Sunteți pe pagina 1din 25

Holocaust

Holocaust (din greacă ὁλόκαυστον (holókauston): holos, "complet" și kaustos, "ars"), (în ebraică:
Hașoa ‫השואה‬, în idiș: Hurben ‫)חורבן‬, este un termen utilizat în general pentru a descrie uciderea
a aproximativ șase milioane de evrei, majoritatea din Europa, în timpul celui de-al doilea război
mondial, ca parte din „soluția finală a problemei evreiești”, programul de exterminare a evreilor,
plănuit și executat de regimul național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler.[1]

Etimologie și definiții
Cuvântul original grecesc (holókauston) provine din termenul ebraic 'olah, care înseamnă
„ardere completă” - o veche practică sacrificială iudaică în care (bucăți de) animale sau plante
erau arse pe altar în onoarea lui Iahve (Elohim) căruia, după "A treia carte a lui Moise" -
Leviticul, îi era plăcut acest miros.

Cuvântul „holocaust” era folosit din secolul al XVII-lea pentru a denumi moartea violentă a unui
număr mare de oameni. Spre deosebire de cuvântul „masacru”, de origine latină - ucidere în
masă de oameni, de câtre alți oameni - cuvântul „holocaust” se putea referi și la dezastre sau
catastrofe. Winston Churchill, de exemplu, l-a folosit înaintea celui de-al doilea război mondial,
iar alții îl folosesc pentru a descrie Genocidul armean din primul război mondial. [5]

Din anii 1950 utilizarea sa a fost restrânsă și folosită astăzi doar cu referire la masacrarea evreilor
de câtre naziști în ajunul și în timpul celui de al II-lea război mondial. Cuvântul biblic Șoa
(‫)שואה‬, cu sensul de "calamitate" a devenit termenul standard în ebraică pentru Holocaust încă
din anii 1940[2] în Ierusalim într-o carte numită Sho'at Yehudei Polin (Holocaustul evreilor din
Polonia). În primăvara lui 1942, istoricul Ben Zion Dinur (Dinaburg) din Ierusalim a folosit
termenul "Șoa" pentru a descrie exterminarea evreilor din Europa, denumind aceasta o
"catastrofă" care simboliza situația unică a evreilor[3][4]. Începând din anii 1950, termenul
„Holocaust” se referă - de regulă - la genocidul evreilor. ]Termenul german obișnuit pentru
exterminarea evreilor în perioada nazistă era Endlösung der Judenfrage ("Soluția finală a
problemei evreiești"). În germană, ca și în alte limbi, printre care engleza, termenul "Soluția
finală" este folosit ca o alternativă la cel de Holocaust.[5]

Atrocitățile regimurilor naziste nu s-au limitat numai la evrei. Unii autori au folosit noțiunea
„Holocaust” în sens mai larg, pentru a descrie și alte acțiuni ale regimului nazist. Acestea includ
uciderea a aproximativ o jumătate de milion de romi, morțile a milioane de prizonieri de război
sovietici, precum și persoane trimise la muncă forțată, homosexuali, persoane cu handicap,
cetățeni polonezi și ai altor popoare slave, opozanți religioși (martori ai lui Iehova, prelați
romano-catolici) și opozanți politici.[6][7] Însă majoritatea istoricilor nu includ aceste grupuri în
definiția Holocaustului, definindu-l pe acesta ca fiind doar genocidul evreilor,[8] sau ceea ce
naziștii au numit "Soluția finală a problemei evreiești." Ținând cont de toate victimele
persecuțiilor naziștilor, numărul morților crește considerabil: estimările plasează numărul total de
victime în general între 9 și 11 milioane.[9]
Persecuția și genocidul au fost îndeplinite în etape. Legislația de eliminare a evreilor din
societatea civilă a fost promovată cu mai mulți ani înainte de izbucnirea celui de-al doilea război
mondial. Au fost înființate lagăre de concentrare în care deținuții erau folosiți ca sclavi până
mureau de extenuare sau de boală. Unde cucerea Al treilea Reich un nou teritoriu în Europa de
Est, unități speciale numite Einsatzgruppen ucideau evrei și adversari politici, împușcându-i în
masă. Evrei și romi erau îngrămădiți în ghetouri înainte de a fi transportați la sute de kilometri cu
trenurile de marfă în lagărele de muncă forțată și exterminare unde, dacă supraviețuiau călătoriei,
majoritatea erau uciși prin gazare în încăperi special amenajate. Fiecare ramură a aparatului
administrației statului a fost implicată în logistica asasinatelor în masă, transformând Germania
nazistă în ceea ce un istoric a denumit "un stat genocidar."[10]

Utilizarea cuvântului în acest sens mai larg a atras obiecțiile multor organizații evreiești, în
particular al celor înființate pentru comemorarea Holocaustului evreilor. Organizațiile evreiești
afirmă că acest cuvânt, în sensul său prezent, este folosit pentru a descrie exterminarea evreilor și
că Holocaustul evreilor a fost o crimă de o asemenea anvergură și atât de specifică, ca punct
culminant al unei lungi istorii de antisemitism european, încât nu ar trebui să fie subsumată într-o
categorie generală cu alte crime ale naziștilor. Și mai aprins disputată este extensia termenului
pentru a descrie evenimente care nu au legătură cu al doilea război mondial. Termenul este
folosit de armeni pentru a descrie genocidul armenilor din primul război mondial. Termenii
"Holocaustul ruandez" și "Holocaustul cambodgian" sunt utilizați cu referire la genocidul din
Ruanda din 1994 și, respectiv regimul khmerilor roșii din Cambodgia, iar "Holocaustul african"
descrie comerțul de sclavi și colonizarea Africii, cunoscute și sub numele de Maafa.

