Sunteți pe pagina 1din 5

Specializarea: Psihopedagogie Specială

Anul III, Grupa 2

Managementul instituțiilor de educație


și recuparare pentru copiii cu cerințe speciale
PORTOFOLIU

Student: Simon Bianca Iulia Prof. Coordonator: N. Karacsony


PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Informaţii generale

Numele subiectului: A. N.

Data naşterii: 07.12.2010

Școala: Școala Primară FEG, Iași

Clasa: I

Echipa de caz: consilierul şcolar, învăţătoarea, logopedul şcolar, familie, bonă

Etape:
1. Încheierea unui parteneriat între familie şi învăţătorul clasei;

2. Cunoaşterea cazului pentru care este nevoie de consiliere educaţională;

3. Fixarea obiectivelor de intervenţie de lungă şi de scurtă durată;

4. Stabilirea strategiilor şi a tehnicilor de intervenţie.

Caracterizarea subiectului

Date despre mediul familial :

părinții sunt divorțați, ambii fiind recăsătoriți, dar mama lui A. are un partener violent
cu care a mai făcut un copil;
copilul locuiește la sora și fratele tatălui, deoarece acesta este recăsătorit în Anglia;
are camera lui pentru pregătirea lecţiilor;
starea materială a familiei este bună;
alimentaţia nu este foarte variată;
tatăl manifestă interes faţă de nivelul de pregătire al copilului, dorind performanţe
superioare la școală, în timp ce mama este foarte dezinteresată de evoluția acestuia;
la numeroasele sesizări referitoare la deficienţele de citire şi vorbire ale copilului, acesta
a fost dus la un control oftamologic, dar şi la logoped;
bona îl ajută la efectuarea temelor.

Caracteristici ale dezvoltării fizice:

copilul s-a născut la termen, fără complicaţii la naştere;


nu a suferit până la această dată boli sau traumatisme care să influenţeze dezvoltarea sa
normală;
starea sănătăţii - foarte bună;

Caracteristici ale dezvoltării psihice:


percepțiile auditive sunt foarte bine dezvoltate;
în spații largi reușește să se orienteze cu ușurință, dar îi este dificil să se orienteze pe
paginile caietului;
uneori reprezintă literele de tipar „în oglindă”;
câteodată face confuzii între litere;
deși cunoaște literele, nu reușește să citească cuvintele, nici măcar pe cele simple;
prezintă dificultăți în rezolvarea problemelor matematice;
memorează mecanic;
reușește cu greu să reactualizeze informațiile;
imaginația este bogată;
prezintă un vocabular sărac, exprimarea fiind lacunară;
construiește enunțuri simple, dar nu în scris;
omite litere;
scris neîngrijit;
este mai atașat de bonă decât de orice alt membru al familiei;
prefer să se uite la desene sau să se joace pe telefon;
rareori folosește formule de politețe;
la școală preferă să stea singur, atunci când stă cu ceilalți colegi manifestă un
comportament negativ (fie verbal, fie fizic);
disciplinele școlare preferate: educație plastică, educație fizică, limba engleză.

Probleme cu care se confruntă copilul:


tulburare de limbaj;
dificultăți de învățare;

Comportament:
Prin testele standardizate s-a aflat faptul că A. are o performanță la citire inferioară
nivelului așteptat având în vedere vârsta cronologică și nivelul inteligenței copilului;
S-a demonstrat, cu ajutorul testelor standardizate, că abilitățile de scris sunt sub
nivelul așteptat, în comparație cu vârsta cronologică și nivelul de inteligență al
copilului;
Prin evaluarea logopedică s-a aflat că A. omite fonemele R, C, L, X atunci când sunt
în formă inițială, iar fonemele S, V, D, N le distorsionează;
Din cauza faptului că A. prezintă dificultăți în procesul de citit și exprimarea în scris,
dar și în exprimarea liberă, este prezentă tulburarea de învățare.
Obiective pe termen lung:
Dezvoltarea empatiei și a relațiilor de prietenie;
Conștientizarea efectelor negative ale comportamentelor indezirabile;
Dezvoltarea respectului de sine, astfel încât copilul să depășească frustrările asociate
cu dificultăţile de învăţare;
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
Rostirea corectă a literelor;
Dezvoltarea capacității de discriminare a literelor;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
Părinții să-și îmbunătățească relația, astfel încât să motiveze copilul și să aibă mai
multă încredere în reușitele acestuia;

Obiective pe termen scurt:


Completarea de teste psihologice;
Evaluare medicală (văz, auz);
Dezvoltarea unor strategii eficiente de a face față la stresul din mediul școlar;
Oferirea de laude și recompense;
Identificarea și îndepărtarea dificultăților emoționale;

Tehnici de intervenție:
Crearea unui ambient plăcut în cabinetul de sprijin în vederea eliminării atitudinilor
de blocaj şi a dificultăţilor de comunicare;
Stabilirea unui program zilnic al copilului;
Utilizarea unei game largi de întăriri pozitive pentru a evidenția reușitele de scris-
citit;
Completarea de fișe de lucru, completarea unor teste și imagini, exerciții de
identificare a silabelor dintr-un cuvant dat, exerciții de asociere a sunetului cu litera,
propoziții lacunare;
Antrenarea copilului la cititrea treptată a silabelor, a cuvinelor monosilabice,
bisilapice, plurisilabice și a propozițiilor;
Terapia prin joc pentru dezvoltarea vocabularului
Ședințe de consiliere de familie în care să fie prezentate dificultăţile de natură
emoţională care contribuie la dificultăţile de învăţare ale copilului;
Terapia prin desen: „familia”, „copacul”, scrierea unor cuvinte apoi desenarea
acestora.
Pentru început, ar trebui discutată cauza acestor probleme, atât de limbaj, cât și de învățare.
Va fi stabilit un program de intervenție de care vor ține cont părinții și învățătoarea. Se începe
terapia logopedică, care va continua și acasă, astfel eliminându-se dificultățile de vorbire. Se va
face gimnastică în fața oglinzii sau cu ajutorul unor imagini pentru a se dezvolta musculatura
aparatului fonoarticulator. Se vor face exerciții de emitere de onomatopee, de sunete
monosilabice, bisilabice și chiar plurisilabice, apoi de propoziții, se vor realiza povești pe baza
unor imagini, trebuind să găsească desfășurarea logică și cronologică a evenimentelor. Apoi, se
va pune accent și pe procesul de scriere-citire. Acestea trebuie să aibă continuitate și acasă, iar
părinți să acorde cât mai mult timp copilului. În paralel, trebuie lucrat și la dezvoltarea încrederii
în sine ca A. să se simtă capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile în care se angajează. Vor avea loc
și ședințe de consiliere de familie în care să fie prezentate dificultăţile de natură emoţională care
contribuie la dificultăţile de învăţare ale copilului, pentru a putea fi înlăturate.