Sunteți pe pagina 1din 13

Nume/Prenume: Ceorcea Sebastian

Titlul proiectului :Prevenție și ajutor prin servicii sociale a copiilor străzii- Pădureni

Localizare :Com. Coşula jud. Botoşani


Fişa proiectului

1. Contextul şi justificarea proiectului


În prezent, satul Pădureni, județul Botoşani se confruntă cu o creştere demografică, cu un
proces de abandonare și cu o parte semnificativă din forța de muncă angajată în activități
economice ce nu generează plus valoare care să susțină o creștere şi o dezvoltare durabilă
a județului Botoşani .
Copii nu mai au un viitor, nu pot urma o școlă, iar din cauza faptului că este o zonă
înconjurată de Pădure , comunitatea este aproape izolată. Cea mai mare problemă fiind
aceea că, datorită căutări unui trai mai bun prin alte judeţe sau chiar alte ţării, copii sunt
condamnați la singurătate și suferință sau în cel mai bun caz lăsaţi în grija unor bătrăni.
Servicii sociale din Botoşani care să le răspundă nevoilor actuale sunt destul de puține ca
număr în raport cu nevoia resimțită, dar și mai important de menționat este faptul că aceste
servicii sunt în mare parte inaccesibile, fie din cauza distanței mari de parcurs până în
orașele din împrejurimi, fie din cauza costurile serviciilor, care sunt inexistente la aceşti bieţi
copii.
Astfel că, Asociaţia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena -Pădureni”, s-a angajat în
asigurarea de servicii sociale pentru copiii aflaţi în dificultate si care au rămas singurii, fie
din satul Pădureni, fie din județul Botosani, sau chiar mai îndepărtate prin cele două tipuri
de servicii acordate copiilor abandonaţi: Serviciul de îngrijire pentru cei care totuşi sun în
grija bunicilor și serviciul oferit prin construiri unui adăpost de îngrijire a copiilor fară un
adăpost.
Asociația își propune să rezolve o parte din cazurile sociale cele mai grave cu care
societatea se confruntă zi de zi.
Cu privire la problematica copiilor, putem afirma că deseori auzim vorbindu-se despre
dreptul la educaţie, despre creşterea sănatoasă în sânul familiei.
Dar cum să realizeze acestea , ca copil lăsat în voia sporţi, când principalele probleme ale
copiilor noștri români sunt legate de venituri prea mici, de lipsa afecţiuni parentale, de
neputința financiară şi morală pe care părinţi trebuie să-l acorde copiilor?
În acest caz, centrul nostru din cadrul Asociației „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena -
Pădureni” încearcă să atingă aceste deziderate pentru cei care în lipsa uni ajutor adecvate
la cei care totusi au un acoperământ dar duc lipsuri materale şi sufleteşti ajung
instituționalizați. Astfel că, în acord cu documentele europene care accentuează
importanța educaţiei copiilor, a creţteri active și sănătoase încercăm să „abilităm”
beneficiarii care ajung în cadrul centrului din cauza lipsurilor și a neputinței dar și să
prevenim și să menținem independența celor care sunt instituționalizați din cauza lipsei
unei integrări comunitare și familiale optime.
La acest moment centrul asigură aceste servicii de abilitare și prevenție, însă în lipsa unor
dotări corespunzătoare sau insuficiente, nu toți beneficiarii pot fi cuprinși în aceste obiective.
Soluția acestei probleme ar fi dotarea corespunzătoare a centrului și diversificarea
serviciilor oferite copiilor în vederea instituirii următoarelor rezultate/efecte: educare
sănătoasă, menținerea calității vieții, creșterea stimei de sine, menținerea independențeiatât
financiare cât şi fizice, servicii de calitate pe care beneficiarii se pot baza.
Așadar, Problema identificată este aceea că, copiii nu au nici nu sprijin de orce fel
datorită singurătăţi si needucării.
Cauzele:
 Lipsa unui acoperiş desupra capului;
 Existența unor condiţi precare a unur familii defavorizate ;
 Socializarea deficientă dintre părinţi și copiii care poate duce la o rupere dintre
aceştea;
 Implicarea redusă a copiilor defavorizaţi în activitățile educaţionale alături de alţi
copiii(marginalizarea) ;
Efectele:
 Nerecuperarea traumei și lipsa de sprijin;
 Necooperarea dintre beneficiari;
 Inculturalizarea și neadaptarea la viața socială și culturală a instituției;
 Scăderea stimei de sine a copiilor;
 Nerealizarea schimbului de valori atât ăn scolii cât şi intergenerațional.
Soluția :
 Plata unor oameni specialişti care pot ajuta copilul spre a merge pe o cale mai bună;
 Achiziționarea aparaturii educaţionale necesare pentru educare acestora;
 Organizarea unor activități de culturalizare a beneficiarilor;
 Participarea și implicarea copiilor în cadrul atelierelor educative pentru a învăţa
fiecare câte o meserie;

