Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII

MOLDOVA

ANALIZA REZULTATELOR ADMITERII ÎN


ÎNVĂȚAMÂNTUL LICEAL
( 3 ani de studii)

CONSTATĂRI, CONCLUZII, PERSPECTIVE.

Direcția învățământ preuniversitar


Cadrul normativ reglator
1. Codul Educaţiei nr.152 din 21 iulie 2014, art.31,
pct.(5);
2. Regulamentul - tip de organizare și funcţionare a
instituțiilor de învățământ primar și secundar, aprobat
prin ordinul ME nr.235 din 25 martie 2016;
3. Metodologia de admitere în învăţământul liceal,
aprobată prin ordinul ME nr.633 din 30 iunie 2016;
4. Ordinul ME nr. 634 din 30 iunie 2016 Cu privire la
admiterea în învăţământul liceal pentru anul de studii
2016-2017.
Admitere în învățământul liceal în bază de examen.

1. Instituția Publică Liceul Teoretic “Sp. Haret”,


mun. Chișinău;
2. Instituția Publică Liceul Teoretic “M. Eliade”,
mun. Chișinău;.
(conform ordinului ME nr.637 din 30 iunie 2016)
Etape de desfășurare a sesiunii de
admitere:
• Aprobarea Planului de admitere în învățământul liceal
în instituțiile de învățământ din subordine –anual până
la 25 mai (pct.10 );
• I etapă –demarează anual în 3 zile de al finalizarea
sesiunii suplimentare a examenelor naționale de
absolvire a gimnaziului cu o durată de 15 zile
calendaristice,
• II etapă – demarează anual în a doua săptămână a lunii
august cu o durată de 7 zile calendaristice (pentru
liceele ce nu au acoperit locurile planificate).
Rezultatele admiterii în învățământul liceal
în anul de studii 2016-2017
În sesiune de examene de absolvire a gimnaziului au fost
admiși 31 142 elevi, au promovat examenul 30 235
elevi.

În concursul de admitere în învățământul liceal au


participat 12 571 elevi , ceea ce constituie 41,58%.
Analiza comparativă a rezultatelor admiterii în
învățământul liceal, anii 2016, 2015 și 2014

41.57%
12571
30235

39.80% procentaj
12421
31421 Inmatriculati liceu
Total absolvenți gimnaziu
37.94%
12474
32878

0 10000 20000 30000 40000


Analiza rezultatelor admiterii în învățămîntul
liceal conform profilurilor
• profil umanist – 8131 elevi ( 64,68%), comparativ cu 7860
elevi ( 63,28%) în anul 2015; 7963 elevi (63,84%) în anul
2014;
• profil real – 3933 elevi (31,28%), comparativ cu 4183
elevi (33,68%) în anul 2015; 3990 elevi (31,99 %) în anul
2014 ;
• profil sport – 293 elevi (2,33%), comparativ cu 248 elevi
(1,99%) în anul 2015; 328 elevi (2,63%) în anul 2014;
• profil arte - 214 elevi (1,7%), comparativ cu 130 elevi
(1,05%) în anul 2015; 193 elevi (1,54%) în anul 2014.
Repartizarea comparativă per profiluri de
liceu
9000
7963 7860 8131
8000
7000
6000
5000 profil umanist
3990 4183 3933
4000 profil real
profil sport
3000
profil arte
2000
1000 328 293 214
248
0 130
193
Anul de studii Anul de studii Anul de studii
2014-15 2015-16 2016-2017
Constatări:
1. Rata de încadrare a elevilor în învățământul liceal în
ultimii trei ani de studii se menține ≈ 40% , fiind în
creștere cu 3,63%;
2. Prevalează numărul elevilor care solicită profilul
umanist;
3. Se constată o descreştere a solicitanţilor pentru profilul
real;
4. Rămâne mare decalajul dintre profilurile teoretice;
5. Instituțiile de învățământ cu profil (arte, sport) se mențin
stabil la capacitatea lor efectivă de înmatriculare, în anul
curent înregistrând creștere (≈0,5%).
Nota medie de concurs:
În cadrul sesiunii de admitere 2016 în
învățământul liceal pentru profilul umanist
nota medie de concurs constituie 7,36, în
comparativ cu anii precedenți:(2015-7,66; 2014-
7,57; 2013-7,01), iar nota minimă de concurs
este de 5,88 (2015-6,06; 2014-6,15, 2013-6,0).
Nota medie de concurs:
În cadrul sesiunii de admitere 2016 în
învățământul liceal pentru profilul real nota
medie de concurs constituie 7,75, în comparativ
cu anii precedenți:(2015-7,74; 2014- 8,00;
2013-7,23), iar nota minimă de concurs este de
6,64 (2015-6,33; 2014-6,58, 2013-5,87).
Nota medie de concurs:
În cadrul sesiunii de admitere 2016 în
învățământul liceal pentru profilul sport nota
medie de concurs constituie 7,78, în comparativ
cu anii precedenți:(2015-7,64; 2014- 8,00;
2013-7,76), iar nota minimă de concurs este de
6,32 (2015-6,7; 2014-6,58, 2013-6,3).
Nota medie de concurs:
În cadrul sesiunii de admitere 2016 în
învățământul liceal pentru profilul arte nota
medie de concurs constituie 7,78, în comparativ
cu anii precedenți:(2015-7,74; 2014- 7,95;
2013-7,6), iar nota minimă de concurs este de
6,12 (2015-6,6; 2014-5,8, 2013-5,7).
Constatări:
Se menține:
1. Nota medie de admitere la nivel național se
menține ≈ 7;
2. Se constată o creştere moderată a notei medii de
admitere
3. Media de concurs pentru profilul real este mai
înaltă în raport cu celelalte profiluri ale
învățământului liceal.
Cadru de organizare a învățământului
liceal:
• Profil real
Liceu Teoretic • Profil umanist

