Sunteți pe pagina 1din 7

Referat 15 pagini

In 539 IHr Legele Sirus al Persiei, a eliberat sclavii, a acordat fiecarei persoane
libertatea de a-si alege religia si a stabilit egalitatea intre rase.
Toate aceste libertati s-au inscris intr-un papir si puse intr-un cilindru. Aceasta prima
carta a drepturilor omului se numeste Cilindrul lui Sirus. El a fost tradus in toate cele 6 limbi
are natiunilor unite si reprezinta continutul primelor 4 articole ale Declaratiei Drepturilor
Omului.
In 1215 a fost semnata Magna Charta Libertatum, sub presiune, de catre regele Ioan
Fara de Tara. Printre cele mai importante drepturi mentionate in aceasta se numara: dreptul la
viata, dreptul de a nu fi condamnat fara o judecata.
Urmatoarele documente ce atesta drepturile omului au aparut tot in Anglia, fiind vorba
despre Habeas Corpus Act si Birul Drepturilor (Bill of Rights).
In Franta, Revolutia Franceza aduce un moment de cotitura, prin Declaratia
Drepturilor Omului si Cetateanului, fiind prima care mentioneaza separatia puterilor in stat.
In America, in 1776 se semneaza Declaratia de Independenta, unde se regaseste
pentru prima data notiunea de drept natural: omul se naste liber, traieste sitrebuie sa traiasca
liber.
Diferenta dintre drepturi si drepturi fundamentale este felul in care statul se
constituie garant al respectarii lor.
Drepturile fundamentale sunt cele interente fiintei umane si apartin doar fiintei umane.
Ele se regasesc in documente internationale si in Constitutiile statelor, statul fiind garantul
respectarii lor. Deci, atunci cand o autoritate a statului incalca unul dintre aceste drepturi,
Constitutia recunoaste pagubitului posibilitatea de a ataca in justitie autoritatea respectiva si de
a obtine despagubiri.
Preocuparea pentru drepturile omului se regaseste cu precadere in documente
internationale.
DOCUMENTE INTERNATIONALE DE CONSACRARE
SI PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI

Prin notiunea de drepturi fundamentale ale omului se desemneaza acele drepturi


esentiale pentru existenta fizica, pentru dezvoltarea materiala si intelectuala a cetatenilor, si
pentru asigurarea participarii acestora la conducerea statului, drepturi care sunt garantate
de Constitutie.
De fapt, drepturile fundamentale sunt drepturi subiective ale cetatenilor, esentiale
pentru viata, libertatea si demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a
personalitatii umane, drepturi stabilite prin Constitutie si garantate de Constitutie si lege.
Organizatia Natiunilor Unite defineste si notiunea de drepturi fundamentale
individuale prin care se intelege ansamblul drepturilor si libertatilor recunoscute atat
persoanelor fizice cat si persoanelor juridice in virtutea Constitutiei, a textelor internationale
si protejate atat contra puterii executive cat si contra puterii legislative de catre judecatorul
constitutional sau de catre judecatorul international.
Din punct de vedere terminologic, intalnim fie notiunea de drept, fie pe cea de libertate.
Prin ele, de fapt, se desemneaza o singura categorie juridica, si anume, dreptul fundamental,
deoarece, din punct de vedere juridic, dreptul este o libertate si libertatea constituie un drept.
Constitutia revizuita a Romaniei din 1991 reglementeaza drepturile fundamentale in
titlul denumit „Drepturile si libertatile fundamentale”.
Pe plan international, ONU clasifica drepturile si libertatile fundamentale din punct de
vedere al aparitiei lor, pe generatii de drepturi:
Drepturile de prima generatie
In conceptia ONU, sunt acele drepturi care au ca obiect ocrotirea persoanei umane si a
vietii ei private fata de orice amestec din afara. Din aceasta categorie, fac parte:
- Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
- Libera circulatie
- Inviolabilitatea domiciliului si resedintei
- Secretul corespondentei
- Libertatea constiintei
- Dreptul la informatie
Toate aceste drepturi de prima generatie au o trasatura comuna, si anume, faptul ca ele pot
fi exercitate independent de un raport social si independent de alti indivizi. Adica, pot fi
exercitate in mod individual. De aceea, ele mai poarta si denumirea de libertati individuale.
O a doua generatie de drepturi fundamentale, are drept obiect asigurarea dezvoltarii
materiale sau culturale a cetatenilor, de aceea sunt cuprinse sub denumirea de drepturi socuial-
economice si fac parte din aceasta categorie:
- Dreptul la munca
- Dreptulla ocrotirea sanatatii
- Dreptul la greva
- Dreptul la proprietate privata
- Dreptul la mostenire
- Dreptul la invatatura
- Dreptul celui vatamat intr-un drept al sau de o autoritate publica de a se adresa justitiei
- liberul acces la justitie.
