Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

Propunător:
Data: 4.XII. 2018
Clasa: a X-a
Descrierea colectivului: colectivul este format din patru elevi cu deficiente mintale severe,
profunde și/ sau asociate
Disciplina : cunoștințe despre mediu
Subiectul: - pădurea - exerciții de recunoaștere a faunei și florei specifice diferitelor forme de
relief
Tipul lecţiei: de comunicare/ însușire de noi cunoștințe
Resurse temporale: 45 minute
OBIECTIVE GENERALE: Însușirea unor termeni noi, identificarea și descrierea
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1.- să își amintească cunoștințele însușite anterior
O2.- să denumească pădurea
O3.- să identifice principalele tipuri de păduri ( conifere şi foioase)
O4.- sǎ recunoască diferite specii de arbori ( brad, pin, molid, stejar, fag, carpen, tei etc.)
O5.- să explice importanța pădurii
O6.- să manifeste interes şi plăcere pentru rezolvarea sarcinilor lecției

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVILOR


LECŢIEI PROFESORULUI
Organizarea Notarea absenţelor şi pregătirea Se pregătesc pentru lecţie
clasei materialului pentru lecţie.
Verificarea Întreb elevii despre ce am discutat Elevii răspund întrebărilor
cunoştinţelor în ora trecută.
Captarea atenției ,,Sus pe coama munţilor,
și anunțarea Munţilor, cărunţilor,
obiectivelor Stă voinicul cel ţepos, Elevii răspund la ghicitoare
Veşnic verde şi frumos.” (bradul)
-Voi adresa apoi elevilor
întrebarea:
- Unde creşte bradul? (în pădure)
Anunț titlul lecției și obiectivele
Desfășurarea Scriu titlul lecției pe tablă. Elevii scriu în caiete titlul lecției
activității Explic ce este pădurea.
Prezint clasificarea pădurilor :
- păduri de foioase Elevii își însușesc noțiunile
- păduri de conifere .
Prezent imagini cu aceste păduri,
stabilindu-se diferitele specii de
arbori.
Se vor observa pădurile de foioase.
Se vor observa pădurile de
conifere.
Adresez întrebări cu privire la Elevii răspund la întrebări
conținutul lecției:
- Ce este pădurea?
- Ce fel de păduri cunoașteți?
- Ce arbori sunt în pădurea de
foioase?
- Ce arbori sunt în pădurea de
conifere?
Fixarea Care sunt beneficiile pădurii în Elevii răspund la întrebare
cunoștințelor viața omului?
Încheierea Fac aprecieri colective și
activitătii individuale asupra participării
elevilor la activitate.