• Metodologia de admitere
„Clasele liceale se vor
deschide, cu cel puțin (pct.12);
două clase a X-a de • Regulamentul-tip al instituției de
liceu, fie cu ambele învățământ secundar (pct. 8).
profiluri , fie la același
profil”.
Respectarea prevederilor regulamentare de
deschidere a claselor a X-a:

În conformitate cu prevederile cadrului normativ


- regulamentar în vigoare admiterea în
învăţământul liceal în anul de studii 2016-2017 a
fost organizată în 562 complete de clase din 294
licee din cele 375 existente în ţară, dintre care:
P.S. Nu au admitere în învăţământul liceal 81 instituţii: dintre care
61 nu au reușit să organizeze admiterea; în 14 instituții nu a fost
planificată deschiderea claselor a X-a și 4 licee au fost
reorganizate.
Respectarea condițiilor de organizare a
învățământului liceal:

- în 161 licee din ţară au desfășurat înmatriculare


regulamentară cu un contingent de 9588 elevi
organizaţi în 402 complete de clasă, dintre care:
profilul umanist 5622 elevi, profilul real 3673
elevi, profil sport 263 elevi si profil arte 30 elevi.
Numărul mediu de elevi în clasă în aceste instituţii
este de ≈ 24 elevi;
• Profil real
Liceu Teoretic • Profil umanist

• Metodologia de admitere
„Clasele liceale se vor
deschide, cu cel puțin (pct.12);
două clase a X-a de • Regulamentul-tip al instituției de
liceu, fie cu ambele învățământ secundar (pct. 8).
profiluri , fie la același
profil”.
Respectarea prevederilor metodologiei
privind deschiderea claselor a X-a:

- în 178 licee din ţară au desfășurat înmatriculare


regulamentară cu un contingent de 10022 elevi
organizaţi în 438 complete de clasă, dintre care:
profilul umanist 5928 elevi, profilul real 3699
elevi, profil sport 242 elevi si profil arte 153 elevi.
Numărul mediu de elevi în clasă în aceste instituţii
este de ≈ 22,88 elevi;
Respectarea prevederilor regulamentare de
deschidere a claselor a X-a:

- în 116 licee din ţară au desfășurat înmatriculare


neregulamentară cu un contingent de 2525 elevi
organizaţi în 124 complete de clasă, dintre care:
profilul umanist 2203 elevi, profilul real 234
elevi, profil sport 51 elevi si profil arte 61 elevi.
Numărul mediu de elevi în clasă în aceste instituţii
este de ≈ 20,3 elevi;
Raioanele ce s-au încadrat în prevederile
regulamentare de deschidere a claselor a X-a:

• Bălți, Cantemir, Călărași, Glodeni,


11 raioane cu admitere Hâncești, Ialoveni, Nisporeni,
regulamentară Rezina, Ștefan –Vodă, Telenești,
Ungheni.

3raioane cu câte nici o


instituţie cu admitere • Ocnița, Basarabeasca, Râșcani.
neregulamentară
Analiza comparativă a indicilor de respectare a condițiilor
regulamentare de organizare a învățământului liceal

600 564 549 562

500 licee cu admitere


459 438 regulamentară
402
400 nr. de clase organizate
regulamentar
302
300 304 licee cu admitere
302
neregulamentară
197 178
200 161143 nr. de clase organizate
105 116 neregulamentar
100 147 total licee cu admitere
105 124
0 total clase liceale
Anul de Anul de Anul de
studii 2014- studii 2015- studii 2016-
15 16 2017
Acțiunile de perspectivă privind organizarea
învățământului liceal:

• Revizuirea cadrului normativ privind:


 redimensionarea reţelei instituţiilor de învăţământ
liceal în raport cu necesitățile educaţionale și
numărul populației școlare;
 admiterea în baza unor probe suplimentare în
instituțiile liceale cu rezultate performante, care s-ar
încadra în noțiunea de „concurs” și nu „înscriere”;
Acțiunile de perspectivă privind organizarea
învățământului liceal:
• Revizuirea cadrului normativ privind:
 Planul-cadru pentru învățământul liceal prin
schimbarea raportului dintre componenta obligatorie și
cea opțională din trunchiul disciplinelor de studiu, în
vederea evidențierii profilurilor și filierelor existente
conform Codului educației;
 Curricula disciplinare din învățământul liceal în
vederea corelării cu necesitățile profesionale așteptate
de către absolvent pentru a accede la următorul ciclu de
învățământ.