Sunteți pe pagina 1din 17

Avizat, responsabil de comisie metodica:

Nr......................./..............................

Şcoala Gimnaziala Tătăranu


Profesor ……………Nica Daniela-Florentina Clasa a V-a
Disciplina ……………Educaţie muzicală

Programă aprobată prin O.M.3393/ 28.02.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Obser
specifice Ore vaţii
1 2 3 4 5 6
Cânt vocal şi 1.1 Recapitularea cunoştinţelor din clasa a IV-a 2 S. 10.09.- S1
instrumental 1.2 Respiraţie, emisie vocală 14.09.2018
Cântarea în colectiv 3.1 Gesturi dirijorale (tactarea măsurilor, pregătirea intrării) S. 17.09.- S2
3.2 Elemente de tehnică instrumentală - emisie, intonaţie 21.09.2018

Elemente de limbaj 1.1 Portativ, cheie, măsură 1 S. 24.09.- S3


muzical 1.2 28.09.2018
Ritmul 2.2 Notaţia înălţimilor de note în cheia sol 2 S. 01.10.-
Melodia 3.1 05.10.2018 S4
3.2
S. 08.10.- S5
12.10.2018

Duratele de pătrime, optime, doime,notă întreagă, 2 S. 15.10.-


şaisprezecime şi pauzele corespunzătoare fiecărei durate; 19.10.2018 S6
S. 22.10.- S7
26.10.2018

Punctul de prelungire 1 S. 29.10.- S8


02.11.2018
Elemente de limbaj Evaluare 1 S. 05.11.- S9
09.11.2018
muzical
Ritmul S. 12.11.-
16.11.2018
Melodia Măsura de 2/4 4 S10
S. 19.11.-
Măsura de 3/4 23.11.2018 S11

Măsura de 4/4 S. 26.11.-


30.12.2018
S12
S.03.12.-
07.12.2018 S13
S. 10.12.-
14.12.2018
Legato de prelungire şi legato de expresie 1 S14

Aspecte culturale 1.1 Elemente de folclor (tradiţii, obiceiuri, dansuri din 1 S. 17.12.- S15
eteronomice şi 1.2 diferite regiuni geografice) 21.12.2018
interdisciplinare 2.1
2.2
3.1
3.2
V A C A N Ţ A DE IARNĂ (22.12.2018-13.01.2019)

Aspecte culturale 1.1 Profilul melodic (repetare, direcţie, mers treptat, salturi) 1 S. 21.01.-
eteronomice şi 1.2 Elemente de relaţionare a muzicii cu contextul cultural în 25.01.2019
interdisciplinare 2.1 care a fost creată S17
2.2 Audiţii muzicale
3.1
Recapitulare semestrială 1 S. 28.01.- S18
01.02.2019
Să ştii mai multe, să fii mai bun! S16
Perioada (14.01. – 18.01.2019)

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
(02.02.2019 - 10.02.2019)
SEMESTRUL AL II-LEA
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
specifice Ore
Elemente de limbaj 1.1 Notaţia semnelor de repetiţie şi a voltelor 9 S. 11.02.- S1
muzical 1.2 15.02.2019
2.1
S. 18.02.-
2.2 Tonul şi semitonul 22.02.2019 S2
3.1
3.2 Gamele Do Major şi la minor natural S. 25.02.- S3
01.03.2019

S. 04.03.- S4
08.03.2019

S. 11.03.-
Evaluare 15.03.2019 S5

S. 18.03.-
Termeni de mişcare 22.03.2019 S6

25.03. – S7
Termeni de nuanţă (piano, forte, accent, crescendo, 29.03.2019
descrescendo)
01.04. – S8
Recapitulare 05.04. 2019

Elemente de folclor (tradiţii, obiceiuri, dansuri din 08.04. – S9


diferite regiuni geografice) 12.04.2019

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
(20.04.2019 – 05.05.2019)
Elemente de limbaj 1.1 Elemente de de relaţionare a muzicii cu contextul cultural 4 S. 06.05.- S11
muzical 1.2 în care a fost creată 10.05.2019
Timbrul vocal şi 2.1 S. 13.05.- S12
instrumental 2.2 17.05.2019
3.1
3.2 Elemente de timbralitate: instrumente muzicale ale S. 20.05.- S13
orchestrei simfonice, ansambluri instrumentale. 24.05.2019
Diferenţierea tipurilor de voce umană S. 27.05.- S14
31.05.2019

Recapitulare finală 2 S. 03.06.- S15


07.06.2019

S. 10.06.- S16
14.06.2019
Avizat, responsabil de comisie metodica:

Nr......................./..............................