Atitudinea instituțiilor germane

În Europa au fost înfiinţate ghetouri în care evreii au fost închiși înainte de a fi trimiși în lagăre
de concentrare. Naziştii au înregistrat metodic desfășurarea Holocaustului în mii de rapoarte şi
documente. În imagine, transcrierea de către un serviciu militar britanic de interceptare și
descifrare a telegramei lui Hermann Höfle transmisă în ianuarie 1943 lui Adolf Eichmann; Höfle
raporta că 1 274 166 de evrei fuseseră uciși în cele patru tabere ale operațiunii Aktion Reinhard
în anul 1942. Michael Berenbaum scrie că Germania devenise un stat genocidar.[10] Fiecare
ramură a birocrației sofisticate a acestei țări a fost implicată în procesul asasinatelor în masă.
Bisericile parohiale și Ministerul de Interne au furnizat liste de nașteri care arătau cine este
evreu; Poșta a livrat ordinele de deportare și denaturalizare; Ministerul de Finanțe a confiscat
proprietățile evreiești; firmele germane au concediat muncitorii evrei și au exclus acționarii
evrei; universitățile au refuzat să admită studenți evrei, au refuzat să acorde diplome celor
înmatriculați și au concediat profesorii evrei; oficiile guvernamentale de transport au pregătit
trenurile de deportare; companiile farmaceutice germane au testat medicamente pe prizonierii din
lagăre; alte companii au licitat pentru contracte de construcție a crematoriilor; liste detaliate de
victime au fost alcătuite folosind mașinile de pontaj ale companiei Dehomag, care au făcut
înregistrarea meticuloasă a omorurilor. Când intrau în lagărele morții, prizonierii erau obligați să-
și predea toate obiectele personale, atent catalogate și etichetate înainte de a fi trimise în
Germania pentru a fi valorificate. Berenbaum arată că “soluția finală a problemei evreiești” era
“în ochii făptuitorilor... cea mai mare realizare a Germaniei.”[11]Autorul holocaustolog Saul
Friedländer scrie că: “Niciun grup social, nicio comunitate religioasă, nicio instituție academică
sau profesională din Germania sau din Europa nu și-a declarat solidaritatea cu evreii.”[12]
Friedländer mai arată că unele biserici au spus că unii evrei convertiți trebuie priviți ca parte a
comunității creștine, dar și aceasta doar până la un punct. Friedländer argumentează că aceasta
face Holocaustul să fie deosebit, deoarece politicile antievreiești au putut să se desfășoare fără
intervenția unor forțe potrivnice de felul celor care apar în mod normal în societățile avansate,
cum ar fi industria, întreprinderile mici și mijlocii, bisericile și alte culte religioase sau alte
grupuri de presiune și grupuri de interese.[12] Dominanța ideologiei și scara genocidului

În alte genociduri, considerațiile pragmatice cum ar fi controlul teritoriului și resurselor erau


centrale în politica de genocid. Yehuda Bauer argumentează că:

Motivația de bază [a Holocaustului] era pur ideologică, înrădăcinată într-o lume


existentă numai în imaginația nazistă, unde unei conspirații evreiești internaționale
de a controla lumea i se opunea o misiune “ariană” paralelă. Niciun genocid de până

în ziua de azi nu fusese bazat atât de complet pe mituri, halucinații, pe o ideologie

„ abstractă, nepragmatică - care a fost apoi pusă în aplicare prin mijloace foarte
raționale și pragmatice."[13]

Uciderea a fost efectuată sistematic în aproape toate teritoriile ocupate de naziști în ceea ce acum
sunt 35 de state europene diferite.[14] A fost concentrată mai ales în Europa centrală și de est,
unde, în 1939, se aflau peste șapte milioane de evrei. Aproximativ cinci milioane de evrei au fost
uciși acolo, inclusiv trei milioane în Polonia ocupată și peste un milion în Uniunea Sovietică.
Sute de mii au murit și în Olanda, Franța, Belgia, Iugoslavia și Grecia. Protocolul de la Wannsee
clarifică faptul că naziștii intenționau să aplice "soluția finală a problemei evreiești" de asemenea
în Anglia și Irlanda.[15]

Oricine avea trei sau patru bunici evrei era sortit exterminării, fără excepție. În alte genociduri,
oamenii puteau evita moartea, convertindu-se la o altă religie sau acceptând o altă formă de
asimilare. Această opțiune nu a fost posibilă evreilor din Europa ocupată.[16] Toate persoanele de
descendență evreiască recentă urmau să fie exterminate în teritoriile controlate de Germania.[17]

Experimente medicale

O altă trăsătură distinctă a fost efectuarea, la scară largă, a experiențelor medicale pe deținuți.
Medici germani au efectuat astfel de experimente în lagărele de concentrare de la Auschwitz,
Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen și Natzweiler .[18]Cel mai celebru dintre
acești medici a fost dr. Josef Mengele, care a lucrat la Auschwitz. Printre experimentele sale se
numărau punerea subiecților în camere cu presiune, testarea de medicamente pe ei, supunerea lor
degerături, tentative de schimbare a culorii ochilor prin injectarea de substanțe chimice în ochii
copiilor, diverse amputări și alte operații brutale.[19] Activitatea sa nu va fi niciodată cunoscută
integral, deoarece majoritatea documentelor expediate de Mengele medicului Otmar von
Verschuer la Institutul “Kaiser Wilhelm” (“Împăratul Wilhelm”) au fost distruse de acesta
(Verschuer).[20] După terminarea experiențelor coordonate de Mengele, subiecții supraviețuitori
erau aproape întotdeauna uciși și supuși unei autopsii. Se pare că lui Mengele îi plăcea să lucreze
cu copiii romi. Le dădea dulciuri și jucării și îi ducea personal la camera de gazare. Ei i se
adresau cu „nenea Mengele“ ("Onkel Mengele").[21] Vera Alexander a fost o deținută evreică la
Auschwitz și a avut grijă de peste 50 de perechi de gemeni romi:

