Sunteți pe pagina 1din 5

CJEMCTA Prof.

Petcu Daniela

Tema 6
22.11.2014
Mulțimea numerelor reale. Modul. Partea întreagă, partea fracționară.
Metoda reducerii la absurd

Solutiile problemelor propuse ca tema

1. Determinați valoarea de adevăr a propozițiilor, pentru orice n  ∈ 𝐍*:

d)   1 + 2 + 2 ∙ 3 + 2 ∙ 3! + ⋯ + 2 ∙ 3!"#$ ∈ 𝑸 ;            f)   2012!"#$ + 2013!"#! ∈ 𝑸;

Soluție:

d)     1 + 2 + 2 ∙ 3 + 2 ∙ 3! + ⋯ + 2 ∙ 3!"#$ = 3 + 2 ∙ 3 + 2 ∙ 3! + ⋯ + 2 ∙ 3!"#$ =
3(1 + 2) + 2 ∙ 3! + ⋯ + 2 ∙ 3!"#$ = 3! + 2 ∙ 3! + ⋯ + 2 ∙ 3!"#$ =

3! (1 + 2) + ⋯ + 2 ∙ 3!"#$ = 3! + ⋯ + 2 ∙ 3!"#$ = 3!"#$ + 2 ∙ 3!"#$ =


3!"#$ 1 + 2 = 3!"#$ =3!"" ∈ 𝑸 (A)

f) u(2012!"#$ )=u(24·503+1)=u(21)=2

u(2013!"#! )=u(34·504)=u(34)=1 => u( 2012!"#$ + 2013!"#! )=3 =>


2012!"#$ + 2013!"#!  nu este pătrat perfect =>   2012!"#$ + 2013!"#! ∈ 𝑹\𝑸 .Deci
propoziția este falsă.

2. Demonstraţi, utilizând metoda reducerii la absurd, că următoarele numere sunt


iraționale:

c)   2 + 3+ 7 .
Soluție:

Presupunem prin reducere la absurd că 2 + 3+ 7 ∈ 𝑸  => 2 + 3+ 7 =r ,r


∈ 𝑸, 𝑟  diferit de 0

2 + 3  = r- 7  (ridicăm la pătrat ambii membri ai egalității)


! ! !!
2+3+2 6 = 𝑟 ! − 2𝑟 7 + 7 =>2 6 + 2𝑟 7 = 𝑟 ! + 7  => 6 + 𝑟 7 = !
=q,q∈ 𝑸
=>

6 + 𝑟 7 =q (ridicăm la pătrat ambii membri ai egalității) =>6 + 7𝑟 ! + 2𝑟 42 =


𝑞! =>
! ! !!!!! ! ! ! !!!!! !
42 = !!
,cum !!
∈ 𝑸 => 42 ∈ 𝑸 contradicție. Deci presupunerea
făcută este falsă => 2 + 3+ 7 ∈ 𝑹\𝑸

8 . a) Fie a, b și c numere raționale astfel încât a 2 + 𝑏 5 + 𝑐=0. Demonstraţi că


a=b=c=0.

b) Determinați numerele raționale x și y astfel încât: 8𝑥 ! − 8𝑥𝑦 + 2𝑦 !   +


5𝑦 ! + 10𝑦𝑧 + 5𝑧 !   =

2𝑧 − 1.
Soluție:

a) a 2 + 𝑏 5 = −𝑐  (ridicăm la pătrat ambii membri ai egalității) =>2𝑎! + 5𝑏 ! +


2𝑎𝑏 10 = 𝑐 !
! ! !!! ! !!! !
Presupunem prin reducere la absurd că 𝑎 ∙ 𝑏 ≠ 0 => 10 = !!"
, cum
! ! !!! ! !!! !
  !!"
∈ 𝑸 => 10 ∈ 𝑸 contradicție => 𝑎 ∙ 𝑏 = 0   => I. a=0 și II. b=0
!
I. 𝑎 = 0 => 𝑏 5 = −𝑐  , 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑛𝑒𝑚  𝑏 ≠ 0 => 5 = − ! 𝜖𝑸 => 5  𝜖  𝑸
contradicție => 𝑏 = 0 => 𝑐 = 0
!
II. b=0=> 𝑎 2 =-c, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑛𝑒𝑚  𝑎 ≠ 0 => 2 = − ! 𝜖𝑸 => 2  𝜖  𝑸
contradicție => 𝑎 = 0 => 𝑐 = 0
=> 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 0 .  