Şcoala Gimnaziala Tătăranu


Profesor ……………Nica Daniela-Florentina Clasa a VII-a
Disciplina ……………Educaţie muzicală
Programa clasei a VII-a, cf. Ord. Min. nr. 4633/03.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Observaţii Săptă


specifice Ore mâna
1 2 3 4 5 6
Activitate 1.1 Recapitularea cunoştinţelor din clasa a VI-a 2 S1
recapitulativă 1.2
4.1 Practica muzicală:
4.2 -deprinderi specifice de cânt S2
-repertoriu de cântece
Melodia(I) 1.1 Elemente de cultură vocală şi interpretare în colectiv 1 S3
1.2
2.1 S4
3.1 Organizări sonore tonale – actualizare.
3.3 Do Major – la minor 1
4.1 Tonalităţile Sol Major- mi minor S5
4.3
Tonalităţile Fa Major – re minor S6

Evaluare 3
Elemente de limbaj S7
muzical
Elemente de limbaj 3.2; 3.1; 2.2; 2.3; Măsuri – actualizare S8
muzical: 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; Măsuri simple care au ca unitate de timp optimea 5
Ritmul 4.2; 4.3.
Măsuri compuse care au ca unitate de timp optimea S9

Măsura mixtă S10


de 5
8 S11

*Ritmul măsurat şi nemăsurat


Parlando rubato
S12
Evaluare
Interpretare şi timbru 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; Termeni de mişcare si nuanţă S13
1.1; 1.2; 1.3; - actualizare 1
4.1;4.2; 4.3; 4.4.
Rolul expresiv al nuanţelor şi tempo-ului. 1 S14

Formaţii vocale şi instrumentale: 1 S15


Taraful si orchestra de muzica populara

V A C A N Ţ A DE IARNĂ
(22.12.2018-13.01.2019)
Interpretare şi 2.1; 2.2; 2.3; 4.3 Orchestre si formatii de muzică usoară S17
timbru Fanfara 1

Interpreti celebri ai muzicii: 1 S18


-populare
-uşoare
-culte
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” Perioada 14.01-18.01.2019 S16

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ (02.02.2019 - 10.02.2019)


SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.


specifice ore
Interpretare şi timbru 2.1; 2.2; 2.3; 4.4. Interpreti celebri ai muzicii: S1
-populare 2
-uşoare S2
-culte

Evaluare 1 S3

Elemente de limbaj 1.1 S4


muzical. Melodia(II) 1.2 Muzica populară: 1
2.1 - genuri ale folclorului ocazional
2.2 -genuri ale folclorului ocazional (evenimente importante din 1 S5
viaţa omului): cântecul de nuntă
4.1
4.2 (cântecul de înmormântare – facultativ)
-genuri ale folclorului neocazional: 1 S6
- doina*(comparativ cu balada)
-balada*(comparativ cu doina) 1
S7
Folclorul – sursă de inspiraţie pentru muzica cultă.
1 S8
Evaluare
Elemente de limbaj 1.1 S9
muzical. 1.2 Muzica cultă:
Melodia p.III (genuri si 2.1 Elemente componente ale operei, operetei şi baletului S10
compozitori) 2.2 opera - evoluţia operei universale; 2
evoluţia operei româneşti
2.3
3.3
4.1
4.2
4.3
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ (20.04.2019 – 05.05.2019)
Elemente de limbaj 1.1 Opereta (creatorul operetei şi compozitori români de 1 S11
muzical. 1.2 operete)
Melodia p.III (genuri si 1.3
compozitori) 2.1 Baletul (apariţie şi scurt istoric) S12
2.2 1
2.3
2.4
3.1
Muzica uşoară: stiluri şi interpreţi
3.2
3.3 3 S13
3.4
4.1
4.3
4.4 S14

