Sunteți pe pagina 1din 9

Linie temporală a filozofilor occidentali

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


Linie temporală a filozofiei orientului | occidentului | globală
Această listă cuprinde filozofii din tradiția occidentală a filozofiei. Lista se oprește la anul 1950, continuarea în Linie temporală
globală a filozofilor.

Cuprins
Filosofi occcidentali
Filosofi clasici
600-500 î.Hr.
500-400 î.Hr.
400-300 î.Hr.
300-200 î.Hr.
200-100 î.Hr.
100-0 î.Hr.
Filosofia în epoca romană
0-100
100-200
200-400
Filozofie medievală occidentală
400-500
500-800
800-900
900-1000
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500
Filozofi moderni timpurii
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
Filozofi moderni
1800-1850
1850-1900
1900-1950

Vezi și
Legături externe
Filosofi occcidentali

Filosofi clasici

600-500 î.Hr.

Thales din Milet (ca. 624-546 î.Hr.). Școala milesiană. Credea că apa este elementul primordial al universului.
Anaximandru din Milet (c. 610-546 î.Hr.). Școala milesiană. Faimos pentru conceptulApeiron.
Anaximene din Milet (c. 585-525 î.Hr.). Școala milesiană. Credea că aerul este elementul primordial al universului.
Pitagora din Samos (c. 580–500 î.Hr.). Școala pitagoreică. Credea că numărul este principiul lumii, esența lucrurilor
.
Xenofan din Colophon (c. 570-480 î.Hr.). Uneori asociat cu școala eleată.

500-400 î.Hr.

Heraclit din Efes (c. 535-475 î.Hr.). Credea că focul este principiul lumii.
Parmenide din Elea (începutul secolului V î.Hr.). Școala eleată.
Protagoras din Abdera (c. 481–420 î.Hr.). Sofist.
Zenon din Elea (c. 490-430 î.Hr.). Școala eleată. Faimos pentru „paradoxurile lui Zenon”.
Empedocle din Acragas (c. 490–430 î.Hr.). Considera că sunt patru elemente ca substanțe primordiale: focul, apa,
pămîntul, aerul.
Hippias (mijlocul secolului V î.Hr.). Sofist.
Leucip din Milet (prima jumătate a secolului V î.Hr.). Atomist, Determinist.
Anaxagora din Clazomenae (c. 500–428 î.Hr.). Atomist.
Archelaus. Discipol al lui Anaxagora.
Democrit din Abdera (c. 450 î.Hr.- 370 î.Hr.). Atomist.
Socrate din Atena (ca. 470 — 399 î.Hr.). Ironia socratică.

400-300 î.Hr.

Aristip of North Africa (c. 435-366 î.Hr.). A dezvoltat hedonismul etic.


Antisthenes of Athens (c. 444-365 î.Hr.). Fondator al cinismului. Discipolul lui Socrate.
Xenofon (c. 427-355 î.Hr.). Filosof al istoriei.
Platon (c. 427–347 î.Hr.). Faimos pentru teoria ideilor. Susține ideea guvernării de către filosofi.
Diogene (c. approx. 399 î.Hr.-323 î.Hr.). Cinic
Euclid (c. 325–265 î.Hr.). Fondator al geometriei euclidine.
Aristotel (c. 384–322 î.Hr.). Contribuie la dezvoltarea tuturor ramurilor filosofiei, a contribuit la dezvoltarea logicii ca
știință independentă.
Xenocrate (c. 396–314 î.Hr.). Discipol al lui Platon.
Pyrrho din Elis (c. 360-270 î.Hr.). Sceptic.

300-200 î.Hr.

Epicur din Samos (c. 341- 270 î.Hr.). Atomist, ateist, hedonist.
Zenon din Citium (c. 333-264 î.Hr.). Fondator al Stoicismului. Anarhist.
Timon (c. 320-230 î.Hr.). Pyrrhonist, sceptic.
Archimede din Syracuse (c. 287–212 î.Hr.). Matematician.
Crisipus din Soli (c.280-207 î.Hr.). Figură importantă a Stoicismului.

