Sunteți pe pagina 1din 4

“Declaraţia de valoare” este un document scris în limba italiană care indică valoarea unui act de

studiu obţinut de o anumită persoană într-un alt sistem de învăţământ decât cel italian.

Este un act de natură exclusiv informativă, neconferind în sine nicio formă de recunoaştere şcolară,
universitară sau profesională, care ţine de competenţa exclusivă a autorităţilor italiene în Italia.

Declaraţia de valoare se elibereaza numai pentru actele de studiu finale emise de catre Ministerul
Educatiei Nationale, în scopul continuării studiilor în instituţii de învăţământ italiene, pentru înscrierea la
cursuri universitare şi post-universitare în Italia, pentru participarea la concursuri publice (in acest caz se
ataseaza la dosar copia anuntului de concurs), pentru inscrierea la diferite tipuri de cursuri de formare şi
pentru a demara la autoritatile competente in Italia procedura de echivalare a actului de studiu obtinut în
România (pentru diplome obtinute pentru invatamantul general obligatoriu si invatamantul liceal va
adresati Inspectoratului Scolar Teritorial italian competent – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
ITALIANO, in schimb pentru diplomele universitare va adresati UNIVERSITATILOR ITALIENE).

Pentru o cercetare minutioasa a formelor actuale de recunoastere a diplomelor straine, in vigoare la


momentul prezent, facem trimitere la lecturarea informatiilor prezentate schematic pe site-ul CENTRO DI
INFORMAZIONE SULLE MOBILITA’ ED EQUIPOLLENZE ACCEDEMICHE (CIMEA),
www.cimea.it, si care elibereaza un “ATTESTATO DI COMPARABILITA’ “ pentru o diploma straina,
care are, in parte, functiuni asemanatoare cu cele ale Declaratiei de valoare.

Este util sa sugeram tuturor celor care prezinta cerere de Declaratie de valoare la aceasta Cancelarie
Consulara, sa efectueze controalele necesare cu institutia denumita CIMEA (info@cimea.it), precum si cu
administratia publica italiana care va trebui sa evalueze diploma, astfel incat sa se asigure dinainte daca
Declaratia de valoare este absolut necesara sau este suficienta prezentarea atestatului mai sus mentionat,
eliberat de CIMEA.

N.B.: DECLARATIA DE VALOARE NU SE ELIBEREAZA PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI


IN ITALIA!

Persoanele care detin o diploma profesionala romaneasca trebuie sa obtina recunoasterea din partea
autoritatii competente italiene (ministerele competente), in vederea exercitarii profesiei respective, in mod
legal, in Italia.

Pentru a obtine mai multe informatii a fost creat Centro di assistenza per il riconoscimento delle
qualifiche professionali (Centrul de asistenta pentru recunoasterea calificarilor profesionale ) pe langa
“Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri” (Tel. 0039 06
67795322-5210; e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it).

DECLARATIA DE VALOARE NU SE ELIBEREAZA PENTRU DIPLOME DE SCOLI


POSTLICEALE!

Secţia Consulară din Bucureşti (dv.bucarest@esteri.it) eliberează "Declaraţiile de valoare" pentru actele
de studiu obţinute în Romania.

Declaratia de valoare se elibereaza doar pentru diploma de studii ceruta in Italia de catre institutia de
invatamant italiana, ale carei date (denumirea institutiei si adresa) se specifica pe cerere, si NU pentru
toate diplomele pe care le poseda persoana.

Documentaţia necesară pentru a cere “Declaraţia de valoare”:

A) Formularul de cerere a “Declaraţiei de valoare” care poate fi descărcat clicând aici.


B) Actul de studiu (diploma) în original.

Actele de studiu vor fi insoţite de foaia matricolă pentru invatamantul gimnazial si liceal şi de suplimentul
la diplomă sau foaia matricola pentru învăţământul universitar.

Declaratia de valoare se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de diplome:

• Diploma/Certificat de absolvire a 8 clase/ani (poate avea o denumire diferita in functie de anul


absolvirii)

• Certificat de promovare a testelor nationale/Certificat de capacitate

• Diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 ani

• Diploma de scoala profesionala (de minim 3 ani)

• Diploma de bacalaureat

• Diploma de licenta

• Diploma de master

• Diploma de doctorat

C)Certificatul de confirmare “Adeverinţa de autenticitate” din partea instituţiei de învăţământ


preuniversitar sau universitar care a eliberat actul de studiu, conţinând ştampila, numarul de inregistrare,
semnătura şi data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obţinerea efectivă a actului de studiu,
durata, tipologia (învăţământ gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), forma de
invaţamant (dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale
şi metoda de notare adoptată. De asemenea, trebuie specificat dacă instituţia care a eliberat actul de studiu
este publică sau privată şi, în acest ultim caz, trebuie indicata legea de acreditare.

D)Copii legalizate si traduceri in limba italiana legalizate, efectuate asa cum este indicat mai jos.

E) In cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui sau numelui de familie, se vor prezenta copii
ale actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) din care reiese schimbarea prenumelui sau a numelui
de familie.

F) copia actului de identitate al solicitantului, în curs de valabilitate.

G)Delegatie sau procura, daca titularul diplomei nu poate depune personal dosatul, efectuata asa cum este
indicat mai jos, insotita de copia documentului de identitate al delegatului.

