Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele …...............................................................

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I


 Toate subiectele sunt obligatorii! Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timp efectiv de lucru: 50 minute

SUBIECTUL I (45 puncte)__________________________________

Citeşte cu atenţie textul pentru a putea răspunde cerinţelor:


Credeau că Domnul e culcat I-a luat din scurt, poruncile ştiute
Şi n-o să ştie ce s-a întâmplat, Cum le-au călcat aşa de iute.
Că n-avea doară fluturii iscoade
La fieştecare soi de roade. Adam pe Eva lui o a pârât
Eva pe şarpe, care s-a târât.
Ea, cam neroadă, dânsul, cam netot, Nici unul n-a voit s-aleagă,
Nu se-aşteptau că Domnul vede tot: Să-şi ia asupra-şi vina lui întreagă.
Că ochiul lui deschis, într-adevăr,
Şi depărtările le vede în răspăr. De mişelie, nu atât de furt,
Răspunsul aspru fu şi scurt;
Nici nu-nghiţiseră o-mbucătură Că Dumnezeu loveşte-ntotdeauna
C-au fost şi prinşi cu ea în gură, Mai tare decât faptele minciuna.
Şi cel puţin nu apucase
Să puie poame în sân, vreo cinci sau şase. Din Raiul dulce şi din tihna bună
Domnul i-a dat afară, în furtună.
El, Dumnezeu, venind în rotogoale,
În supărarea Prea Sfinţiei Sale T.Arghezi, Pedeapsa

1. Dă un sinonim contextual pentru cuvintele iscoade, aspru 5 p.


..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. Construiește două propoziții în care să demonstrezi polisemia cuvântului gură 5 p.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. Copiază din text o structură în care există o imagine vizuală. 5 p.

..............................................................................................................................................................................................
4. Demonstrează, în 5-6 rânduri, apartenența acestui text la una din genurile literare studiate. 10 p.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
5. Precizează tema poeziei și un motiv care ajută la conturarea temei. 10 p.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6. Rescrie următorul enunț, corectând greșelile de exprimare, ortografie și punctuație: 10 p.
Mama s-a a preferat mai bine săși păstreze calmul și săi explice copilului că a greșit că nu ar fi trebuit să facă un
asemenea gest.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
SUBIECTUL AL II- LEA (45 puncte)__________________________________

Redactează un eseu liber (nestructurat) de o pagină în care să demonstrezi că joaca din pădure a copilului și
consecințele acesteia reprezintă o experiență de cunoaștere (opera După melci de Ion Barbu). Eseul trebuie să scoată
în evidență că, deși aflat la vârsta jocului, copilul se maturizează sufletește.