Sunteți pe pagina 1din 19

Unitatea de învățământ:

Clasa Pregătitoare
Aria curriculară: Om-Societate AVIZ DIRECTOR,
Disciplina: Religie-cultul ortodox
Număr ore/săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34 AVIZ RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA PREGĂTITOARE-2019-2020


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013
Domenii

Compe
Unităţi Nr.
tenţe Conţinuturile învăţării Săpt. Perioada Obs.
tematice ore
specifice
SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Prima oră de religie a micului creştin* 1 S1 09.09-13.09


Omul este cea mai importantă fiinţă de pe pământ (omul, fiinţă creată
1.1; 3.1 de către Dumnezeu; omul şi celelalte fiinţe de pe pământ; rugăciuni de 1 S2 16.09-20.09
mulţumire către Dumnezeu etc.)
Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei (raportarea copiilor la
Iubirea lui Dumnezeu şi

Dumnezeu ne-
1.2; 1.3;
a creat din Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii părinţi; ascultarea faţă de 1 S3 23.09-27.09
2.1
iubire Dumnezeu şi faţă de părinţi etc.)
răspunsul omului

Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit între
1.1; 3.2 1 S4 30.09-04.10
oameni; cum devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit între
1.1; 3.2 1 S5 07.10-11.10
oameni; cum devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
Cum vorbesc cu cei din jur (rolul comunicării în viaţa omului; reguli
1.3; 2.2 1 S6 14.10-18.10
simple de comunicare etc.)
Ce simt faţă de ceilalţi (iubirea aproapelui; forme de manifestare a
1.1; 1.2;
sentimentelor; exemple biblice, din vieţile sfinţilor şi din viaţa de zi cu 1 S7 21.10-25.10
2.1; 3.1
zi, relevante etc.)
răspunsul răspunsul omului VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019

Cum mă comport ca un creştin (reguli de comportament creştin;


1.1; 1.2;
modele de comportament creştin, în diferite contexte; exemple 1 S8 04.11-08.11
Dumnezeu şi

Dumnezeu ne- 1.3; 2.1 concrete de fapte bune; efectele faptelor bune)
Dumnezeu Iubirea lui

a creat din
iubire O zi din viaţa mea de creştin (principalele aspecte ale vieţii religioase
1.1; 1.3;
într-o zi obişnuită, duminica şi într-o zi de sărbătoare; exemple 1 S9 11.11-15.11
2.1
concrete)
Iubirea lui

Dumnezeu ne- 1.1; 1.2;


Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Dumnezeu ne-a creat din
omului

a creat din 1.3; 2.1; 1 S10 18.11-22.11


iubire
iubire 2.2; 3.1
şi

Sfântul
3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S11 25.11-29.11
Nicolae
Mari sărbători creştine

Naşterea Pruncului Iisus, bucuria copiilor (Naşterea Domnului în


3.1; 3.2 1 S12 02.12-06.12
Naşterea Betleem; bucuria darurilor primite de la Moş Crăciun)
Domnului,
darul lui Cum sărbătoresc Crăciunul (împodobirea bradului; colindul;
Dumnezeu 3.1; 3.2 1 S13 09.12-13.12
participarea la Sfânta Liturghie)
pentru
oameni
3.1; 3.2 Recapitulare, consolidare, evaluare 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni


Dumnezeu

Dumnezeu
cunoscut

este Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă (frumuseţea creaţiei; natura şi


omului
Se face

1.1; 1.3 1 S1 13.01-17.01


întotdeauna oamenii; ocrotirea naturii de către om)
cu noi
Iisus Hristos iubeşte copiii (Cine este Domnul Iisus Hristos; Mântuitorul
1.1; 3.1 1 S2 20.01-23.01
binecuvântează copiii)
Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor (cine este Maica Domnului;
27.01-31.01
1.1; 3.1 Maica Domnului L-a ocrotit pe Pruncul Iisus; icoana Maicii Domnului 2 S3-S4
03.02-07.02
cu Pruncul)
Îngerii sunt păzitorii copiilor (cine sunt îngerii; prezenţa îngerului
1.1; 3.1 1 S5 10.02-14.02
păzitor în viaţa creştinului)
Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor (sfinţii sunt oameni
1.1, 3.1 1 S6 17.02-21.02
care L-au iubit pe Dumnezeu; exemple de minuni ale sfinţilor)

