Sunteți pe pagina 1din 10

PLANUL DE AFACERI

MINIBRUTĂRIE

pregătit în scopul obţinerii unui împrumut bancar

Misiunea întreprinderii:
Pâine proaspătă şi gustoasă, produsă pentru masa fiecărei familii

CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII FONDATE


Tabelul 1. Date despre întreprindere
Anul fondării 2010
Codul unic de înregistrare 12000000659
Forma organizatorico-juridică de Societate cu Răspundere Limitată
constituire
Activitatea principală a întreprinderii Producerea şi comercializarea
produselor de panificație
Valoarea capitalului social, mil.lei 1062500lei, alcătuit din imobil cu
valoare de 947500 lei si mijloace
bănești de 115000
Structura capitalului social 100% capital privat, autohton
Fondatorii Persoane fizice (se indică numele de
familie):
-X
-Y
Ponderea în capitalul social: - X – 40 %
- Y - 60%
Minibrutăria va produce următoarele produse care vor genera bani şi profit:
1. Pine din făină de grâu
2. Chifle
3. Plăcinte
Punctele de vânzare (gherete proprii) vor fi amplasate în cartierele locative ale oraşului,
în apropierea caselor de locuit cu multe etaje şi a şcolilor.

PIAȚA ȘI CLIENȚII
Determinarea numărului de clienţi potenţiali şi a volumului anual al vânzărilor

1. Pentru chifle şi plăcinte


- Întreprinderea va dispune de 6 tarabe care vor fi amplasate în vecinătatea a 6 şcoli;
- Numărul elevilor în fiecare şcoală este de cca. 800 elevi;
- Presupunem că ponderea elevilor care vor cumpăra chifle şi plăcinte în timpul recreaţiei
(4 recreaţii în primul schimb şi 4 în schimbul 2) va constitui 50% sau 400 elevi.
- Fiecare elev va procura în mediu o chiflă şi o plăcintă.
- Numărul de chifle şi plăcinte calde procurate de alte categorii de consumatori de la un
chioşc va constitui zilnic cca. 150 chifle şi 150 plăcinte.
- Astfel, numărul de chifle şi plăcinte vândute în fiecare zi la cele 6 puncte de
comercializare va constitui:
400*2*6 + 300*6=6600 bucăţi
1
- Luând în consideraţie regimul de studii - 5 zile în săptămână, 4 săptămâni în lună, 9 luni
de studii pe parcursul anului volumul de vânzări va constitui aproximativ 1188000bucăţi.
- În celelalte 3 luni ale anului, când elevii se vor afla în vacanţă numărul de chifle şi
plăcinte vândute într-o zi va fi mai mic de 3 ori şi va constitui cca. 2200 bucăţi în zi sau
cca. 158400 bucăţi în trei luni (2000buc/zi*24zile*3luni)
- Total volumul anual de vânzări pentru chifle şi plăcinte va constitui 1346400 bucăţi.
- La preţul mediu pentru o chiflă și o plăcintă de 2,30 lei fiecare volumul anual al
vânzărilor va constitui 3096720 lei

2. Pentru pâine
- Întreprinderea va dispune de 4 puncte de vânzări. Se presupune că fiecare punct de
vânzare ar putea să deservească locatarii din cel puţin 8 clădiri cu 9 etaje cu cca. 864
familii (9etaje*4ap/etaj*3scări/clădirea*8clădiri). Din aceste 864 familii presupunem că
40% vor procura pâinea din punctul de vânzare al întreprinderii, celelalte familii vor
procura de la concurenţi. Fiecare familie va procura câte o pâine în zi.
- Volumul anual de vânzări va constitui:
864*0,4*4*1*365 504576  504 500 pâini
- Pe parcursul anului mai pot fi comercializate suplimentar încă cca.10% sau 50500 pâini.
Astfel, volumul anual total de pâine comercializată va constitui 555 000 pâini.
- Luând în consideraţie preţul de comercializare a unei pâini de 3,5 lei volumul anual al
vânzărilor va constitui 1942500 lei.
Volumul anual total al vânzărilor in primul an va constitui: 1942500+3096720=5039220 lei