Îmi amintesc în mod deosebit o pereche de gemeni: Guido și Ina, care aveau cam patru ani.
Într-o zi, Mengele i-a luat. Când s-au întors, erau într-o stare groaznică: fuseseră cusuți
unul de altul, spate în spate, ca niște gemeni siamezi. Rănile le erau infectate și din ele

„ curgea puroi. Țipau zi și noapte. Apoi părinții lor - îmi amintesc că pe mamă o chema
Stella - au reușit să facă rost de morfină și și-au omorât copiii ca să le curme suferința.

Victimele și numărul morților


Evreii

După 1945, cifra cel mai des folosită pentru numărul de evrei uciși a fost cea de șase milioane.
Centrul de comemorare al Holocaustului, Autoritatea Yad Vashem de Amintire a Eroilor și
Martirilor Holocaustului din Ierusalim, comentează:

Nu este cunoscut numărul exact al evreilor uciși în Holocaust. Cifra cea mai
frecventă este cea de șase milioane, avansată de Adolf Eichmann, un demnitar de
rang înalt al SS-ului. Majoritatea cercetărilor confirmă că numărul victimelor s-a

situat între cinci și șase milioane. Primele estimări plasau numărul la între 5,1
milioane (Profesorul Raul Hilberg) și 5,95 milioane (Jacob Leschinsky). Cercetări
mai recente, ale Profesorului Yisrael Gutman și Dr. Robert Rozett în Enciclopedia
Holocaustului, estimează numărul de morți între 5,59 si 5,86 milioane, iar potrivit
unui studiu coordonat de cercetătorul german Wolfgang Benz numărul estimativ este
de 5,29 până la 6 milioane.

Principalele surse pentru aceste statistici sunt comparațiile dintre recensămintele de


dinainte de război și cele postbelice. A fost folosită și documentația nazistă cu date
parțiale privind diversele deportări și asasinate. Se estimează că centrul de

„ comemorare și documentare Yad Vashem are în prezent peste patru milioane de


nume ale victimelor.[22]

În a treia ediție a lucrării sale în trei volume, The Destruction of the European Jews, Raul
Hilberg a estimat numărul evreilor omorâți în Holocaust la 5,1 milioane. Această cifră include
"peste 800 000" care au murit din cauza "ghetoizării și privațiunilor"; 1 400 000 uciși prin
"împușcare în aer liber"; și "până la 2 900 000" pieriți în lagăre de concentrare
(Konzentrationslager). Hilberg estimează numărul de morți în Polonia la "până la 3 000 000".[23]

Cifrele avansate de cercetătorul Hilberg sunt în general considerate a fi o estimare minimală,


întrucât de regulă el includea numai cazurile mortale pentru care există și evita orice ajustare
statistică.[24] Istoricul britanic Martin Gilbert a folosit o abordare similară în lucrarea sa Atlas of
the Holocaust, dar a ajuns la un număr de 5,75 milioane de evrei morți, deoarece a estimat
numere mai mari de evrei uciși în Rusia și în alte locuri.[25]
Lucy S. Dawidowicz a folosit date din recensămintele de dinainte de război pentru a estima
numărul evreilor omorîți la 5,934 milioane.[26]

Unul dintre cei mai reputați cercetători germani ai Holocaustului, Wolfgang Benz, de la
Universitatea Tehnică Berlin, citează între 5,3 și 6,2 milioane de victime în Dimension des
Volksmords[27], iar Yisrael Gutman și Robert Rozett estimează în Encyclopedia Holocaustului
(1990) numărul victielor la între 5,59 și 5,86 milioane.[28]

În teritoriile controlate direct sau indirect de naziști au trăit între 8 și 10 milioane de evrei.
Incertitudinea apare din lipsa de informații privind numărul de evrei domiciliați în Uniunea
Sovietică. Cele 6 milioane de victime ale Holocaustului reprezintă astfel între 60% și 75% dintre
evreii europeni. Au fost exterminați peste 90% din evreii polonezi, care fuseseră în număr de 3,3
milioane. Aceeași proporție se înregistrează și în țările baltice Letonia și Lituania, dar mare parte
din evreii din Estonia au fost evacuați la timp. În Cehoslovacia, Grecia, Olanda și Iugoslavia, au
fost uciși peste 70%. Peste 50% au fost uciși în Belgia, Ungaria și România. Este posibil ca o
proporție similară să fi murit în Belarus și Ucraina, dar cifrele pentru aceste țări sunt mai puțin
sigure. Printre țările cu mortalitate mai mică în Holocaust se numără Bulgaria, Danemarca,
Franța, Italia și Norvegia. Dintre cei 750 000 de evrei care trăiau în Germania și Austria în 1933,
au supraviețuit doar aproximativ un sfert. Înainte de 1939 s-au refugiat din Germania foarte mulți
evrei, însă în majoritate și-au ales locuri de refugiu în Cehoslovacia, Franța și Olanda, de unde,
ca urmare a ocupării acestor țări de armata hitleristă, au fost deportați în lagăre și în mare număr
uciși.