2. Beneficiarii proiectului

2.1. Beneficiarii direcți:


- 16 de persoane vulnerabile – copii din cadrul Asociației „Sfinţilor Împăraţi Costantin şi
Elena- Pădureni ”, dintre care 5 sunt cu nevoi speciale şi necesită îngrijiri speciale;
- 16 de copii din cadrul unor Centre de zi şi alte Asociaţi din împrejurimi
2.2. Beneficiarii indirecți:
- familiile sau aparţinătorii copiilor care se află în rezidența unor persone vârsnice ”;
- instituţiile de suport social care sunt depăşite de complexitatea problemelor acestei
categorii sociale.
- statul deoarece dorim să creştem copilul atât din punct de vedere educaţional cât şi
drept , onest , şi cu toate calităţile pentru a fi un cetăţean bun;
- autorităţile publice locale;
- autoritățile și instituțiile de profil de la nivel național și internațional.

3. Scopul proiectului
Scopul proiectului constă în abilitarea socială a copiilor +străzi.

N.B.Abilitarea este un proces pe termen mediu și lung prin care copiii devine capabil de a
prelua controlul asupra vieții lor.
4. Obiectivele proiectului
OG: Asigurarea de șanse egale de reintegrare
comunitară pentru toți copiii instituționalizați prin
complexitatea proceselor de abilitare și prevenție
OS1: Integrarea copiilor în cadrul comunității
Centrului prin servicii de prevenire a abandonului
și recuperare psihică, într-o perioadă de 5 luni.
OS2: Recuperarea educaţiei de care era nevoie
dar nu s-a relizat cu copiii străzi prin servicii de
educare , într-o perioadă de 5 luni.
OS3: Realizarea integrări în societate a copiiloor
prin participare la terapia ocupațională bazată pe
diferite ateliere , într-o perioadă de 5 luni.
OS4: Identificarea posibilităților de creștere a
calității serviciilor furnizate copiilor prin schimb
informațional cu instituții și persoane de interes,
într-o perioadă de 4 luni.
OS5: Asigurarea vizibilității proiectului de
cofinanțare, într-o perioadă de 4 luni.

5. Rezultatele proiectului
R: Beneficiind de implementarea și aplicarea
educaţiei propuse în proiect, calitatea vieţii
copiilor va fi vizibil îmbunătăţită, putând astfel
realiza activităţi simple ale vieţii de zi cu zi,
integrându-se cu ușurință în mediul care a devenit
pentru ei acasa.
Rezultate cuantificabile:
 16 de copii din cadrul unor Centre de zi
şi alte Asociaţi din împrejurimi
 16 de persoane vulnerabile – copii din
cadrul Asociației „Sfinţilor Împăraţi
Costantin şi Elena- Pădureni ”, dintre care
5 sunt cu nevoi speciale şi necesită
îngrijiri speciale;
Achiziționarea următoarelor materiale
specifice proiectului:
 Tablă pentru scris x 2 buc.;
 Marcăre şi bureţii x 40 buc.;
 Bănci şi scaune x 50 buc.;
 Monitoare x 3 buc.;
 Pixuri x 40 buc.;
 Caiete x 40 buc.;
 Tablete x 40buc.;
 Pături x 40 buc.;
 Saltea pat x 40 buc.;
 Planșă Memory x 3 buc.;
 Lenjerie pat x 40buc.;
 Mingi fotbal şi baschet x 2 seturi;
 Săculeți cu nisip diverse greutăți x 4 seturi
(2 seturi x 0.5 kg; 2 seturi x 1.5 kg);
 Rutăre x 5 buc.;
 Haine x 40 buc.;
 Perne x 40 buc.;
 Dulap x 20 buc.;
 scaune x 20 buc.;
 Mochetă x 200 m;
 Cameră video x 1 buc.;
 Planşe motivaţionale în creșterea calității
vieții copiilor.” X 10 buc.;
Elaborarea și realizarea:
 Banner x 1 buc.;
 Afiș x 3 buc.;
 Mapă x 35 buc.;
.
6.Analiza riscurilor proiectului