Tabelul 2. Principalii clienţi


Nr. Anul 1 Anul 2 Anul 3
Clienţi
d/o Lei % Lei % Lei %
1 Locatarii din cartier 2141668,5 42,5 2279107,5 43,0 2398927,0 43,0
2 Elevii 2267649,0 45,0 2438115,0 46,0 2566294,0 46,0
3 Alte persoane 629902,5 12,5 583027,5 11,0 613679,0 11,0
Total vânzări 5039220,0 100 5300250,0 100 5578900,0 100

Tabelul 3. Obiectivele afacerii


Nr. Unitate de
Scop (indicatori ţintă) Anul 1 Anul 2 Anul 3
d/o măsură
1. Număr puncte de vânzări Număr de 10 10 11
gherete
2. Vânzări Mii. lei 5039,22 5300,25 5578,9

Tabelul 4. Planul de vânzări

Denumirea Preţul unitar, Volumul Ponderea în


Cantitatea, bucăţi
produsului lei/buc vânzărilor vânzări
Chifle 578952 2,30 1548360 30,72
Plăcinte 578952 2,30 1548360 30,72
Pâine albă din grâu 555000 3,50 1942500 38,56

2
MANAGEMENTUL ȘI ANGAJAȚII ÎNTREPRINDERII
Tabelul 5. Echipa managerială a întreprinderii

Nume şi prenume Funcţia Studii/Specialitate


1. AAA Director Studii superioare în
(va îndeplini şi funcţia de administrarea afacerilor
contabil)
2. BBB Manager Vânzări şi Studii superioare în
Aprovizionare domeniul Marketingului
3. CCC Manager producere (va Studii superioare în
îndeplini şi funcţia de tehnologia panificaţiei
operator)
4. DDD Manager de oficiu (va Studii superioare în
îndeplini şi funcţia de domeniul sociologiei
personal)
Tabelul 6. Date despre personal
Denumirea activităţii Numărul de Forma de salarizare şi nivelul salariului
personal
Procesul de coacere a pâinii 2 persoane Salarizare în regie
Salariul mediu lunar pentru o persoană
3000 lei
Procesul de coacere a 6 persoane Salarizare în regie
chiflelor şi plăcintelor Salariul mediu lunar pentru o persoană
3500 lei
Deservirea magazinelor 5 persoane, din care 1 Salarizare în regie
(şofer-hamal şi vânzători) şofer Salariul mediu lunar pentru şofer 3000 lei
Salariul mediu lunar pentru vânzător 2500
lei
Deservirea mecanico- 1 persoană în cumul Salarizare în regie
electrică a utilajului Salariul mediu lunar 2500 lei
Manager de Producție 1 persoană Salarizare în regie
Salariul mediu lunar 3000 lei
Manager responsabil 1 persoană Salarizare în regie
vânzări şi de aprovizionare Salariul mediu lunar 3500 lei
Întreţinerea igienei în 1 persoană în cumul Salarizare în regie
întreprindere Salariul mediu lunar 2000 lei
Director, responsabil şi de 1 persoană Salarizare în regie
contabilitate Salariul mediu lunar 5500 lei
Manager de oficiu, 1 persoană Salarizare în regie
responsabil şi de resurse Salariul mediu lunar 3000 lei
umane
În baza informaţiilor mai sus menţionate se va efectua planificarea fondului de salariu
atât lunar cât şi anual.
 Premii si adaosuri în fondul de salarii – 20%
 Contribuţii la salariu: fondul social și medical –27 %.
CONDIȚIILE TEHNICE
Procesul tehnologic de producere a pâinii