1.1, 3.1 Lecţie de recapitulare, consolidare 1 S7 24.02-28.02

Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti (bucuria copiilor la Intrarea


3.1; 3.2 Domnului în Ierusalim; sfinţirea ramurilor de salcie; bucuria copiilor la 1 S8 02.03-06.03
Învierea
slujba Învierii etc.)
Domnului,
Mari sărbători

împlinirea Cum sărbătoresc Paştile? (participarea la Sfânta Liturghie; salutul din S9 09.03-13.03
3.1; 3.2 2
darului lui perioada Pascală; ciocnirea ouălor roşii etc.) S10 16.03-20.03
creştine

Dumnezeu
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Învierea Domnului,
3.1; 3.2 1 S11 23.03-27.03
împlinirea darului lui Dumnezeu*

1 S12 30.03-03.04
SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04 - 21.04.2020, 19–21 aprilie Sfintele Paști

Familia mea (ce este o familie; relaţiile dintre membrii familiei;


Viaţa creştinului

1.3; 2.1 1 S13 22.04-24.04


Dumnezeu ne activităţi religioase în familie etc.)
împreună cu

învaţă să ne Sunt creştin şi la şcoală (şcoala, locul unde învăţ; relaţia cu adulţii şi cu
ajutăm unii 1.3; 2.1
copiii la şcoală; atitudinea faţă de mediul şcolar etc.)
1 S14 27.04-30.04
semenii

pe alţii Primii mei prieteni (copilăria şi prietenia; colegi şi prieteni; alegerea


1.2; 2.2 1 S15 04.05-08.05
prietenilor; modele de prietenie etc.)
1.1; 1.3; Preotul în viaţa mea (cine este preotul; prezenţa preotului în viaţa
1 S16 11.05-15.05
2.1 copilului etc.)
Creştinii din biserica mea (descrierea bisericii la care merg; rolul şi
1.1; 1.3;
locul preotului şi al credincioşilor în biserică; activităţi comune cu 1 S17 18.05-22.05
2.1
membrii parohiei etc.)
Oamenii din lumea întreagă (diversitatea oamenilor în lume; activităţi
1.2; 2.2 1 S18 25.05-29.05
de ajutorare a semenilor etc.)
1.1; 1.2;
1.3; 2.1; Recapitulare, consolidare, evaluare 1 S19 02.06-05.06
2.2
Evaluare finală 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.


Unitatea de învățământ:
Clasa I
Aria curriculară: Om-Societate AVIZ DIRECTOR,
Disciplina: Religie-cultul ortodox
Număr ore/săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34 AVIZ RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA I-2019-2020


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013
Domenii

Compe
Unităţi Nr.
tenţe Conţinuturile învăţării Săpt. Perioada Obs.
tematice ore
specifice

SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Lecție introductivă 1 S1 09.09-13.09


Să ne amintim din clasa pregătitoare* 1 S2 16.09-20.09
Biserica este casa lui Dumnezeu (locul în care Dumnezeu este prezent tot
1.1; 1.2 timpul; locul unde oamenii participă la slujbe duminica şi în sărbători; 1 S3 23.09-27.09
închinarea la trecerea pe lângă biserică etc.)
Cum arată o biserică (aspecte de diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte
Iubirea lui Dumnezeu şi

Omul îşi 1.1 1 S4 30.09-04.10


specifice unei biserici; împodobirea unei biserici etc.)
arată iubirea
Cum arată o biserică (aspecte de diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte
faţă de
răspunsul omului

1.1 1 S5 07.10-11.10
specifice unei biserici; împodobirea unei biserici etc.)
Dumnezeu
Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? (ce este Sfânta Liturghie; ascultarea
în biserică 1.2 1 S6 14.10-18.10
cuvântului lui Dumnezeu; primirea Sfintelor Taine etc.)
Cu cine mă rog în biserică? (rugăciunea împreună cu preotul şi cu alţi
1.2; 2.1 credincioşi; persoanele cu care relaţionez: preotul, cântăreţul, alţi membri ai 1 S7 21.10-25.10
comunităţii etc.)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019

