Sunteți pe pagina 1din 7

Procedură de lucru

pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi


stingere a incendiilor

1. Scopul procedurii
Prezenta procedură stabileşte măsuri generale privind modul de efectuare a
lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor.

2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul SC HAM
CONSULTING SRL la efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de
limitare şi stingere a incendiilor.

3. Definiţii/Terminologie
Semnalizare – informatia dată de un indicator.
Alarmă - semnal acustic şi/sau optic initiat de om sau de un dispozitiv de initiere
(detector, declanşator manual de alarmă etc.) prin care persoanele din incintă sunt anuntate
despre existenta unui eveniment (incendiu, efractie).
Alarmă falsă - alarmă produsă in conditiile în care pericolul nu este real.
Instalaţii de stins incendii cu hidranti interiori si exteriori – instalaţii de stingere
a incendiilor care folosesc apa ca agent de stingere
Hidrant - dispozitiv la conductele de distribuţie a apei sub presiune, care permite
deschiderea şi închiderea unuia sau a mai multor furtunuri în acelaşi timp;
Coloane uscate – Instalatii fixe rigide pentru stingerea incendiilor montate in
interiorul constructiilor
Instalaţii de stins incendii tip sprinkler – instalaţie automată de detectare,
semnalizare şi stingere a incendiilor care folosesc apa ca agent de stingere.
Sprinklere – dispozitive folosite în instalaţii fixe de stingere a incendiilor, în
detectări şi localizări incendii.
Sistem de declanşare a sprinklerelor – ansamblul de piese care închide etanş
orificiul de trecere al apei şi care deschide la incendiu la o anumită temperatură.
Aparat de control şi semnalizare (A.C.S) – aparat ce se montează pe conducta
principală de alimentare cu apă şi care are rolul de control al presiunii din instalaţie şi de
semnalizare în caz de incendiu.
Instalaţii cu drencere - instalatii care pot fi utilizate pentru protecţia împotriva
propagării incendiilor, utilizând perdele de apă si pentru stingerea incendiilor ;
Instalaţii cu apă pulverizată – instalatii care se prevăd pentru stingerea incendiilor
de materiale combustibile solide, protejarea obiectelor, prevenirea formării unor
amestecuri explozibile în spaţii închise sau în spaţii deschise.
Instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă – instalatii care se prevăd
pentru protecţia elementelor de structură ale clădirii, protecţia echipamentelor instalaţiilor
tehnologice a recipientelor pentru lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate a
vaporilor mai mari de 60▫C şi gaze inflamabile, a motoarelor cu ardere internă, precum şi a
gospodăriilor de cabluri electrice cu izolaţie combustibilă, protecţia împotriva radiaţiei
termice emise de un incendiu învecinat, pentru a limita absorbţia căldurii până la limita
care previne sau micşorează avariile, stingerea incendiilor de materiale combustibile
solide, prevenirea formării unor amestecuri explozibile în spaţii închise, sau în spaţii
deschise, prin diluarea amestecurilor explozive sau a scăpărilor de gaze ce pot forma
amestecuri explozive.
Instalatii de stingere a incendiilor cu substante speciale - instalaţii automate sau
manuale de stingere a incendiilor care folosesc ca agent de stingere substante speciale :
dioxid de carbon, azot, substante tip FM200, inergen, argon, substante tip NAF SIII,
substante tip ECARO, aerosoli .
Instalatii de stingere cu spuma - instalaţii automate sau manuale de stingere a
incendiilor care folosesc ca agent de stingere spuma.
Instalatii de stingere cu pulberi - instalaţii automate sau manuale de stingere a
incendiilor care folosesc ca agent de stingere pulberi stingatoare de incendiu.
Instalatii de stingere cu abur - instalaţii automate sau manuale de stingere a
incendiilor care folosesc ca agent de stingere aburul .
Comanda automata a dispozitivelor de interventie în caz de incendiu -
dispozitiv automat folosit pentru actionarea automată a unor echipamente de
protectie împotriva incendiului, după receptia unui semnal de la aparatul de control
si semnalizare ;
Dispozitiv de transmisie alarmă incendiu - echipament intermediar care transmite
un semnal de alarmă de la aparatul de control si semnalizare la un dispozitiv de receptie a
alarmei.
Echipament de protectie împotriva incendiului – echipament automat de control
şi de interventie împotriva incendiului ;
Instalatie de semnalizare a incendiului – ansamblu complex, compus din
declanşatoare manuale de alarmă (butoane de semnalizare) şi detectoare automate,
conectate la un echipament de control şi semnalizare (centrală de semnalizare) care
permite monitorizarea dispozitivelor de semnalizare şi care poate actiona automat,
înaintea instalatiei de stingere, pornirea pompelor de incendiu, oprirea instalatiei de
ventilare, pornirea instalatiei de evacuare mecanică a fumului, trecerea prin dispozitiv de
anclansare automată pe sursa de alimentare electrică de rezervă, actionarea uşilor antifoc,
alertarea pompierilor şi salvării etc.;