A treia generatie de drepturi fundamentale are ca obiect exclusiv asigurarea participarii
cetatenilor la conducerea statului. Aceste drepturi sunt:
- dreptul de a alege si de a fi ales in organele reprezentative locale sau nationale
- dreptul de a vota in cadrul referendumurilor
Aceasta generatie de drepturi are ca trasatura comuna faptul ca se exercita in comun si nu
in mod individual. Ele se numesc si drepturi politice
A patra generatie de drepturi fundamentale se caracterizeaza prin faptul ca pot fi
exercitate doar de cetateni si este vorba de participarea la conducerea statului, la luarea de
decizii, aceste drepturi asigura dezvoltarea materiala si culturala. Ele sunt:
- dreptul de a participa la luarea deciziilor
- libertatea de exprimare
- libertatea cultelor
- libertatea intrunirilor
- dreptul de libera asociere
- dreptul de petitionare
Acestea sunt drepturi complexe datorita caracterului lor si se numesc drepturi social-
politice si garanteaza posibilitatea cetatenilor de a actiona fara constrangere in raporturile lor
cu alti cetateni in limitele stabilite de lege.
CELE MAI IMPORTANTE DOCUMENTE INTERNATIONALE PRIVIND
DREPTURILE OMIULUI:
I. Declaratia Universala a Drepturilor Omului
ONU a fost preocpuata in mod deosebit, dupa cel de-al Doilea de Razboi Mondial de
realizarea unui document international cu vocatie universala care sa reprezinte, in acelasi timp,
si un document cuprinzator in sfera drepturilor omului. Acest document este Declaratia
Universala a Drepturilor Omului, care, alaturi de Magna Charta, de Declaratia Franceza
si de Declaratia de Independenta a Americii constituie un reper important in lupta omenirii
pentru libertate.
Declaratia a proclamat o gama foarte larga de drepturi si libertati. Totusi, ea nu este un
tratat, ci doar o declaratie de principii a statelor ca sunt deacord cu respectarea acestor drepturi
asa cum sunt prevazute in continutul ei.
Declaratia a fost adoptata de Adunarea Generala ONU la 10 decembrie 1947, ca rezolutie,
neavand putere de lege, nefiind, deci, un veritabil document juridic. Chiar in preambulul
Declaratiei exista o explicatie comuna pentru state in ceea ce priveste drepturile fundamentale,
care sa serveasca statelor lumii ca un standard comun.
Odata cu trecerea timpului, Declaratia Universala s-a transformat dintr-o recomandare fara
caracter obligatoriu intr-un document cu valoarede norma juridica.
Declaratia Universala a Drepturilor Omului cuprinde 2 categorii de drepturi: drepturi
civile si politice, pe de o parte, si drepturi economice si culturale, pe de alta parte.
Drepturi civile si politice:
- Dreptul la viata
- Dreptul la libertate
- Nimeni nu poate fi supus torturii, pedepselor, sau tratamentelor crude, inumane sau
degradante
- Toti oamenii sunt egali in fata legii si au dreptul sa fie ocrotiti in mod egal de lege
- Nimenj nu poate fi achitat, detinut sau exilat in mod arbitrar
- Orice persoana are dreptul sa fie ascultata in mod echitabil si public de catre un tribunal
impartial si independent
- Orice persoana acuzata de comiterea unei infractiuni este prezumata a fi nevinovata
pana cand vinovatia ii este dovedita potrivit legii
- Nimeni nu poate fi condamnat pentru actiuni sau inactiuni care in momentul comiterii
nu erau infractiuni
- Nimeni nu poate fi supus unor imixtiuni arbitrare in viata sa particulara in ceea ce
priveste familia, domiciliul sau corespondenta, si nici nu i se pot aduce atingeri onoarei
sau reputatiei
- Dreptul la libera circulatie
- Dreptul la azil politic
- Dreptul fiecarui om la cetatenie
- Barbatul si femeia au dreptul sa se casatoreasca si sa intemeieze o familie
- Dreptul la proprietate
- Dreptul la libertatea de gandire, constiinta si religie
- Libertatea de opinie si exprimare
- Libertatea de intrunire si asociere pasnica
- Dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii
- Dreptul de acces la functii publice
Drepturile economice, sociale si culturale:
- Dreptul la securitate sociala
- Dreptul la munca
- Dreptul la conditii de munca echitabile
- Dreptul la protectie impotriva somajului
- Dreptul la un salariu egal pentru o munca egala
- Dreptul la un trai decent
- Dreptul de a infiinta sindicate
- Dreptul la odihna
- Dreptul la timp liber
- Dreptul la concedii platite
- Mama si copilul au dreptul la protectie si asistenta sociala
- Dreptul la invatatura
- Dreptul de a lua parte in mod liber la viata culturala a comunitatii
- Dreptul la protectia intereselor morale si materiale care decurg din productii stiintifice,
literare sau artistice
A existat dorinta statelor ca raportat la drepturile omului sa existe si un sistem
sanctionator.