Numărul celor uciși în principalele lagăre de muncă forțată și exterminare este estimat după cum
urmează:

Auschwitz-Birkenau: 1,4 milioane;[29] Belzec: 600 000;[30] Chełmno: 320 000;[31] Majdanek:
360 000;[32] Maly Trostineț: 65 000;[33] Sobibór: 250 000;[34] and Treblinka: 870 000.[35]

De aici rezultă un total de peste 3,8 milioane; dintre aceștia, 80%–90% se estimează că au fost
evrei. Numai în aceste șapte lagăre au murit jumătate din numărul total de evrei uciși în întregul
Holocaust. Practic întreaga populație evreiască a Poloniei a murit în aceste lagăre.

Cel puțin o jumătate de milion de evrei au murit în alte lagăre, inclusiv în marile lagăre de
concentrare din Germania. Acestea nu erau lagăre de exterminare propriu-zise, însă au avut în
diverse momente un număr mare de prizonieri, îndeosebi în ultimul an al războiului când naziștii
s-au retras din Polonia. Aproximativ un milion de oameni au murit în aceste lagăre și, deși
proporția de evrei nu este cunoscută cu certitudine, a fost estimată la 50%.

Alți între 800 000 și 1 milion de evrei au fost uciși de unitățile speciale de lichidare, numite
Einsatzgruppen, în teritoriile sovietice ocupate (cifră aproximativă, deoarece omorurile comise
de Einsatzgruppen erau adesea nedocumentate). Mulți alții au murit prin executare ori din cauza
bolilor și malnutriției în ghetourile din Polonia, înainte să fi putut fi deportați.

Polonezi și slavi
Una din ambițiile lui Hitler de la începutul războiului a fost de a obține spațiul vital în est, prin
eliminarea cât mai multor polonezi și slavi. De aceea, el a pregătit, "pentru moment, doar în est,
formațiunile mele Cap de mort cu ordine de a ucide fără milă toți bărbații, femeile și copiii de
origine poloneză sau de limbă poloneză. Doar în acest fel putem obține spațiul vital de care avem
nevoie."[45] Conducerea Germaniei a decis că în 10 până la 20 de ani, statul polonez de sub
ocupație germană va fi complet curățat de etnici polonezi și colonizat cu germani.[46] Dintre
polonezi, până în 1952 doar 3-4 milioane mai trebuiau să rămână în fosta Polonie, și aceștia doar
pentru a servi ca sclavi pentru coloniștii germani. Urma să li se interzică să se căsătorească, să se
extindă interzicerea asistenței medicale acordate polonezilor, și în cele din urmă polonezii
(considerați de naziști Untermenschen, "sub-oameni") să înceteze să mai existe.

Aproximativ trei milioane de cetățeni polonezi non-evrei au murit în timpul războiului, din care
două milioane erau etnici polonezi, restul de un milion fiind membri ai minorităților etnice,
ucraineni și bieloruși. marea majoritate a celor uciși erau civili, masacrați mai ales în timpul
operațiunilor speciale ale Germaniei naziste.[47][48] Cel puțin 200.000 dintre aceste victime au
murit în lagărele de concentrare. Mulți alții au murit ca rezultat al masacrelor ca cel din timpul
Revoltei Varșoviene când au murit între 120.000 și 200.000 de civili. O practică germană des
întâlnită în Polonia ocupată era adunarea de civili de pe străzi, aleși la întâmplare, pentru
deportarea în lagăre de concentrare, unii fiind uciși pe loc. Termenul "łapanka" avea o conotație
sardonică, de la cuvântul folosit pentru jocul de copii numit "leapșa". Între 1942 și 1944 erau
aproximativ 400 de victime a acestei practici zilnic numai în Varșovia, numărul victimelor
ajungând uneori la câteva mii. De exemplu, pe 19 septembrie 1942 aproape 3000 bărbați și femei
au fost transportați în Germania cu trenul, fiind adunați din Varșovia în cele două zile
anterioare.[49]La sud de Polonia, între 500.000 și 1,2 milioane de sârbi au fost uciși în Balcani.
Înaltul plenipotențiar al lui Hitler în Europa de Sud-Est, Hermann Neubacher, a scris: "Când
liderii Ustaše declară că peste un milion de sârbi ortodocși (inclusiv copii, femei și bătrâni) au
fost uciși, aceasta este în opinia mea o exagerare. Pe baza rapoartelor pe care le-am primit, am
estimat că trei sferturi de milion de oameni fără apărare au fost omorâți."[50]În Belarus, germanii
au impus un regim rasist brutal, arzând 9.000 sate bieloruse, deportând aproximativ 380.000 de
oameni pentru muncă forțată, și ucigând sute de mii de civili. Peste 600 de sate, printre care și
Hatîn, au fost distruse, și populația lor ucisă. Cu totul, 2.230.000 de oameni au fost uciși în
Belarus în timpul celor trei ani de ocupație germană.[51]

Prizonieri de război sovietici

După Michael Berenbaum, între două și trei milioane de prizonieri de război sovietici—57%
dintre toți prizonierii de război sovietici—au murit din cauza malnutriției, maltratărilor sau
execuțiilor între iunie 1941 și mai 1945, majoritatea în timpul primului an de captivitate.
Conform altor estimări ale lui Daniel Goldhagen, aproximativ 2,8 milioane de prizonieri de
război sovietici au murit în opt luni între 1941–42, cu un total de 3,5 milioane până la jumătatea
anului 1944.[52] Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite a estimat că 3,3 milioane
din cei 5,7 milioane de prizonieri de război sovietici au murit fiind captivi ai germanilor—
comparat cu 8 300 din 231 000 de prizonieri britanici și americani.[53] Numărul morților a scăzut
deoarece prizonierii erau necesari pentru a munci ca sclavi pentru a susține efortul de război
german; până în 1943, o jumătate de milion dintre ei erau folosiți la muncă forțată.
Romi