Omul îşi Cum mă comport în biserică? (comportamentul în biserică şi în curtea bisericii;


Dumnezeu şi

1.3 1 S8 04.11-08.11
arată iubirea ţinuta vestimentară etc.)
Iubirea lui

răspunsul

faţă de
omului

Ce fac eu pentru biserica mea? (ajutorarea membrilor comunităţii; implicarea în


Dumnezeu 1.3 1 S9 11.11-15.11
activităţi organizate la biserică;participarea la corul bisericii)
în biserică
Omul îşi
Dumnezeu şi

arată iubirea
Iubirea lui

răspunsul

1.1; 1.2;
faţă de Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S10 18.11-22.11
omului

1.3; 2.1
Dumnezeu
în biserică
1.2; 3.1;
Sfântul Nicolae* 1 S11 25.11-29.11
3.2
Naşterea 3.1; 3.2 Naşterea Domnului* 1 S12 02.12-06.12
sărbători
creştine

Domnului, 3.1; 3.2 Despre colind 1 S13 09.12-13.12


în vers şi în
Mari

cântec 3.1; 3.2 Evaluare semestrială 1 S14 16.12-20.12


VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020
SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni

Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu (auzim despre Dumnezeu din Biblie;
S1 - 13.01-17.01
1.2 Domnul Iisus Hristos le-a vorbit oamenilor; auzim despre Dumnezeu de la cei 2
S2 20.01-23.01
Dumnezeu Se face cunoscut

care cred în El etc.)

Omul este
Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu (ce înseamnă creaţia lui Dumnezeu;
fiinţa care
1.2; 1.3 perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu; cum ne manifestăm respectul faţă de creaţia 1 S3 27.01-31.01
crede în
lui Dumnezeu etc.)
Dumnezeu

Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu (ce înseamnă creaţia lui Dumnezeu;
perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu; cum ne manifestăm respectul faţă de creaţia
omului

1.2; 1.3 1 S4 03.02-07.02


lui Dumnezeu etc.)
1.1; 1.2; Biblia ne vorbeşte despre oameni credincioşi (modele de credinţă din Vechiul
1 S5 10.02-14.02
3.1 Testament şi din Noul Testament)
Sfinţii Apostoli sunt modele de credinţă (cine sunt Apostolii; Sfântul Apostol
1.1; 1.2;
Andrei: răspunsul la chemarea lui Iisus Hristos, credinţa în Învierea Lui, 1 S6 17.02-21.02
3.1
mărturisirea învăţăturii Lui etc.)
Ce înseamnă să fii un om credincios (manifestarea credinţei în particular şi în
1.2; 1.3 1 S7 24.02-28.02
mod public, prin cuvinte şi fapte etc.)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Omul este fiinţa care crede în
1 S8 02.03-06.03
1.3; 3.1 Dumnezeu *

Salutul creştinilor la Sfintele Paşti (care este salutul creştinilor de Sfintele Paşti;
3.1.; 3.2 1 S9 09.03-13.03
Învierea ce semnificaţie are; în ce perioadă se foloseşte etc.)
Domnului,
în vers şi în Învierea Domnului în poezia creştină românească (o poezie la alegere)
sărbători

3.1.; 3.2 1 S10 16.03-20.03


creştine

cântec
Mari

3.1.; 3.2 Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S11 23.03-27.03


SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL - 1 S12 30.03-03.04
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04. - 21.04.2020 - 19–21 aprilie Sfintele Paști
Rugăciunea şi rugămintea (prin ce se aseamănă; prin ce se deosebesc; exemple
1.1; 1.2 1 S13 22.04-24.04
de rugăciuni şi de rugăminţi etc.)
Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin rugăciune (ce este rugăciunea; Domnul Iisus
Viaţa creştinului împreună cu