3
Procesul tehnologic de fabricare a pâinii va fi într-o bună parte automatizat; supravegherea si
dirijarea procesului făcându-se de cate personalul specializat si calificat in domeniul panificaţiei.
Principalele etape in fabricarea pâinii sunt următoarele:
1. CERNEREA FAINII - Faina este aerisita si separata de eventualele impurităţi provenite
din măcinatul grâului.
2. MALAXAREA - Faina împreuna cu celelalte ingrediente sunt malaxate pana când se
obţine un aluat optim pentru procesul de prelucrare.
3. PORTIONAREA - Aluatul este introdus în maşina de porţionat unde acesta va fi
împărţit in cantităţi egale, gramajul fiind reglat in funcţie de cerinţe.
4. MODELAREA - Se face manual, aluatul fiind modelat şi aşezat pe rafturi unde va
rămâne la pre dospit.
5. FORMA FINALA - După ce aluatul a pre dospit aceasta este modelat după forma
originala conform standardului fabricii luând forma finala, după care aceasta se lasă să
dospească un timp mai mare.
6. COACEREA - Pâinea in forma sa finala si dospita va fi introdusa in cuptor pe vatra,
lăsata la copt la temperatura necesara, care se reglează în funcţie de cantitatea de aluat.
7. TIMP DE COACERE SI RACIRE - Pâinea este scoasă din cuptor după ce a fost bine
coapta, aşezată pe rafturi şi dusă în camera de răcire unde este lăsată până se răceşte.
Timpul de răcire fiind standard.
8. LIVRAREA COMENZILOR - După ce pâinea s-a răcit aceasta este aşezata în lăzi şi
pregătită pentru livrare. Distribuirea pâini clienţilor se efectuează cu ajutorul maşinilor.
9. CONTROLUL CALITĂŢII:
a. Materiilor prime - se va efectua prin analize senzoriale, fizico-chimice şi
determinării însuşirilor tehnologice.
b. Produselor finite – se va efectua prin analize senzoriale.
c. Procesului tehnologic – se va efectua controlul parametrilor tehnologici.
Tabelul 7. Caracteristica utilajului
Denumirea Tip, marcă, caracteristici tehnice Consum Valoarea
mijloacelor fixe electric iniţială
totală, lei
Utilaj tehnologic Cernător făină cu şnec FIMAK 1,2 kw 35000
Malaxor Spiralat cu cuvă detaşabilă 1,6 kw 52500
FIMAK SPM 250 M (2 unităţi)
Modelator rotund FIMAK (2 unităţi) 1,4 kw 87500
Cuptor FIMAK 3,5 kw 70000
Mese şi Accesorii 26250
Cuptor FIMAK pentru coacerea 3,0 kw 210000
plăcintelor şi a chiflelor (6 unităţi)
Tehnică de calcul Calculator (monitor + procesor) 2 unităţi 0,5 kw 25250
Mobilă de birou Mese, scaune, dulapuri 26250
Unităţi de transport Automobil Iveco Dayly 50C 345000
Automobil de capacitate mică 110000
Total 987750
Pentru producerea pâinii, chiflelor şi plăcintelor se consumă:
- Făină clasa superioară conform GOST 7169-66,
- Drojdie comprimată conform GOST 171-81,
- Sare conform GOST 13830-84
- Zahar GOST 21-94
- Grăsimi, lapte, ouă, umpluturi

4
La calcularea necesarului de materii prime se va lua în consideraţie umiditatea şi
conţinutul substanţelor uscate.
Tabelul 8. Caracteristica materiei prime și a materialelor de bază
Materii prime Total, kg Umiditatea, Substanţe Substanţe
% uscate, % uscate, kg
Făină c/s 100 14,5 85,5 85,5
Drojdie comprimată 1,3 75 25 0,325
Sare 1,5 0 100 1,5
Total 102,8 87,325
Tehnologul întreprinderii va calcula randamentul în aluat şi pâine pentru a putea
determina necesarul de materii prime atât pentru un schimb cât şi anual.
Tabelul 9. Consumul de materii prime şi materiale
Denumirea produsului Consum de Drojdie Sare
făină pentru un % Pentru un % Pentru un
schimb, kg schimb, kg schimb, kg
Pâine 707 1,3 9,19 1,5 10,60
Chifle 238 1,3 4,32 1,5 4,98
Plăcinte 160 1,3 2,89 1,5 3,33
Total consum pentru un schimb 1105 16,4 18,91
Total consum anual 397800 5900 6800
Tabelul 10. Costuri directe de materie primă și materiale de bază
Materie Unitate Preţ, Total consum Costuri de materie Costuri materiale
primă de lei primă, lei, directe, inclusiv
măsură pentru anual pentru anual cheltuieli de
un un aprovizionare-
schimb schimb transportare 3%, lei
Făină kg 5,2 1105 397 800 5746 2068560 2130617
Drojdie kg 7,0 16,4 5900 114,8 41300 43365
Sare kg 1,5 18,91 6800 29 10200 10710
Sub total 5889,8 2120060 2184692
Alte materii 589 212006 212595
10% din total
Total 6478,8 2332066 2397287