Deoarece romii sunt în general un popor retras, cu o cultură bazată pe istoria orală, se știu mai
puține lucruri despre soarta lor decât despre cea a oricărui alt grup.[54][55] Yehuda Bauer scrie că
lipsa de informații poate fi atribuită atât neîncrederii și suspiciunii romilor, cât și umilirii
acestora, deoarece unele din tabuurile de bază ale culturii romilor privind igiena și contactul
sexual au fost încălcate la Auschwitz. Bauer scrie că "majoritatea [romilor] nu puteau face
relatări despre aceste torturi. Ca urmare, mulți nu au spus nimic, ceea ce a amplificat efectele
marii traume suferite."[56]

Donald Niewyk și Frances Nicosia scriu că numărul morților a fost de cel puțin 130 000 din cei
aproape un milion de romi din Europa controlată de naziști.[54] Michael Berenbaum scrie că
estimările cercetătorilor se află între 90 000 și 220 000.[57] Un studiu detaliat al lui Sybil Milton,
fost istoric senior la USHMM, a calculat un număr al morților de aproximativ 220 000, poate
chiar aproape de 500 000.[58][59] Ian Hancock, director al Programului de Studii Romani și al
Arhivei și Centrului de Documente Romani de la Universitatea Texas din Austin, a înaintat o
cifră mai mare, între 500 000 și 1 500 000.[60] Hancock scrie că, proporțional, numărul morților a
egalat "și aproape sigur l-a depășit pe cel al evreilor morți."[61]

...vor să arunce în ghetou Înainte de a fi trimise în lagăre, victimele erau


tot ce este caracterizat drept ” înghesuite în ghetouri, cum au fost câteva sute de mii

„ murdar, bizar, de speriat și


care trebuia cumva distrus.
de oameni în Ghetoul Varșovia.[63] Mai spre est,
echipele Einsatzgruppen căutau taberele de romi și
ucideau locuitorii acestora pe loc, nelăsând nicio urmă
—Emmanuel Ringelblum despre romi.[62]
a victimelor. Romii erau și ținta regimurilor-marionetă
care au colaborat cu naziștii, de exemplu regimul Ustaše din Croația, unde un număr mare de
romi au fost uciși în lagărul de concentrare Jasenovac.

În mai 1942, romii au fost puși sub incidența acelorași legi ca și evreii. Pe 16 decembrie 1942,
Heinrich Himmler, comandantul suprem al SS-ului și considerat "arhitectul" genocidului
nazist,[64] a emis un decret care cerea ca țiganii “Mischlinge” (cu un singur părinte de această
etnie), țiganii romi și membrii clanurilor de origine balcanică și care nu erau “de sânge german”
să fie trimiși la Auschwitz, în cazul în care nu și-au satisfăcut stagiul militar în Wehrmacht
(denumirea armatei germane în timpul regimului nazist).[65] Pe 29 ianuarie 1943, un alt decret a
ordonat deportarea tuturor țiganilor din Germania la Auschwitz. Acesta a fost amendat la 15
noiembrie 1943, când Himmler a ordonat ca în teritoriile sovietice ocupate, "țiganii sedentari și
cei pe jumătate țigani (Mischlinge, “metiși”) sedentari să fie tratați ca cetățenii țării. Țiganii
nomazi și seminomazi să fie puși la același nivel cu evreii și trimiși în lagărele de
concentrare."[66] Bauer argumentează că această modificare reflecta ideologia nazistă că romii, la
origine populație ariană, fuseseră "stricați" de sânge nerom.[67]
Persoane cu handicap fizic și mintal

Aktion T4 a fost un program inițiat în 1939 pentru aPunctul nostru de plecare
menține “puritatea genetică“ a populației germane. În nu este individul: Nu
baza programului, cetățenii germani și austrieci cu împărtășim viziunea că
malformații congenitale și maladii dentale trebuiau trebuie să-i hrănim pe cei
sterilizați sau eutanasiați.[71] flămânzi, să dăm apă celor
însetați sau să-i îmbrăcăm
Între 1939 și 1941, au fost uciși între 80.000 și 100.000 pe cei dezbrăcați...
de adulți bolnavi mintal din instituții; 5.000 de copii și Obiectivele noastre sunt
1.000 de evrei din instituții.[72] În afara instituțiilor de altele: Trebuie să avem un
boli mintale, cifrele sunt estimate la 20.000 (potrivit
medicului Georg Renno, director adjunct al Schloss „ popor sănătos pentru a
triumfa în lume.
Hartheim, unul din centrele de eutanasiere) sau 400.000
—Joseph Goebbels, 1938.[70]
(conform lui Frank Zeireis, comandantul lagărului de
concentrare Mauthausen).[72] Alți 300.000 au fost sterilizați forțat.[73]

Programul și-a luat numele de la Tiergartenstraße 4, adresa unei vile din Berlin, cartierul
Tiergarten („Grădina zoologică“), sediul central al Gemeinnützige Stiftung für Heil- und
Anstaltspflege (Fundația caritativă pentru tratament clinic și îngrijire),[74] condusă de Philipp
Bouhler, șeful oficiului cancelariei lui Hitler (Kanzlei des Führer der NSDAP) și Karl Brandt,
medicul personal al lui Hitler.