1.1; 1.2 1 S14 27.04-30.04


Hristos S-a rugat Tatălui etc.)
Omul se
Când, unde şi cui mă rog (momentele în care ne rugăm; locurile în care ne
roagă lui 1.3 1 S15 04.05-08.05
rugăm, modul în care ne rugăm etc.)
Dumnezeu
Pentru cine mă rog (rugăciunea pentru propria persoană; rugăciunea pentru
pentru sine 2.1; 2.2 1 S16 11.05-15.05
părinţi şi ceilalţi membri ai familiei; rugăciunea pentru toţi oamenii etc.)
şi pentru
Binefacerile rugăciunii (împlinirea cererilor de folos; întărirea relaţiei dintre
alţii 1.2 1 S17 18.05-22.05
semeni; primirea înţelepciunii de la Dumnezeu etc.)
1.1; 1.2;
semenii

1.3; 2.1; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S18 25.05-29.05


2.2
Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06
Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.


Unitatea de învățământ:
Clasa a II-a
Aria curriculară: Om-Societate AVIZ DIRECTOR,
Disciplina: Religie-cultul ortodox
Număr ore/săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34 AVIZ RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA a II a-2019-2020


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013
Domenii

Unităţi Competenţe Nr.


tematice specifice Conţinuturile învăţării ore Săpt. Perioada Obs.

SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Recapitulare din clasa I 1 S1 09.09-13.09

Evaluare inițială 1 S2 16.09-20.09


1.1; 1.2; Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului (ce înseamnă să iubeşti; pe cine
1.3; iubim; exemple de oameni care îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de 1 S3 23.09-27.09
Iubirea lui Dumnezeu şi

Omul este 3.2 semeni etc.)


răspunsul omului

fiul iubitor 1.1; 1.2; Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului (ce înseamnă să iubeşti; pe cine
al lui 1.3; iubim; exemple de oameni care îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de 1 S4 30.09-04.10
Dumnezeu 3.2 semeni etc.)
Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet, în fiecare zi (cum pot să Îl am pe
1.1; 1.2;
Dumnezeu în minte şi în suflet: rugăciunea, lectura Bibliei, admirarea 1 S5 07.10-11.10
1.3
naturii,săvârşirea unei fapte bune etc.)
Rugăciunile de mulţumire şi de laudă aduse lui Dumnezeu (ce înseamnă să
1.1; 1.2;
mulţumeşti; ce înseamnă să lauzi; pentru ce Îi mulţumim lui Dumnezeu; cine 1 S6 14.10-18.10
1.3
Îl laudă pe Dumnezeu etc.)
1.1; 1.2; Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de Dumnezeu (ce este darul; cui, când şi
1.3; cum dăruim; darul de pâine şi vin la Sfânta Liturghie; prinoase şi ofrande 1 S7 21.10-25.10
2.1 aduse de oameni etc.)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019
şi răspunsul
Dumnezeu
Iubirea lui

Omul este
1.1; 1.2; Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii faţă de Dumnezeu (ce înseamnă să 04.11-08.11
omului

fiul iubitor S8
1.3; ajuţi pe cineva, faptele bune săvârşite din iubire, iar nu din obligaţie; exemple 2
al lui S9
2.1; 2.2 de îndatoriri şi de fapte de slujire a semenilor, în diferite contexte de viaţă etc.) 11.11-15.11
Dumnezeu
Dumnezeu şi
Iubirea lui

răspunsul

Omul este
omului

1,1;1.2;1.3;
fiul iubitor
2.1;2.2;3.1; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S10 18.11-22.11
al lui
3.2
Dumnezeu

Tradiţii religioase de Crăciun (mersul cu icoana, colindul şi cântecele de stea, 25.11-29.11


1.1;3.1;3.2 1 S11
Mari sărbători

confecţionare unei stele etc.)


Crăciunul
creştine

şi Anul
Nou – 3.1; 3.2 Tradiţii populare de Crăciun şi de Anul Nou 1 S12 02.12-06.12
tradiţii
1.1;
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Crăciunul şi Anul Nou – tradiţii* 1 S13 09.12-13.12
3.1; 3.2
Evaluare semestrială
1 S14 16.12-20.12
VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni


Dumnezeu ne iubeşte pe toţi (fiecare om este creat de Dumnezeu; Dumnezeu
1.1; 2.2 ne ocroteşte în fiecare zi; Dumnezeu primeşte rugăciunea fiecărui om, în limba 1 S1 13.01-17.01
în care e rostită etc.)

Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaştem şi să Îl iubim (Dumnezeu ne-a transmis


1.1 cuvântul Său în Biblie; L-a trimis pe Fiul Său în lume; este prezent permanent 1 S2 20.01-23.01
cu noi; ne-a pus în suflet dorinţa de a-L cunoaşte şi de a-L iubi etc.)
Dumnezeu Se face cunoscut omului

Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire (evenimentele principale din viaţa
1.1;1.2;
Domnului Iisus Hristos; iubirea pentru semeni – cea mai importantă învăţătură 1 S3 27.01-31.01
1.3;3.1
a Mântuitorului etc.)
Dumnezeu
este Tatăl Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă de om (ce este o minune; exemple de
1.1 1 S4 03.02-07.02
nostru minuni făcute de Domnul Iisus Hristos etc.)
iubitor
Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă de om (ce este o minune; exemple de
1.1 1 S5 10.02-14.02
minuni făcute de Domnul Iisus Hristos etc.)

Maica Domnului, îngerii şi sfinţii săvârşesc minuni (Maica Domnului, îngerii


1.2; 3.1 şi sfinţii, rugători pentru oameni la Dumnezeu; exemple de minuni făcute de 1 S6 17.02-21.02
Maica Domnului,de îngeri, de Sfinţii Apostoli, de alţi sfinţi etc.)
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii săvârşesc minuni (Maica Domnului, îngerii
1.2; 3.1 şi sfinţii, rugători pentru oameni la Dumnezeu; exemple de minuni făcute de 1 S7 24.02-28.02
Maica Domnului,de îngeri, de Sfinţii Apostoli, de alţi sfinţi etc.)
1.1; 1.2;
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Dumnezeu este Tatăl nostru
1.3; 2.2; 1 S8 02.03-06.03
iubitor*
3.1
Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi Rusalii (sfinţirea ramurilor de salcie;
1.1;3.1;
Floriile, sfinţirea Pâinilor pentru Paşti; împodobirea bisericii cu frunze de nuc sau tei şi
sărbători

1 S9 09.03-13.03
creştine

Paştile şi 3.2
Mari

sfinţirea holdelor la Rusalii etc.)


Rusaliile –
1.1; 3.1;
tradiţii Tradiţii populare de Paşti (încondeierea ouălor; tradiţii culinare; tradiţii locale) 1 S10 16.03-20.03
3.2
1.1;
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: 1 S11 23.03-27.03
3.1; 3.2

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 1 S12 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020 - 19–21 aprilie Sfintele Paști


Oferirea de sfaturi şi învăţături (de ce avem nevoie de sfaturi şi învăţături; de
1.2; 2.1 la cine primim şi cui oferim sfaturi şi învăţături; exemple de sfaturi şi 1 S13 22.04-24.04
Viaţa creştinului împreună cu semenii

învăţături primite de la Mântuitorul Iisus Hristos etc.)


Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine (ce este recunoştinţa; exemple biblice
1.1; 1.2 de persoane care şi-au arătat recunoştinţa faţă de binefăcători; modele din 1 S14 27.04-30.04
viaţa de zi cu zi de răsplătire a celor care ne fac bine etc.)
Iertarea celor care ne fac rău (ce este iertarea; de ce avem nevoie de iertare;
Oamenii îşi 1.1; 1.2;
modelul de iertare oferit de Mântuitorul Iisus Hristos; exemple biblice şi din 1 S15 04.05-08.05
arată 1.3
vieţile sfinţilor de iertare; exemple de iertare din viaţa de zi cu zi etc.)
iubirea unii 1.1; 1.2; Ajutorul dat celor bolnavi (cum ne comportăm faţă de cei bolnavi; exemple
faţă de alţii 1.3; biblice de ajutorare a celor aflaţi în suferinţă; forme de ajutorare a celor 1 S16 11.05-15.05
2.1; 2.2 bolnavi din jurul nostru etc.)
1.2; 1.3; Ajutorul dat celor singuri (cum ne comportăm faţă de oamenii singuri;
1 S17 18.05-22.05
2.1; 2.2 exemple biblice de ajutorare a celor singuri; forme de ajutorare a celor singuri)
1.1; 1.2;
1.3; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S18 25.05-29.05
2.1; 2.2
Evaluare semestrială 1 S19 02.06-05.06
Evaluare finală 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.