S15

Recapitulare finală 1 S16


UNITATEA DE INVATARE: Melodia p.1 (tonalitatea)
NR. ORE: 5
Nr.crt Competenţe Nr. de
Detalieri de conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse
. specifice ore
1 Elemente de cultură vocală 1.1;*1.2;1.3; Cultura vocală şi respiraţie, emisie , Cântece din manual. Folclorul copiilor şi
şi interpretare în colectiv 1.4;*3.1;4.1;4 1 dicţie; exerciţii pentru ambitus; „Deşteaptă-te, române!”- A.Pann
.2;4.3; frazare; Audiţii.
2. Organizări sonore tonale – 1.1;*1.2;1.3; Cultura vocală şi intonare în Cântece în tonalitatea Do Major învăţate
actualizare. 1.4;2.1;2.3; tonalităţile Do Major şi la minor; în clasa a VI – a.
Do Major – la minor 3.1;4.1;4.2; 1 exersare pe arpegiul celor 2 game; „Deşteaptă-te române!”-A Pann
4.3; 4.4;4.5; recunoaşterea tonicilor. Audiţie: fragmente muzicale în cele 2
tonalităţi; Imnul României;
3 Tonalităţile Sol Major- mi 1.1;*1.2; 1.3; Cultura vocală şi intonare în Cântece şi teme muzicale în tonalităţile
minor 1.4; 2.1; 2.3; tonalităţile actualizate. Exersare pe date. Joc muzical .
3.1; 4.1; 4.2; 1 arpegiu cu recunoaşterea tonicilor. Orga electronică pentru acompaniament
4.3; 4.4; 4.5. Joc muzical cu recunoaşterea unei Audiţie : Ion Vidu – piese corale
tonalităţi.
4 Tonalităţile Fa Major – re 1.1; *1.2; 1.3; Cultura vocală şi intonare în Cântece şi teme muzicale în tonalităţile
minor 1.4; 2.1; 2.3; tonalităţile actualizate. Exersare pe date. Joc muzical .
3.1; 4.1; 4.2; 1 . arpegiu cu recunoaşterea tonicilor. Orga electronică pentru acompaniament,
4.3; 4.4; 4.5 Joc muzical cu recunoaşterea unei jucării muzicale.
tonalităţi. Audiţie :
5 Evaluarea unităţii de 1.1; *1.2; 1.3; Exerciţii muzicale în moduri cu Piese muzicale învăţate +
învăţare „Melodia p. I - 1.4; 2.1; acompaniament de jucării muzicale acompaniament orgă , ritmic sau jucării
Tonalitate” 2.3;3.1; 4.1; 1 sau orgă. muzicale.
4.2; 4.3; 4.4 ; Audiţii comparative şi problematizate.
4.5

UNITATEA DE INVATARE: Ritm


NR. DE ORE: 5
Nr.
Nr.crt Competenţ
Detalieri de conţinut de Data Activităţi de învăţare Resurse
. e specifice
ore
1. Măsuri – actualizare 1.1,1.3,1.4, Intuirea măsurilor simple din exemple Cântecele din manual „Alunelul –
Măsuri simple care au ca 2.1,2.2,2.3, 1 muzicale; exersarea ritmului; aplicare popular şi „Ciobănaş cu trei sute de oi”-
unitate de timp optimea 4.1,4.2,4.3, în cântece sau fragmente muzicale, romanţă Orga pentru exemplificări
44, 4.5, recunoaşterea lor. Audiţie:Cântece şi jocuri populare
româneşti
2. Măsuri compuse care au 1.1; 1.3; 1.4 Intuirea măsurii temelor muzicale Cântece din manual „Aşa-i românul
ca unitate de timp 2.1; 2.2;2.3 cântate sau audiate; exersarea lor; ”pag.150 şi „Cântec de primăvară „-
1
optimea 4.1; 4.2; 4.3 aplicare în cântece sau fragmente Mozart pag.152
4.4;4.5 muzicale. Audiţie:Valsuri de Fr.Chopin şi J.Strauss
3. Măsura mixtă 1.1; 1.3; 1.4 Intuirea măsurii din exemple cântate Cântecele din manual „Colind” şi „Hai
de 5 2.1;2.2;2.3 model sau audiate;exersare; aplicare şi Dunărea mea”.Rebus pag.25
1
8 4.1; 4.2; 4.3; recunoaştere în căntece şi audiţii. Jucării muzicale pentru acomp. ritmic
4.4; 4.5 Audiţie:Geamparale şi colinde
4. *Ritmul măsurat şi 1.1; 1.3; 1.4 Intuirea ritmurilor şi exersarea lor în Cântece din manual „M-a făcut mama
nemăsurat 2.1; 2.2; 2.3 teme muzicale şi cântece;aplicare şi oltean”, „Tărăşelul”, ”Morăriţa” –
1
Giusto silabic şi aksak 4.1; 4.2; 4.3 recunoaştere; jocuri muzicale; practic V.Vasilache
Parlando rubato 4.4; 4.5 Audiţie :”Bolero” – M.Ravel
5 Evaluarea unităţii de 1.1;1.3;1.4 Jocuri muzicale cuprinzând măsuri şi Cântecele învăţate + acompaniament
învăţare „Ritmul” 2.2; 2.2;2.3 ritmuri studiate. Concurs „Cine ritmic sau orgă
1
4.1; 4.2; 4.3 ştie.....cântă sau bate ritmul” Rebus pag.22
4.4; 4.5 Audiţii problematizate

