Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Proiect didactic
Clasa: a V-a „B„
Subiectul: Traficul de copii

Student stagiar: Zaharia Maria__________


Conducătorul stagiului de practică: Axentii Ioana ______________
Profesor: Ostafii Maria________________

2018-2019
Proiect didactic:
 Data: 14.11.2018
 Clasa: a V-a „ B„
 Disciplina: Educația civică
 Subiectul: Relații de cooperare în familie.
 Tipul lecţiei: combinată
 Timp: 45min

Scop: Recunoașterea mecanismelor folosite de către persoanele implicate în traficul de copii în scopul explorării coerciale.
Obiective operaţionale:
O1.Să respecte principiile aflate la baza relaţiilor interpersonal;
O2.Să manifeste toleranţă faţă de persoanele cu idei şi opinii diferite de ale sale;
O3. Să participe activ în cadrul sarcinilor realizate, manifestînd interes, şi exprimare liberă a opiniilor proprii;
O4. Să descopere care sunt tehnicile traficanţilor;
O5. Să descopere care sunt tacticile pentru a câțtiga încrederea.

Strategii didactice:
I. Metode şi procedee:
Mesajul oral, descoperirea, argumentarea, asaltul de idei.
II. Suport didactic:
Prezentarea Power Point,rechizite şcolare.
Forme de evaluare:
 Individual;
 Frontal;
Bibliografie:Manual de eduația civică clasa a 5-a, ghidul dirigintelui 2005, www.google.md
Parcursul didactic

Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Tehnologia Timp


lecţiei didactică
Evocare
- Cuvântul profesorului.
Implică-te! - Anuntarea temei.
1. Care sunt lucrurile pe care le - Telefonul Mesajul oral 3min.
porți tu sau părinții tăi cu ei? - Portofelul, etc.

Exprimarea
opinilor 4 min
- Ce pot dezvălui despre fiecare
dintr voi și viața voastră aceste
obiecte, conținutul lor?

- Cum pot fi folosite aceste Mesajul oral


informații pentru a vă aborda vu 4 min
rea- intenție sau a vă forța să
faceți ceva ce nu doriți?

2. Povestea Paulei și a lui Sergiu Scurt-metraj


7 min.
- Care au fost tacticile pentru a
câțtiga încrederea Paulei și a lui Mesajul oral
Sergiu? Exprimarea
opiniilor 5min.
Mesajul oral 10 min
3. Ce este traficul de copii? Exprimarea
Traficul de copii – o infracțiune opinilor
care implică vânzarea copilului
de câtre o persoană sau un grup
de persoane către altă persoană
sau un grup de persoane.
Etapele specifice:
 Recrutarea
 Transportarea
 Transferul
 Adăpostirea sau primirea
copilului în scopul exploatării
Dictez elevilor, pentru a scri in
caiet.

Realizarea 4. Ce tehnici de
sensului infliențare/manipulare au utilizat Asaltul de 5 min.
traficanții? idei

Informează-te!  Prietenia și
câștigarea încrederii
Procesează!  Consecință și
angajament
 Regula reciprocității
 Efectul de halou
 Efectul deficitului
Reflecţie
5. Imaginați-va ca sunteți in locul . 5min.
Comunică şi Paulei si al lui Sergiu, cum ați fi
decide! reacționat voi ? Mesajul oral
Asaltul de
Apreciază! idei

Extindere 6. Desenați un desen pe tema: STOP


Acţionează! TRAFICUL DE COPII 2min.
Tema pentru
acasă
.