Sunteți pe pagina 1din 30

Lagerul de concentrare

Auschwitz

Auschwitz-Birkenau

Denis Roteliuc

Întrebári care cer ráspuns

Dece a îngăduit Dumnezeu aşa ceva peste poporul evreu – poporul pe care El l-a numit “Popor al Meu” ?

Cum a putut sta Dumnezeu nepăsător faţa de poporul Lui ales?

Dece a tăcut Dumnezeu atâta timp – dece nu a intervenit mai repede?

Existá un singur ráspuns

Poporul Lui şi-a cerut aceasta şi Dumnezeu a “semnat” această cerere.

Şi tot norodul a răspuns:

“Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”

(Matei 27:25)

Date generale

În lagerele Auschwitz/Auschwitz-Birkenau şi- au pierdut viaţa ca. 1 500 000 de oameni.

1 100 000 au fost evrei 400 000 au fost poloneji, sovietici, ţigani (sinti şi roma) şi alte naţiuni neînregistrate. Cei mai mulţi au fost omorâţi prin gazare (Zyklon B) în cele şase crematorii, care apoi au fost dărâmate, doar unul a rămas integru. Ceilalţi au fost împuşcaţi, spânzuraţi sau au murit datorită muncii grele şi condiţiilor de viaţă animalice (puţin zis).

Date generale

Adolf Hitler niciodată nu a vizitat acest lager, doar Heinrich Himmler (Comandant SS – mâna lui dreaptă).

Heinrich Himmler (Comandant SS – mâna lui dreapt ă ). Acest lager a avut doi comandan

Acest lager a avut doi comandanţi renumiţi:

Rudolf Höß Rudolf Heß

(Comandant SS – mâna lui dreapt ă ). Acest lager a avut doi comandan ţ i
(Comandant SS – mâna lui dreapt ă ). Acest lager a avut doi comandan ţ i

Date generale

Ţările din care erau aduşi oameni la Auschwitz (Harta).

Date generale Ţă rile din care erau adu ş i oameni la Auschwitz (Harta).

Date generale

Lagerul II – Auschwitz-Birkenau are o mărime de ca. 175 ha.

Date generale Lagerul II – Auschwitz-Birkenau are o m ă rime de ca. 175 ha.

“Arbeit macht frei“ (Lagerul I)

“Arbeit macht frei“ (Lagerul I)

Block-urile

Block-urile

Memorial 1940 – 1945

Memorial 1940 – 1945

Turnurile de veghe & Gardurile

Turnurile de veghe & Gardurile

Bucátária

Bucátária

Celulele

Celulele

“Peretele negru“ – Zidul mortii

“Peretele negru“ – Zidul mortii

Camera de gazare – Crematoriul 1

Camera de gazare – Crematoriul 1

Pár de femeie – de ordinul tonelor

Pár de femeie – de ordinul tonelor

Geamantanele / Bagajul

Geamantanele / Bagajul

Proteze

Proteze

Ochelari

Ochelari

Oale / Vase de bucátárie

Oale / Vase de bucátárie

Gazul – Zyklon B

Gazul – Zyklon B

Încáltáminte / Papuci

Încáltáminte / Papuci

Auschwitz-Birkenau (Lagerul II)

Auschwitz-Birkenau (Lagerul II)

Rampa de descárcare

Rampa de descárcare

Barácile din lemn

Barácile din lemn

Barácile din cárámidá

Barácile din cárámidá

Báile & Toaletele

Báile & Toaletele

Crematoriile

Crematoriile

Monumente

Monumente

Ce ne rámâne nouá … ?

Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse.

(Luca 12:35)

Ce ne rámâne nouá … ? Mijlocul s ă v ă fie încins, ş i f