UNITATEA DE INVATARE: Interpretare si timbru


NR. DE ORE: 8
Nr. Detalieri de Competenţe Nr.de
Data Activităţi de învăţare Resurse
Crt. conţinut specifice ore
Termeni de mişcare si nuanţă 1.1;*1.2;1.3;4. 1 Reactualizarea termenilor de miscare si Interpretarea unor
1. - actualizare 1;4.2;4.3; nuanta invatati; denumirile lor; efectul lor cantece invatate cu
4.4,4.5; asupra interpretarii ; sublinierea detaliilor ce tin
de miscare si nuante.
Auditii problematizate.
Rolul expresiv al nuanţelor şi 1.1;*1.2;1.3 1 Interpretarea sau audierea unor melodii Toate melodiile invatate
2. tempo-ului. 4.1; 4.2; 4.3 populare, culte cu recunoasterea Auditii problematizate-
4.4 elementelor de nuanţă, mişcare şi cu melodii din folclor.Se va
4.5 sublinierea expresivităţii. utiliza fişa de audiţie.
Formaţii vocale şi instrumentale: 1.1,1.3,1,4, 2 Diferite formatii si instrumentele sau „Trecea fanfara militara”-
3. Taraful si orchestra de muzica 2.1;2.2,2.3; vocale si ce intra in alcatuirea lor. T. Popa
populara Realizarea unor proiecte de catre elevi in Fotocopii reprezantand
Orchestre si formatii de muzică care sa apara aceste formatii. Proiec- instrumentele;
usoară tele vor fi relizate pe coli :desene cu Auditii muzicale in care sa
Fanfara componenta;taieturi sau fotocopii care sa existe instrumentele si
reprezinte instrumente sau simboluri formatiile prezentate
ale vocilor.
Evaluare prin proiecte
Interpreti celebri ai muzicii: 1.1; 1.3; 1.4 3 Proiecte ale elevilor: Cantecele: ”La oglinda”,
4. -populare 2.1; 2.2; 2.3 alegeti interpretul preferat si redactati o ”Trenule masina mica”,
-uşoare microbiografie după planul dat de profesor ”Sanie cu zugălai”,
-culte cu expunere în faţa clasei sau pe ”Incotro?”-F.Schubert
calculator (ppt) CD. „O lume minunata”-M
Concurs de interpretare: Constantinescu
elevii se grupează după preferinţe şi
realizează interpretarea unei melodii din Audiţii:
muzica uşoară romanească/straină. Interpreti celebri
(Concursul are un plan separat realizat de aparţinând categoriilor de
profesor) . muzică populară, uşoară şi
Tema va fi dată elevilor din timp. cultă.
5. Evaluare UÎ „Interpretare şi 1.1; 1.2; 1.3; 1 Interpetare, audiţie, vizionare. Ora se va Cabinetul multimedia
timbru” 1.4; 2.1; 2.3 desfăşura practic. Elevii vor propune sau
2.4; 4.1; 4.2 vor recunoaşte: intepreţi, stiluri, formaţiie
4.3; 4.4; 4.5 etc.