200-100 î.Hr.

Carneades (c. 214-129 î.Hr.). Sceptic.


100-0 î.Hr.

Lucretius (c. 99-55 î.Hr.). Epicurean.

Filosofia în epoca romană

0-100

Philo (c. 20 î.Hr. - 40 AD). Susținea o metodă alegorică în citirea textelor


.
Seneca (ca. 4 î.Hr.–AD 65). Stoic.

100-200

Epictet (c.55–c.135). Stoic. Subliniază etica autodeterminării.


Marc Aureliu (121 –180). Stoic.

200-400

Sextus Empiricus (ca. 200 ). Sceptici.


Plotin (ca. 205–270 CE). Neoplatonist. Metafizică holistică
Porphyry (c.232–c. 304 AD). Discipoli al lui Plotin.
Iamblichus (ca. 245 - ca. 325). Neoplatonist.

Filozofie medievală occidentală

400-500

Sfântul Augustin (c. 354–430). Teolog creștin. Prezentist. Proponent al doctrineipăcatului originar.
Hypatia (c. 370 - 415). Platonist. Mathematician.
Pelagius (c.354 - c.420/440). Susține voințaliberă și contestă păcatul originar
.
Cyril din Alexandria (376–444).
Nestorius (c.386 – c.451).
Proclus (c. 412–485). neoplatonist.

500-800

Boethius (c. 480–524). Scolastic.


Muhammad (c. 570–632). Figura majoră a filosofiei islamice.

800-900

Al-Kindi (c. 801–873CE). Figura majoră a filosofiei islamice, a fost influențat de neoplatonism.
John the Scot (ca. 815–877). Neoplatonist, panteist.

900-1000

al-Faràbi (c. 870–950 CE). Figura majoră a filosofiei islamice. Neoplatonist.


Saadia Gaon (c. 882-942).
Al-Razi (Rhazes) (c. 865 AD-925 AD). Raționalist. Figura majoră a filosofiei islamice. A susținut că Dumnezeu a
creat universul prin reorganizarea legilor pre-existente.

1000-1100
Ibn Sina (Avicenna) (c. 980- 1037). Figura majoră a filosofiei islamice.
Ibn Gabirol (Avicebron) (c. 1021- 1058). Filosof evreu.
Anselm de Canterbury(c. ~1034–1109). Filosof creștin. A introdus argumentul ontologic al lui Dumnezeu.
al-Ghazali (c. 1058-1111). Figura majoră a filosofiei islamice, mistic.

1100-1200

Peter Abelard (c. 1079 – 1142). Scolastic. Discută despre universalii.


Abraham ibn Daud (ca. 1110-1180). Filosof evreu.
Peter Lombard (c. 1100 –1160). Scolastic.
Averroes (c. 1126 – 10 decembrie 1198). Filosof islamic
Maimonides (c. 1135–1204). Filsoof evreu.
Sf Francis de Assisi (c. 1182 -1226). Ascet.

1200-1300

Robert Grosseteste (c. 1175 - 1253).


Albert the Great (c. 1193- 1280). Empirist.
Roger Bacon (c. 1214 – 1294). Empirist, matematician.
Toma de Aquino (c. 1221 – 1274). Filsoof creștin.
Bonaventura (c. 1225 – 1274). Franciscan.
Siger (c. 1240–1280s). Averroist.
Boetius din Dacia. Averroist, Aristotelian.

1300-1400

Duns Scotus (c. 1266 – 1308). Franciscan, Scolastic.


Meister Eckhart (c. 1260 – 1328). Panteist, mistic.
John Wycliffe (c.1320 -1384).
Marsilius de Padova (c. 1270 – 1342)
William Ockham (c. 1288–1348). Franciscan. Scolastic. Nominalist, a creat Briciul lui Ockham.
Gersonides (c. 1288-1344). Filosof evreu
Jean Buridan (c. 1300 - 1358). Nominalist.
Hasdai Crescas (c. 1340 - ~1411). Filosof evreu

1400-1500

Nicolaus Cusanus (c. 1401 - 1464). Filozof creștin.


