Sunteți pe pagina 1din 5

CJEMCTA Prof.

Gurgui Adriana-Daniela

TEMA NR. 4

08.11.2014

PATRULATERE

SOLUTII:

11. In exteriorul triunghiului ABC construim patratele ABNM si ACPQ, care au centrele
𝑂! si respectiv 𝑂! . Daca inaltimea din A a triunghiului ABC intersecteaza MQ in in
punctul F, iar punctul E este mijlocul laturii (BC), sa se arate ca:

a) MC=BQ b) patrulaterul 𝐸𝑂! 𝐹𝑂!  este patrat.  

Solutie:

Solutie:

a) △ 𝑀𝐴𝐶 ≡△ 𝐵𝐴𝑄(LUL)(1) ⇒ MC=BQ .


!"
b)  In triunghiul MBC 𝑂! 𝐸 este linie mijlocie⇒ 𝑂! 𝐸 ∥ 𝑀𝐶 si 𝑂! 𝐸 = !
. (2)

Am demonstrat in problema nr 1 din “Probleme propuse” ca inaltimea AD a


triunghiului este mediana in triunghiul MAQ, asadar F este mijlocul lui 𝑀𝑄 .
!"
In triunghiul MBC 𝑂! 𝐹 este linie mijlocie  ⇒ 𝑂! 𝐹 ∥ 𝑀𝐶 si 𝑂! 𝐹 = !
(3)

Din (2) si (3)  ⇒ patrulaterul 𝐸𝑂! 𝐹𝑂! este paralelogram .

Din   1 ⇒ 𝑚 ∢𝐴𝑀𝐶 = 𝑚 ∢𝐴𝐵𝑄 .

Dar 𝑚 ∢𝐼𝑀𝐵 + 𝑚 ∢𝐼𝐵𝑀 =   45° − 𝑚 ∢𝐴𝑀𝐶 + 45° + 𝑚 ∢𝐴𝐵𝑄 =90°

⇒  𝑚 ∢𝑀𝐼𝐵 = 90° ⇒ 𝑀𝐶 ⊥ 𝐵𝑄  (4)

In triunghiul BCQ 𝑂! 𝐸 este linie mijlocie  ⇒ 𝑂! 𝐸 ∥ 𝐵𝑄(3)

Din  𝑂! 𝐸 ∥ 𝑀𝐶( din (2) ), 𝑂! 𝐸 ∥ 𝐵𝑄( din (3) ) si 𝑀𝐶 ⊥ 𝐵𝑄( din (4) ) rezulta ca
patrulaterul 𝐸𝑂! 𝐹𝑂! este patrat.

q.e.d

12. In patratul ABCD se considera M si N mijloacele laturilor 𝐴𝐷 si respectiv 𝐷𝐶 .


Fie 𝑃 ∈ (𝑀𝐵 astfel incat MB=BP. Daca BD=8 cm , calculati distanta de la B la NP.

Solutie:
!"
In triunghiul ∆𝑀𝑁𝑃, 𝑁𝐵 mediana si 𝑁𝐵 = ! rezulta ca triunghiul ∆𝑀𝑁𝑃   este
dreptunghic cu 𝑚 ∢𝑁 = 90! . Ducem 𝐵𝐻 ⊥ 𝑁𝑃 si cum  𝑀𝑁 ⊥ 𝑁𝑃 rezulta ca 𝐵𝐻 ∥ 𝑀𝑁.
Dar cum B este mijlocul laturii   𝑀𝑃 rezulta ca 𝐵𝐻 este linie mijlocie in triunghiul
!" !" !"
∆𝑀𝑁𝑃   , deci 𝐵𝐻 = ! = ! =   ! = 2  𝑐𝑚

q.e.d

13. Fie paralelogramul ABCD avand 𝑚 ∢𝐵𝐴𝐷 = 45∘ si 𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐵. Fie M un punct
pe segmentul BC astfel incat 𝑚 ∢𝐵𝐴𝑀 = 15∘ . Sa se demonstreze ca AM=BC.