UNITATEA DE INVATARE:Melodia p.II


NR. DE ORE:5
Nrc Competenţe Nr.de
Detalieri de conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse
rt specifice ore
1. Muzica populară: 1.2,1.4,2.2;2.3;* 1 Intonarea unor colinde şi cântece de stea pe Manual
- genuri ale folclorului 2.4;*3.2; care elevii le cunosc; definirea noţiunii de Colinde pe care elevii le cunosc deja
ocazional (date calendaris 4.1,4.2;4.3,4.4,4 „obicei” şi scurt istoric al colindatului. (din repertoriul fiecărei clase) + jucării
-tice) .5; Cântecul propriu –zis şi cântecele de joc:câteva muzicale,zurgălăi,clopoţei etc.
date de identificare şi interpretare A.Colinde, cântece propriu –zise şi
cântece de joc în interpretări diverse
2 - genuri ale folclorului 1.2; 1.4; 2.2; 1 Interpretarea unor cântece de nuntă aflate în „Astăzi joc la nunta mea”-Moldova
ocazional (evenimente 2.3; *2.4;*3.2 manual şi realizarea, de către elevi, a „Rosmarin în colţul mesei”-Maramureş
importante din viaţa 4.1; 4.2; 4.3; ceremonialului după care se desfăşoară o nuntă. A.Cântece de nuntă din diverse zone
omului) 4.4; 4.5 (profesorul le va furniza date sau elevii vor ale ţării şi exemplificări din repertoriul
cântecul de nuntă culege aceste date de la rude, prieteni, părinţi) înmormântării.
Se vor da elevilor câteva date (prin comparaţie) – caseta,CD,mp3
(cântecul de despre ceremonialul şi cântecul de
înmormântare – înmormântare
facultativ)
3 - genuri ale folclorului 1.2,1.4,2.2;2.3;* 1 Se audiază de către elevi o doină şi o baladă şi li Doina „Bogatul şi săracul”
neocazional 2.4;*3.2; se cere acestora să fixeze în timpul audiţiei
doina*(comparativ cu 4.1,4.2;4.3,4.4,4 câteva trăsături ale fiecărei piese audiate. Elevii Audiţie: Doină – interpret Maria Tănase
balada) .5; nu vor primi la început nici o informaţie despre Balade – fragmente
balada*(comparativ cu piesele audiate. Pe baza celor remarcate de Auditie: balade populare româneşti în
doina) elevi şi cu ajutorul profesorului se vor fixa diverse interpretări
trăsăturile fiecărui gen. Practic – comparativ. Fişa de audiţie.
* Cele două lecţii dedicate
doinei şi baladei vor avea Denumire şi răspândire pe teritoriul
caracter practic. Nu se va ţării.Tematică şi interpretare. Exemple din
insista pe noţiunile manual. Personalitatea lui C. Brăiloiu.
teoretice Comparaţie între doină şi baladă. Practic-
comparativ.
4 Folclorul – sursă de 1.2;1.4;2.2;2.3 1 La începutul orei se audiază câteva fragmente Manual, CD –uri
inspiraţie pentru muzica *2.4;*3.2; 4.1 (2,3) din lucrări foarte cunoscute în care Cântece studiate deja de elevi şi
cultă. 4.2; 4.3;4.4; 4.5 inspiraţie din folclor se poate recunoaşte uşor. interpretate în cadrul altor ore.
Rapsodiile lui Enescu, lucrări corale din creaţia „Ana Lugojana” – I.Vidu
lui Ion Vidu, frag. din opera „Carmen” de G. ”Măi stejar,stejar” – folclor
Bizet etc. Se solicită elevilor să asocieze „Toreador, en garde!”- Carmen- G.Bizet
fiecarărui fragment un cuvânt pe care-l
consideră semnificativ. Restul orei se desfăşoară
apoi pe model comparativ.
Se marchează importanţa folclorului ca izvor de
inspiraţie pentru muzica cultă.
5 Evaluare UÎ „Melodia” p a 1.2; 1.4; 1 Ora se va desfăşura pe coordonate practice. Manual – cântece din folclor
II-a - Folclorul 2.2;2.3;*2.4 Interpretarea cântecelor din folclor învăţate de Audiţii din folclorul muzical românesc
*3.2;4.1; 4.2 elevi + paşi de dans popular. ilustrând fiecare gen abordat în cadrul
4.3; 4.4; 4.5 orelor.