Brandt a fost judecat în decembrie 1946 la Nürnberg, împreună cu alți 22 de inculpați, în


procesul cunoscut sub numele United States of America v. Karl Brandt et al. („Statele Unite ale
Americii contra lui Karl Brandt și alții“) sau Procesul medicilor. A fost executat la 2 iunie 1948
prin spânzurare în închisoarea orașului Landsberg.

Homosexuali

Între 5.000 și 15.000 de homosexuali de naționalitate germană se estimează că au murit în lagăre


de concentrare.[75] James D. Steakley scrie că ceea ce conta în Germania era intenția sau
caracterul criminal, și nu actele criminale, iar "gesundes Volksempfinden" ("bunul simț al
poporului") a devenit principiul normativ legal de bază.[76] În 1936, Heinrich Himmler, șeful SS,
a creat "Biroul Central al Reichului pentru Combaterea Homosexualității și Avortului."
Homosexualitatea a fost declarată împotriva "sentimentului popular general,"[75] iar homosexualii
erau priviți ca "poluatori ai sângelui german." Gestapo a făcut razii în barurile de homosexuali, a
căutat indivizi după carnetele cu adrese ale celor arestați, a folosit liste de abonați ale revistelor
pentru homosexuali pentru a găsi pe alții, și a încurajat oamenii să raporteze comportamentul
suspect de homosexualitate și să urmărească comportamentul vecinilor.[75][76]

Zeci de mii de oameni au fost condamnați între 1933 și 1944 și au fost trimiși în lagăre pentru
"reabilitare," unde erau identificați după banderolele galbene de pe braț[necesită citare] și ulterior
triunghiuri roz purtate pe partea stângă a hainei și pe piciorul stâng care îi diferențiau pentru
abuzuri sexuale.[76] Sute de oameni au fost castrați în urma deciziilor judecătorești.[77] Au fost
umiliți, torturați, folosiți în experimente hormonale efectuate de medicii SS, și omorâți. Acuzația
de homosexualitate a fost folosită și ca un mijloc convenabil de a elimina unii preoți catolici.[75]
Steakley scrie că suferințele îndurate de homosexuali au ieșit greu la iveală după război. Multe
victime nu și-au spus povestea, deoarece homosexualitatea a rămas incriminată în Germania de
după război. Totuși, doar un procent mic (în jur de 2%) din homosexualii germani au fost
persecutați de naziști.[76]Un monument în memoria Loge Liberté chérie, fondată în noiembrie
1943 în Clădirea 6 a Emslandlager VII (KZ Esterwegen), singura lojă masonică fondată într-un
lagăr de concentrare nazist.

Masonii și martorii lui Iehova

În Mein Kampf, Hitler scria că Masoneria "sucombase" evreilor: "Paralizia pacifistă generală a
instinctului național de autoconservare începută de masonerie se transmite mai departe maselor
societății prin intermediul presei evreiești."[78] Masonii au fost trimiși în lagărele de concentrare
ca deținuți politici, și forțați să poarte un triunghi galben cu vârful în jos.[79] Se estimează că între
80.000 și 200.000 au fost uciși.[80][81]

Refuzând să depună jurământ de credință partidului nazist sau să servească în armată, aproape
12.000 de martori ai lui Iehova au fost forțați să poarte un triunghi violet și au fost închiși în
lagăre, unde au primit opțiunea de a renunța la credința lor sau a se supune autorității statului.
Între 2.500 și 5.000 au fost uciși.[44] Istoricul Detlef Garbe, director la Memorialul Neuengamme
(Hamburg), scrie că "nicio altă mișcare religioasă nu a rezistat presiunii de a se conforma
național-socialismului cu asemenea unanimitate și stoicism."[82]

Dezvoltarea și punerea în aplicare


Originea

Partidul nazist sub conducerea lui Adolf Hitler a venit la putere în Germania pe 30 ianuarie 1933,
și persecuția și exodul celor 525.000 de evrei din Germania a început aproape imediat. În
autobiografia sa Mein Kampf (1925), Hitler își afirmase deschis ura față de evrei, și a dat ample
avertismente cu referire la intențiile lui de a-i elimina din viața politică, culturală și intelectuală a
Germaniei. Nu a scris că va încerca să-i extermine, dar în particular fusese explicit și în acest
sens. Încă din 1922, îi spusese maiorului Joseph Hell, la acea vreme ziarist:

Odată ce voi fi la putere, prima și cea mai importantă treabă a mea va fi anihilarea
evreilor. Imediat ce voi avea puterea să fac asta, am să construiesc rânduri de
spânzurători—în Marienplatz în München, de exemplu—cât de multe permite

traficul. Apoi evreii vor fi spânzurați fără discriminare, și vor fi lăsați acolo până
încep să se împută; vor rămâne spânzurați acolo atâta timp cât permit principiile
igienei. Imediat ce sunt dezlegați, vor fi agățați următoarea tranșă de evrei, și tot așa,