4. Documente de referinţă
La baza prezentei proceduri de lucru, stau următoarele documente de referinţă :
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin ord. MAI
Nr.163/2007 ;
- OMAI 87 / 2010- Metodologie de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa,
verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor,
efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a
autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor ;
- Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-94;
- Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a
incendiilor - NP 086-05
SR EN 14384:2006 - Hidranţi de incendiu supraterani
SR EN 14339:2006 - Hidranţi de incendiu subterani
SR EN 671-1:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate
cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide
SR EN 671-2:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate
cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate
SR EN 12259-1+A1:2002 - Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată.
Partea 1: Sprinklere
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului.
Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape
de alarmă apă-apă
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sisteme de
supape de alarmă apă-apă
SR EN 12259-3:2002 - Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru
sisteme sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer
SR EN 12259-3:2002/A1:2003 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de supape
de alarmă apă-aer
SR EN 12259-4:2002/A1:2003- Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de
alarmă cu motor hidraulic
SR EN 12259-5:2003 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente
pentru Sprinkler şi sisteme de pulverizare cu apă. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
SR EN 12416-1:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de
stingere cu pulbere.
Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente
SR EN 12416-2:2002 - Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Sisteme de
stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si întretinere
SR EN 13565-1+A1:2008
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1: Cerinţe şi
metode de încercare pentru componente
SR EN 12094-1:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru
dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare
SR EN 12094-2:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru
dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare
SR EN 12094-3:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru
dispozitive manuale de declanşare şi de oprire
SR EN 12094-4:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru
ansambluri de supape şi declanşatoarele lor
SR EN 12094-5:2006 - Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
ale instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinţe şi metode de încercare pentru robinete
direcţionale de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor
SR EN 12094-6:2006 - Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
ale instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinţe şi metode de încercare pentru
dispozitive neelectrice de scoatere din funcţiune
SR EN 12094-7:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele
sistemelor cu CO2
SR EN 12094-8:2006 - Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
ale instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinţe şi metode de încercare pentru
racorduri
SR EN 12094-9:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru
detectoare speciale de incendiu
SR EN 12094-10:2004 - Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru
manometre şi presostate
SR EN 12094-11:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru
dispozitive mecanice de cântărire
SR EN 12094-12:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru
dispozitive de alarmare pneumatice
SR EN 12094-13:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete
antiretur
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii ;
- HG 766/1997 - HOTARÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
în constructii;
- HGR 537/2007 – Hotarare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la
normele de prevenire si stingere a incendilor ;
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila ;
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
- Instrucţiuni de utilizare a echipamentelor din componenţa instalaţiei.

5. Conţinutul procedurii:
5.1 precizări privind modul de efectuare a lucrărilor
Lucrările de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a
incendiilor sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă
profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant sisteme de securitate - cod
COR 215119.
La nivelul societăţii există personal care deţine certificate de competenţă
profesională, astfel încât cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate
unităţile de competenţă specifice.
La efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor se vor respecta prevederile legislaţiei, normativelor, reglementărilor
tehnice şi standardelor în vigoare precum şi specificaţiile tehnice ale echipamentelor
utilizate.
La efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor pe calculator se va utiliza obligatoriu un soft licenţiat.

