Sunteți pe pagina 1din 8

Descriere filă Întreţinere

Fila Întreţinere (Maintenance) vă permite să efectuaţi întreţinerea imprimantei sau


să modificaţi setările imprimantei.

Curăţare (Cleaning)
Efectuează curăţarea capului de imprimare.
Curăţarea capului de imprimare îndepărtează orice blocaj din duzele capului
de imprimare.
Efectuaţi curăţarea când imprimarea devine ştearsă sau nu se reuşeşte
imprimarea unei anumite culori, chiar dacă toate nivelurile de cerneală sunt
suficient de ridicate.

Curăţare profundă (Deep Cleaning)


Efectuează curăţarea profundă.
Efectuaţi curăţarea profundă când două încercări de curăţare nu rezolvă
problema capului de imprimare.
Notă
 Curăţare profundă (Deep Cleaning) consumă o cantitate mai mare de
cerneală decât Curăţare(Cleaning).
Curăţarea frecventă a capetelor de imprimare va consuma rapid cantitatea de
cerneală din imprimantă. De aceea, efectuaţi curăţarea numai atunci când
este necesar.
Grupul de cerneluri (Ink Group)
Când faceţi clic pe Curăţare (Cleaning) sau pe Curăţare profundă (Deep
Cleaning), se afişează fereastra Grupul de cerneluri (Ink Group).
Selectează grupul de cerneluri pentru care doriţi să curăţaţi capul de
imprimare.
Faceţi clic pe Elemente verificare iniţială (Initial Check Items) pentru a afişa
elementele pe care trebuie să le verificaţi înainte de a executa curăţarea sau
curăţarea profundă.

Aliniere cap de imprimare (Print Head Alignment)


Alinierea capului de imprimare corectează poziţia de instalare a capului de
imprimare şi îmbunătăţeşte culorile şi liniile deviate.
Aliniaţi capul de imprimare imediat după instalarea capului de imprimare.
Când faceţi clic pe Aliniere cap de imprimare (Print Head Alignment), se
afişează Caseta de dialog Pornire aliniere cap de imprimare (Start Print
Head Alignment).

Verificare duze (Nozzle Check)


Imprimă un model de verificare a duzei.
Efectuaţi această funcţie dacă imprimarea devine ştearsă sau dacă nu se
reuşeşte imprimarea unei anumite culori. Imprimaţi un model de verificare a
duzei şi verificaţi dacă lucrează corespunzător capul de imprimare.
Dacă rezultatul imprimării pentru o anumită culoare este neclar sau dacă
există secţiuni neimprimate, faceţi clic pe Curăţare (Cleaning) pentru a curăţa
capul de imprimare.
Pentru a afişa o listă de elemente pe care trebuie să le verificaţi înainte de a
imprima modelul de verificare a duzei, faceţi clic pe Elemente verificare
iniţială (Initial Check Items).
Imprimare model verificare (Print Check Pattern)
Această funcţie imprimă un model care vă permite să verificaţi dacă este
înfundată vreuna dintre duzele de cerneală.
Faceţi clic pe Imprimare model verificare (Print Check Pattern). Când se
afişează mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK. Apoi, se afişează caseta de
dialog Verificare model (Pattern Check).
Bitmap-ul din partea stângă (bun)
Duzele capului de imprimare nu sunt înfundate.
Bitmap-ul din partea dreaptă (greşit)
Duzele capului de imprimare pot fi înfundate.
Ieşire (Exit)
Închide caseta de dialog Verificare model (Pattern Check) şi revine la
fila Întreţinere(Maintenance).
Curăţare (Cleaning)
Efectuează curăţarea capului de imprimare.
Curăţarea capului de imprimare îndepărtează orice blocaj din duzele capului
de imprimare.
Efectuaţi curăţarea când imprimarea devine ştearsă sau când nu se reuşeşte
imprimarea unei anumite culori, chiar dacă toate nivelurile de cerneală sunt
suficient de ridicate.

Oprire (Power Off)


Opreşte imprimanta din driverul imprimantei.
Efectuaţi această funcţie pentru a opri imprimanta când nu puteţi să apăsaţi
butonul ACTIVARE (butonul ALIMENTARE) de pe imprimantă
deoarece imprimanta nu este accesibilă.
Trebuie să apăsaţi butonul ACTIVARE (butonul ALIMENTARE) de pe
imprimantă pentru a porni din nou imprimanta după ce faceţi clic pe acest
buton. Când utilizaţi această funcţie, nu veţi avea posibilitatea să porniţi
imprimanta de la driverul de imprimantă.