b) 2(2𝑥 − 𝑦)! + 5(𝑦 + 𝑧)! + 1 − 2𝑧 = 0 =>

|2x-y| 2   + 𝑦 + 𝑧 5   + 1 − 2𝑧 = 0

|2x-y|,|y+z|,1-2z 𝜖𝑸 => (conform a)) 2x-y=0 ,y+z=0,1-2z=0


!
=> 𝑥 = − !  ,
! !
𝑦 = − !  ș𝑖  𝑧 = !
12.Să se aducă la forma cea mai simplă următoarele expresii:

b)E=|x-2|+|4-2x|, x>2; c) E= (𝑎 − 𝑏)! -|b-c|+|c-a|,a<0<b<c.

Soluție
b) x>2 =>x-2 >0 => x − 2 = x − 2
x>2 => 2x >4 => −2x <-4 => 4 − 2x <0 => 4 − 2x = 2x − 4
E=x-2+2x-4=3x-6
c) E=|a-b|-|b-c|+|c-a|,a<0<b<c.
a<b  =>a-b<0 => a − b = b − a
b<c  =>b-c<0 => b − c = c − b

a<c  =>c-a>0 => c − a = c − a


E=b-a-c+b+c-a=2b-2a
18. Calculați partea întreagă a numerelor pentru orice n∈N:

c) 𝑛! + 1 ; e) 9𝑛! + 6𝑛 + 2
Soluție:

c) n2<n2+1<(n+1)2=>  n <   𝑛! + 1  < n+1 => [ 𝑛! + 1 ]= n

e)                                                9𝑛! + 6𝑛 + 1 < 9𝑛! + 6𝑛 + 2 < 9𝑛! + 6𝑛 + 4


!
3𝑛 + 1 < 9𝑛! + 6𝑛 + 2 < 3𝑛 + 2 !
=> 9𝑛! + 6𝑛 + 2 = 3𝑛 + 1

!!!
21. Să se determine mulțimea A= 𝑥 ∈ 𝑍/ 𝑥−1 = !

Soluție:
Condiția de existență a radicalului impune x∈N*.
!!!
Notăm m= 𝑥 − 1 ,m∈N => 𝑚 = !
=> 𝑥 = 2𝑚 + 5    (1)

m= 2𝑚 + 4 => 𝑚 ≤ 2𝑚 + 4 < 𝑚 + 1 => 𝑚! ≤ 2𝑚 + 4 ≤ 𝑚! + 2𝑚 + 1

Din 𝑚! ≤ 2𝑚 + 4 și 2𝑚 + 4 ≤ 𝑚! + 2𝑚 + 1 obținem 𝑚 𝑚 − 2 ≤ 4  ș𝑖  𝑚! ≥ 3   cu


soluțiile comune m=2 și m=3.Înlocuind în (1) obținem A={9,11}
!! ! !! ! !! !
25. Să se calculeze suma: !
+ !
+ ⋯+ !
, n∈N*\{1}.

Soluție:

𝑘+ 𝑘 𝑘 𝑘
= 1+ =1+ = 1   => 𝑆 = 𝑛 − 1
𝑘 𝑘 𝑘
! !
Demonstrăm că ! = 0, ∀  𝑘 ≥ 2 <=> 0 ≤ !
< 1 <=> 0 ≤ 𝑘 < 𝑛 <=> 0 ≤
1 < 𝑛, 𝑐𝑒𝑒𝑎  𝑐𝑒  𝑒𝑠𝑡𝑒  𝑎𝑑𝑒𝑣ă𝑟𝑎𝑡