Sunteți pe pagina 1din 6

LECȚIA 15

FORMAREA PROPOZIȚIILOR LA TIMPUL PREZENT SIMPLU CU ALTE VERBE DECÂT TO BE

Ordinea cuvintelor în orice propoziție în limba engleză este: subiect (cine face ceva) urmat de predicat (ce
face) plus alte cuvinte care pot arăta unde, când sau cum face. Verbele (cuvintele care arată ce face cineva) au
aceeași formă (arată la fel) indiferent de cine face acțiunea (eu, tu, noi, voi sau ei/ele) și vor fi scrise așa cum se
găsesc în dicționar.
Prezentul simplu exprimă acțiuni care au loc în general, de obicei, nu în momentul în care vorbim despre
ele.

Exemplu:
I go to school (ai gău tu scul)=Eu merg la școală. (în general, nu în acest moment)
I=eu (subiectul, adică cine merge)
Go=merg (predicatul, adică ce fac)
To=la
School=școală (unde merg)
You go to the market.=Tu mergi la piață. (de obicei, nu în acest moment)
We go to the cinema.=Noi mergem la cinema.
You go to the shop.=Voi mergeți la magazin.
They go to the park.=Ei/ele merg în parc.

Alte exemple de acțiuni care au loc în general, nu acum:


You read books. (iu riid bux)=Tu citești cărți.
We wash our hands. (ui uoș auă hendz)=Noi ne spălăm pe mâini.
You write your homework. (iu rait ior hăumuărc)=Voi vă scrieți temele.
They sleep late. (ðei sliip leit)=Ei dorm până târziu.

ATENȚIE!
Când cel care face acțiunea (face ceva) este la persoana a treia (el sau ea), verbul care urmează va avea la
sfârșit litera s.

Exemplu:
He rides the horse.=El călărește calul.
She writes letters. =Ea scrie scrisori.
It smells good.=Miroase bine.

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Eu învăț engleza. Sună bine (muzica).
Tu joci tennis. Noi înotăm la bazin.
El mănâncă prăjituri. Voi patinați la patinoar.
Ea muncește mult. Ei beau cafea dimineața.

CUVINTE NOI
A învăța=learn (lărn) A înota=swim (suim)
Engleza=English (ingliș) Bazin= swimming pool (suimin puul)
A juca=play (plei) A patina=skate (skeit)
Tenis=tennis (tenis) Patinoar=skating rink (skeitin rinc)
A mânca=eat (iit) A bea=drink (drinc)
Prăjitură=cake(keic) Cafea=coffee (cofi)
An suna=sound (saund) Dimineața=in the morning (in ðă mornin)
Muzică=music (miuzic)
Tradu în limba română:
He plays football. She eats icecream. They drink Coca Cola. We learn in the morning. I skate well.

CUVINTE NOI
Well (uel)=bine

FORMAREA ÎNTREBĂRILOR LA TIMPUL PREZENT SIMPLU CU ALTE VERBE DECÂT TO BE

Spre deosebire de verbul TO BE care formează întrebările prin inversarea termenilor (ex. I am=eu sunt devine
am I?=sunt eu?), celelalte verbe vor avea adăugat DO în fața persoanei care face acțiunea (subiectul).

Exemplu:
You draw posters.=Tu desenezi fișe. Do you draw posters?=Tu desenezi afișe?
We walk to work.=Noi mergem pe jos la serviciu. Do we walk to work?=Noi mergem pe jos la
serviciu?

ATENȚIE!
Dacă persoana care execută acțiunea (subiectul) este he, she sau it, în loc de DO se va adăuga DOES
înaintea acesteia și nu se va mai adăuga s la sfârșitul verbului.

Exemplu:
He likes to play tennis.=Lui îi place să joace tenis. Does he like to play tennis?=Lui îi place să joace tenis?
(hi laix tă plei tenis) (daz he laic tă plei tenis)
She lives in London.=ea locuiește în Londra. Does she live in London?=Ea locuiește în Londra?
(și livz in landăn) (daz și liv in landăn)
It works fine.=Funcționează bine. Does it work fine?=Funcționează bine?
(it uărx fain) (daz it uărc fain)

He, she sau it pot fi înlocuite cu orice fel de cuvinte care arată ființe sau obiecte, animale, fenomene ale naturii,
caz în care vom folosi tot does.
Exemplu:
Does this cat eat mice?=Pisica aceasta mănâncă șoareci?
(daz ðis ket iit mais)
Does Mike have a sister?=Mike are o soră?
(daz maic hev ă sistă)

FORMAREA PROPOZIȚIILOR NEGATIVE LA TIMPUL PREZENT SIMPLU CU ALTE VERBE DECÂT


TO BE
Propozițiile negative sunt alcătuiri de cuvinte în care se arată că o ființă sau un lucru nu execută o
acțiune. În limba română, se adaugă cuvântul nu înaintea verbului (cuvântul care arată ce face persoana).
Exemplu:
Eu nu merg.
Ea nu scrie.