Tabelul 11. Furnizorii


Ponderea în
Denumirea materiei Achiziţii anuale
volumul
Denumirea furnizorului prime sau a
aprovizionat,
materialului furnizat Cantitate, kg Valoare, lei
%
Combinatul de Faină din grâu 397 800 2068560 88,7
cerealiere din Bălţi
Fabrica de drojdii din Drojdii presate 5900 41300 1,8
Chişinău
Cvin-com SRL Sare, zahar, ulei 222206 9,5
Tabelul 12. Caracteristica imobilului
Denumire Suprafaţă, m2 Arendă

5
Proprietate Termen de
Plata de arendă
privată, lei arendă
Spaţii pentru oficii 60 500 000 - -
200 lei/m2 în
Spaţii de producţie 100 - 5 ani
lună
Spaţii pentru
160 360 000
comercializare/gherete
Depozite materii 150 lei/m2 în
40 - 5 ani
prime lună
Garaj pentru unităţi de
10 87 500 - -
transport

Brutăria va utiliza următoarele feluri de energie:


- Energie electrică
- Apă
- Motorină
Tabelul 13. Costuri de energie
Denumirea Consum Consum Cost, lei
zilnic anual
zilnic anual
Energie electrică, total, Kw- 240 86400 319,2 114912
h
inclusiv:
 scopuri tehnologice 104662
 iluminare 10250
Apă, m2 5 1800 60 21600
inclusiv:
 scopuri tehnologice 8640
 scopuri sanitare 12960
Motorină, litru 15 3400 187 42387

În calculul costurilor și a cheltuielilor se vor lua următoarele condiții adiționale:


1. Uzura fondurilor fixe:
 pentru utilaj, transport – 10% către valoarea de bilanț a utilajului;
 pentru tehnica de calcul și mobila de birou – 20% către valoarea de bilanț;
 pentru clădiri - 2% către valoarea de bilanț a clădirilor;
 pentru gherete – 10% către valoarea de bilanț a gheretelor;
2. Cheltuielile de întreținere a fondurilor fixe:
 pentru utilaj, transport– 5% către valoarea de bilanț a utilajului;
 pentru clădiri,tehnica de calcul si mobila de birou - 2% către valoarea de bilanț a
clădirilor;
 pentru gherete – 10% către valoarea de bilanț a gheretelor;
3. Consumurile de energie electrică în scopuri de iluminare și apă destinate pentru alte
scopuri decât cele tehnologice se vor repartiza între costurile indirecte și cheltuielile
generale și administrative în proporție de 50% la 50%;
4. Consumurile de motorină se vor repartiza între cheltuielile generale și administrative și
cele comerciale în proporție de 50% la 50%;
5. Alte cheltuieli (de birou, telefon, Internet, etc.) – 10 mii lei.

