Sunteți pe pagina 1din 2

TEST «CLASA A VI-A»

Europa: caracterizare fizico-geografică

I. A. Răspundeți la următoarele întrebări, analizând harta de mai jos: 10 puncte


1. Care dintre mările notate pe hartă, constituie limita sudică a Europei:
a. 1 b. 5 c. 6 d. 3
2. Marea Britanie este separată de Pen. Scandinavă de marea notată cu:
a. 2 b. 7 c. 4 d. 7
3. Limita nordică a Europei este constituită de oceanul marcat pe hartă cu:
a. 5 b. 2 c. 3 d. 6
4. Punctul extrem vestic, din peninsula marcată cu litera A, se numește:
a. Capul Nord b. Capul Matapan c. Capul Roca d. Loc. Vorkuta
B. Identificați mările și oceanele marcate cu cifre de 1 la 5, peninsulele și insulele marcate
cu litere de la A la E 20 puncte

D 6
1
.

C 8

4
7
5

2
A B E

II. Completați următorul text, cu termenii corecți din lista de mai jos: 20 puncte

Cel mai vechi nucleu al Europei îl reprezintă Platforma ........................................, în timp ce


munții se formează prin procesul numit .............................. . În partea de nord se formează munții
din orogeneza .................................., așa cum sunt Munții ...................................... , iar în partea
centrală se formează munții din orogeneza ......................... , cum sunt Munții .................... .
Ultima orogeneză, ......................... duce la formarea celor mai tineri și înalți munți, în partea de
sud a Europei, precum Munții ............................, Munții .............................. și Munții ..................
Listă de termeni:Alpi, Est-Europeană, Carpaţi, orogeneză, alpină, hercinică, Apenini,
caledonică, Balcani, Urali, Scandinavi.
III. Completați următorul tabel: 20 puncte

Nordul Europei Vestul Europei Estul Europei Sudul Europei

Tipul de climă

Tipul de
vegetaţie

IV.Identificați unitățile majore de relief sau elementele de hidrografie ale Europei marcate
pe harta de mai jos: 20 puncte

1. Munții 6. Câmpia
2. Câmpia 7. Munții
3. Munții 8. Fluviul
4. Munții 9. Lacul
5. Câmpia 10. Munții

10
9 4
8

6
2

3 5
7

TIMP DE LUCRU 45 DE MINUTE. DIN OFICIU 10 PUNCTE


SUCCES!!!

S-ar putea să vă placă și