„ până când și ultimul evreu din München va fi exterminat. Alte orașe vor proceda la
fel, exact așa, până când toată Germania va fi curățată de evrei.[83]
Intelectualii evrei au fost primii care au plecat. Filozoful Walter Benjamin a plecat la Paris pe 18
martie 1933. Romancierul Leon Feuchtwanger a plecat în Elveția. Dirijorul Bruno Walter a fugit
după ce i s-a spus că sala Filarmonicii din Berlin va fi arsă din temelii dacă el mai dirijează vreun
concert acolo: Frankfurter Zeitung a explicat pe 6 aprilie că Walter și colegul său dirijor Otto
Klemperer fuseseră forțați să fugă pentru că guvernul nu reușise să-i protejeze de "sentimentele"
publicului german, care fuseseră provocați de "lichidatorii artistici evrei."[84] Albert Einstein era
în vizită în SUA pe 30 ianuarie 1933. S-a întors la Ostende în Belgia, dar nu a mai călcat pe
pământ german, caracterizând evenimentele de acolo drept o "boală psihică a maselor"; el a fost
dat afară din Societatea Kaiser Wilhelm și din Academia Prusacă de Științe, iar cetățenia
germană i-a fost retrasă.[85] Saul Friedländer scrie că atunci când Max Liebermann, poate cel mai
celebru pictor al Germaniei, președinte de onoare al Academiei Prusace de Artă, a demisionat,
nici măcar unul din colegii săi nu și-a exprimat simpatia față de el, și a murit ostracizat după doi
ani. Când a venit poliția în 1943 cu o targă să o deporteze pe văduva lui, la acea vreme în vârstă
de 85 de ani și imobilizată la pat, ea s-a sinucis cu o supradoză de barbiturice, pentru a nu fi
luată.[85]

În anii 1930, drepturile legale, economice și sociale ale evreilor au fost continuu restrânse.
Friedländer scrie că, pentru naziști, Germania își trăgea puterea din "puritate sângelui" său și din
"înrădăcinarea în sfântul pământ german."[86] În 1933, au fost promovate o serie de legi care au
exclus evreii din multe ramuri cheie ale societății: Legea serviciului civil; legea medicilor; legea
fermelor, care interzicea evreilor să dețină ferme sau să fie activi în agricultură. Avocații evrei au
fost excluși din barouri, iar în Dresda, judecătorii și avocații evrei au fost scoși din tribunale și
din birouri și bătuți.[87] Evreii au fost excluși din școli și universități, din Asociația Jurnaliștilor,
și li s-a interzis să fie editori de ziare.[86] Deutsche Allgemeine Zeitung din 27 aprilie 1933 scria:

O națiune care se respectă nu poate, pe o scară acceptată până acum, să-și lase
activitățile cele mai importante în mâinile unor oameni de origine rasială străină … A
permite prezența a unui procentaj prea mare de oameni de origine străină, în raport

„ cu procentajul lor din populație poate fi interpretat ca o acceptare a superiorității altor
rase, ceva ce trebuie în mod cert respins.[88]

În 1935, Hitler a introdus Legile de la Nürnberg, care i-au privat pe evreii germani de cetățenie și
de toate drepturile civile. În discursul său de introducere a legilor, Hitler a spus că dacă
"problema evreiască" nu poate fi rezolvată de aceste legi, atunci "aceasta trebuie dată prin lege
pe mâna Partidului Național-Socialist pentru o soluție finală (Endlösung)."[89] Expresia
"Endlösung" a devenit un eufemism nazist standard pentru exterminarea evreilor. În ianuarie
1939, Hitler a spus, într-un discurs public: "Dacă evreimea internațională financiară din și din
afara Europei mai reușește o dată să împingă națiunile într-un alt război, consecința nu va vi
bolșevizarea pământului și deci victoria evreimii, ci anihilarea (vernichtung) rasei evreiești din
Europa."[90]

Chestiunea tratamentului evreilor devenise una urgentă pentru naziști după septembrie 1939,
când au ocupat jumătatea vestică a Poloniei, unde trăiau două milioane de evrei. Mâna dreaptă a
lui Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, a recomandat concentrarea tuturor evreilor polonezi
în ghetouri în marile orașe, unde aveau să fie puși la muncă pentru industria germană de război.
Ghetourile vor fi în orașe care sunt nod feroviar, astfel încât, cum spunea Heydrich, "viitoarele
măsuri să poată fi aplicate mai ușor."[91] În timpul interogatoriului din 1961, Adolf Eichmann a
depus mărturie că expresia "viitoarele măsuri" avea înțelesul de "exterminare fizică."[91]

Intensificarea persecuțiilor și pogromurile (1938–1942)

La Kristallnacht, (Noaptea sticlei sparte), pe 9 noiembrie 1938, evreii au fost atacați și


proprietățile lor vandalizate în toată Germania. Aproximativ 100 de evrei au fost uciși, și alți
30.000 trimiși în lagărele de concentrare, și peste 7.000 de magazine evreiești și 1.668 de
sinagogi (aproape toate sinagogile din Germania) au fost avariate sau distruse. Evenimente
similare au avut loc în Austria, în special în Viena.

Mai multe pogromuri comise de populații locale au avut loc în timpul celui de-al doilea război
mondial, unele încurajate de naziști, altele spontane. Printre acestea s-au numărat pogromul de la
Iași din România din data de 30 iunie 1941, în care 14.000 de evrei au fost uciși de localnicii
români, de poliția locală și de militari români și germani[92], și pogromul de la Jedwabne, în care
între 380 și 1.600 de evrei au fost omorâți de localnici polonezi în iulie 1941.

