Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee


Beneficiar:
Titlul subproiectului:
Acord de grant nr.

PROCES VERBAL nr.


încheiat astăzi, ,
în urma desfășurării activității______________
Profesor:
Grupa:
Disciplina la care s‐a desfășurat ședința de pregătire:
Locația:
Temele abordate:

Următorii elevi, am participat astăzi,_ , între orele și _la


ședința de pregătire condusă de d‐na/dl. prof. :

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa Semnătura


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Semnătura profesor,