Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Culturii

şi Cercetării al Republicii

M oldova

I ţ

M D -2033, mur». C h işîn ău , P ia ţa M arii A d u n ă ri N aţionale, l te l (373) 22227620, fax (373) 22232388

Nr/V/y- ( O Q h i C 8 d in c<?^ QL/, J

Larir. 5261 din 22.04.2019

Q

J k

M inistry

of Education, Culture and

Research of the Republic of M oldova

MD-2033» C h işin ău , 1, Piaţa M arii A d u n ă ri N aţionale tel. (373) 22227620, fax (373) 22232388

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport str. Mitropolit Dosoftei 99 mun. Chişinău MD 2012

Ministerul Educaţiei,

1

"

Culturii si Cercetării a exam inat demersul Direcţiei

5

5

Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău şi informează. Se acceptă, cu titlul de excepţie, înscrierea copiilor în clasa I în prima etapă, conform orarului aprobat prin Ordinul ministerului nr. 263 din 15.03.2019, anul de studii 2019-2020, pentru copiii care vor atinge vârsta de 7 ani până la 30 noiembrie 2019. ^ înscrierea copiilor se va efectua în limita locurilor disponibile, în ordinea crescândă a atingerii vârstei de 7 ani, respectându-se prevederea legală de înscriere obligatorie a copiilor din districtul şcolar al instituţiei, care au împlinit vârsta de 7 ani către începutul anului şcolar.

Secretar de stat

Valentina Gaiciuc, 022 23 33 83 valentina.gaiciuc@mecc.gov.md

Angela CUTASEVICI