Sunteți pe pagina 1din 1

1 2 3 4 5 6 7 8

A
AL A
PIETON
ACCES AUTO
ACCES
8.40 Plan situatie propus N
1.32
3.00
9.86 1.50 2.00 Sc. 1:250
10.44

B B

5.00
1
3 2
4 A

13.56
hp 0.00
A
10.60

hp 1.20
B

COAMA +7.2
C C

STRESINA +4
B

3
C
STRESINA +4

300
300
LEGENDA:

.39
D
10.45

C
.39

D LIMITA DE PROPRIETATE

5 GARD IMPREJMUIRE
D
E 7.36 D

8.45
hp 90
hp 90
LIMITA EXTERIOARĂ A CASEI
2.00
E
1
10.48

Terasa SPAŢII VERZI


3 2
4

DRUMURI ŞI ALEI

ACCES AUTO/PIETONAL
E E

IMOBIL PROPUS

22.96
BILANT TERITORIAL
S.teren =1.575,00 m2 100.00%
F F
S.construita =88,30 m2 5.61%
S.desfasurata =176,6 m2 11.21%
67.77

S. terasa neacoperita =25,35 m2


S. alei =54,30 m2 2.86%
-auto =21,10 m2
73.35

-pietonal =33,20 m2
S. zona verde =1.407,05m2 89.34%
G G
52.68

P.O.T. PROPUS: 5.61%


C.U.T. PROPUS: 0.1121

H H

I I

J J

8.69
9.07

K Verif./Exp. Nume Semnatură Cerinţă Referat / Expertiza nr. / Data K

In conformitate cu prevederile Normativului P Proiectant general: Titlu proiect/Amplasament:


100/1-2013, locuinta se incadreaza in clasa de S.C. Project Building PSC S.R.L. Proiect nr:

importanta III Ghiroda, str. Brates, nr.13A, jud. Timis, CUI 582/2018
32885717, nr. ORC J35/585/2014 CONSTRUIRE CASA P+M SI IMPREJMUIRE
In conformitate cu prevederile H.G. 766-1997, Proiectant arhitectura:
Proiect nr:
locuinta se incadreaza in categoria de S.C. CUB-ART S.R.L. Loc. Izvin,Str. Preot Traian Pela, Nr. 107, C.F. 412869,Nr. Cad.
importanta D J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005 412869, Jud. Timis 102/2018
L L
tel. 0745 482 283 e-mail: cub.art.tm@gmail.com
Specificaţie Nume Semnatură Scară: Beneficiar: Faza:
GLIGOR CRISTIAN D.T.A.C.
Şef proiect Arh. G. D. BALAN 1:200
1:50 GLIGOR NOEMI-EVA +P.Th.
Proiectant Arh. G. D. BALAN Dată: Titlu planşă: Planşa:
Desenat Arh. G. D. BALAN 2018 PLAN DE SITUATIE PROPUS A-03
GSPublisherVersion1 195.0.74.100 2 3 4 5 6 7 8