În limba engleză, se adaugă don’t (dăunt) dacă cel care face acțiunea este I, you, we sau they, adică
propoziția începe cu unul din aceste cuvinte.
Exemplu:
I don’t eat fast.=Eu nu mănânc repede.
(ai dăunt iit fast)
They don’t stay late.=Ei nu rămân până târziu.
(ðei dăunt stei leit)

Se adaugă doesn’t (dazănt) dacă propoziția începe cu unul dintre cuvintele he, she sau it.
Exemplu:
He doesn’t come home early.=El nu vine acasă devreme.
(hi dazănt cam hăum ărli)
She doesn’t pay cash.=Ea nu plătește în numerar.
(și dazănt pei keș)
It doesn’t work well.=Nu funcționează bine.
(it dazănt uărc uel)

He, she sau it pot fi înlocuite cu orice fel de cuvinte care arată ființe sau obiecte, animale, fenomene ale naturii,
caz în care vom folosi tot doesn’t.
Exemplu:
This radio doesn’t sound well.= Acest radio nu sună bine.
(ðis reidiău dazănt saund uel)
Helen doesn’t eat icecream. Helen nu mănâncă înghețată.
(helăn dazănt iit aiscriim)

TEMĂ
Citește textul în engleză și tradu-l în română:
I play tennis every Sunday.
(ai plei tenis evri sandei)
You drink coffee every morning.
(iu drinc cofi evri mornin)
Maria buys milk every day.
(măriă baiz milc evri dei)
We work in a shop.
(ui uărc in ă șop)
You eat soup every evening
(iu iit sup evri iivning)
They watch TV every night
(ðei uoci tivi evri nait)
The cat sleeps on the mat.
(ðă ket sliips on ðă met)

CUVINTE NOI
Every (evri)=în fiecare Cat (ket)=pisică
Sunday (sandei)=duminică Sleep (sliip)=a dormi
You drink (iu drinc)=tu bei Mat (met)=preș
Coffee (cofi)=cafea Work (uărc)=a munci
Morning (mornin)=dimineață Shop (șop)=magazin
Buy (bai)=a cumpăra Eat (iit)=a mânca
Milk (milc)=lapte Soup(sup)=supă
Day (dei)=zi Evening (iit)=seară

Transformă propozițiile de mai sus în întrebări, apoi în propoziții negative (care conțin don’t sau doesn’t).

TEMĂ
Tradu în engleză:
Beau lapte în fiecare zi.
El cumpără înghețată de la magazin.
Noi dormim până târziu în fiecare duminică.
Ea joacă tenis cu fratele ei.
Ei muncesc în fiecare seară.
Voi mâncați prea mult.

CUVINTE NOI
Cu=with (uið)
Prea mult=too much (tu maci)

Transformă propozițiile de mai sus în întrebări, apoi în propoziții negative (care conțin don’t sau doesn’t).

Tradu în limba română:


He sleeps too much. She doesn’t drink coffee every day. Do you play football? I buy corn flakes from the shop.

CUVINTE NOI
Corn flakes (corn fleix)=fulgi de porumb
LECȚIA 16
SOME/ANY/NO

Some (sam)=niște se folosește în propoziții afirmative (propoziții care nu sunt nici întrebări, nici nu conțin
cuvântul nu).
Exemple:
El are niște bani.=He has got some money. (hi hez got sam mani)
Noi cumpărăm niște pâine.=We are buying some bread. (ui ar baiin sam bred)

Any (eni)=niște, vreun, vreo se folosește în propoziții interogative (întrebări). Any poate fi tradus sau
nu în limba română, dar în limba engleză trebuie să existe în propoziție.
Exemple de propoziții interogative:
Ai (niște/vreun) bani/ban?=Do you have any money?
Cumpărăm (niște/vreo ) pâine?=are we buying any bread?

Any se folosește și în propoziții negative având sensul (înțelesul) de niciun sau nicio. În acest caz, vom
folosi verbul la negativ.
Exemple de propoziții negative cu any:
Nu am niciun ban.=I don’t have any money.
Nu cumpărăm nicio pâine.=We are not buying any bread.

No (nău) se folosește numai în propoziții negative având sensul de de niciun sau nicio. În acest caz,
vom folosi verbul la afirmativ.
Exemple de propoziții negative cu no:

Nu am niciun ban.=I have no money.


Nu cumpărăm nicio pâine.=We are buying no bread.

TEMĂ
Tradu și citește în engleză:
Tom aude niște sunete. Tu tai niște mere în bucătărie.
Alvin ascultă niște cântece. Noi jucăm niște jocuri pe calculator.
Mary are niște cărți. Ei încearcă niște rețete noi.

Transformă propozițiile de mai sus în întrebări folosind any apoi în propoziții negative folosind mai întâi any
apoi no.