Unitatea de învățământ:
Clasa a III-a
Aria curriculară: Om-Societate AVIZ DIRECTOR,
Disciplina: Religie-cultul ortodox
Număr ore/săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34 AVIZ RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA a III- a-2019-2020


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014
Domenii

Unităţi Competenţe Nr.


Conţinuturile învăţării Săpt. Perioada Obs.
tematice specifice ore

SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Recapitulare din clasa a II-a 1 S1 09.09-13.09

Evaluare inițială 1 S2 16.09-20.09


Viaţa omului, darul lui Dumnezeu (copilul, darul lui Dumnezeu pentru
1.1; 1.3 părinţi; alcătuirea omului din trup şi suflet; grija faţă de trup; grija faţă de 1 S3 23.09-27.09
suflet)
Viaţa omului, darul lui Dumnezeu (copilul, darul lui Dumnezeu pentru
Iubirea lui Dumnezeu şi

Dumneze 1.1; 1.3 părinţi; alcătuirea omului din trup şi suflet; grija faţă de trup; grija faţă de 1 S4 30.09-04.10
u este suflet)
răspunsul omului

izvorul Bucuria de a trăi (naşterea omului, moment de bucurie; momentele şi


1.1; 3.2 1 S5 07.10-11.10
vieţii motivele de bucurie în viaţă)
1.1; 1.2; 1.3 Omul în relaţie cu natura (lecţia naturii; modele biblice şi din
1 S6 14.10-18.10
3.2 vieţilesfinţilor, de grijă pentru natură; ocrotirea naturii şi a vieţii)
1.1; 1.2; 1.3 Omul în relaţie cu natura (lecţia naturii; modele biblice şi din
1 S7 21.10-25.10
3.2 vieţilesfinţilor, de grijă pentru natură; ocrotirea naturii şi a vieţii)
VACANŢĂ 26.10-03.11.2019
Dumnezeu şi
Iubirea lui Dumneze 1.1; 3.1 Viaţa pe pământ şi Împărăţia lui Dumnezeu 1 S8 04.11-08.11
răspunsul
u este

omului
izvorul 1.1; 1.2; 1.3;
vieţii Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S9 11.11-15.11
3.1; 3.2
Naşterea Domnului (aspecte biblice referitoare la Naşterea Domnului; cum
3.1; 3.2 1 S10 18.11-22.11
se pregătesc creştinii pentru Naşterea Domnului)
Mari sărbători creştine

Naşterea Domnului (aspecte biblice referitoare la Naşterea Domnului; cum


Naşterea 3.1; 3.2 1 S11 25.11-29.11
se pregătesc creştinii pentru Naşterea Domnului)
şi Botezul
Domnului Botezul Domnului (Botezul Domnului în Evanghelii; Sfinţirea Mare a
3.1; 3.2 1 S12 02.12-06.12
apei; sfinţirea caselor)

3.1; 3.2 Lecţie de recapitulare, consolidare 1 S13 09.12-13.12

Evaluare semestrială 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Când un om devine creştin (Botezul, Mirungerea, Împărtăşirea, primele


1.1; 1.3 1 S1 13.01-17.01
taine primite de un creştin; numele de botez)
Dumnezeu Se face cunoscut

Ce
înseamnă Persoanele din viaţa unui creştin (persoane care îl ocrotesc în mod nevăzut
1.1; 1.3 1 S2 20.01-23.01
să fii și persoane care îl ajută pe creștin)
creştin