Alimentare automată (Auto Power)


Deschide Caseta de dialog Setări alimentare automată (Auto Power
Settings).
Specificaţi setările pentru operarea automată a alimentării electrice
a imprimantei. Efectuaţi această funcţie dacă doriţi să modificaţi setările de
alimentare automată.
Notă
 Dacă imprimanta este oprită sau dacă este dezactivată comunicarea
între imprimantă şi computer, poate apărea un mesaj de eroare deoarece
computerul nu poate să colecteze starea imprimantei.
În acest caz, faceţi clic pe OK pentru a afişa cele mai recente setări
specificate pe computerul dvs.

Setări silenţiozitate (Quiet Settings)


Deschide Caseta de dialog Setări silenţiozitate (Quiet Settings).
Caseta de dialog Setări silenţiozitate (Quiet Settings) vă permite să
specificaţi o setare care reduce zgomotul de funcţionare al imprimantei. Acest
mod este util când zgomotul de funcţionare al imprimantei ar putea fi
supărător, de exemplu, când imprimaţi pe timp de noapte. Efectuaţi această
operaţie când doriţi să modificaţi setarea modului silenţios.
Notă
 Dacă imprimanta este oprită sau dacă este dezactivată comunicarea
între imprimantă şi computer, poate apărea un mesaj de eroare deoarece
computerul nu poate să colecteze starea imprimantei.

Setări particularizate (Custom Settings)


Deschide Caseta de dialog Setări particularizate (Custom Settings).
Efectuaţi această funcţie pentru a modifica setările acestei imprimante.
Notă
 Dacă imprimanta este oprită sau dacă este dezactivată comunicarea
între imprimantă şi computer, poate apărea un mesaj de eroare deoarece
computerul nu poate să colecteze starea imprimantei.
În acest caz, faceţi clic pe OK pentru a afişa cele mai recente setări
specificate pe computerul dvs.
Vizualizare istoric imprimări (View Print History)
Această funcţie porneşte examinarea XPS Canon IJ şi afişează istoricul de
imprimare.
Notă
 Puteţi să utilizaţi această funcţie numai cu driverul de imprimantă XPS.
Vizualizare stare imprimantă (View Printer Status)
Porneşte Monitorul de stare Canon IJ.
Efectuaţi această funcţie când doriţi să verificaţi starea imprimantei şi modul
de procesare a unei lucrări de imprimare.
Notă
 Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, „Monitorul de stare Canon IJ”
devine „Monitorul de stare XPS Canon IJ”.
Despre (About)
Deschide Caseta de dialog Despre (About).
Pot fi verificate versiunea driverului de imprimantă, plus o notificare de drept
de autor.
În plus, limba care urmează să fie utilizată poate fi schimbată.
Elemente verificare iniţială (Initial Check Items)
Înainte de a executa Curăţare (Cleaning) sau Curăţare profundă (Deep Cleaning),
verificaţi dacă alimentarea imprimantei este pornită şi deschideţi capacul imprimantei.
Verificaţi următoarele elemente pentru fiecare cerneală.
 Verificaţi cantitatea de cerneală rămasă în rezervor.
 Aveţi grijă să împingeţi complet rezervorul de cerneală până când se aude un
sunet de clic.
 Dacă o bandă portocalie s-a lipit de rezervorul de cerneală, îndepărtaţi-o complet.
Orice bandă rămasă va împiedica ieşirea cernelii.
 Verificaţi dacă sunt instalate rezervoarele de cerneală în poziţiile lor corecte.

