Sunteți pe pagina 1din 4

PE STRADA DIN VIFLAIM

colind traditional din zona Maramure[ului


Ήχος Νη

se canta vioi !

e stra da din Vi fla i im me re Mai ca cu Io si if Ii

su us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

ând din Vi fla im să ia să se o pri ră la o ca a

să Ii su us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

ân gă poar t-un tâ năr sta a și pe dân șii în tre ba a I

su us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

1
e un de ve niţi dru me eţi? toc mai de la Na za re et Ii

su us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

i e-ţi mi lă tâ năr bu un și nu ne lă sa în dru um Ii

su us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

ă a fa ră-i frig și noap te Mai ca sfân tă nu mai poa a

te Ii us us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

â nă rul fi ind mi lo os le răs pun se bu cu ro os Ii

us us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

2
u de par te de i ma aș a re ta ta oi în gra ajd Ii

us us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

o sif și Mai ca s-au du us și la grajd ei au a ju uns

Ii su us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

i L-a năs cut pe Ii su us și L-a năs cut pe Ii su us Ii

su us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

i su us S-a năs cu ut în sa ra de Cră ciun

ASEZAT PE NOTATIE BIZANTINA DE CATRE BOGDAN MARIN


PROTOPSALTUL BISERICII SFANTUL TEODOSIE DIN BUCURESTI

DECEMBRIE
2013

3
4

S-ar putea să vă placă și