Sunteți pe pagina 1din 6

Structuri în cadre din beton armat:

îndrumător de proiectare

I
II
Sorin Dan

Structuri în cadre din beton armat:


îndrumător de proiectare
 

 
Timişoara, 2014

III
Colecția 
Carte universitară 
 
 
Grafica copertei 
Andrada Suciu 
 
© 2014, Sorin Dan 
 
 
 
  Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
  DAN, SORIN 
          Structuri în cadre din beton armat : îndrumător  
 
de proiectare / Sorin Dan. ‐ Timişoara : Eurostampa, 2014 
 
          Bibliogr. 
          ISBN 978‐606‐569‐898‐7 
   
  624.04:624.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editura Eurostampa 
Timişoara, Bd. Revoluției din 1989 nr. 26 
Tel/Fax: 0256 204 816 
edituraeurostampa@gmail.com 
www.eurostampa.ro 
Tipărit la Eurostampa

IV
Cuprins

Introducere ...................................................................................................... 1
Descrierea structurilor în cadre din beton armat .............................................. 1
Alcătuirea de ansamblu ..................................................................................... 2
Predimensionarea elementelor structurale (proiectarea preliminară) ............ 10

Acţiuni. Efectele acţiunilor pe structură .................................................... 15


Modelarea statică a structurii ......................................................................... 15
Tipuri de acţiuni .............................................................................................. 18
Grupări şi coeficienţi parţiali de siguranţă ai efectelor acţiunilor pe structură 19
Acţiuni şi ipoteze de încărcare ....................................................................... 25

Dimensionarea cadrelor .............................................................................. 43


Generalităţi ..................................................................................................... 43
Principii generale de proiectare ...................................................................... 45
Proiectarea elementelor principale de rezistenţă ale cadrelor
la starea limită ultimă ...................................................................................... 47

Anexe ............................................................................................................. 79
Anexa A – Încărcări din acoperişuri ................................................................ 80
Anexa B – Încărcări din pereţi ........................................................................ 83
Anexa C – Acţiunea zăpezii ........................................................................... 86
Anexa D – Acţiunea vântului .......................................................................... 87
Anexa E – Acţiunea seismică ......................................................................... 88
Anexa F – Calculul grinzilor ............................................................................ 92
Anexa G – Calculul stâlpilor ........................................................................... 96

V
VI