In 1966, Adunarea Generala a ONU a adoptat Pactele Internationale cu privire la
Drepturile Omului.
In 1976 acestea au intrat in vigoare. Ele contineau, de aceasta data, sanctiuni destul de
severe la adresa statelor care incalcau aceste drepturi.
II. Cele doua Pacte Internationale cu privire la Drepturile Omului sunt
urmatoarele:
1. Pactul privind drepturile civile si politice
El consacra mai multe drepturi decat Declaratia Universala, si anume:
- Nimeni nu poate fi lipsit de viata sa in mod arbitrar (este vorba de pedeapsa cu
moarteacare nu poate fi pronuntata impotriva minorilor si nu poate fi executata
impotriva femeilor gravide)
- Este interzisa supunerea unei persoane la practici si experiente medicale sau stiintifice
fara acordul acesteia
- Se interzic in mod expres sclavia, comertul cu sclavi si munca fortata
- Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, decat pentru motive legale si in
conformitatecu procedura legala
- Nimeni nu poate fi intemnitat pentru singurul motiv ca nu poate executa o obligatie
contractuala
- Un strain nu poate fi expulzat decat pe baza unei hotarari judecatoresti bazata pe ratiuni
de securitate nationala
- Toti oamenii sunt egali in fata tribunaluluisi a curtilor de justitie
- Nimeni nu trebuie sa sufere din cauza opiniilor sale
- Orice copil are dreptulla ocrotire din partea familiei sale, a societatii si a statului.
- Dreptul persoanelor care apartin minoritatilor etnice, culturale, religioase, de a avea
propria lor viata culturala, religioasa, si de a folosi propria limba.
Acest Pact International a infiintat un Comitet al Drepturilor Omului, compus din 18
membri, alesi de statele semnatare, pe un mandat de 4 ani, iar statele parti au obligatia de
a prezenta acestui comitet masurile aplicate pentru respectarea drepturilor prevazute in pact
si inserarea acestora in legislatia interna.
Comitetul are obligatia de a studia rapoartele statelor si de a prezenta propriile rapoarte
cu observatiile necesare si sa le prezinte ONU.
Acest Pact International a fost completat prin doua Protocoale Facultative, si anume:
Protocolul Facultativ referitor la Pactul International cu privire la Drepturile Civile
si Politice care a fost adoptat de Adunarea Generala ONU ca document separat si ofera
persoanelor particulare care se pretind victime ale unei incalcari a Pactului posibilitatea de
a inainta Comitetului plangeri individuale daca au epuizat caile interne de recurs.
Aceste plangeri se transmit statelor vizate, care in termen de 6 luni trebuie sa dea
explicatii comitetului cu privire la masurile luatepentru remedierea situatiei.
Cel de-al Doilea Protocol Facultativ priveste abolirea pedepseicu moartea. A fost
adoptat de Adunarea Generala ONU in 1989 si prevede ca din momentul in care un stat
ratifica acest Protocol nicio persoana aflata sub jurisdictia sa nu poate fi condamnata sau
executata cu pedeapsa cu moartea. Acest Protocol nu admite rezerve, dar permite aplicarea
pedepsei capitale in timp de razboi si pentru crime impotriva umanitatii.
Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale
Si el cuprinde o lista mai cuprinzatoare de drepturi decat Declaratia Universala, si
anume:
- Dreptul de a infiinta si de a face parte din sindicate
- Dreptul la securitate sociala
- Dreptul la asigurare sociala
- Dreptul de a se bucura de cel mai inalt standard posibil de sanatate fizica si mentala
Statele care ratifica acest Pact au obligatia de a lua masurile necesare pentru inserarea
acestor drepturi in normele dreptului intern si de a utiliza la maxim resursele interne pentru a
ajunge la deplina infaptuire a acestor drepturi.
Pactul cere statelor sa prezinte rapoarte asupra masurilor pe care le-au adoptat, rapoarte
care se trimit Secretarului General ONU si de acolo ajung la Consiliul Economic si Social al
ONU.
ONU, pentru a da o putere cat mai mare si o garantie reala de protectie a drepturilor omului
a adoptat, in decursul anilor, mai multe conventii si tratate internationale care vin sa intregeasca
Sistemul Universal de Protectie si Garantare a Drepturilor Omului:
- Conventia cu privire la prevenirea si pedepsirea crimei de genocid - 1948
- Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala -
1965
- Conventia cu privire la eliminarea discriminarii fata de femei – 1979
- Conventia impotriva torturii, a pedepselor si tratamentelor crude, inumane sau
degradante - 1984
- Conventia privind drepturile copilului – 1989
Odata cu aparitia Sistemului Universal au aparut si Sisteme Continentale si Regional-
Continentale.