Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 7: Deachiderea unei mici afaceri

1.Deschiderea unei noi afaceri – avantajele şi dezavantajele.

2.Problema alegerii (Paşii de comportare).

3.Alegerea statutului juridic.

4.Finisarea procedurii deschiderii unei afaceri

. 5.Asigurarea activităţii ritmice a afacerii.

6.Lichidarea unei firme mici.

1.Deschiderea unei noi afaceri – avantajele şi dezavantajele

Avantaje:

1.Implimentarea propriei idei.

2.Program de lucru flexibil

3. Investițiile în micul business aduc venituri mai mari.

4.Accesul mai rapid a produselor pe piață.

Dezavantaje:

1.Existența concurenței pe piață .

2.Obișnuințele de consum ale clienților potențiali.

3.Lipsa resurselor financiare necesare.

2.Problema alegerii (Paşii de comportare

1.Fac o cercetare de piața.

2.Imi creez un plan de afacere profesionist.

3.Stabilesc și îmi asigur sediul.

4.Mă ocup de alegerea numelui firmei și a sloganului.

5.Mă asigur că am un minim capital.


6.Încep sa-mi lansez produsele astefel îmi gasesc și clienți.

3.Alegerea statutului juridic.


Forma juridica – S.R.L.- a fost considerata cea mai potrivită din urmatoarele
motive:

a)raspundere limitata a asociatilor;

b)capitalul social al firmei este distinct de cel al asociatilor;

c)formulare simple la constituire;

d)capital social redus.

4.Finisarea procedurii deschiderii unei afaceri

Procedura inregistrarii urmeaza a fi finisata dupa obtinerea actelor de


constituire prin inregistrarea acesteia urmatoarelor organizatii de stat:

• Inregistrarea la casa nationala de asigurari sociale in calitate de platitor al


cotei asigurarilor sociale, se efectueaza in termen de 10 zile de la data de
inregistrare a intreprinderii

• Inregistrarea intreprinderii la compania nationala de asigurari in medicina in


calitate de platitor al primelor de asigurari medicale in termen de 10 zile;
CNAS; CNAM

• Transformarea contului provizoriu in cont curent ( la banca comerciala)

• Obtinerea licentei in cazul cind activitatea antreprenoriala este supusa


licentierii.

• Obtinerea autorizatiilor

• Inregistrarea la departamentul sau oficiul teritorial sau a inspectoratului


fiscal in calitate de contribuabil de plaitor al taxelor si impozitelor in cadrul
bugetului public national

Inregistrarea la departamentul statistica .


5.Asigurarea activităţii ritmice a afacerii.

În aceste condiţii asigurarea cu resurse reprezintă condiţia de bază a funcţionării


întreprinderii, agentul economic având preocupări multiple privind determinarea
necesarului de resurse, prospectarea pieţei furnizorilor de resurse, încheierea de
contracte de aprovizionare, transportul, recepţia, eventual depozitarea resurselor,
apoi, gestionarea corectă şi raţională a resurselor, economisirea lor, etc.

Resursele atrase, ca de altfel întregul volum de resurse existente pot fi:

a) naturale;

b) material-tehnice;

c) financiare;

d) umane;

e) informaţionale.

6.Lichidarea unei firme mici.

Procedura de lichidare a afacerii reprezintă un proces complicat, care include

următoarele etape:

■formarea comisiei de lichidare sau desemnarea lichidatorului, care se va ocupa

de lichidarea afacerii;

• publicarea în două numere consecutive ale Monitorul Oficial al Republicii


Moldova a avizului despre lichidarea întreprinderii cu indicarea termenului-
limită de înaintare a creanţelor de către creditori;

• informarea în termen de 15zile de la ultima publicare a creditorilor despre


lichidarea întreprmdrii, termenul de înaintare a creanţelor, care este de 6 luni
de la data ultimei publicaţii a avizului în Monitorul Oficial al 'Republicii
Moldova. Prin hotărârea de lichidare se poate prevedea un termen mai mare;