Cum se prezinta dosarul

N.B. TREBUIE RESPECTATA ORDINEA PASILOR DE EFECTUAT ASA CUM ESTE INDICAT
MAI JOS:

1) Formularul de cerere a “Declaraţiei de valoare” (indicat la litera A) completat integral si semnat de


catre titularul actului de studii (NU de catre delegatul acestuia), insotit de copia actului de identitate, in
curs de valabilitate al titularului (pentru cetatenii rezidenti in Italia se prefera copia cărtii italiene de
identitate).
2) Certificatul de confirmare “Adeverinţa de autenticitate” in original, din partea secretariatului instituţiei
de învăţământ preuniversitar sau universitar care a eliberat actul de studiu (se solicita atat pentru diploma
cat si pentru foaia matricola/supliment la diploma), conţinând ştampila, numar de inregistrare, semnătura
şi data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obţinerea efectivă a actului de studiu, durata,
tipologia (învăţământ gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), forma de invaţamant
(dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale şi metoda de
notare adoptată. De asemenea, trebuie specificat dacă instituţia care a eliberat actul de studiu este publică
sau privată şi, în acest ultim caz, trebuie indicata legea de acreditare.

N.B. Daca institutia de invatamant elibereaza doar foaie matricola (fara diploma) pentru invatamantul de
8 clase sau 10 clase, acest lucru trebuie mentionat in adeverinta de autenticitate a foii matricole!

Este recomandat sa solicitati 2 adeverinte de autenticitate originale, una fiind necesara la consulat iar
cealalta la autoritatile de invatamant romane.

3) - Actele de studii (diplomele) originale insotite de foile matricole (indicate la litera B) pentru
invatamantul gimnazial, studii profesionale si invatamantul liceal, vor trebui vizate de catre Inspectoratul
şcolar teritorial roman si apoi legalizate cu Apostila (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de catre
Prefectura competentă, in functie de locul eliberarii actelor de studii.

- Diplomele universitare insotite de suplimentele la diplomă/foile matricole (indicate la litera B) vor


trebui vizate de catre Ministerul Educaţiei Nationale – C.N.R.E.D. la Bucuresti (Centrul National de
Recunoastere si Echivalare a Diplomelor) si apoi legalizate cu Apostila (Convenţia de la Haga din 5
octombrie 1961) de catre Prefectura română competentă.

4) Copii legalizate a actului de studii original si a foii matricole, respectiv supliment la diploma (indicate
la litera B), efectuate de un Notar Public român si apoi legalizate cu Apostila (Convenţia de la Haga din 5
octombrie 1961) de catre Camera Notarilor competentă teritorial.

5) Traduceri legalizate în limba italiană a actului de studii original si a foii matricole, respectiv supliment
la diploma (indicate la litera B) - efectuate la notar public cu traducator autorizat, a carui semnatura
trebuie recunoscuta de Notarul public roman, legalizate ulterior si cu Apostila (Convenţia de la Haga din
5 octombrie 1961) de catre Camera Notarilor Publici competentă teritorial.

6)fotocopia documentului de identitate roman si italian (in functie de caz) a titularului diplomei.

7) In cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui/numelui de familie ale titularului actului de
studii, se vor prezenta copii simple ale documentelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) din care sa
reiasa schimbarea prenumelui sau a numelui de familie.

8) Cetatenii rezidenti în Italia pot legaliza documentele de studiu indicate la punctul 4 (diploma si foaie
matricola/supliment la diploma), (numai dupa ce au legalizat actele originale de studiu cu Apostila de la
Haga la Prefectura romana competenta), si la autorităţile competente italiene (Legea nr. 15/1968 şi
Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445/2000),putand solicita traducerile indicate la punctul 5,
traducătorilor autorizaţi de pe lângă instanţele italiene.

9) Documentele necesare pentru obtinerea „Declaratiei de Valoare” trebuie prezentate personal de către
solicitant, sau prin intermediul unei persoane de încredere cu delegatie din partea solicitantului.
Delegatia/procura poate fi facuta dupa cum urmeaza:

- Pentru cetatenii rezidenti in Italia si pentru cetatenii Uniunii Europene delegatie simpla, scrisa in limba
italiana, insotita de copia unui document de identitate in curs de valabilitate, preferabil de copia cartii
italiene de identitate, plus copia cartii de identitate a delegatului;
De asemenea, delegatia/procura poate fi facuta:

- Pentru cetatenii rezidenti in Romania procura facuta la Notar Public roman;

- La Primariile italiene de resedinta;

- La reprezentanţele diplomatice si consulare ale Romaniei in Italia, sau in alte State, cu conditia ca
procura sa fie semnata de catre solicitant.

Taxa pentru eliberarea „Declaratiei de Valoare” este in prezent de 41 EURO.

Aceasta taxa se plateste in RON (LEI noi) la momentul prezentarii dosarului.

N.B. Este obligatorie, de asemenea, efectuarea copiei xerox a intregii documentaţii, care impreuna cu
originalele, copiile legalizate si traducerile legalizate in limba italiana se prezinta la Cancelaria Consulara
într-un dosar plic de carton, pe care se completeaza datele personale ale solicitantului.

Modalitatea de eliberare a Declaraţiei de valoare

Solicitantul, după ce s-a programat urmând procedura denumită “Programare online” (clichează aici
pentru programare), este primit de Biroul de Studii unde un funcţionar preia documentaţia care este
examinată mai întâi împreună cu solicitantul/solicitanta şi ulterior cu responsabilul biroului care, după
evaluarea actelor, stabileşte împreună cu solicitantul data la care va putea fi retras documentul final.
”Declaraţia de valoare” este de obicei eliberată în termen de cinci zile lucrătoare.

Prenota OnLine

N.B. Programările pot fi efectuate numai pentru o dată cuprinsă în următoarele două săptămâni. De
exemplu dacă vă conectaţi la sistem în ziua 1 a lunii este posibil să faceţi o programare alegând o dată
cuprinsă între ziua 2 şi ziua 15 a lunii în curs.