5.2 precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate


Manager:
- să respecte şi să asigure implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
- să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării lucrărilor
contractate;
- să asigure utilizarea numai a produselor certificate, cu marcaj CE;
- asigură elaborarea procedurilor de lucru generale şi specifice necesare
pentru efectuarea lucrărilor;
- asigură efectuarea lucrărilor numai cu personal care deţine certificat de
competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant
sisteme de securitate, cod COR 215119;
- să asigure perfecţionarea permanentă a personalului implicat în efectuarea
lucrărilor.
Responsabil cu proiectarea:
- să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
- să solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de
calitate şi la termenele stabilite;
- coordonează activitatea echipei de proiectare;
- utilizează numai produse certificate, cu marcaj CE;
- asigură respectarea procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite
pentru efectuarea lucrărilor.

Personalul:
- să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
- să respecte prevederile procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite
pentru efectuarea lucrărilor.
5.3 precizări privind asigurarea resurselor
a) resurse umane/personal
– deţinerea competenţei necesare efectuării lucrărilor
Inginer MARGINEAN LIVIA SORANA
– asigurarea instruirii
Instruirea personalului se asigură prin participarea la programe de formare
profesională specifice, organizate de către centre de formare profesională autorizate.
Personalul va participa periodic la sesiuni de training organizate de către producători şi/sau
distribuitori de echipamente specifice, precum şi la simpozioane, conferinţe şi expoziţii.

– menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi


experienţă - înregistrările privind instruirea personalului sunt ţinute în registru / dosar /
format electronic de către compartimentul de resurse umane / asigurarea calităţii /
conducătorul locului de muncă.

b) infrastructură
– clădiri, spaţiu de lucru şi utilităţi asociate
Activitatea se va desfasura la sediul social din Rimnicu Vilcea , str. Tudor
Vladimirescu nr.22, bl.3, sc A, ap .13 , jud. Vilcea .
La acest sediu exista toate utilitatile necesare desfasurarii in bune conditii a
activitatii pentru care se solicita autorizarea si anume:
 energie electrica pentru asigurarea iluminatului si prizelor;
 alimentarea cu apa potabila din sursa proprie cu sistem de potabilizare a
acesteia;
 gaze naturale pentru incalzirea spatiilor si asigurarea apei calde prin
intermediul unei centrale termice cu tiraj fortat.
– servicii suport - transport, comunicare,
Societatea beneficiaza de un mijloc de transport auto tip autoturism.
La sediul social exista mijloace de comunicare tip telefonie, fax, internet fix si
mobil, retea wi-fi, obtinute pe baza de contract cu furnizorii de servicii in raza carora
suntem pozitionati.

c) mediul de lucru (condiţiile în care se efectuează lucrările).


Spatiul de lucru cu destinatia de birou este compus astfel:
Birou suprafata 20 mp.
Spatiului de lucru este dotat corespunzator functiunii de proiectare prin asigurarea
cu mobilier special pentru birouri. De asemenea din punct de vedere informatic sediul este
dotat cu:

 Laptop – 2 bucata
 Imprimannta HP laser jet 1018 (copiator, imprimanta, scanner)