1.1; 1.3 Primirea iertării prin 1 S3 27.01-31.01


omului

Primirea lui Hristos prin Sfânta Împărtăşanie (despre Sfânta Liturghie;


1.1; 1.3 1 S4 03.02-07.02
pregătirea pentru împărtăşire; binefacerile împărtăşirii)
1.1; 1.2; 2.2 Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a face fapte 1 S5 10.02-14.02

S6 17.02-21.02
1.1; 1.2; 2.1 Alegerea binelui în 2
S7 24.02-28.02
Mari sărbători

Învierea Învierea Domnului (aspecte biblice referitoare la Învierea Domnului; cum S8 02.03-06.03
3.1; 3.2 2
şi se pregătesc creştinii pentru Învierea Domnului) S9 09.03-13.03
creştine

Înălţarea
Domnului Înălţarea Domnului (aspecte biblice referitoare la Înălţarea Domnului;
3.1; 3.2 1 S10 16.03-20.03
cinstirea eroilor neamului)
Învierea
sărbători

şi
creştine

3.1; 3.2 Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S11 23.03-27.03


Înălţarea
Mari

Domnului
1 S12 30.03-03.04
SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04 - 21.04.2020 - 19–21 aprilie Sfintele Paști


Viaţa creştinului împreună cu semeni

1.2; 2.2 Necesitatea de a spune întotdeauna adevărul 1 S13 22.04-24.04


1.1; 1.2; 1.3
Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 S14 27.04-30.04
Viaţa 2.2
împreună 1.1; 1.2
Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu 1 S15 04.05-08.05
cu ceilalţi 2.2
1.1; 1.2; 2.2 Importanţa de a avea răbdare cu cei din jur 1 S16 11.05-15.05
1.1; 1.2; 2.2 Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 S17 18.05-22.05

1.1; 1.2; 2.2 Nevoia de efort pentru a obţine 1 S18 25.05-29.05

1.1; 1.2; 1.3;


Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S19 02.06-05.06
2.2
Evaluare finală 1 S20 09.06-12.06
* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.
Unitatea de învățământ:
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om-Societate AVIZ DIRECTOR,
Disciplina: Religie-cultul ortodox
Număr ore/săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34 AVIZ RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA a IV- a-2019-2020


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014
Domenii

Unităţi Competenţ Nr.


Conţinuturile învăţării Săpt Perioada Obs
tematice e specifice ore

SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Recapitulare din clasa a III-a 1 S1 09.09-13.09

Evaluare inițială 1 S2 16.09-20.09


Lumea – casă pentru toți oamenii (aspecte specifice ale lumii de astăzi; oamenii doresc
1.1; 1.3;2.1 1 S3 23.09-27.09
mereu o lume mai bună)
Iubirea lui Dumnezeu şi

Fiecare om își caută propria cale prin viață (fiecare om este unic; care sunt nevoile
1.1; 1.3;3.2 1 S4 30.09-04.10
Cu omului; Dumnezeu răspunde căutării omului)
Biblia și Biserica arată calea spre Dumnezeu (ce înseamnă calea către Dumnezeu; ce
răspunsul omului

Dumnezeu 1.1;1.2;1.3;
1 S5 07.10-11.10
pe calea 3.2 este Biblia; cum călăuzește Biblia către Dumnezeu)
vieții 1.1;1.2;1.3; Biblia și Biserica arată calea spre Dumnezeu (ce înseamnă calea către Dumnezeu; ce
1 S6 14.10-18.10
3.2 este Biblia; cum călăuzește Biblia către Dumnezeu)
Nevoia de a primi îndrumare în viață (de ce omul are nevoie de îndrumare în viață; cine
1.1; 2.1;3.1 1 S7 21.10-25.10
ne îndrumă în viață)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019

Cu
Dumnezeu
Iubirea lui

răspunsul

Dumnezeu Ajutorul lui Dumnezeu în situații dificile (ce dificultăți întâmpină un copil; încrederea S8 04.11-08.11
omului

1.1; 1.2; 2
pe calea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu) S9 11.11-15.11
vieții
şi