Lorenzo Valla (c. 1406 - August 1, 1457). Umanist, critic al logicii scolastice.
Pico della Mirandola (c. 1463 – 1494). Umanist al renașterii.

Filozofi moderni timpurii

1500-1550

Erasmus din Rotterdam(c. 1466 – 1536). Umanist, susținător al voinței libere.


Niccolo Machiavelli (c. 1469 – 1527). Pune bazele realismului politic.
Thomas More (c. 1478 – 1535). Umanist.
Petrus Ramus (c. 1515 – 1572).
Martin Luther (c. 1483 – 1546). Teolog occidental al creștinismului.

1550-1600
Tereza de Ávila (c. 1515 - 1582). Mistic spaniol.
Michel de Montaigne (c. 1533 – 1592). Umanist, sceptic.
Giordano Bruno (c. 1548- 1600). Susținător al heliocentrismului.
Francisco Suarez (c. 1548– 1617). Proto-liberal.
Jean Calvin (c. 1509 – 1564). Teolog occidental al creștinismului.
Pierre Charron (c. 1541 - 1603).

1600-1650

Marin Mersenne (c. 1588 – 1648). Cartezianist.


Francis Bacon (c. 1561 – 1626). Empirist.
Hugo Grotius (c. 1583 – 1645). Teoretician al legilor naturale.
Galileo Galilei (c. 1564 – 1642). Heliocentrist.
Herbert of Cherbury. Nativist.
Pierre Gassendi (c. 1592 – 1655). Mecanicistm, empiricist.
Elizabeth of Bohemia (c. 1618–1680).
Queen Kristina (c. 1626 – 1689).
Rene Descartes (c. 1596 – 1650). Heliocentrism, dualism, raționalism.
Pierre de Fermat (c. 1601 – 1665). Teoretician al veridicității.
Robert Filmer (c. 1588 - 1653).

1650-1700

Thomas Hobbes (c. 1588– 1679).


Joseph Glanvill (c. 1636-1680).
Arnold Geulincx (c. 1624 – 1669).
Blaise Pascal (c. 1623– 1662). Fizicalist, scientist. Cunoscut pentruPariul lui Pascal.
Henry More (c. 1614 – 1687).
Geraud Cordemoy. Dualist.
Pierre Nicole (c. 1625 - 1695).
Ralph Cudworth (c. 1617–1688). Platonist
Margaret Cavendish (c. 1623-1673). Materialist, feminist.
Antoine Arnauld (c. 1612 - 1694).
Richard Cumberland (c. 1631–1718). Utilitarism timpuriu.
Jacques Rohault.
Simon Foucher (c. 1644 - 1696). Sceptic.
Robert Boyle (c. 1627 - 1691).
Nicolas Malebranche (c. 1638 – 1715). Cartezianist.
Samuel von Pufendorf(c. 1632 - 1694). Teoretician al contractului social.
Baruch Spinoza (c. 1632 – 1677).
Isaac Newton (c. 1643 – 1727).
Anne Conway (c. 1631–1679).
Pierre Régis.
John Locke (c. 1632 – 1704). Figură majoră a empirismului.
Damaris Masham.
John Toland (c. 1670 - 1722).
Pierre Bayle (c. 1647 – 1706)
Madeline de Souvré.

1700-1750

Samuel Clarke (c. 1675 - 1729).