Solutie: Se observa ca 𝑚 ∢𝑀𝐴𝐷 = 30! Ducem 𝑀𝑁 ⊥ 𝐴𝐷 si 𝐵𝑃 ⊥ 𝐴𝐷. Se


!"
demonstreaza usor ca BMNP este dreptunghi. In triunghiul MAN cateta 𝑀𝑁 = ! (1) (se
opune unghiului de  30! ). Triunghiul ABD este dreptunghic isoscel, asadar inaltimea BP
!"
este si mediana si atunci 𝐵𝑃 = ! (2)

Din (1) si (2)    ⇒    𝐴𝑀 = 2𝑀𝑁 = 2𝐵𝑃 = 𝐴𝐷, dar cum AD=BC, vom avea ca
AM=BC

q.e.d
14. Fie ABCD un dreptunghi cu centrul O, AB≠BC. Perpendiculara in O pe BD
intersecteaza dreptele AB si BC in punctele E, respectiv F. Fie M si N mijloacele
segmentelor CD, respectiv AD. Aratati ca F M ⊥ E N .

ONM 2008

Solutie:

Fie P mijlocul laturii 𝐴𝐵 . Demonstram ca 𝐹𝑀 ∥ 𝑃𝑄 (1) si

𝑃𝑄 ⊥ 𝐸𝑁    (2) , din acestea rezultand ca F M ⊥ E N.

Demonstram (1): ∆𝑂𝐶𝐹 ≡ ∆𝑂𝐴𝑄 𝐿𝑈𝑈 ⇒   𝑂𝐹 ≡ 𝑂𝑄    si cum 𝑂𝑀 ≡ 𝑂𝑃    cu


𝑂, 𝑀, 𝑃  coliniare , patrulaterul MFPQ este parallelogram, ⇒(1)

Demonstram (2) . Se arata ca E este ortocentru in ∆𝑁𝑃𝑄 : 𝑁𝑃 ∥ 𝐵𝐷,   (linie mijlocie),


𝐵𝐷 ⊥ 𝑂𝑄(ipoteza)  ⇒  𝑁𝑃 ⊥ 𝑂𝑄 si cum 𝑃𝐴 ⊥ 𝑁𝑄 ⇒  E    este  ortocentru  in  ∆𝑁𝑃𝑄 , de
unde rezulta (2).

q.e.d

15. Consideram ABC un triunghi isoscel cu AB = AC. Fie D mijocul laturii BC, M
mijocul segmentului AD si N piciorul perpendicularei din D pe BM. Sa se arate ca
𝑚 ∢𝐴𝑁𝐶 = 90∘ .

OJM 2006

Solutie:
!
Ideea este sa demonstram ca NP= 𝑃𝐷 = ! 𝐴𝐶(1) si atunci in ∆𝐴𝑁𝐶

mediana 𝑁𝑃 are lungimea jumatate lungimea ipotenuzei, deci 𝑚 ∢𝐴𝑁𝐶 = 90∘ .

Fie P mijlocul laturii 𝐴𝐶 si Q mijlocul segmentului 𝐵𝐷 . Se observa usor ca


!
𝑀𝑃 ≡ 𝐵𝑄 (= ! 𝐵𝐶) si 𝑀𝑃 ∥ 𝐵𝑄 Asadar patrulaterul BMPQ este paralelogram  , de
unde rezulta 𝐵𝑀 ∥ 𝑃𝑄. Dar cum din ipoteza 𝑁𝐷 ⊥ 𝐵𝑀 rezulta ca 𝑁𝐷 ⊥ 𝑃𝑄 .

Pe de alta parte, din 𝑃𝑄 ∥ 𝐵𝑀 si Q mijlocul segmentului 𝐵𝐷 rezulta ca PQ este


perpendicular dusa prin mijlocul segmentului 𝑁𝐷 , deci mediatoarea lui 𝑁𝐷 . Rezulta
!
imediat ca 𝑃𝑁 ≡ 𝑃𝐷  ,  dar cum in triunghiul dreptunghic ADC DP= ! 𝐴𝐶 , relatia
(1)este demonstrata.
!
In triunghiul dreptunghic BND, 𝑁𝑄 este mediana si deci NQ= ! 𝐵𝐷 = 𝑄𝐷

q.e.d

16. In trapezul ABCD , AB∥CD, AB>CD, diagonala CA este bisectoarea unghiului


∢𝐵𝐶𝐷. Daca M este mijlocul bazei mici, 𝐶𝐷 , iar 𝐵𝑀 ∩ 𝐴𝐷 = 𝑁 , aflati masura
unghiului ∢𝐴𝐶𝑁.
Solutie:

Fie 𝑁𝐶 ∩ 𝐴𝐵 = 𝐸 . In trapezul AECD N este punctul de intersectie al laturilor


neparalele care este coliniar cu mijloacele bazelor . Asadar B este mijlocul lui AE.

