după El. ” (Luca 5, 1-11).

Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări:


Când s-a petrecut această Pescuire minunată? Conversația
O1 - Când Iisus Hristos vorbea și învăța oamenii despre Împărăția lui Dumnezeu la lacul Ghenizaret. Activitate
Care erau pescarii de pe lacul Ghenizaret? frontală Evaluare
O2 - Simon, fratele lui Andrei, Ioan și Iacob, fiii lui Zevedeu. orală
Ce simbolizează marea, peștii, mreaja și corabia pe care le întâlnim în această minune? frontală
- marea = lumea
- peștii = oamenii Problematiz
- mreaja = Cuvantul lui Dumnezeu, predica area
- corabia = Biserica, locul unde îl întâlnim pe Dumnezeu
O3 Ce au primit pescarii ca răsplată a credinței și ascultării lor? Explicația
- Au primit binecuvântarea rodului muncii lor, urmându-L și devenind de atunci ucenici ai
Mântuitorului (”pescari de oameni”).
Care sunt condițiile ca noi să primim binecuvântarea lui Dumnezeu?
- Trebuie să fim ascultători și următori ai Mântuitorului ca sfinții apostoli, să ne întărim în credință
făcând fapte bune fără a cere nimic în schimb, participând cu regularitate la slujbele Bisericii pentru a
primi Cuvântul lui Dumnezeu, împlinind poruncile Sale, și astfel vom primi binecuvântarea Sa.

Pe baza pescuirii minunate și a dialogului între Iisus Hristos și Simon Petru, elevii trebuie să organizeze Exercițiul
un grafic al evoluției sufletești a lui Simon Petru.
Explicația Fișă de
Fixarea și O4 3'  fișă de lucru Se vor împărți elevilor o fișă de lucru ce cuprinde stările sufletești ale lui Simon lucru Activitate
6. sistematizarea Petru, pe care le vor așeza în ordinea lor. (Anexa nr. 1) Organizator frontală și

4
cunoștințelor Voi verifica oral, cu elevii fișa de lucru. ul grafic individuală Evaluare
orală,
O4 12'  vizionare film religios ”Trei sunteți Voi, trei suntem noi, miluiește-ne pe noi”, sursă: Problemati- frontală și
https://www.youtube.com/watch?v=IMG7jLy7_Qw zarea Film individuală
religios Activitate
( sau Anexa nr. 2, dacă citim pilda. Sursă: http://ziarullumina.ro/pagina-copiilor/trei-voi-trei-noi- videopro- frontală
miluieste-ne-pe-noi ) iector
Explicația
Se va face Schița lecției pe tablă. Tablă/
Elevii notează pe caiete Schița lecției. Problemati- caiet
zarea

Obţinerea Se realizează în permanenţă, cu ajutorul conversaţiei din cadrul exerciţiilor de sistematizare a cunoştinţelor. Obs.
7. performanţei Profesorul va face aprecierile generale şi individuale referitor la pregătirea elevilor pentru lecţie, cât și comporta-
şi a feed-back- 1' implicarea lor activă la ora de curs. Conversația Activitate mentului
ului Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor. frontală elevilor

Precizarea Elevii își vor nota tema: Desenează atâția pești câț poti, astfel încât să scrii pe ei cuvinte care conturează Activitate Rezolvarea
8. temei pentru 1' comportamentul unui adevărat creștin. Explicația Caietul frontală sarcinii
acasă Elevii ascultă explicațiile la ceea ce vor avea de făcut ca temă și iși notează tema. elevului
Încheierea Rostesc rugăciunea ”Tatăl nostru” cu elevii, salut și ies din sala de clasă. Exercițiul Icoana Activitate Obs. comp.
9. activității 1' Elevii spun rugăciunea și răspund la salut. de din sala frontală elevilor
rugăciune de clasă

5
SCHIȚA LECȚIEI

Răsplata credinței și a ascultării – Pescuirea minunată

Învățătură:

Dumnezeu ne dă binecuvântarea duhovnicească și materială, dacă:


- avem credință;
- ascultăm cuvântul lui Dumnezeu;
- împlinim învățăturile Lui.

6
Anexa nr. 2
Răsplata credinței și a ascultării – Pescuirea minunată
fișă de lucru

Pe baza pescuirii minunate și a dialogului între Iisus Hristos și Simon Petru,


organizați un grafic al evoluției sufletești a lui Simon Petru.

1. Binecuvântarea și belșugul date de Dumnezeu


2. Urmarea lui Hristos și trăirea vieții în Hristos
3. Încrederea oarbă în forțele proprii și îndoiala în ajutorul lui Dumnezeu
4. Mărturiserea sinceră a stării de păcătoșenie
5. Ascultarea

Descoperirea
(Revelația divină)

7
Anexa nr. 2
Răsplata credinței și a ascultării – Pescuirea minunată
fișă de lucru rezolvată

Pe baza pescuirii minunate și a dialogului între Iisus Hristos și Simon Petru,


organizați un grafic al evoluției sufletești a lui Simon Petru.

