Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Fie  , in care avem  , iar   mediane. Aratati


ca  .
Astfel avem in ipoteza
Ipoteza: 

 mediane.

Concluzie
.
Demonstratie:
In triunghiul ABC, dreptunghic in A si  , iar O este un punct pe ipotenuza BC,

astfel incat  . Demonstrati ca 


Demonstratie

Fie M si N puncte de o parte si de alta a segmentului  . Se stie ca   


si  .
Demonstrati ca MN este mediatoarea segmentului 

In interiorul triunghiului ABC, cu AB=AC, se considera punctele M si N astfel incat BM=CN


si  .Demonstrati ca triunghiul AMN este isoscel.
Demonstratie:
Medianele   si   ale triunghiului isoscel ABC cu AB=AC se prelungesc cu
segmentele  si 
Sa se demonstreze ca triunghiul ADE este isoscel.
Demonstratie:

In triunghiul isoscel ABC cu   , masura unghiului   .


Fie   , unde   .Aratati ca triunghiul BCD este isoscel.

Demonstratie:
1) Fie Δ ABC, cu m(∠A) > 90° şi [AB] ≡ [AC]. Mediatoarea laturii [AC] intersectează [BC] în D, iar
mediatoarea laturii [AB] intersectează [BC] în E. Demonstraţi că: a) [EB] ≡ [DC]; b) [MB] ≡ [MC],
punctul M fiind intersecţia celor două mediatoare.
2) Fie Δ ABC, ascuţitunghic. Se consideră (AD - bisectoarea unghiului BAC, D∈(BC) şi punctele M şi N
astfel încât AB să fie mediatoarea segmentului [DM], iar AC să fie mediatoarea lui [DN]. Demonstraţi
că: a) [DM] ≡ [DN]; b) [AM] ≡ [AN].

3) Fie Δ ABC, cu m(∠C) = 2 m(∠A) şi AC = 2 BC. Dreapta ″d″ este mediatoarea laturii [AC], iar d ∩ AC =
{M} şi d ∩ AB = {N}. Demonstraţi că: a) (CN este bisectoarea unghiului ACB; b) Δ ABC este
dreptunghic.

4) Fie Δ ABC, ascuţitunghic. Pe latura (AC), se consideră punctele P şi Q astfel încât (AQ) ≡ (CP). Dacă
punctul P aparţine mediatoarei laturii (BC), iar punctul Q aparţine mediatoarei laturii (AB),
demonstraţi că: a) [BP] ≡ [BQ]; b) Δ ABC este isoscel.

5) Fie Δ ABC, cu m(∠A) = 90° şi (CD - bisectoarea unghiului ACB, D∈(AB). Perpendiculara din D pe BC
intersectează dreapta AC în punctul E. Demonstraţi că Δ CEB este isoscel.

6) În Δ ABC, ascuţitunghic, punctul H este ortocentrul. Dacă [AH] ≡ [BC], determinaţi măsura
unghiului BAC.

7) Fie Δ ABC, ascuţitunghic. Se consideră M - mijlocul laturii [BC] şi punctul E - simetricul lui A faţă de
M. Înălţimea [AN], N∈(BC), se prelungeşte cu [ND] ≡ [AN], iar BD ∩ CE = {P}. Demonstraţi că punctul
P aparţine mediatoarei laturii [BC].

8) Δ ABC are AB = 8 cm şi BC = 5 cm. Mediatoarea laturii [AB] intersectează dreapta BC în D ( C între


B şi D ), iar perimetrul triunghiului ABD este de 26 cm. Precizaţi lungimea segmentului [CD].

9) În Δ ABC, ascuţitunghic, se construiesc: înălţimea [AD], D∈(BC) şi (AE - bisectoarea unghiului BAC,
E∈(BC). Fie punctul T - mijlocul lui [AC] şi ET ∩ AD = {P}. Dacă [AB] ≡ [AE] ≡ [EC], se cere: a) să se
calculeze măsurile unghiurilor triunghiului ABC şi să se stabilească natura lui; b) să se arate că AE ⊥
PC.

10) În Δ ABC, m(∠B) = 90°, (AD este bisectoare, D∈(BC) şi [BE] este înălţime, E∈(AC), iar BE ∩ AD =
{P}. Dacă m(∠BAC) = 60°, AD = 8 cm şi BD = 2 2 cm, aflaţi perimetrul triunghiului BDP.

11) Fie Δ ABC, ascuţitunghic, cu AB > AC. Bisectoarea interioară a unghiului A intersectează
mediatoarea lui [BC] în punctul D. Se consideră E∈(AB) astfel încât [AE] ≡ [AC]. Demonstraţi că
punctul D este centrul cercului circumscris triunghiului BCE.

S-ar putea să vă placă și