Sunteți pe pagina 1din 1

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL

ÎN CAZUL VOLUNTARILOR SUB 18 ANI

Subsemnatul/a ........................................................................................... în calitate de


părinte/ reprezentant legal al minorului
____________________________________ sunt de acord ca acesta să încheie
contractul de voluntariat în scopul participării la activităţile de voluntariat organizate de Let’s
Do It, Romania! cu ocazia evenimentelor de cartare (identificarea mormanelor de deșeuri) si a
Zilei Mondiale de Curăţenie, organizate in perioada 1 august 2018 – 15 septembrie 2018 și să
fie înscris ca voluntar în baza de date gestionată de Let’s Do It, Romania! beneficiind de
serviciile oferite de acesta.

Menţionez că am luat la cunoştinţă prevederile legii 78/2014, Legea voluntariatului.