Sunteți pe pagina 1din 17

DENUMIREA ACTIVITATII : Activitate matematica

TEMA : Numerele in concentrul 1-9

TIPUL DE ACTIVITATE : Consolidarea cunostintelor si a deprinderilor formate anterior ;

OBIETIVE GENERALE :

O1 consolidarea cunostintelor privind numaratul in limitele 1-9 ;


O2 consolidarea deprinderilor copiilor de a raporta corect si constient numarul la cantitate,cantitatea
la numar si cifra la numere ;
O3 consolidarea capacitatii de a utiliza termeni specifici matematici in vederea structurarii unei
comunicari corecte si eficiente ;
O4 dezvoltarea proceselor psihice de cunoastere, a operatiilor gandirii (analiza, sinteza, comparatia,
generalizarea, abstractizarea ) si a calitatilor acestora (rapiditate, corectitudine, flexibilitate) prin
antrenarea copiilor intr-o activitate concreta, orientata spre descoperirea si integrarea unor relatii
matematice;
O5 dezvoltarea atentiei voluntare, a calitatilor acesteia : stabilitate, concentrare, mobilitate;
O6 consolidarea deprinderii de ordine, corectitudinea, a interesului pentru matematica.

OBIECTIVE OPERATIONALE :

OO1 sa numere crescator si descrescator in limitele 1-9 ;


OO2 sa raporteze numarul la cantitate si invers;
OO3 sa completeze sirul numeric ;
OO4 sa sesizeze schimbarea intervenita la panoul matematic (lipsa unei cifre din sirul numeric sau
lipsa unui element al multimii );
OO5 sa compare numere pentru a stabili vecinii ( mai mare si mai mic ) ;
OO6 sa recunoasca cifrele in limitele 1-9, aflate in contextul unor poezioare si ghicitori.

METODE SI PROCEDEE : observatia, conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea,


demonstratia.

MIJLOACE DE INVATAMANT :

a) MATERIAL DIDACTIC :

demonstrativ : panoul cu buzunare, jetoane cu imagini, jetoane cu cifre l-9 ;


distributiv : cosulete, jetoane cu imagini, jetoane cu cifre l-9, fise de evaluare, creioane.

b) MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

1. Programa activitatii instructiv educative in gradinita de copii, Bucuresti 2000 ;


2. Activitati matematice in gradinita, G. Beraru, M. Neagu, Edituta Polirom, Iasi l997;
3. Metodica predarii numaratului si socotirii in gradinita de copii, Maria Taiban si Felicia Dima,l972.

MODUL DE INTERVENTIE AL CADRULUI DIDACTIC : permanenta ;

FORME DE ORGANIZARE : frontal si individual ;

DURATA : 30-40 minute.


ETAPELE TIMP OB. CONTINUTUL DESFASURAREA EVALUARE
ACTIVITATII INVATARII ACTIVITATII
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.Moment 1 Se pregateste sala de grupa pentru


organizatoric min. desfasurarea activitatii matematice
in conditii optime.

2.Captarea 1 - Intuirea materialului Metode si procedee : Aprecieri


atentiei min. didactic : observatia ; verbale
conversatia ;
Ce v-am pregatit pentru
activitatea matematica ? (jetoane,
siluete, ...)

3.Anuntarea 1 -Ne atrenam in numaratul Se anunta tema si pricipalul


temelor si a min. de la 1-9; obiectiv al activitatii ;
obiectivelor

4.Reactualizarea 5 001 -Numaratul in limitele 1-9 ; Metode si procedee : Frontala


cunostintelor min. conversatia ;
exercitiul ;
explicatia.
- Se va cere copiilor sa
numere crescator si
002 -Raportarea cantitatii la descrescator in limitele 1-9 ;
numar ; - Un copil este indemnat sa ia
dintr-un pahar cu creioane
tot atatea creioane cate
-Raportarea numarului la indica cifra de pe paleta ;
cantitate ; - Un copil va numara
multimea formata de
educatoare la tabla si va
asocia cifra corespunzatoare
numarului de elemente ;

5.Prezentarea Metode si procedee : Frontala


continutului si explicatia ;
dirijarea exercitiul ;
invatarii demonstratia.