UNITATEA DE INVATARE: Melodia p.III (genuri si compozitori)


NR.DE ORE: 8
Nr. Competenţe Nr.de
Detalieri de conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse
Crt. specifice ore
1 Muzica cultă: 1.1,1.2,1.3,1.4, 2 Se prezintă elevilor specificul spectacolului Barcarola din opera "Oberon"-C.M.von
Elemente componente 2.1,*2.4,3.3,4.1, de scenă şi elementele componente ale Weber
ale operei, operetei şi 4.2,4.5 acestuia (prima oră). Arie din opera "Rigoletto" - G.Verdi
baletului La începutul fiecărei ore dedicate operei se "Hei săraci din astă ţară"-frag. din opera
opera - evoluţia operei audiază scurte frag.din opere: arii , coruri, "Răscoala"-Gh.Dumitrescu
universale; uverturi şi elevilor li se cere să realizeze un A.Frag. din opere străine şi româneşti
evoluţia operei profil a ceea ce au ascultat. Realizarea unor scurte biografii ale marilor
româneşti Se şi vizionează fragmente din opere celebre compozitori de opere pentru portofoliu.
se lecturează libretul. Orele destinate spectacoleleor de scenă
Pe baza celor audiate se structurează apoi se vor desfăşura în cabinetul multimedia
întreaga oră.
2 Opereta (creatorul 1 Se audiază câteva fragmente din operete şi "Noi suntem profesori"-opereta
operetei şi compozitori se cere elevilor să stabilească un profil "Vânzătorul de păsări"-
români de operete) pentru ceea ce au ascultat (caracterul comic, Zeller(partituri distribuite de profesor)
1.1;1.2; 1.3;1.4 vesel, alert.) Se şi vizionează fragmente din "Haideţi"-opereta "Crai nou"-
2.2;*2.4; 3.3; operete şi se lecturează libretul. C.Porumbescu
4.1; 4.2; 4.5 Exemplele vor fi alese ca să ilustreze acest A.Fragmente din operete româneşti şi
caracter. Pe baza celor audiate se va realiza străine
un "portret" al acestui gen muzical şi o Orele destinate spectacoleleor de scenă
scurtă istorie. se vor desfăşura în cabinetul multimedia
3 Baletul (apariţie şi scurt 1.1; 1.2; 1,3; 1 La începutul fiecărei ore se audiază scurte Tema din baletul "Lacul lebedelor"-
istoric) 1.4; 2.2;*2.4 frag. din baletele lui Ceaikovski şi li se cere Ceaikovski(solfegiu)
3.3;4.1;4.2;4.5 elevilor să marcheze frag. cele mai Orga pentru acompaniament sau redarea
cunoscute.(fără denumiri).(se şi vizionează instr.a melodiei
fragmente din baletele lui Ceaikovski, se A:Frag.din baletele lui
lecturează libretul.) Ceaikovski,A.Haciaturian,M.Jora
Pe baza celor audiate şi cu ajutorul elevilor Scurte biografii pentru portofoliu ale lui
profesorul face o scurtă incursiune în istoria Ceaikovski M.Jora,P.Constantinescu
baletului. Se punctează momentele Orele destinate spectacoleleor de scenă
importante şi cei mai valoroşicompozitori se vor desfăşura în cabinetulmultimedia
4 Muzica uşoară 1.1; 1.2; 1.3 3 Se vor audia la începutul orei câteva melodii „Trecea fanfara militară”
stiluri şi interpreţi 1.4; 2.2;*2.4 sau frag.de melodii din muzica uşoară "Suflet de copil"- Edmond Deda
3.3; 4.1;4.2 actuală. Se audiază melodii din muzica uşoară
4.5 Se punctează diversele stiluri apărute şi românescă si străină actuale sau mai
reprezentanţii lor. vechi.
Cu ajutorul elevilor se vor cânta melodii Cabinetul multimedia. Vizionarea unor
actuale din muzica uşoară românească sau fragmente din diverse spectacole în care
universală. Unii elevi vor cânta alţii vor face apar interpreţi ai muzicii uşoare româneşti
acompaniament ritmic sau vor putea utiliza şi străine.
jucării muzicale.
5 Recapitulare finală 1.1;1.2;1.3 1 Clasa va fi împărţită în grupe şi fiecare grupă Piese muzicale deja învăţate sau melodii
1.4;2.2;*2.4 va ilustra un gen muzical prin interpretarea din muzica populară românească şi din
3.3; 4.1;4.2 unei piese specifice sau a unui fragment. muzica uşoară.
4.5 Biografiile realizate de elevi pe parcursul
desfăşurării lecţiilor.(acestea vor fi scurte
şi vor cuprinde doar date şi lucrări extrem
de importante.)
Sugestii pentru repertoriul de cântece Sugestii pentru audiţii muzicale
Cls. a VII –a. Conform programei
Cls. a VII –a. Conform programei