Anthony Ashley-Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury (c. 1671 – 1713).
John Norris (c. 1657 - 1711). Malebranchian.
Gottfried Leibniz (c. 1646 – 1716).
George Berkeley (c. 1685 – 1753). Idealist, empirist.
Catherine Cockburn (c. 1679-1749).
Giambattista Vico (c. 1668–1744).
Bernard Mandeville (c. 1670- 1733).
Francis Hutcheson (c. 1694– 1746). Proto-utilitarian.
Joseph Butler (c. 1692– 1752).
Christian Wolff (c. 1679 - 1754). Determinist, raționalist.
John Gay (philosopher).
David Hume (c. 1711 – 1776). Empirist, sceptic.
Julien La Mettrie (c. 1709 - 1751). Materialist, genetic determinist.
David Hartley (c. 1705 - 1757).
Charles de Secondat, Baron de Montesquieu(c. 1689 – 1755). Sceptic, Umanist.

1750-1800

Etienne de Condillac.
Richard Price (c. 1723 – 1791). Liberal politic.
Jean d'Alembert (c. 1717 – 1783).
Voltaire (c. 1694 – 1778).
Denis Diderot (c. 1713 – 1784).
John Wesley (c. 1703– 1791).
Jean-Jacques Rousseau(c. 1712 – 1778).
Baron d'Holbach (c. 1723 - 1789). Materialist, ateist.
Claude Adrien Helvétius(1715– 1771). Utilitarian.
Adam Smith (c. 1723 – 1790). Teoretician al economiei, membru alIluminismul scoțian.
Thomas Jefferson (c. 1743 – 1826). Filosof al liberealismului politic.
Thomas Reid (c. 1710 – 1796). Membru al Iluminismului scoțian.
G.E. Lessing (c. 1729 – 1781).
Edmund Burke (c. 1729 – 1797). Filosof al conservatorismului politic.
Immanuel Kant (c. 1724 – 1804),. Deontologist, a cercetat judecățile sintetice apriori.
Mary Wollstonecraft (c. 1759 - 1797). Feminist.
Jeremy Bentham (c. 1748 – 1832). Utilitarian, hedonist.
Moses Mendelssohn (c. 1729– 1786). Membru al Iluminsimului evreiesc.
Dugald Stewart (c. 1753 - 1828).
William Godwin (c. 1756 – 1836). Anarhist, utilitarianist.
Friedrich Schiller (c. 1759 – 1805).
William Paley (c. 1743 – 1805).
Johann Gottlieb Fichte(c. 1762 – 1814).

Filozofi moderni

1800-1850

Madame de Staël (c. 1766 – 1817).


F.W.J. von Schelling (c. 1775 – 1854). Idealist.
Friedrich Schleiermacher(c. 1768 – 1834). Hermeneutician.
P.S. de Laplace (c. 1749– 1827). Determinist.
G.W.F. Hegel (c. 1770 – 1831). Idealist.
Jean-Baptiste Lamarck(c. 1744 – 1829) Teoretician timpuriu al evoluționismului.
Comte de Saint-Simon(c. 1760 – 1825). Socialist.
Arthur Schopenhauer (c. 1788 – 1860). Pesimist.
Richard Whately (c. 1787 - 1863).
Charles Babbage (c. 1791 – 1871).
John Austin (c. 1790 - 1859). Pozitivist, utilitarianism.
Auguste Comte (c. 1798 - 1857). Filozof social, pozitivist.
William Whewell (c. 1794 – 1866).
James Mill (c. 1773 - 1836). Utilitarianism.
P.J. Proudhon (c. 1809 – 1865). Anarhist.
Bernard Bolzano (c. 1781 – 1848).
Ralph Waldo Emerson (c. 1803 – 1882). Aboliționist, egalitarian, umanist.
Ludwig Feuerbach (c. 1804 – 1872).
Augustus De Morgan (c. 1806 – 1871). Logician.
Margaret Fuller (c. 1810 - 1850). Egalitarian.
Soren Kierkegaard (c. 1813 – 1855). Existențialist.
Henry David Thoreau (c. 1817 – 1862). Pacifist.

1850-1900

Sojourner Truth (c. 1797–1883). Egalitarian.