5.4 servicii către clienţi


a) analiza cererilor clienţilor
In cadrul activitatii de proiectare pentru constructii civile si industriale, circa 70% dintre
proiecte se incadreaza conform legislatiei in categoriile de incendiu care presupun
instalatii de limitare si stingere a incendiilor.
Pe langa clientii directi, intreprinderea are colaborari cu alte firme de proiectare
(arhitecti, ingineri proiectanti) precum si cu firme de consultanta din domeniul
constructiilor civile si industriale. De la cele trei categorii de clienti se primesc solicitari
pentru elaborarea documentatiilor privind proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare
si stingere a incendiilor.
In baza cerintelor din cererea de oferta se intocmeste oferta financiara. In cazul in
care oferta financiara este acceptata de client se intocmeste contractul ferm conform
legislatiei in vigoare in care sunt stabilite cu exactitate livrabilele, termenele de predare cat
si coditiile de executie a livrabilelor.
In cazul in care intreprinderea individuala nu acopera toate specializarile cerute de
client prin cererea de oferta (ex: realizarea scenariului de securitate la incendiu, studii
topo, etc.), se va subcontracta o firma sau o persoana fizica autorizata specializata ce
poate intocmi documentatia respectiva.
Toate documentatiile vor fi intocmite in baza legislatiei in vigoare.
b) modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor
La finalizarea lucrărilor, clienţilor le este pus la dispoziţie un chestionar de evaluare a
satisfacţiei. După completare acesta este analizat si se vor lua măsurile necesare pentru
remedierea eventualelor deficienţe constate de către clienţi.
c) modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor
In cazul aparitiei unei reclamatii se va analiza in detaliu documentatia. Pot aparea doua
situatii:
 reclamatia a fost justificata in sensul existentei si a altor solutii tehnice alternative
decat cele propuse. In acest caz documentatia poate fi modificata prin dispozitie de
santier sau prin revizie de proiect dupa caz. Orice modificare a solutiei tehnice va
avea in vedere respectarea legislatiei in vigoare cat si avizul PSI.
 reclamatia nu a fost justificata si in acest caz documentatia ramane neschimbata. Se
va explica beneficiarului printr-o notificare scrisa cu argumente tehnice si legislative
motivul respingerii reclamatiei.

5.5 evidenţe
– evidenţa lucrărilor efectuate;
Activitatea va fi inregistrata intr-un registru special. In registru se vor consemna
numarul de proiect, numarul de contract, beneficiarul investitiei, obiectul contractului si
proiectantul general al investitiei.

– evidenţa clienţilor;
Se va intocmi un registru unde se vor consemna toate cererile de oferta si ofertele
emise catre client. Se va consemna data emiterii ofertei, numele clientului si numarul de
inregistrare al ofertei financiare.

– evidenţa furnizorilor de substanţe, echipamente, piese de schimb, repere utilizate


Nu este cazul. Activitatea de proiectare nu implica lucrul cu substante si materiale
fizice. In cadrul caietului de sarcini aferent documentatiei tehnice se vor specifica
conditiile de montaj, exploatare si intretinere a utilajelor si instalatiilor de limitare a
incendiului in conditii generale conform normelor in vigoare.

– evidenta aparatelor de masura si control utilizate si a buletinelor de verificare


metrologica/certificatelor de etalonare;
Nu este cazul. Activitatea nu implica aparatura de masura si control.

– evidenta rapoartelor de incercare emise de laboratoare de incercari la foc


acreditate (pentru lucrari de ignifugare a materialelor combustibile);
Nu este cazul.

5.6măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare şi de prevenire a


apariţiei acestora
5.7In cazul existentei unor lucrari de constructii-montaj necorespunzatoare
d.p.d.v. al instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor se va proceda la
remedierea lor astfel:
- se face o constatare la fata locului cu identificarea problemelor
- se fotografiaza zonele de interes dupa caz
- se elaboreaza un releveu al situatiei existente
- se elaboreaza solutia tehnica de remediere a lucrarilor necorespunzatoare
(parti scrise si parti desenate, dupa caz)
Prevenirea aparitiei unor lucrari necorespunzatoare se realiezeaza prin:
- respectarea cu strictete a documentatiilor de proiectare
- respectarea cu strictete a caietului de sarcini si a programului de verificare
pe faze determinante;
- utilizarea de materiale si echipamete corespunzatoare din punc de vedere
tehnic si agreate prin certificate de conformitate si/sau calitate, dupa caz;
- efectuarea de modificari ale solutiilor tehnice numai cu acordul
proiectantului pe baza de documentatie de proiectare modificatoare
(dispozitie de santier sau revizie proiect)