Sunteți pe pagina 1din 4

CJEMCTA Prof.

Petcu Daniela
Tema 7
7.12.2014
Inegalități. Probleme de maxim și minim

Solutiile problemelor propuse ca tema

1.Utilizând inegalitatea mediilor,demonstrați:


! !"   !" !!(!!!!) !
g)   !    +   !
 + !"    +...+ !!!!
< ! , n>0

Soluție:
!!! !" !
𝑎𝑏 ≤ !
=> !!! ≤ !

! !∙! !
!
= !!! < !

!" !∙! !
!
= !!! < !

!" !∙! !
!"
= !!! < !

...........................
!!(!!!!) !!∙(!!!!) !
!!!!
= !!!!!!!
<!

! !" !"   !!(!!!!) !


!  
 + !
 + !"
+...+ !!!!
< !

2. Arătați că:
! ! !
b)   𝑎 + 𝑏 + 𝑐 !
+ ! + ! ≥ 9   ∀  𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0.

Soluție:
Desființăm parantezele și obținem:
! ! ! ! ! !
1+!+! +!+1+!+!+!+1≥9
! !
Știm că: ! + ! ≥ 2
 ! !
                               ! + ! ≥ 2
 ! !
                               ! + ! ≥ 2
! ! ! ! ! !
!
+!+!+!+!+! ≥6 (+3)
! ! ! ! ! !
1+!+! +!+1+!+!+!+1≥9

4. Fie a,b,c ,d numere reale pozitive ,astfel încât a+b+c+d=4. Să se arate că


(a+b)(b+c)(d+c)(a+d)≤16
Soluție:
Folosim inegalitatea dintre media aritmetică și media geometrică pentru numerele a+b
și c+d,respectiv a+d și b+c.
!!! ! !!! !!! ! !!!
!
≥ 𝑎 + 𝑏 𝑐 + 𝑑 și !
≥ 𝑎 + 𝑑 𝑐 + 𝑏   =>

𝑎 + 𝑏 𝑐 + 𝑑 ≤ 2  ș𝑖 𝑎 + 𝑑 𝑐 + 𝑏 ≤ 2 ,înmulțind cele două relații obținem:

𝑎 + 𝑏 𝑏 + 𝑐 𝑐 + 𝑑 (𝑎 + 𝑑) ≤ 4 => 𝑎 + 𝑏 𝑏 + 𝑐 𝑐 + 𝑑 (𝑎 + 𝑑) ≤ 16.

8. Demonstrați că oricare ar fi a,b,c numere reale pozitive avem:


2a2+3b2+6c2≥(a+b+c)2.

Soluție:
! ! !
!! !! !! ! ! !
2𝑎! + 3𝑏 ! + 6𝑐 ! = ! + ! + ! = !
+ !
+ !
.Folosind
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! ! ! ! !
inegalitatea C.B.S obtinem:   !
+ !
+ ! !
+ !
+ !
>
! ! !
!
! ! ! ! ! ! !
!
∙ !
+ !
∙ !
+ !
∙ !
= 𝑎+𝑏+𝑐
! ! !

! ! !
(Am folosit faptul că ! +! + ! = 1 )

9.Fie a,b,x,y numere reale pozitive astfel încât x+y=c(constantă). Determinați minimul
! !
expresiei !
+! și pentru ce valori ale lui x și y se realizează.

Soluție:
! !
! ! ! !
!
+! = !
+ !
. Folosind inegalitatea C.B.S obtinem:

! ! !
! ! ! ! ! !
!
+ !
𝑥 + 𝑦 ≥ !
∙ 𝑥+ !
∙ 𝑦 =>

! !
! ! ! ! ! !! ! !! !
!
+! ∙𝑐 ≥ 𝑎 + 𝑏 ,c>0 => !
+! ≥ !
 =>  min= !

Egalitatea se realizează dacă și numai dacă:


! !
! ! ! ! ! ! !!! !
!
=   !
    <=> !
= !
<=>   !
= !
= 𝑘     =>  𝑘 = !! !
= !! !
  => 𝑥 =
! ! ! !
   𝑠𝑖  𝑦 =  
!! ! !! !

!" ! !" !
15 .Arătați că: !
+ !!
> 256.

Soluție: Folosim inegalitatea dintre media geometrică și media aritmetică:

! ! ! ! !
18 18 11 7 11 7
+ = 1+ + 1+ >2 1+ 1+
7 11 7 11 7 11
!
11 7
=2 1+1+ + >
7 11

2 2+2 ! = 2 4! = 2 2! ! = 2 ∙ 2! = 256        

18 . Fie a,b,c>0 astfel încât 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 3 𝑎𝑏𝑐. Arătați că maximul expresiei


! ! ! !
E=!!! + !!! + !!!  este !.

Soluție:
Folosind inegalitatea dintre media aritmetică și geometrică,obținem:

𝑎 + 1 ≥ 2 𝑎 ,  𝑏 + 1 ≥ 2 𝑏,  𝑐 + 1 ≥ 2 𝑐 =>
! ! ! ! ! ! ! ! !"! !"! !" ! !!!!! !
!!!
+ !!! + !!! ≤ ! !
+ !
+ !
=! !"#
≤!∙ !"#
=!

(Pentru ultima inegalitate am foloit binecunoscuta inegaliitate: xy+xz+yz≤x2+y2+z2)