Imnul eroilor I.G. Brătianu Răsunetul Ardealului I. Vidu


Răsunet de la Crişana I. Vidu
Românul C. Porumbescu Grânele vara se coc I. Vidu
Trompetele răsună G. Musicescu Negruţa I. Vidu
Cea de pe urmă noapte a lui Mihai Viteazul din colecţia G. Musicescu Trandafir de pe răzoare S. Drăgoi
Vântuleţ de primăvară popular Opera Năpasta (fragmente) S. Drăgoi
Trandafir de la Moldova popular Divertisment rustic S. Drăgoi
M-a făcut mama oltean popular Tatăl nostru A. Pann
Fata dobrogeană popular Poloneze Fr. Chopin
Tatăl nostru A. Pann Valsuri Fr. Chopin
Mazurci Fr. Chopin
Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră Fr. Chopin
Opera Nunta lui Figaro (uvertura, arii) W.A. Mozart
Apărătoarei Doamne cântare bisericească
Unul sfânt cântare bisericească
Mântuieşte Doamne, poporul tău cântare bisericească
Mergi la cer A. Flechtenmacher
Colinde
O, lume, ce frumoasă eşti! L. van Beethoven
Cântări de veselie G. Donizetti
Cântec de leagăn J. Brahms
Barcarola C.M. von Weber
Corul vânătorilor din opera “Freischütz” C.M. von Weber
Avizat, responsabil de comisie metodica:

Nr......................./..............................

Şcoala Gimnaziala Tătăranu


Profesor ……………Nica Daniela-Florentina Clasa …a VIII-a
Disciplina ……………Educaţie muzicală
Programa clasei a VIII-a, cf. Ord. Min. nr. 4633/03.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Observaţii Săptămâna


specifice Ore
1 2 3 4 5 6
Activitate recapitulativă 1.1 Recapitularea cunoştinţelor din clasa a VII-a 1 S1
4.1 Practica muzicală:
-deprinderi specifice de cânt
-repertoriu de cântece
Elemente de limbaj 1.1 Organizări sonore tonale: S3
muzical (actualizare) 2.1
Melodia 2.2 Do Major şi la minor
3.1 S5
3.2 Sol Major şi mi minor 5
4.1 S7
Re Major-si minor

Fa Major şi re minor S9

Sib Major și sol minor S11


Elemente de limbaj 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 Combinaţii ritmice binare şi ternare. 1 S13
muzical - Ritmul 3.2
V A C A N Ţ A DE IARNĂ
(22.12.2018-13.01.2019)
Elemente de limbaj 1.1 Rolul expresiv al ritmului. 1 S15
muzical - Ritmul 3.2
Recapitulare 1 S17

SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


specifice Ore
Elemente de cultură 1.1 Muzica cultă: S1
muzicală 2.1
Genuri muzicale 2.2 Liedul 5
2.3 Sonata S3
3.3 Concertul
4.1 Simfonia S5
4.2

S7

Evaluare S9
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ (20.04.2019-05.05.2019)

Elemente de limbaj 2.1 Orchestra simfonică 1 S11


muzical 2.2
3.2
Elemente de cultură 1.1 Muzica uşoară, muzica de divertisment, muzica 2 S13
muzicală 2.1 de jazz.
2.3
3.3 S15