Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: ___________________________________________ Data: _____________________

Un mesaj secret de la învatatoarea ta !

,
,
,
A BC D E F GHI J K L M N O P Q R S 5 U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
B I N E A I V E N I 5

,
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ! ___ ___ ___ ___
,
L A S C O A L A A N U L

<

,
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
,
A C E S 5 A V O M I N V A 5 A
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
,
L U C R U R I N O I S I
___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ !
I N 5 E R E S A N 5 E