1. Binecuvântarea și belșugul date de Dumnezeu


2. Urmarea lui Hristos și trăirea vieții în Hristos
3. Încrederea oarbă în forțele proprii și îndoiala în ajutorul lui Dumnezeu
4. Mărturiserea sinceră a stării de păcătoșenie
5. Ascultarea

Descoperirea
(Revelația divină)

5
4

4
1

3
5

2
3

8
Anexa nr. 2

Trei voi, trei noi, miluiește-ne pe noi!


Vă spun astăzi o istorioară din care vom vedea ce putere are rugăciunea şi cum Dumnezeu Se uită la
inima omului, răsplătindu-i credinţa şi dragostea şi împlinindu-i rugăciunea.
Odată, o corabie cu câteva sute de oameni călătorea spre Ierusalim. Pe cale, la corabie s-a stricat ceva şi
căpitanul a zis:
- Trebuie să ancorăm undeva pentru a repara corabia.
Şi, văzând în depărtare o insulă care părea pustie, s-au apropiat de ea, au ancorat şi au mers mai departe
cu bărcile.
Era o insulă cu multă vegetaţie. Oamenii au ieşit şi ei din corabie şi au început să umble pe insulă să
vadă ce fel de pământ era acolo, pentru că vedeau flori diferite, păsări diferite faţă de ce văzuseră în ţara lor. Şi,
aşezându-se ei să mănânce, văd deodată trei oameni care fugeau şi ziceau aşa:
- Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi.
Atâta spuneau, dar, vorbind în limba corăbierilor, aceştia îi înţelegeau.
Şi toţi se întrebau ce e cu aceşti oameni, aşa că au alergat după ei prin pădure, i-au înconjurat şi i-au dus
apoi la comandantul corabiei. Acesta i-a întrebat:
- De unde sunteţi voi? De când staţi aici?
Dar aceia păreau că îşi uitaseră limba, pentru că nu spuneau decât "Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe
noi". Apoi, uşor au început să spună:
- Acum vreo 30 de ani, aproape de această insulă s-a sfărâmat o corabie. Noi eram copii şi am ajuns aici pe
câteva scânduri. Erau şi părinţii noştri pe vapor, dar ei au murit. Şi trăim aici de atunci.
- Şi din ce trăiţi?
- Am găsit aici de mâncare, că sunt nişte pomi pe insulă, cu seminţe, fructe.
Atunci marinarii le-au lăsat din mâncarea pe care o aveau la ei, apoi i-au mai întrebat despre viaţa lor pe
insulă. Căpitanul le-a spus:
- Noi plecăm mâine. N-aţi vrea să veniţi cu noi?
- Noi nu mergem nicăieri, vrem să rămânem aici. Avem tot ce ne trebuie şi suntem fericiţi.
- Dar ce sunt vorbele acestea pe care le tot spuneţi mereu: "Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi"?
- Când eram mici am auzit de la părinţii noştri că Dumnezeul nostru este Treime. Unul se cheamă Tatăl, altul Fiul
şi altul Duhul Sfânt.
Ei nu ştiau că e un Dumnezeu în trei persoane.
- Şi ne-am gândit că dacă Ei sunt în cer şi noi pe pământ, să ne rugăm ca Aceia trei din cer să ne miluiască pe noi
trei de pe pământ. Această rugăciune o ştim: "Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi".
Pe vapor era şi un episcop care mergea la Sfintele Locuri. Şi el a spus către preoţii care călătoreau şi ei:
- Săracii, nici rugăciunea "Tatăl nostru" nu o ştiu. Haideţi, dacă tot înnoptăm aici, să îi învăţăm.
Şi i-au învăţat preoţii cum să se roage, iar dimineaţa corabia, care fusese reparată, a plecat.
În timp ce vaporul se îndepărta, unul din cei trei a zis:
- Eu am uitat, voi mai ştiţi?
- Nici eu nu mai ştiu.
- Haideţi după vapor, că nu este departe.
Şi au început să fugă pe apă ca pe uscat şi ziceau către cei de pe corabie:
- Mai staţi, mai staţi!
Cei de pe corabie, văzând că aceştia mergeau pe apă, s-au înspăimântat. Corabia a încetinit şi ei s-au putut
apropia şi au zis:
- Am uitat "Tatăl nostru".
Iar episcopul, văzând că merg pe apă fără să se afunde, precum Hristos a mers pe mare, le-a spus:
- Nu mai ziceţi "Tatăl nostru", ci cum aţi zis până acum, că este bine.
Atunci cei trei s-au prins de mână pe apă şi, plini de bucurie, au zis "Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe
noi" până ce au ajuns la mal.
Iată puterea rugăciunii şi a credinţei! Ei şi-au dorit să cunoască învăţătura despre Sfânta Treime, dar nu
au putut să o descopere dintr-odată. Ei ştiau de un Dumnezeu în trei persoane şi se rugau neîncetat, dar când
ziceau aceasta, o rosteau din toată inima. Iar Dumnezeu le-a dat să fie sfinţi.

Sursa: http://ziarullumina.ro/pagina-copiilor/trei-voi-trei-noi-miluieste-ne-pe-noi