Sunteți pe pagina 1din 3

AVIZAT,

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
PROF.NITULESCU CLAUDIA

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

NUMELE ELEVULUI: M.R.


DATA NAŞTERII: 23.07 .2011
GRUPA: mare
DOMICILIUL: NEGRENI -Olt
INFORMAŢII DESPRE MEDIUL SOCIAL: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa
mama, tata . Mama îi acordă o atenţie deosebită fiind tot timpul în preajma lui ,nelăsându-l nesupravegheat.
Este un copil ingrijit şi iubit de părinţi.
DIAGNOSTIC PSIHOLOGIC:
Deficit psihomotric sever (dizabilitate auditiva + tetrapareza spastica)

ECHIPA DE INTERVENŢIE:
Profesor pedagog ---
Numele cadrului didactic: prof. OI
Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2015 – 19 iunie 2016

MOTIVE DE REFERINŢĂ:
- dreptul fiecărui copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin respectarea structurilor şi
particularităţilor bio-psiho-pedagogice;
- se ţine seama de principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluţia O.N.U. nr. 48/96 din 1993:
- principiul drepturilor egale (accesul la educaţie şi la alte servicii comunitare);
-principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei;
-principiul asigurării serviciilor de sprijin(resurse umane, instituţionale, materiale, financiare, servicii
guvernamentale);
-principiul intervenţiei timpurii;
-principiul cooperării şi parteneriatului (colaborare permanentă între cei implicaţi).

DOMENIUL DE INTERVENŢIE : educaţional


INFORMATII EDUCAŢIONALE
COMPORTAMENT COGNITIV:
- elevul are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzătoare vârstei şi nu are capacitatea de
a observa sistematic;
- volumul limbajului este foarte sărac, se exprimă foarte greoi, are tulburări de pronunţie;
- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive;
- atenţia este slab dezvoltată.
COMPORTAMENT PSIHOMOTRIC
- deficienţă fizică datorată bolii (tetrapareză spastică gravă);
- nu cunoaşte schema corporală;
- întâmpină dificultăţi în orientarea spaţială;
- are deprinderi de igienă personală slab dezvoltate
RELAŢII SOCIALE:
- este sociabil doar cu unele persoane
- este un copil ataşat si de mama,si de tata
- are uneori crize de nesiguranţă

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:


- ameliorarea pronunţiei şi dezvoltarea exprimării orale;
- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia;
- recuperarea lacunelor datorate handicapului sever de care suferă;
- exersarea capacităţii de orientare spaţială şi temporală;
- educarea comportamentului civilizat.

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Educarea limbajului

-să „ citească” imagini şi să depisteze sunetele iniţiale;


-sa copieze litere si cuvinte cu ajutorul alfabetarului;

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Domeniul stiinte


-exerciţii de numărare cu obiecte de la 0 la 10;
-sa asociaze mulţimi (alcătuite din obiecte identice, uşor de numărat), cu numărul lor (cardinalul mulţimii);
- să denumească părţile componente ale corpului omenesc, al unui animal, ale unei plante ;

Metode si instrumente de evaluare

-evaluare oralǎ;
-observaţie directǎ;
-evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice,portofoliul copilului, etc;
-se face prin exerciţii susţinute , prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele întreţinute
,convorbiri cu copiii,povestiri,conversaţii,convorbiri cu părinţii,convorbiri cu medicul şi psihologul.

Evaluarea periodica
-discuţii despre comportamentul copilului;
-exemplificǎri despre activitatea desfăşurată,despre progresele obţinute pas cu pas;
-explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie,de încurajarea permanentă la
adresa copilului,de laude şi mângâieri şi multă atenţie din partea familiei;

Acest ,,Plan de intervenţie personalizat’’ va fi revizuit periodic,în funcţie de progresele obţinute în


dezvoltarea copilului,în funcţie de comportamentele atinse ,a integrării în colectivul de copii.
La aceastǎ structurǎ generalǎ se adaugǎ conţinutul propriu-zis al activităţii, în paşi mici,
întocmind o planificare sǎptǎmanală.
. Obiective realizate -pregătirea copilului de a răspunde pozitiv în grupul de copii ,de a face faţă în mod
natural la integrarea în grupă ,promovarea unei atitudini deschise, de acceptare a copiilor cu nevoi speciale şi
restul grupului.
Dificultăţi întămpinate:

-munca susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic,adaptare curriculară individualizată;

Metode cu impact ridicat:

-învingerea timidităţii,de a nu se izola de grup,încredere în sine, acceptarea celorlaţi copii.


-necesită timp şi implicare uneori în defavoarea celorlalţi,tehnici speciale de predare, de lucru prin
schimbarea regulilor.
Recomandări particulare:

-îmbunăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii copiilor pentru program susţinut pentru ameliorare şi
progres.
Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:

-stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale părinţilor de a fii alături de copil, de cerinţele speciale ale
copilului,să aibă multă răbdare, încredere,să acorde atenţie pozitivă la eforturile copilului,să conştientizeze
că este nevoie de timp şi efort din partea lor,de a sesiza ,anticipa şi a repeta situaţii educative pentru
înţelegerea manifestărilor copilului.

DIRECTOR, Educatoare,

S-ar putea să vă placă și