-Exercitii la panou :completarea


seriei numerice :
8 003 -Ordine crescatoare de la Cum sunt asezate cifrele la
min. cel mai mic la cel mai panoul cu buzunare ? ( in
mare ; ordine crescatoare) ;
Care este ultima cifra de la
panou ?(6)
-Ordine descrescatoare de Daca vreau ca aceste cifre
la cel mai mare la cel mai sa fie asezate in ordine
mic descrescatoare, ce voi avea
in locul cifrei l ?
002 -Raportarea cantitatii la Sa vina cineva sa-mi aseze
numar ; o multime a ... ,care sa aiba
-Raportarea numarului la tot atatea elemenete cate imi
cantitate ; indica ultima cifra de pe
panou ; Daca mai adaug
o .... cate voi avea ? (7).Sa
asezam cifra Frontala
corespunzatoare numarului
de elemente al multimii (7) ;
Asezati si voi la masute ; Individuala
00l -Formarea de multimi ; Educatoarea aseaza la
panou o multime formata
din 8 elemente.
-Numaratul in limitele 1-9 ; O data cu asezarea jetoanelor
copii numara in gand .
-Raportarea numarului la Un copil va veni sa aleaga cifra
cantitate ; corespunzatoare multimii ;
Asezati si voi la masute ; Individuala

-Se va insista pe faptul ca


multimile noi formate au cu un
obiect mai mult decat cea
3min. 005 -Raportarea cantitatii la anterioara ;
numar ; Educatoarea aseaza cifra 9,
iar un copil va veni sa aseze
o multime care sa aiba tot
atatea elemente cate indica
cifra ;
-Stabilirea vecinilor Asezati si voi la masute ; Individuala
numarului ; -Se cere copiilor sa stabileasca
Vecinul mai muic, deoarece vecinii numerelor date, ridicand
are mai putin cu un element din cosulet jetoanele cu cifrele
decat multimea data ; corespunzatoare ;
Vecinul mai mare, deoarece
are un element mai mult
decat multimea data ;
5min. 004 -Cunoasterea sirului
numeric l-9 si amultimilor -Li se cere copiilor sa inchida
corespunzatoare fiecarui ochii si se vor aduce modificari la
numar ; panoul matematic
-Copii vor sesiza lipsa unei cifre
din scara numerica sau al unui
element al multimii.
Pentru complicare se vor lua doua
cifre din scara numerica
6.Obtinerea 10 006 - Ghicitori si poezioare -Copilul care ghiceste despre ce Frontala
performantei si min. despre cifre, in limitele 1-9 ; cifra este vorba, vine si o cauta
asigurarea feed- printre mai multe cifre aflate pe
back-ului masuta educatorei.
Cate un copil va spune poezioarele
specifice fiecarei cifre .

7.Evaluarea 5 001 - Rezolvarea fiselor de Metode si procedee Individuala


activitatii min. 002 evaluare conversatia ;
exercitiul ;

-Se impart fisele de evaluare si se


explica sarcinile de lucru ;
Educatoarea urmareste modul de
lucru al copiilor.
Se expun fisele si educatoarea
evalueaza rezultatele ;

8.Incheierea 1 Metode si procedee : Observatia


activitatii min. Conversatia ;
Explicatia. Aprecierea
verbala
Se fac aprecieri asupra modului de
participare a copiilor la activitate.
CATEGORIA ACTIVITATII : jocuri si activitatii alese ;

TEMA : Animalele domestice din ograda bunicii

SUBIECTUL ACTIVITATII : - arta : Deseneaza animalele domestice preferate ;


- constructii : Adaposturi pentru animalele bunicii ;
- joc de masa : Spune cate obiecte sunt si alege cifra
corespunzatore ;
- biblioteca : Alegem imagini cu animale domestice.

OBIECTIVE GENERALE :

o formarea si dezvoltarea capacitatii copiilor de a aborda teme variate, de a imbogati treptat continutul
acestora in concordanta cu adancirea cunoasterii si a prefectionarii priceperilor, deprinderilor in
activitatile de joc ;
o stimularea activitatii intelectuale a copiilor in timpul jocurilor si a altor activitati la alegere, indeosebi
a imaginatiei si a gandirii creatoare ;

OBIECTIVE OPERATIONALE :

O1- sa enumere partile componente ale animalelor domestice invatate, pentru a le putea reda in desen ;
O2- sa recunoasca mediul de viata al animalelor domestice ;
O3- sa numere crescator si descrestator in limitele 1-9 ;
O4- sa raporteze numarul la cantitate si invers ;
O5- sa identifice imaginile cu animale domestice ;
O6- sa comunice liber si civilizat cu partenerii de joc ;
O7-sa pastreze ordinea la masa de lucru ;

METODE :

-explicatia ;
-conversatia ;
-exercitiul ;
-problematizarea ;

MIJLOACE :

-imagini cu animale domestice ;


-imagini cu animale salbatice ;
-lego ;
-jetoane cu imagini ;
-jetoane cu cifrele 1-9 ;
-creioane colorate ;
-coli de desen ;
ETAPELE TIMP OB. CONTINUT DESFASURAREA EVALUARE
ACTIVITATII STIINTIFIC ACTIVITATII

1.Moment Se creeaza atmosfera propice


organizatoric desfasurarii activitatilor alese ;

2.Captarea 5 min. Se realizeaza prin intuirea Observarea


atentiei materialului aflat la cele patru curenta
colturi : biblioteca, arta, constructii
si jocuri de masa.