 Personalul calificat din domeniul educaţional să demisioneze;


 Psihologul să nu poată să lucreze cu copii în parte datorită timpului ;
 Tinerii să nu mai fie motivați pentru o educare sănătoasă;
 Propaganda Asociaţiei să nu mai funcționeze și astfel să nu poată fi vizil
proiectul pentru a ajuta căţi mai mulţi copiii;
 Un cash – flow insuficient;
 Lipsa cofinanțării asigurate pe parcursul implementării proiectului.

7. Tabel Activități

Cod Cod Resurse necesare


Activitati Subactivitati Durata
wbs wbs (materiale, umane)

Activit - În vederea bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute în proiect se


atea Organizar vor întreprinde următoarele:
nr. 1 ea
logistică a 1.1. - se va forma manager de proiect, I
proiectulu echipa de director şcolar, Psihologt, săptăm
i - implementare asistent social, pedagog ână
managem a proiectului; social, economist, consilier
spiritual.
- se va realiza
planificarea
detaliată a
activităţilor
toată echipa de I
prevăzute în
1.2. implementare, calculator, săptăm
proiect şi se
imprimantă, calendar. ână
va face
corelarea cu
calendarul
stabilit;
- se vor face
vizitele
necesare
entul de semnării
proiect contractului
cu Autoritatea
manager de proiect,
Contractantă
economist, consilier a-III-a
și a
1.3. finațator CJ Botoşani, săptăm
modificării,
mașină, documente ână
corectării
redactate
oricăror
documente
necesare
bunei
desfășurări a
proiectului;

Manager
de
proiect,
Realizarea
2.1. director, 1
inventarului
1. profesor, săptăm
– necesar
economi ână
Asigurare proiectului
st,
a laptop,
Dotarea
serviciilor internet
Activit spațiilor
educaţion Subactivi
atea destinat
ale tatea 2.1. Manager
nr. 2 educaţiei
beneficiar 2.1. Cerere de ,
şcolare
ilor 2. ofertă profesor,
centrului pentru laptop, 1
elementele internet, săptăm
educaţional parteneri ână
e necesare din
proiectului diferite
şcolii
Manager
, director
Alegerea
şcolar,
celui mai
profesor,
bun 1
2.1. economi
ofertant săptăm
3. st,
după ână
laptop,
raportul
internet,
calitate/preţ
parteneri
şcolari
Aplicarea
terapiei
8
psihologic
Subactivi Pshiolog, dispozitive săptăm
e și
tatea 2.2 necesare , beneficiari. âni
monitoriz
are