Caseta de dialog Pornire aliniere cap de imprimare (Start


Print Head Alignment)
Această casetă de dialog vă permite să reglaţi poziţia de ataşare pentru capul de
imprimare sau să imprimaţi valoarea curentă a setării pentru poziţia capului de
imprimare.
Aliniere cap de imprimare (Align Print Head)
Aliniază capul de imprimare.
Alinierea capului de imprimare corectează poziţia de instalare a capului de
imprimare şi îmbunătăţeşte culorile şi liniile deviate.
Aliniaţi capul de imprimare imediat după instalarea capului de imprimare.
Imprimare valoare aliniere (Print Alignment Value)
Faceţi clic pe acest buton pentru a verifica valoarea curentă a setării pentru
poziţia capului de imprimare.
Imprimă valoarea curentă a setării pentru poziţia capului de imprimare.
Caseta de dialog Aliniere cap de imprimare (Print Head
Alignment)
Pentru a regla manual poziţia capului de imprimare, faceţi clic pe Aliniere cap de
imprimare (Align Print Head) din caseta de dialog Pornire aliniere cap de
imprimare (Start Print Head Alignment)şi efectuaţi operaţiile conform instrucţiunilor
din mesaje. Apoi, se afişează caseta de dialog Aliniere cap de imprimare (Print
Head Alignment).
Această casetă de dialog vă permite să verificaţi modelul imprimat şi să reglaţi poziţia
capului de imprimare.
Fereastra de examinare
Afişează modelul pentru Aliniere cap de imprimare (Print Head
Alignment) şi verifică poziţia modelului selectat.
De asemenea, puteţi să modificaţi setarea făcând direct clic pe modelul
de pe ecran.
Selectaţi numărul de model
Comparaţi modelele de reglare imprimate şi introduceţi în caseta
corespunzătoare numărul de model al modelului cu cele mai puţin vizibile
neregularităţi sau dungi orizontale.
Notă
 Dacă nu ştiţi cum să analizaţi modelul imprimat, consultaţi Alinierea de la
computer a poziţiei capului de imprimare.

Elemente verificare iniţială (Initial Check Items)


Înainte de a executa Verificare duze (Nozzle Check), verificaţi dacă
alimentarea imprimantei este pornită şi deschideţi capacul imprimantei.
Verificaţi următoarele elemente pentru fiecare cerneală.
 Verificaţi cantitatea de cerneală rămasă în rezervor.
 Aveţi grijă să împingeţi complet rezervorul de cerneală până când se aude un
sunet de clic.
 Dacă o bandă portocalie s-a lipit de rezervorul de cerneală, îndepărtaţi-o complet.
Orice bandă rămasă va împiedica ieşirea cernelii.
 Verificaţi dacă sunt instalate rezervoarele de cerneală în poziţiile lor corecte.

Caseta de dialog Setări alimentare automată (Auto Power


Settings)
Când faceţi clic pe Alimentare automată (Auto Power), se afişează caseta de
dialog Setări alimentare automată (Auto Power Settings).
Această casetă de dialog vă permite să gestionaţi consumul de energie
al imprimantei de la driverul de imprimantă.
Pornire automată (Auto Power On)
Selectează setarea de pornire automată.
Specificaţi Dezactivare (Disable) pentru a împiedica imprimanta să
pornească automat când datele de imprimare sunt trimise la aceasta.
Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită, apoi faceţi clic pe OK pentru a
modifica setările imprimantei.
Specificaţi Activare (Enable) pentru a porni automat imprimanta când
datele de imprimare sunt trimise la aceasta.
Oprire automată (Auto Power Off)
Selectează setarea de oprire automată.
Dacă o operaţie a driverului de imprimantă sau o operaţie a imprimantei nu
este efectuată în intervalul de timp specificat, imprimanta se opreşte.

Caseta de dialog Setări silenţiozitate (Quiet Settings)


Când faceţi clic pe Setări silenţiozitate (Quiet Settings), se afişează caseta de
dialog Setări silenţiozitate (Quiet Settings).
Caseta de dialog Setări silenţiozitate (Quiet Settings) vă permite să specificaţi o
setare care reduce zgomotul de funcţionare al imprimantei.
Selectaţi-o când doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare al imprimantei în timpul
nopţii etc.
Prin utilizarea acestei funcţii, viteza de imprimare se poate micşora.
Nu se utilizează modul silenţios (Do not use quiet mode)
Selectaţi această opţiune când doriţi să utilizaţi imprimanta cu zgomotul
normal de funcţionare.
Se utilizează întotdeauna modul silenţios (Always use quiet mode)
Selectaţi această opţiune când doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare
al imprimantei.
Se utilizează modul silenţios între orele specificate (Use quiet mode
during specified hours)
Selectaţi această opţiune când doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare
al imprimantei pentru o anumită perioadă de timp.
Setaţi Ora de început (Start time) şi Ora de sfârşit (End time) pentru
modul silenţios care doriţi să fie activat. Dacă sunt setate amândouă în
acelaşi timp, modul silenţios nu va funcţiona.
Important
 Puteţi să setaţi modul silenţios din panoul de operare al imprimantei, al
driverului de imprimantă sau al driverului ScanGear (driver de scaner).
Indiferent de modul în care obişnuiţi să setaţi modul silenţios, acesta se
aplică atunci când efectuaţi operaţii de la panoul de operare
al imprimantei sau când imprimaţi şi scanaţi de la computer.
 Dacă specificaţi un interval de timp pentru Se utilizează modul silenţios
între orele specificate (Use quiet mode during specified hours), modul
silenţios nu este aplicat pentru operaţii (copiere, imprimare directă etc.) care
sunt efectuate direct de la imprimantă.