Karl Marx (c. 1818 – 1883). Socialist, a formulat materialismul dialectic.
Harriet Taylor Mill (c. 1807 – 1858). Egalitarian, utilitarianism.
Friedrich Engels (c. 1820– 1895). Egalitarian, materialist dialectic.
Sir William Hamilton, 9th Baronet(c. 1788 – 1856).
J. S. Mill (c. 1806 – 1873). Utilitarianism.
Rudolf Lotze.
Herbert Spencer (c. 1820 – 1903). Libertarianism, Darwinism.
John Venn (c. 1834 – 1923).
Susan B. Anthony (c. 1820 – 1906). Feminist.
Mikhail Bakunin (c. 1814– 1876). Anarhist.
Franz Brentano (c. 1838 - 1917). Fenomenologist.
Henry Sidgwick (c. 1838– 1900). Raționalism, utilitarianism.
Richard Dedekind (c. 1831 – 1916).
W. K. Clifford (c. 1845 - 1879). Evidențialist.
Charles Peirce (c. 1839 – 1914). Pragmatist.
Edward Caird (c. 1835 – 1908). Idealist.
Ernst Mach (c. 1838 – 1916). Filozof al științei, influență asupra pozitivismului logic.
T.H. Green (c. 1836 - 1882). Idealist.
Gottlob Frege (c. 1848 – 1925). Important analytic philosopher.
Wilhelm Dilthey (c. 1833– 1911). Filosof naturalist, influență asupra Existențialismului.
Charles Lutwidge Dodgson(Lewis Carroll) (c. 1832– 1898).
Bernard Bosanquet (c. 1848– 1923). Idealist.
Giuseppe Peano (c. 1858 – 1932).
Elizabeth Stanton (c. 1815 – 1902). Egalitarian.
David George Ritchie (c. 1853–1903). Idealist.
Émile Durkheim (c. 1858–1917). Filozof social.
William James (c. 1842 – 1910). Pragmatist.
Josiah Royce (c. 1855 – 1916). Idealist.
F.H. Bradley (c. 1846 – 1924) . Idealist.
Vilfredo Pareto (c. 1848 - 1923). Filozof social.
Thorstein Veblen (c. 1857 – 1929). Filozof social.

1900-1950

Sigmund Freud (c. 1856 – 1939). creatorul psihanalizei filosof al minții.