Activit – Subactivi Dotarea Manager


atea Asigurare tatea 3.1. spațiului de
nr. 3 a destinat proiect,
Realizarea
serviciilor desfăsură Pshiolog 1
3.1 inventarului
de terapie ri terapiei , săptăm
.1. necesar
pshiologi economi ână
proiectului
că st,
beneficiar laptop,
ilor internet
Manager
,
Cerere de Pshiolog
ofertă pentru , laptop, 1
3.1
elementele internet, săptăm
.2.
necesare parteneri ână
proiectului din
cadrul
şcolar
3.1 Alegerea Manager 1
.3. celui mai , săptăm
bun ofertant Pshiolog ână
după ,
raportul Profesor
pret/calitate ,
economi
st,
laptop,
internet,
partener
şcolari
Aplicarea
terapiei în
vederea
recăpătări
i
încrederi 8
Subactivi și Psihilog, elemente necesare, săptăm
tatea 3.2 menținerii beneficiari, sală de terapie âni.
independe
nței
financiare
și a
îmbunătăț
irii psihică
Activit – Subactivi Dotarea Manag
atea Asigurare tatea 4.1. unui er de
nr. 4 a Centrului Realizar proiect,
serviciilor pentru ea pedag
de terapie copii inventar og 1
ocupațion pentru 4.1.1. ului socialt săptăm
ală pentru activitățile necesar econo ână
pentru terapiei proiectul mist,
copiii ocupațion ui laptop,
străzi ale interne
t
Cerere Manag
de er,
ofertă pedag
pentru og
dispoziti social,
1
vele laptop,
4.1.2. săptăm
educațio interne
ână
nale t,
necesar parten
e eri din
proiectul cadrul
ui şcolar
Alegere Manag 1
a celui er, săptăm
mai bun pedag ână
ofertant og
după social,
raportul econo
pret/calit mist,
ate laptop,
interne
t,
parten
eri
şcolari
Asigurare
a terapiei Pedagog social, voluntari
ocupațion cadre didactice și studenți, 6
Subactivi
ale în dispozitive educaționale, săptăm
tatea 4.2.
vederea materiale didacticce pentru âni
educaţiei atelier, sala de lucru.
practice
Scrierea
și
printarea
unor
pliante al
centrelor
publice și
private Manager de proiect, parteneri
din ai studiului, centre 7
Subactivi
Regiunea rezidențiale din Regiunea săptăm
tatea 5.1.
Nord a Nord a Moldovei, sponsori, âni
Moldovei– tipografie.

instrumen
Realizare
t principal
a
în
schimbul
schimbul
ui
informațio
informațio
nal
nal cu
instituțiile
Împărţirea
Activit și
pliantelor
atea persoanel
al
nr. 5 e de
centrelor
interes
publice și
din
private
domeniul
din
îngrijirii
Regiunea
copiilor Manager de proiect, parteneri
Nord a
fară ai studiului, reprezentanți ai
Moldovei
adăposc centrelor rezidențiale din
în cadrul 1
Subactivi Regiunea Nord a Moldovei,
Simpozio săptăm
tatea 5.2. sponsori, sala de întrunire
nului ână
simpozion, echipamente,
„Resursel
laptop, videoproiector, boxe,
e
pliante imprimat
necesare
creșterii
calitatii
vietii
copiilor
fară
adăpost”.

Activit Monitoriz Subactivi Superviza Manager de proiect 6săptă


atea are și tatea 6.1. rea mâni
nr. 6 control implement
ării
proiectulu
i
- se vor
realiza
întâlniri
periodice ; toată echipa de 6
6.2. ale implementare, calculator, săptăm
echipei de imprimantă, calendar âni
manageme
nt a
proiectului
Realizarea
și
tipărirea
materialel
or de
promovar
e privind
proiectul
de
cofinanțar
Echipa de implementare, 8
e și
Subactivi centru de grafică, materiale săptăm
Simpozio
tatea 7.1. de promovare, sponsori, âni
nul
parteneri.
„Resursel

e
Promovar
necesare
ea
creșterii
Autorității
calitatii
Activit Contracta
vietii
atea nte și a
Copiilor
nr. 7 proiectulu
fără
i de
adăpost”
cofinanțar
e
Pregătirea
şi
susţinerea
Simpozio
nului:
„Resursel
Echipa de implementare,
e 1
Subactivi materiale de promovare,
necesare săptăm
tatea 7.2. sponsori, parteneri,
creșterii ână
echipamente IT.
calității
vieții
copiilor
făra
adăpost”
Pe parcursul
implementării
proiectului şi la finalul

acestuia se vor realiza
Raportare
Activit raportările de activitate Echipa de implementare, 7
intermedi
atea tehnice intermediare şi laptop, imprimantă, dosare, săptăm
ară şi
nr. 8 financiare intermediare hârtie, mașină. âni
finală
şi respectiv, finale,
solicitate de Autoritatea
Contractantă.