3.anuntarea temei 1 min. O6 Se anunta subiectele activitatii :


si a obiectivelor - arta : deseneaza animalele
domestice preferate
- constructii:adaporturi
pentru animalelel bunicii
- joc de masa:spune cate
obiecte sunt si arata cifra
corespunzatoare
- biblioteca :alegem imagini
cu animale domestice
4.Dirijarea 10 Se realizeaza impartirea copiilor pe Observarea
invatarii min. O8 centre de interes,dupa preferintele curenta frontala
acestora.
Se realizeaza instructajul necesar
fiecarui grup de copii.
-Studierea planselor Educatoarea va dirija fiecare grupa Aprecierea
ce ilustreaza animale in parte. verbala
domestice in mediul
lor de viata ;
-Descrierea imaginilor
cu animale domestice ;
-Observarea
materialului necesar
realizarii jocului de
masa

5.Obtinerea 5 min. Se finalizeaza lucrarile de la centrul Individuala


performantei arta si constructii.
Se realizeaza discutii conclusive la
centrul biblioteca.

6.Evaluarea 2 min. Se realizeaza evaluarea lucrarilor


obtinute.
7.Incheierea 2 min. Se realizeaza discutii finale
activitatii referitoare la dsfasurarea activitatii.
DENUMIREA ACTIVITATII : Educatie artistico-plastica modelaj.

SUBIECTUL : Animalele cele mai indragite din ograda bunicii ;

TIPUL DE ACTIVITATE :Consolidare de priceperi si deprinderi.

OBIECTIVE GENERALE :

o dezvoltarea capacitatii de a sesiza culorile folosite ;


o reprezentarea expresiva din memorie a unor forme si structuri din lumea inconjuratoare ;
o dezvoltarea tehnicilor de lucru specifice ;
o dezvoltarea imaginatiei creatoare,a sensibilitatii si a simtului estetic si artistic ;
o educarea vointei,atentei voluntare, a spiritului de ordine,disciplina ;
o dezvoltarea spiritului critic si autocritic prin evaluarea si autoevaluarea lucrarilor dupa criteriile de
evaluare stabilite :respectarea subiectului,originalitate,grad de finalizare,acuratete.

OBIECTIVE OPERATIONALE :

O.1- sa realizeze subiectul dat Animalelel cle mai indragite din ograda bunicii,folosind tehnicile de
lucru specifice ;
O.2- sa echilibreze armonios culorile ,fara a le amesteca ;
O.3- sa-si analizeze creatia proprie, precum si pe cele ale colegilor pe baza criteriilor de evaluare date de
educatoare ;
METODE SI PROCEDEE : conversatia, explicatia, observarea, exercitiul, corectarea ;

MATERIAL DIDACTIC : -demostrativ : modelul educatoarei,casetofon ;

-distributiv :cosulete,plastelina,plansete,servetele.

BLIBLIOGRAFIC : Ghid metodin de educatie plastica, M.Cristea,V.Nitulescu, D.H. Panait,


Elena Stanescu, Edidura Petrion,Bucuresti, l997.
ETAPELE DOZAREA CONTINUTUL ACTIVITATII METODE SI EVALUA
ACTIVITATII PROCEDEE RE

l.Moment 3 min. -Verificarea materialelor necesare Conversatia


organizatoric desfasurarii activitatii de educatie artistico-
plastica ;
-Asigurarea disciplinei in sala;
-Pregatirea materialului demostrativ.

2.Captarea atentiei 5 min. -Se poarta o scruta discutie cu copii despre Conversatia Frontala
animalele care traiesc pe langa casa omului.
-Se prezinta ghicitori despre animalele
domestice.

3.Anuntarea temei 1 min. Astazi la activitatea noastra vom modela si


noi pentru a realiza animalele cele mai
indragite din ograda bunicii.

4.Activitatea 2o min. -Se prezinta modelul realizat de Conversatia Individuala


propriu-zisa educatoare.Se cere copiilor sa se grupeze la
patru masute in functie de preferinte -
componentii unei mese modeland aceleasi
animale.
Se va supraveghea lucrul copiilor de catre Explicatia
educatoare,care va interveni,cu explicatii si Corectarea
corecturi. Exercitiul(inaint
e de inceperea
lucrului se fac Frontala
exercitii de
incalzire a
musculaturii
mainilor)

5.Incheierea 5 min. Lucrarile vor fi efectuate dupa urmatoarele Conversatia Individuala


activitatii-evaluarea criterii : Frontala
- respectarea subiectului;
- originalitate;
- grad de finalizare;
- acuratete;
se fac aprecieri generale si individuale
privind modul de lucru si la disciplina.
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 2.02.2006
EDUCATOARE : PAVELESCU IOANA
GRADINITA : NR. 168
SECTOR : 5
BUCURESTI