Max Weber (c. 1864- 1920). Filosof social.
Henri Bergson (c. 1859 – 1941).Intuiționist. Filozof al duratei.
John Dewey (c. 1859 – 1952). Pragmatist.
Alexius Meinong (c. 1853 - 1920). Realist logic.
Cook Wilson.
Henri Poincaré (c. 1854 – 1912). Filozof al stiintei.Fizician
Pierre Duhem (c. 1861 – 1916).
Edmund Husserl (c. 1859– 1938). Fondatorul fenomenologiei.
Jane Addams (c. 1860 – 1935). Pragmatist.
Andrew Seth Pringle-Pattison(c. 1856–1931).
G.E. Moore (c. 1873 – 1958).
Benedetto Croce (c. 1866 - 1952).
Carl Gustav Jung (c. 1875 – 1961). A fondat psihologia analitică.
Emma Goldman (c. 1869 – 1940). Anarcist.
Hans Vaihinger (c. 1852 – 1933). Specialist în contrafactual.
Rosa Luxemburg (c. 1870 - 1919). Filosof marxist al politicii.
Miguel de Unamuno (c. 1864– 1936).Existentialist
Ferdinand de Saussure(c. 1857 - 1913). Structuralist Figură importantă a lingvisticii.
Martin Buber (c. 1878 - 1965). Filosof evreu, existențialist.
Bertrand Russell (c. 1872 – 1970). Ateist, positivist logic.
Alfred North Whitehead(c. 1861 – 1947). Logician.
George Herbert Mead(c. 1863 – 1931). Pragmatist.
Samuel Alexander (c. 1859 - 1938).
J. M. E. McTaggart (c. 1866-1925). Idealist.
C. D. Broad (c. 1887 - 1971).
Georg Lukács (c. 1885 – 1971). Estetician Marxist.
George Santayana (c. 1863 – 1952). Pragmatist.
A.O. Lovejoy (c. 1873 – 1962).
W.D. Ross (c. 1877 – 1971). Deontologist.
Nikolai Berdyaev (c. 1874 – 1948). Existențialist.
Martin Heidegger (c. 1889 – 1976). Fenomenolog existentialist.
Hans Kelsen (c. 1881 – 1973). Pozitivist
Moritz Schlick (c. 1882– 1936). Fondator al Cercului de la Viena, positivism logic.
Otto Neurath (c. 1882 - 1945). Membru al Cercului de la Viena.
Frank P. Ramsey (c. 1903 – 1930). A propus teoria redundantă a adevărului.
Ernst Cassirer (c. 1874 – 1945).
Nicolai Hartmann (c. 1882 – 1950).
Karl Barth (c. 1886–1968).
Kurt Gödel (c. 1906 -1978). Cercul de la Viena.
Ralph Barton Perry (c. 1876-1957).
Antonio Gramsci (c. 1891 – 1937). Filosof marxist.
R.G. Collingwood (c. 1889 - 1943). Istoric al ideilor.
Roman Ingarden (c. 1893 - 1970). Fenomenolog. Contributii in domeniul esteticii.
C.I. Lewis (c. 1883 - 1964). Pragmatist.
Gaston Bachelard (c. 1884 – 1962).
A.J. Ayer (c. 1910 – 1989). Pozitivist logic.
Friedrich Waismann (c. 1896 - 1959). Cercul de la Viena. Pozitivist logic.
Jacques Maritain (c. 1882 – 1973). Teoretician al Drepturilor omului.
José Ortega y Gasset (c. 1883 - 1955). Relativist.
Alfred Tarski (c. 1901 - 1983).
Rudolf Carnap (c. 1891 – 1970). Cercul de la Viena. Pozitivist logic.
Willard van Orman Quine(c. 1908 – 2000).
Brand Blanshard (c. 1892 – 1987).
Ernest Nagel (c. 1901 - 1985). Pozitivist logic.
Karl Popper (c. 1902 – 1994). Filozof al Științei
Ernest Addison Moody(c. 1903-1975).
Ayn Rand (c. 1905 – 1982). Obiectivism.
Jean-Paul Sartre (c. 1905 – 1980). Umanism, existențialism.
Gilbert Ryle (c. 1900–1976).
H.H. Price.
Susanne Langer (c. 1895-1985).
Albert Camus (c. 1913 – 1960). Existențialist.
Mortimer Adler (c. 1902 – 2001).
Karl Jaspers (c. 1883 – 1969). Existențialist.
C.L. Stevenson (c. 1908-1979).
Ludwig Wittgenstein (c. 1889 – 1951). Cercul de la Viena. Pozitivist logic.
Theodor Adorno (c. 1903 – 1969). Școala de la Frankfurt.
Alan Turing (c. 1912 – 1954). Funcționalist în filosofia minții.
H.A. Prichard (c. 1871-1947). Intuiționist moral.
Gabriel Marcel (c. 1889 – 1973). Exisțentialist creștin.
Simone Weil (c. 1909 –1943).
Simone de Beauvoir (c. 1908 – 1986). Existențialist, feminist.
Frantz Fanon (c. 1925 – 1961).
John Howard Yoder (c. 1927-1997) . Pacifist.

Vezi și
Din acest punct al liniei temporale, veziLinie temporală globală a filozofilor.

Legături externe
http://www.philosophypages.com - Garth Kemerling which informed much of this encyclopedia entry
.

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Linie_temporală_a_filozofilor_occidentali&oldid=12240490

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 4 iunie 2018, ora 17:29.

Acest text este disponibil sub licențaCreative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice
; pot exista și clauze
suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.