Sunteți pe pagina 1din 12

Metodologia cercetării

psihopedagogice
Curs 1

Anul II
Semestrul I
• Havârneanu, C. (2000). Metodologia cercetării
în ştiinţele sociale, Editura Erota, Iaşi.
CERCETARI …

Cele mai comune probleme cu care se confruntă persoanele cu


deficiențe de auz/ vedere sunt problemele de atenție, anxietate,
agresivitate pasivă, comunicare, stimă de sine scăzută.
(Kaffemaniene 2000; Sharma et al. 2002; Maes & Grietens 2004;
Poljan 2007; Alimovic & Runjic, 2011).

Părinții copiilor cu dizabilități de intelect prezintă o rată mai ridicată


a divorțului.
(Hartley et al. 2010)

Problemele de natură comportamentală tind să se diminueze în timp,


la copiii cu dizabilități intelectuale, în timp de problemele
emoționale tind să se amplifice în timp.
(Einfeld et al. 1999; Tonge & Einfeld, 2000, 2003)
Mamele copiilor cu dizabilități prezintă mai multe dificultăți și
probleme de natură psihologică, comparativ cu mamele unor copii
care nu prezintă dizabilități.
Shobana & Saravanan, 2014
• Mai multe probleme de natură psihologică au fost
În ce condiții? raportate de mamele copiilor care prezentau autism
și deficiențe intelectuale, comparativ cu mamele
copiilor cu sindrom Down.
• Suportul social ridicat reduce problemele de
natură psihologică raportate de mame.
• Mamele copiilor cu dizabilități prezentă un
De ce? disconfort psihologic mai ridicat deoarece sunt
Mecanisme principalii îngrijitori ai copiilor și, în consecință, au
explicative mai puțin timp pentru ele (în cea mai mare parte a
timpului sunt preocupate să îndeplinească nevoile
copiilor).
•Stigma culturală și socială.
Etapele realizarii unei cercetari

• Alegerea problemei de cercetare (temei)


• Alegerea populației țintă
• Analiza datelor (obtinerea rezultatelor studiului)
• Studierea literaturii de specialitate in domeniul ales
• Realizarea raportului de cercetare (descrierea in scris a
cercetarii realizate)
• Realizarea planului de cercetare
• Culegerea datelor, prin aplicarea planului
• Stabilirea și identificarea materialelor necesare pentru
aplicarea planului
• Publicarea raportului de cercetare
Ciclul cercetării
 Există diferențe în ceea ce privește problemele Problema de
psihologice ale mamelor copiilor cu diferite cercetare
dizabilități?
Fapt cunoscut
 A fi părintele unui copil cu dizabilități (consultarea literaturii
este dificil, cu implicații asupra calității viețiide specialitatea)
tuturor membrilor familie.
(Alimovic & Runjic, 2011; Hassall, Rose, & McDonald, 2005)

 Mamele copiilor cu dizabilități vor prezentaIpoteza de cercetare


mai multe probleme psihologice comparativ cu mamele
copiilor care nu prezintă deficiențe.
Populația țintă
Mamele copiilor cu dizabilități
Ciclul cercetării
• Identificăm participanții studiului cu ajutorul Planul de
școlilor pentru copii cu nevoi speciale. cercetare
• Aplicăm instrumente de evaluare a impactului
psihologic al îngrijirii unui copil cu dizabilități.
• Mamele vor fi rugate să completeze
chestionarele când vin să aducă sau să ia copiii
de la școală.

• The General Health Questionnaire–28 (GHQ-28) Materiale


• Parental Attitude Scale (PAS) necesare

• Evaluarea corectitudinii planului Validitatea


interna
• Aplicam planul
Culegerea datelor
Ciclul cercetării
• Rezultate: Mai multe probleme de natură
Analiza si
psihologică au fost raportate de mamele
interpretarea
copiilor care prezentau autism și
statistica a datelor
deficiențe intelectuale, comparativ cu
mamele copiilor cu sindrom Down.
Interpretarea
• Relevanta rezultatelor, aplicabilitatea psihologica,
practica validitatea externa

• Scriem ceea ce am realizat Redactarea


raportului de
cercetare

Publicarea raportului
Scopurile cercetării
Scop Descriere scop Exemplu

Cercetătorii definesc, Descrierea simptomelor


clasifică, cataloghează sau de neajutorare la
Descriere încadrează în categorii persoanele depresive,
evenimente și relații pentru precum dificultatea de a
a descrie procesele mentale iniția activități sau
și comportamentul pesimism cu privire la
viitor

Pe baza stabilirii de
Pe măsură ce nivelul
corelații între variabile, se
depresiei crește, apar mai
Predicție poate prezice apariția
multe simptome de
diferitelor comportamente
neajutorare.
sau procese mentale
Scopurile cercetării psihologice

Scop Descriere Exemplu


Atunci când sunt expuși
problemelor fără rezolvare,
Cercetătorii înțeleg participanții devin mai pesimiști
Explicație și mai puțin dornici de a realiza
un fenomen atunci
când pot să-i noi sarcini comparativ cu
identifice cauzele participanții cărora li se dă să
rezolve probleme ușor
rezolvabile.

Tratamente care încurajează


Aplicarea persoanele cu depresie să se
cunoștințelor și
Aplicație metodelor de
implice în sarcini care pot fi
rezolvate sau ușor de îndeplinit
cercetare în diferite reduce nivelul depresiei și
domenii pesimismului.
Abordarea:

1. Nonștiințifică 2. Științifică

Atitudine Necritică Critică, sceptică


Sistematice,
Observații Necontrolate
controlate
Raportare Subiectivă Obiectivă

Concepte Ambigue Definiții clare

Instrumente Acurate,
Inprecise
precise
Ipoteze Netestabile Testabile

Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012


Cuprinsul cursului
Curs 1 Psihologia și metoda științifică. Ciclul cercetării
Curs 2 Variabile
Curs 3 Probleme de cercetare
Curs 4 Ipoteze de cercetare
Curs 5 Validitatea internă
Curs 6 Validitatea externă
Curs 7 Strategii de obținere a controlului
Curs 8 Strategii de obținere a controlului
Curs 10 Planuri de cercetare
Curs 11 Planuri de cercetare
Curs 12 Realizarea unui instrument de evaluare
Curs 13
Curs 14 Exerciții recapitulative

S-ar putea să vă placă și