Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

EDUCATOARE: Szoke Eva-Hajnalka


GRUPA: nivel I
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi la liberă alegere – activitatea didactică de dimineaţă
SECTOARE DE ACTIVITATE:
 Artă:Felicitări pentru mama
 Joc de rol:De-a cofetarii
 Construcţii:Mobilier pentru camera mamei
SCOPUL
Exersarea capacităţii copiilor de a aborda teme variate de joc şi de a îmbogăţi treptat conţinutul acestora
Educarea şi stimularea capacităţii de comunicare a copiilor
Verificarea unor cunoştinţe şi deprinderi însuşite în activităţile anterioare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Artă
- să denumească corect materialele de pe masa de lucru
-să analizeze pe baza unor criterii clare lucrarea proprie şi pe cele ale colegilor
Joc de rol
-să recunoască materialele folosite în realizarea temei
-să trăiască emoţii pozitive ca urmare a îndeplinirii sarcinilor
Construcţii
-să comunice cu partenerii de construcţie folosind expresii adecvate.
-să participe la activităţile de grup,adaptându-şi comportamentul propriu la cerinţele acestuia
DURATA: 45 minute

Momentele Metode de Material


Conţinutul activităţii
activităţii învăţământ didactic

I Organizarea Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţii se vor lua următoarele
activităţii măsuri:
 aerisirea sălii de grupă
 aranjarea mobilierului
 aşezarea panoului cu modelele educatoarei în faţa clasei
 pe mese vor fi aranjate materialele necesare desfăşurării activităţii
propuse la acel sector
 intrarea copiilor în sala de grupă

II Desfăşurarea
activităţii

Introducerea în Se va realiza prin anunţarea activităţii:


activitate — Astăzi ne vom juca cu materiale pe care le vedeţi pe mese!

2
Intuirea materialului — Ce am pregătit pe măsuţe?
Artă:felicitări,creioane colorate,carioci; Conversaţia
Joc de rol:şorţuri,bonete,farfurii,tăviţe de carton,biscuiţi,finetti,bomboane
de ornament,cuţite de plastic;
Construcţii:căsuţă,cuburi

Felicitare model
Explicarea şi La sectorul artă – „Felicitări pentru mama”-colorare după contur Explicaţia Felicitări
demonstrarea modului Se vor explica sarcinile care le au de îndeplinit: Exerciţiul Creioane
de lucru -să coloreze felicitările pe care ei le vor oferi mamelor cu ocazia zilei de 8 Conversaţia colorate
Martie Demonstraţia Carioca
Se va explica şi se va demonstra copiilor modul de colorare a felicitărilor.

La sectorul joc de rol-„De-a cofetarii”-tort de biscuiţi cu Finetti Explicaţia Biscuiţi


Se vor explica sarcinile de lucru care le au de îndeplinit: Exerciţiul Finetti
-să ia de pe farfurii câte un bicuite şi cu ajutorul cuţitului să îl ungă cu Demonstraţia
Finetti Conversaţia
-să aşeze biscuiţii cu Finetti unul peste altul
-după ce a aşezat patru biscuiţi în acest mod să orneze tortul cu
bomboanele de ornament de pe masă
Copiii vor fi rugaţi să folosească şorţuleţele şi bonetele pentru a se proteja.
Se va explica şi se va demonstra copiilor modul de preparare al tortului.

La sectorul construcţii-„Mobilier pentru camera mamei” Explicaţia


Se vor explica sarcinile de lucru care le au de îndeplinit: Exerciţiul Căsuţă
-să construiască cu ajutorul cuburilor puse la dispoziţia lor mobilierul care Demonstraţia Cuburi
cred ei că este necesar într-o cameră Conversaţia
Se va explica şi se va demonstra copiilor modul de construire al mobilierului
Ex.pat,masă,scaun
3
Realizarea jocurilor şi Educatoarea va trece pe la fiecare sector şi va da îndrumările necesare, Explicaţia
activităţilor propuse ajutându-i acolo unde este nevoie. Demonstraţia
Îndrumările educatoarei vor fi din exterior. Educatoarea va urmări relaţiile
dintre copii în timpul jocului. Se va implica mai mult la realizarea tortului de
biscuiţi unde va mai explica modul de lucru dacă este nevoie.
Copiii se vor putea schimba la alt sector dacă au terminat lucrul la primul
sector ales

Semnalul de încetare a Copiii se vor opri din lucru, vor face ordine pe masă.
lucrului

Aprecierea lucrărilor Se vor face aprecierile împreună cu copiii. Lucrările vor fi analizate în Problematizarea
funcţie de tema dată şi de modelul educatoarei. Toate lucrările vor fi notate cu
numele copiilor şi vor fi expuse pe panou.

III Încheierea Educatoarea va face aprecieri generale asupra activităţii: cum au lucrat şi Conversaţia
activităţii cum s-au comportat. Aprecieri verbale
După activitate tortuleţele vor fi mutate pe rafturile de pe hol pentru a putea
fi luate acasă de copii la plecare.
Copiii vor aduna materialele şi le vor pune la locul lor.

4
5