6
NECESARUL FINANCIAR
În scopul formării capitalului circulant şi parţial pentru procurarea utilajului se vor face investiţii
din surse proprii în valoare de 550 mii lei (surse din profitul obținut pe parcursul anului) şi va fi
atras un credit bancar în valoare de 400 mii lei pe un termen de 4 ani la o dobândă anuală de
20%.
Deschiderea creditării se va începe la începutul anului. Condiţiile de rambursare a creditului –
rate trimestriale egale. Achitarea dobânzii – lunar.
Tabelul 14. Planul de rambursare a creditului
Data Valoarea Achitarea Rambursarea Sold, lei
creditului, lei dobânzii, lei creditului, lei
02 ianuarie 400000 6667 - 400000
(primul an)
01 februarie 400000 6667 - 400000
01 martie 400000 6667 - 400000
01 aprilie 375000 6250 25000 375000
01 mai 375000 6250 - 375000
01 iunie 375000 6250 - 375000
01 iulie 355000 5833 25000 350000
01 august 350000 5833 - 350000
01 septembrie 350000 5833 - 350000
01 octombrie 325000 5417 25000 325000
01 noiembrie 325000 5417 - 325000
01 decembrie 325000 5417 - 325000
Total primul an 72501 75000 300000
Total anul 2 52500 100000 200000
Total anul 3 32496 100000 100000
Total anul 4 12501 100000 25000
Total anul 5 25000 -

7
Tabelul 15. Calcularea costurilor şi cheltuielilor anuale (primul an)
Articole de cost Valoarea anuală, lei
1. Materie primă (faina)
2. Materiale de bază
3. Energie, apa în scopuri tehnologice
4. Salarii de bază și suplimentare
2 +6 = 8 munc. de baza
5. Contribuții sociale și medicale
Total cost direct
Costuri indirecte:

Total cost de producție


Cheltuieli generale si administrative

Cheltuieli Comerciale

Total cost general al producţiei

8
Tabelul 16. Contul de profit și pierderi
Indicatorii Cod Anul 1 Anul 2 Anul 3
rând
1 2 3 4 5
Venitul din vânzări 010
Costul vânzărilor 020
Marja operațională 030
(Profit (pierdere) brut)
Cheltuieli comerciale 050
Cheltuieli generale şi administrative 060
Profit (pierdere) de la activitatea 080
operațională până la impozitare
(Rezultatul din activitatea operaţională)
Impozitul pe profit 12 % 140
Profit net (pierdere netă) 150

Tabelul 17. Fluxul de numerar


Indicatorii Anul 1 Anul 2 Anul 3
Numerar la început de perioadă 115000
Incasari din vinzari
Alte incasari
Total intrări de numerar
Achitari materiale
Achitari privind retribuirea muncii
Alte achitari:

Impozit pe venit
Total ieşiri de numerar
Numerar la sfârşit de perioadă

9
Tabelul 18. BILANŢUL CONTABIL, ACTIV
Nr. ACTIV La La finele La finele La finele
înregistrare primului anului 2 anului 3
an
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
1.1. Active nemateriale
Amortizarea activelor nemateriale -
Valoarea de bilanţ a activelor
nemateriale
1.2 Active materiale pe termen lung
Mijloace fixe Utilaj
Cladiri
Uzura activelor pe termen lung
Valoarea de bilanţ a activelor pe
termen lung
TOTAL CAPITOLUL 1
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale
2.2 Creanţe pe termen scurt - - -
2.3 Investiţii pe termen scurt - - -
2.4 Mijloace băneşti 115000
2.5 Alte active pe termen scurt - - - -
TOTAL CAPITOLUL 2
TOTAL GENERAL ACTIV

Tabelul 19. BILANŢUL CONTABIL, PASIV


Nr. PASIV La La finele La finele La finele
înregistrare primului anului 2 anului 3
an
3. CAPITAL PROPRIU
3.1. Capital statutar şi suplimentar
Capital statutar
3.2 Rezerve 115000 40 000 80 000 120 000
3.3 Profit nerepartizat
3.4 Capital secundar - - -
Total capitolul 3
4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare pe termen lung
4.2 Datorii pe termen lung calculate - - - -
Total capitolul 4
5. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt - - - -
5.2 Datorii comerciale pe termen - - - -
scurt
5.3 Datorii pe termen scurt calculate -
Total capitolul 5 -
TOTAL GENERAL PASIV

10