In triunghiul ACE CB este mediana si cum 𝐶𝐵 = 𝐴𝐵 = 𝐵𝐸 rezulta ca in


triunghiul
!"
ACE mediana 𝐶𝐵 = !
, asadar este dreptunghic. In concluzie 𝐴𝐶 ⊥ 𝑁𝐸  deci
𝑚 ∢𝐴𝐶𝑁 = 90° .

q.e.d

17. Trapezul isoscel ABCD are diagonalele perpendiculare. Paralela la baze dusa prin
O, punctul de intersectie a diagonalelor intersecteaza laturile neparalele [BC] si [AD] in
punctele P , respectiv R. Punctul Q este simetricul punctului P fata de mijlocul
segmentului [BC]. Demonstrati ca:

a) RO=OP ; b) QR = AD; c) QR ⊥ AD

OJM 2011 (enunt completat)

Solutie:

a)

𝐷𝑅 𝐷𝑂 𝑅𝑂
∆𝐷𝑅𝑂~∆𝐷𝐴𝐵 𝑇𝐹𝐴 ⇒ = =
𝐷𝐴 𝐷𝐵 𝐴𝐵
𝐶𝑃 𝐶𝑂 𝑂𝑃
∆𝐶𝑃𝑂~∆𝐶𝐵𝐴 𝑇𝐹𝐴 ⇒ = =
𝐶𝐵 𝐶𝐴 𝐴𝐵
!" !" !" !"
Dar !"
= !" (Thales) si din relatiile anterioare !"
= !" ⇒ 𝑅𝑂 = 𝑂𝑃

b) Fie M mijlocul laturii 𝐵𝐶 .

De la punctul a) 𝑅𝑂 = 𝑂𝑃 si cum 𝑀𝑃 = 𝑀𝑄 obtinem ca 𝑂𝑀 este linie mijlocie


!"
in ∆𝑃𝑅𝑄, deci 𝑂𝑀 = ! (1)

!"
In ∆𝐵𝑂𝐶   , dreptunghic in O, 𝑂𝑀 este mediana, deci 𝑂𝑀 = ! si avand in
vedere (1) rezulta imediat ca QR=BC. Trapezul ABCD fiind isoscel, BC=AD si atunci QR
= AD

c) Fie 𝑆 = 𝑂𝑀 ∩ 𝐴𝐷.   Cum in ∆𝑀𝑂𝐶, 𝑀𝑂 = 𝑀𝐶 ⇒ 𝑚 ∢𝑀𝑂𝐶 = 𝑚 ∢𝑀𝐶𝑂

Dar 𝑚 ∢𝑀𝑂𝐶 = 𝑚 ∢𝐴𝑂𝑆 (opuse la varf) deci 𝑚 ∢𝑀𝐶𝑂 = 𝑚 ∢𝐴𝑂𝑆 Se


arata usor, trapezul fiind isoscel, ca  𝑚 ∢𝐷𝐴𝑂 = 𝑚 ∢𝐶𝐵𝑂 .

Evaluam suma 𝑚 ∢𝐴𝑂𝑆 + 𝑚 ∢𝑆𝐴𝑂 =  𝑚 ∢𝑀𝐶𝑂 + 𝑚 ∢𝐶𝐵𝑂 = 90°


⇒ 𝑂𝑆 ⊥ 𝐴𝐷 (2)

In ∆𝑃𝑅𝑄   𝑂𝑀 este linie mijlocie ⇒ 𝑂𝑀 ∥ 𝑅𝑄 si din (2) QR ⊥ AD.

q.e.d

S-ar putea să vă placă și