Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA a V-a

OPERAŢII CU FRACŢII ORDINARE – ADUNAREA SI SCĂDEREA

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Timp de lucru: 50 min


Se acordă 10 puncte din oficiu

►OBIECTIVE:

Prin acest test se verifică dacă elevii sunt capabili :


 să efectueze adunări şi scăderi cu fracţii cu acelaşi numitor;
 să efectueze adunări şi scăderi cu fracţii cu numitori diferiţi;
 să respecte ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor;
 să completeze un şir de fracţii, întocmit după o regulă aditivă;
 să rezolve probleme care conduc la operaţiile de adunare şi scădere cu fracţii

►CONŢINUT:
11 4
5p 1. a) Rezultatul calculului:  este egal cu………..
17 17
13 2
5p b) Rezultatul calculului:  este egal cu………..
15 15
2. Dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată încercuieşte litera A. În caz contrar încercuieşte
litera F. Dacă ai încercuit litera F scrie în spaţiul punctat rezultatul corect.
3 4
5p a) A F…….. Numărul cu mai mare decât numărul este 1.
7 7
13 9 24
5p b) A F…….. Numărul este cu mai mic decât numărul .
23 23 23
11 3 6
5p 3. Rezultatul calculului:   este:
19 19 19
2 8 14 20
a) b) c) d)
19 19 19 19

4. Înscrie în spaţiu din faţa fiecărui număr din coloana A litera din coloana B care indică rezultatul
corect al calculului.
A B
2 1 7
5p ………1.  a.
3 5 15
3 5 1
5p ……….2.  b. ;
4 8 6
3 7 9 1
5p ……….3.   c.
5 15 10 8
13
d.
15
1 3 5
5p 5. Următorii doi termeni ai şirului:
, 1, , 2, , …… sunt: ……………
2 2 2
33 333 3333 33333
10p 6. Fie a=    . Arătaţi că a este număr natural.
44 444 4444 44444

15p 7. Calculaţi:

1
13 5  23 4  21 3
a)  
12  3 32  4  20  5 
1  1  1 1 
b) 1  5   3  1 
6  4  2 3 
1 1 1
10p 8. a) Arătaţi că  
n n  1 n n  1
1 1 1 1
b) Calculaţi:    ..... 
1 2 2  3 3  4 2006  2007
3 5
10p 9. Trei tractorişti au de arat o suprafaţă, intr-o oră. Unul ară intr-o oră ha, iar altul ha.
4 6
Câte hectare trebuie să are al treilea tractorist pentru a termina de arat o suprafaţă cu aria de
5
2 ha.
24

►BAREM DE CORECTARE SI NOTARE

Partea I
 Se punctează doar rezultatele, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim
prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte
 Nu se acordă punctaje intermediare

Nr. item 1 2 3 4 5
a b a b 1 2 3
Rezultate 15 11 A F 14 13 1 1 7
11 c) d) c) b) 3;
17 15 19 15 8 6 2
23

Partea a II-a
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
maxim corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se poate acorda punctaje intermediare pentru rezolvările
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

6 Simplificarea celor 4 fracţii 4p


33 333 3333 33333 3 3 3 3 12 3p
       
44 444 4444 44444 4 4 4 4 4
12 3p
Finalizare:  3 ; a N
4
7 Trecerea numerelor din bază 3;4;5 în baza 10 6p
13 5  23 4  21 3  8 11 7 1p
    
12  3 32  4  20  5  5 14 10
Aducerea fracţiilor la acelaşi numitor 1p
13 5  23 4  21 3 59 2p
Finalizare:   
12  3 32  4  20  5  35
Efectuarea calculului din paranteza rotundă 2
Efectuarea calculului din paranteza dreaptă 2
1  1  1 1  3 1
Finalizare: 1  5   3  1  =
6  4  2 3  4

2
8 1 1 1 3p
Demonstrarea egalităţii  
n n  1 n n  1
Scrierea fiecărui termen al sumei ca diferenţă de două fracţii 3p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2p
   .....        .....  
1 2 2  3 3  4 2006  2007 1 2 2 3 3 2006 2007
1 1 1 1 2006 2p
Finalizare:    .....  
1 2 2  3 3  4 2006  2007 2005
9 Introducerea întregilor în fracţie 3p
3 5 19 3p
+ =
4 6 12
53 19 15 3p
 
24 12 24
5 1p
Finalizare: al treilea tractorist a arat ha
8

CORELAŢIA ITEM - OBIECTIV

ITEM I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I
OBIECTIV 9

 să efectueze adunări şi scăderi cu fracţii X X


cu acelaşi numitor
 să efectueze adunări şi scăderi cu X X X X
fracţii cu numitori diferiţi
 să respecte ordinea efectuării operaţiilor X X X
şi folosirea parantezelor
 să completeze un şir de fracţii, întocmit X
după o regulă aditivă
 să rezolve probleme care conduc la X
operaţiile de adunare şi scădere cu
fracţii