CUVINTE NOI
Aude=hears (hiăz) A tăia=slice (slais)
Sunet=sound (saund) Încearcă=tries (traiz)
Ascultă=listens to (lisănz tu) Rețetă=recipe (resipi)
Cântec=song (son) Nou/noi=new (niu)

Tradu în limba română:


He hears some music. She listens to some songs. I slice some cake. They don’t have any books. We don’t buy
any apples. You have no friends. She plays no computer games. Does he eat any icecream? Do you drink any
soda?

CUVINTE NOI
Friend (frend)=prieten
Soda (săudă)=suc

LECȚIA 17
VERBELE MUST ȘI CAN

Must (mast)=a trebui


Can (ken)=a putea

Au aceeași formă la toate persoanele.


I can=eu pot We can=noi putem
You can=tu poți You can=voi puteți
He can=el poate They can=ei/ele pot
She can=ea poate
It can=el/ea poate

Aceeași situație este și în cazul verbului must.


I must=eu trebuie We must=noi trebuie
You must=tu trebuie You must=voi trebuie
He must=el trebuie They must=ei/ele trebuie
She must=ea trebuie
It must=trebuie

ATENȚIE!
La persoana a treia singular (he, she, it), nu se adaugă s la sfârșitul verbului. După must sau can verbul
care urmează nu este precedat (nu are în față) cuvântul to.
Exemple:
Trebuie să pleci.=You must leave. (iu mast liiv)
Trebuie să cumpăr un caiet.=I must buy a copybook. (ai mast bai ă copibuc)
El poate să stea aici=He can stay here. (hi ken stei hiă)
Puteți să veniți mâine.=You can come tomorrow. (iu ken cam tumarău)

FORMAREA ÎNTREBĂRILOR
Întrebările (propozițiile interogative) se formează inversând ordinea termenilor la fel ca la verbul to be.
Exemple:
I can=eu pot Can I?=pot eu/
You can=tu poți Can you?=poți tu?
He must=el trebuie Must he?=trebuie el?
We must=noi trebuie Must we?=trebuie noi?

Trebuie să pleci?=Must you leave?


Trebuie să cumperi un caiet?=Must you buy a copybook?
El poate sî stea aici?=Can he stay here?
Puteți săveniți mâine?=Can you come tomorrow?

FORMAREA PROPOZIȚIILOR NEGATIVE


Propozițiile negative se formează la fel ca în cazul verbului to be, adică adăugând n’t după must și ‘t după can.
Vom obține mustn’t (masănt) și can’t (cant).
Exemple:
Nu trebuie să pleci.=You mustn’t leave. (iu mast liiv)
Nu trebuie să cumpăr un caiet.=I mustn’t buy a copybook. (ai masănt bai ă copibuc)
El nu poate să stea aici=He can’t stay here. (hi cant stei hiă)
Nu puteți să veniți mâine.=You can’t come tomorrow. (iu cant cam tumarău)

TEMĂ
Tradu în engleză, apoi transformă propozițiile de mai jos în întrebăr, iiar dupăaceea în propoziții negative:
Pot să conduc o mașină. Voi trebuie să spălați vasele.
El poate să scrie în engleză. Ei trebuie să stea acasă.
Noi putem să muncim din greu. Ele trebuie să învețe engleza.

CUVINTE NOI
A munci=work (uărc)
Din greu=hard (hard)
A spăla=eash (uoș)
Vase=dishes (dișiz)
A învăța=learn (lărn)
Engleza=English (ingliș)
A conduce=drive (draiv)
Mașină=car (car)
Tradu în limba română:
John can read English. He can’t read French. Can you read English books? I must work late. Must they learn so
much? We mustn’t bring toys to school..

CUVINTE NOI
Read (riid)=a citi
French (frenci)=franceză
So much (său maci)=așa de mult
Bring (brin)=a aduce
Toy (toi)=jucărie
To (tu)=la

LECȚIA 18
NUMERELE 11-20

11-eleven (ilevăn) 16-sixteen (sixtiin)


12-twelve (tuelv) 17-seventeen (sevăntiin)
13-thirteen (θărtiin) 18-eighteen (eitiin)
14-fourteen (fortiin) 19-nineteen (naintiin)
15-fifteen (fiftiin) 20-twenty (tuenti)

TEMĂ
Scrie cu litere apoi citește în engleză:
El are 20 de cărți. Noi scriem 13 scrisori.
Ea cumpără 12 înghețate. Eu am 15 prieteni.
Ei muncesc 11 ore. Tu conduci mașina 19 km.

CUVINTE NOI
Oră=hour (auă)
A scrie=write (rait)
Scrisoare=letter (letă)

Tradu în limba română:


I have sixteen red pencils. You walk eleven km every day. They write twelve exercises every month.

CUVINTE NOI
Walk (uoc)=a merge pe jos
Exercise (exăsaiz)=exercițiu
Every month (evri manθ)