8. Graficul de indeplinire a activitătilor

2021 2022 2023


Cod
Activitati Durata
wbs
Săptămâni Săptămâni Săptămâni
- Organizarea
logistică a
Activitatea
proiectului - 3 Săptămâni
nr. 1
managementul
de proiect
– Asigurarea
serviciilor
Activitatea
educaţionale 11Săptămâni
nr. 2
beneficiarilor
centrului
– Asigurarea
serviciilor de
Activitatea terapie 11
nr. 3 pshiologică Săptămâni
beneficiarilor
centrului
– Asigurarea
serviciilor de
Activitatea terapie
9 Săptămâni
nr. 4 ocupațională
pentru copiii
străzi
– Realizarea
schimbului
informațional
cu instituțiile și
Activitatea
persoanele de 8 Săptămâni
nr. 5
interes din
domeniul
îngrijirii
copiilor
Monitorizare și
Activitatea 12
control
6. Săptămâni
– Promovarea
Autorității
Activitatea
Contractante și 9 Săptămâni
nr. 7
a proiectului de
cofinanțare
– Raportare
Activitatea
intermediară şi 7 Săptămâni
nr. 8
finală

9. Bugetul

Categorie de cheltuieli Unitate Cant. Cost/unitate Costuri totale


/ linie
bugetara
OBIECTE DE INVENTAR:

Tablă pentru scris ; buc 2 287,00 1.150,00

 Lenjerie pat buc 40 50 9000

Marcăre şi bureţii ; buc 40 5,00 200.00

 Mingi fotbal şi baschet buc 2 40 80


x 2 seturi;

 Săculeți cu nisip buc 4 100 400


diverse greutăți x 4
seturi (2 seturi x 0.5
kg; 2 seturi x 1.5 kg);

 Rutăre ; buc 5 400 9000

 Haine .; buc 40 200 8000

 Perne .; buc 40 30 700

 scaune ; buc 20 300 6000

Mochetă m 200 30 6000

 Dulap.; buc 20 500 10000

Bănci şi scaune buc 50 500 25000

UTILITĂȚI:

Energie electrică kW/lună 600 0,4 240


Lemne Metru 7 400 2800
stern
Apă Metru cub 9 6 4800

HRANĂ: 3 mese/zi 40/ 30 36000


persone
ARTICOLE DE 36/ copii 36/ 150 5400
IMBRĂCĂMINTE / papucei
ÎNCĂLȚĂMINTE
RECHIZITE: Ghiozdane 36 300 10800
echipate
RESURSE UMANE: 3 persone - -- -

Angajați salari 10 2500


250000
COMBUSTIBUL: autobuz Km/luna -- 500

Total investiții finanțator 831740

Cofinanțare 10% - doar pentru Legea 350/2005 privind finanțarea ONG- 2345
urilor din Bigetele județene sau locale
TOTAL ACTIVITATI EXEMPLIFICATE: 839923

10. SOLICITANTUL

a. Identitate

Denumirea legala completa PAROHIA Sfinți Împărați Constrantin și Elena

(numele organizatiei): Asociaţia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena -Pădureni”

Statutul legal: UNITATE DE CULT /ong

Numarul de inregistrare ca 123/0083


platitor al TVA-ului:

Codul Fiscal 90876543ytq25


Adresa oficiala: Loc., jud. Coșula Botoșani

Adresa postala: Str. Pădureni

Reprezentant: Paroh / Presedinte: Ceorcea Sebastian

Telefon nr: 0740678309

Fax nr: 98327646hg76382

Adresa E-mail: Sebiceorcea17@gmail.com

Website: Sebastian Ceorcea

b. Detalii despre banca

Numele Titularului contului: PAROHIA / Asociația

Asociaţia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena -Pădureni”

Cont bancar nr.: 0189273864543

Codul Bancii: 456789876

Codul SWIFT : 098545678

Numele Bancii: Banca Transilvania

Adresa Bancii: Botoșani ,Botoșani

Numele persoanei(lor) cu drept Ceorcea Sebastian / Ceorcea Ionela


de semnatura:

Functia(ile) persoanei(lor) cu PAROH / PREȘEDINTE / Director


drept de semnatura:

Proiect elaborate de, Ceorcea Sebastian

S-ar putea să vă placă și