Sunteți pe pagina 1din 18

FAPTELE RELE

– ÎNCĂLCAREA VOII LUI DUMNEZEU –


CE ESTE PĂCATUL?
• Păcatul este călcarea cu deplină cunoştinţă şi cu voinţa
liberă a voii lui Dumnezeu, prin gând, cuvânt sau faptă.
• El nu are originea de la Dumnezeu şi nici nu-l doreşte dar îl
îngăduie pentru a nu ne afecta libertatea.
CUM APARE PĂCATUL?
• Păcatul se naşte din ispită şi
ocazia la păcat.
• Ispita este îndemnul de a
păcătui.
• Ispita vine de la lume, din propria
voinţă şi de la diavol.
• Păcatul apare când ispita e
acceptată şi omul consimte să
comită păcatul.
• Ultima treaptă a ispitei este
comiterea efectivă a păcatului.
• O dată cu căderea în păcat vine
şi prima veste bună a venirii unui
Mântuitor!
CONSECINŢELE PĂCATULUI
• Faptele rele îl îndepărtează
pe om de Dumnezeu.
• Un păcat poate deveni viciu.
El se naşte din repetarea unui
păcat de mai multe ori până
când acesta pătrunde adânc
în suflet.
• Persistenţa în păcat este
patimă şi aduce moarte
sufletească.
• Păcatul se transmite din tată
în fiu, astfel noi toţi ne năştem
cu păcatul strămoşesc.
CATEGORIILE PĂCATELOR
• Păcatul este de două feluri: - strămoşesc
- personal.
• Păcatul personal poate fi uşor sau greu.
• Păcate uşoare sunt cele ce sunt uşor de iertat.
• Păcatele grele sunt: - capitale
- împotriva Duhului Sfânt
- păcatele strigătoare la cer
• Păcatele grele care se fac din multă răutate şi răpesc
harul divin.
• Putem păcătui şi atunci când suntem părtaşi la alte
păcate.
PĂCATE CAPITALE

• Mândria
• Iubirea de argint
(avariţia)
• Desfrânarea
• Invidia
• Lăcomia
• Mânia
• Lenea
Mândria este preţuirea de sine peste măsură.
Avariţia este dorinţa neînfrânată de a poseda bunuri
materiale.
Defrânarea este a duce o viaţă de plăceri uşoare; a trăi
în desfrâu; a se deprava; a se destrăbăla; a
se strica.
Pizma sau invidia este părerea de rău şi mâhnirea
pentru binele aproapelui precum şi
bucuria pentru răul acestuia.
Lăcomia e dorinţa neînfrânată după mâncare şi băutură
în scopul desfătării trupeşti.
Mânia este supărarea cu uşurinţă pentru motive
neînsemnate şi pornirea de a ne răzbuna asupra
celor pe care îi socotim răuvoitori.
Lenea este nepăsarea faţă de îndeplinirea datoriilor, “cel
ce nu voieşte să lucreze acela nici să nu
mănânce”.
PĂCATELE ÎMPOTRIVA DUHULUI
SFÂNT

•Deznădejdea
•Necredinţa

•Învidierea celui
ce a primit har
PĂCATELE STRIGĂTOARE LA CER

• Crima
• Răpirea
• Necinstirea aproapelui
• Sodomia
• Asuprirea văduvelor şi a orfanilor
• Oprirea plăţii lucrătorilor
• Lipsa de cinstire şi de mulţumire faţă de părinţi
TAINA POCĂINŢEI
• Hristos a lăsat Taina
Pocăinţei şi a
Împărtăşaniei (Spovedania
şi Cuminecarea) pentru a
ne putea curăţi de păcat.

• Etapele Tainei Pocăinţei


sunt:
– Căinţa
– Hotărârea de a nu mai
păcătui;
– Mărturisirea păcatelor;
– Canonul;
– Dezlegarea
TAINA ÎMPĂRTĂŞANIEI

• Este Taina
prin care ni se
curăţă sufletul
de păcatele
săvârşite şi
mărturisite.
Fiecare îşi va primi
răsplata sau pedeapsa
pentru păcatele făcute
la
Judecata de Apoi!

S-ar putea să vă placă și