2.2; 3.1;3.2 Prorocii, vestitori ai nașterii lui Hristos 1 S10 18.11-22.11

Nașterea 3.1; 3.2 Magii, în căutarea Pruncului Iisus 1 S11 25.11-29.11


Domnului,
Mari sărbători

vestire și
împlinire 1.1; 3.2;3.2 Întâmpinarea Pruncului Iisus de către Dreptul Simeon 1 S12 02.12-06.12
creştine

1.1;2,2;3.1;
Nașterea Domnului, vestire și împlinire- colinde 1 S13 09.12-13.12
3.2
Evaluare semestrială 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni

Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor prin Iisus Hristos (ce este sfințenia;
1.1; 1.3 1 S1 13.01-17.01
cum se ajunge la sfințenie; care sunt roadele sfințeniei)

Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și evangheliști (cine au fost apostolii;


1.1; 1.2;3.1 1 S2 20.01-23.01
cine au fost evangheliștii; rolul lor în transmiterea învățăturii creștine)
Sfințenia,
Dumnezeu Se face

calea spre Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și evangheliști (cine au fost apostolii;
cunoscut omului

Dumnezeu 1.1; 1.2;3.1 1 S3 27.01-31.01


cine au fost evangheliștii; rolul lor în transmiterea învățăturii creștine)

1.1; 1.3 Mărturisirea și trăirea credinței de către sfinți (ce înseamnă mărturisirea credinței;
1 S4 03.02-07.02
modele de sfinți cu cinstire universală)
Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre (apariția creștinismului pe
1.1; 1.2; 2.1 1 S5 10.02-14.02
teritoriul țării noastre; exemple de sfinți români din diferite perioade istorice)

1.1; 3.1; 3.2 Sfântul Ioan Iacob Românul 1 S6 17.02-21.02


1.1;1.2;1.3;
Lecţie de recapitulare, consolidare: Sfințenia, calea spre Dumnezeu 1 S7 24.02-28.02
2.1; 3.1;3.2
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor (principalele evenimente din Duminica Floriilor și
1.2; 3.1;3.2 1 S8 02.03-06.03
din Săptămâna Patimilor; atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul)
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor (principalele evenimente din Duminica Floriilor și
1.2; 3.1;3.2 1 S9 09.03-13.03
De la Florii din Săptămâna Patimilor; atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul)
Mari sărbători

la Înviere Femeile mironosițe pe drumul Golgotei și în Duminica Învierii (cine au fost femeile
1.2; 3.1;3.2 1 S10 16.03-20.03
mironosițe; devotamentul femeilor mironosițe; sărbătoarea femeilor mironosițe)
creştine

1.2; 3.1;3.2 Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S11 23.03-27.03

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 1 S12 30.03-03.04


VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04 - 21.04.2020 - 19–21 aprilie Sfintele Paști
Iubirea creștină, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos (ce înseamnă iubirea lui
3.1; 3.2 1 S13 22.04-24.04
Dumnezeu; ce înseamnă iubirea aproapelui)
1.1; 1.2;1.3 Viața în armonie cu ceilalți, îndemn al lui Dumnezeu (rolul normelor în diferite
1 S14 27.04-30.04
2.2 contexte de viață; exemple de porunci din Decalog și învățături desprinse din acestea)
Iubirea
Familia și împlinirea poruncii iubirii (binecuvântarea familiei de către Domnul Iisus
creștină, 1.2;1.3; 2.1 1 S15 04.05-08.05
Hristos; iubirea dintre membrii familiei)
sprijin
1.1;1.2.1.3; Prietenia și porunca iubirii creștine (prietenia în lumina învățăturii lui Hristos; aspecte
pentru 1 S16 11.05-15.05
2; 2.2 definitorii ale prieteniei la vârsta școlară)
Viaţa creştinului

conviețuire
1.1;1.2;1.3; Importanța exemplului personal de iubire creștină (valoarea exemplului personal;
a cu ceilalți 1 S17 18.05-22.05
împreună cu

2.2 exemple din viața cotidiană)


1.1; 1.2;1.3;
semenii

2.1;2.2;3.1; Lecţie de recapitulare, consolidare 1 S18 25.05-29.05


3.2
Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06

Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06


* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.