Caseta de dialog Setări particularizate (Custom Settings)


Când faceţi clic pe Setări particularizate (Custom Settings), se afişează caseta de
dialog Setări particularizate (Custom Settings).
Dacă este necesar, comutaţi între diverse moduri de funcţionare a imprimantei.
Prevenire frecare hârtie (Prevent paper abrasion)
Imprimanta poate mări spaţiul dintre capul de imprimare şi hârtie în timpul
imprimării cu densitate înaltă pentru a preveni frecarea hârtiei.
Bifaţi această casetă pentru a activa această funcţie.
Aliniere manuală capete (Align heads manually)
De obicei, funcţia Aliniere cap de imprimare (Print Head Alignment) din
fila Întreţinere(Maintenance) este setată pentru alinierea automată a
capului, dar o puteţi schimba pentru alinierea manuală a capului.
Dacă rezultatele imprimării în urma alinierii automate a capului de imprimare
nu sunt satisfăcătoare, efectuaţi alinierea manuală a capului.
Bifaţi această casetă pentru a efectua alinierea manuală a capului.
Prevenire alimentare dublă cu hârtie (Prevent paper double-feed)
Selectaţi această casetă numai dacă imprimanta alimentează mai multe coli
de hârtie simplă în acelaşi timp.
Important
 Prin utilizarea acestei funcţii, se micşorează viteza de imprimare.
Rotire cu 90 de grade la stânga când orientarea este
[Vedere] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape])
În fila Configurare pagină (Page Setup), puteţi să modificaţi direcţia de
rotaţie pentru Vedere(Landscape) din Orientare (Orientation).
Pentru a roti documentul cu 90 de grade la stânga când imprimaţi, selectaţi
caseta.
Fără detect. nepotriv. setări hârtie când se imprimă de la
computer (Don't detect mismatch of paper settings when
printing from computer)
Când imprimaţi documente de pe computer şi setările pentru hârtie din
driverul de imprimantă şi din imprimantă nu se potrivesc, această setare
dezactivează afişarea mesajului şi vă permite să continuaţi imprimarea.
Pentru a dezactiva detectarea nepotrivirilor setărilor pentru hârtie, selectaţi
această casetă.
Timp de aşteptare pentru uscarea cernelii (Ink Drying
Wait Time)
Imprimanta poate face o pauză înaintea imprimării unei pagini
ulterioare. Deplasând cursorul spre dreapta se măreşte timpul de repaus şi
deplasând cursorul spre stânga se micşorează timpul de repaus.
Dacă hârtia se pătează deoarece următoarea pagină este eliminată înainte
ca cerneala de pe pagina imprimată să se usuce, măriţi timpul de aşteptare
pentru uscarea cernelii.
Micşorarea timpului de aşteptare pentru uscarea cernelii grăbeşte
imprimarea.

Caseta de dialog Despre (About)


Când faceţi clic pe Despre (About), se afişează caseta de dialog Despre (About).
Această casetă de dialog afişează versiunea, dreptul de autor şi lista de module a
driverului de imprimantă. Puteţi să selectaţi limba de utilizat şi să schimbaţi limba
afişată în fereastra de configurare.
Module
Listează modulele driverului de imprimantă.
Limba (Language)
Specifică limba pe care doriţi să o utilizaţi în fereastra de configurare a
driverului de imprimantă.
Important
 Dacă fontul pentru afişarea limbii alese nu este instalat în sistem, caracterele
vor fi deformate.

Subiecte înrudite
 Curăţarea de la computer a capetelor de imprimare
 Alinierea de la computer a poziţiei capului de imprimare
 Utilizarea computerului pentru a imprima un model de verificare a duzei
 Gestionarea consumului de energie a imprimantei
 Reducerea zgomotului imprimantei
 Schimbarea modului de funcţionare a imprimantei

În partea superioară a paginii


1. MG6600 series

2. Imprimarea

3. Imprimare de pe un computer

4. Imprimarea cu software-ul