Primele măsuri în Polonia

Germania a invadat Polonia pe 1 septembrie 1939, și ca


„ ”
Nu cer nimic de la evrei,
doar să dispară. urmare Regatul Unit, Australia, Noua Zeelandă,
Canada, Africa de Sud, și Franța i-au declarat război.
'—Hans Frank, guvernator nazist al Hans Frank, un avocat german, a fost numit guvernator
Poloniei.[93] general în octombrie.[94]

În septembrie, Himmler l-a numit pe Reinhard Heydrich șef al Biroului Central al Securității
Reichului (Reichssicherheitshauptamt sau RSHA), un organism care supraveghea activitatea SS,
Poliției de securitate (SD), și a Gestapo-ului în Polonia ocupată și însărcinat cu aplicarea
politicilor referitoare la evrei, descrise în raportul lui Heydrich. (Această organizație nu trebuie
confundată cu Rasse und Siedlungshauptamt sau Biroul central pentru Rase și Relocări, RuSHA,
a cărei misiune era deportarea evreilor.) Evreii erau înghesuiți în ghetouri, mai ales în regiunea
Guvernului General din Polonia centrală, unde erau puși la muncă de Biroul de Muncă al
Reichului condus de Fritz Saukel. Aici, multe mii de oameni au fost uciși în diverse feluri, și mai
mulți au murit de boli, înfometare, și epuizare, dar nu exista încă un proces de ucideri
sistematice. Nu e nicio îndoială, însă, că naziștii vedeau munca forțată ca pe o formă de
exterminare. Expresia Vernichtung durch Arbeit ("distrugere prin muncă") era folosită frecvent.

Când Germania a ocupat Norvegia, Olanda, Luxemburg, Belgia, și Franța în 1940, și apoi
Iugoslavia și Grecia în 1941, au fost introduse măsuri antisemite și în aceste țări, deși ritmul și
severitatea variau mult de la țară la țară conform circumstanțelor politice locale. Evreii au fost
excluși din viață economică și culturală și au fost supuși diferitelor legi restrictive, dar deportarea
fizică nu a avut loc în majoritatea regiunilor decât după 1942. Regimul de la Vichy din Franța
ocupată a colaborat activ la persecutarea evreilor francezi. Aliații Germaniei, Italia, Finlanda,
Ungaria, România și Bulgaria au fost presați să introducă măsuri antievreiești, dar în mare parte
nu s-au conformat decât când au fost obligați. Regimul marionetă german din Croația, pe de altă
parte, a început să persecute activ evreii din proprie inițiativă.

În anii 1940 și 1941, uciderea unor numere mari de evrei în Polonia a continuat, și s-a procedat la
deportarea evreilor din Germania, Austria și "Protectoratul Bohemiei și Moraviei" (Cehia de
astăzi). Eichmann a primit misiunea de a scoate toți evreii din aceste teritorii, deși deportarea
evreilor din Germania, mai ales din Berlin, nu s-a făcut oficial decât în 1943. (Mulți evrei
berlinezi au reușit să supraviețuiască Holocaustului în ascunzători—este ironic că Berlin a fost
unul din puținele locuri unde acest lucru a fost posibil.) Până în decembrie 1939, 3,5 milioane de
evrei erau masați în regiunea Guvernului General.

Guvernatorul general, Hans Frank, a notat că atât de mulți oameni nu puteau fi împușcați pur și
simplu. "Va trebui, totuși, să luăm măsuri gândite în așa fel încât să îi eliminăm." Această dilemă
a condus SS la a experimenta cu omoruri pe scară largă cu gaz otrăvitor. Această metodă fusese
folosită deja în timpul campaniei lui Hitler de eutanasieri în Germania (cunoscută sub numele de
"T4"). SS Obersturmführer Christian Wirth a fost inventatorul camerei cu gaz.

Deși era clar până în 1941 că ierarhia SS în frunte cu Himmler și Heydrich era hotărâtă să se
lanseze într-o politică de ucidere a tuturor evreilor de sub control german, existau centre
importante de opoziție față de această politică în interiorul regimului nazist. Bazele pentru
opoziție erau în principal economice, nu umanitare. Hermann Göring, care avea frâiele industriei
germane de război, și departamentul economic al armatei germane, reprezentând industria de
armament, au susținut că imensa forță de muncă evreiască adunată în regiunea Guvernului
General (peste un milion de muncitori) era un bun prea valoros pentru a fi irosit în timp ce
Germania se pregătea să invadeze Uniunea Sovietică.

Unele părți din armata germană dezaprobau atrocitățile împotriva evreilor din principiu, și pe
această perioadă erau conflicte frecvente între armată și SS asupra politicii din Polonia. În cele
din urmă, nici Göring și nici conducerea armatei nu erau dispuși sau capabili să submineze
autoritatea lui Himmler, mai ales fiindcă Himmler își asigurase susținerea lui Hitler.

Lagărele de muncă și de concentrare (1933-1945)

12 aprilie 1945: Lagărul Nordhausen, unde 20.000 deținuți au murit.

În perioada premergătoare alegerilor din 1933, naziștii au început să-și intensifice actele de
violență pentru a face ravagii în rândurile opoziției. Prin cooperarea autorităților locale, au
înființat lagăre pe post de centre de concentrare în Germania. Unul din primele astfel de lagăre a
fost Dachau, deschis în martie 1933. Aceste prime tabere au fost înființate pentru a încarcera,
tortura sau ucide doar deținuți politici, cum ar fi comuniști sau social-democrați.[95]

Aceste prime închisori—de regulă depozite sau subsoluri de clădiri—au fost ulterior consolidate
și transformate în lagăre complete, administrate central și aflate în afara orașelor. Până în 1942,
șase mari lagăre de exterminare au fost înființate în Polonia ocupată de naziști.[95] După 1939,
lagărele au devenit din ce în ce mai mult locuri unde evrei și prizonieri de război erau fie uciși,
fie forțați să trăiască o viață de sclav, malnutriți și torturați.[96] Se estimează că germanii au
înființat 15.000 de lagăre în țările ocupate, multe dintre ele în Polonia.[97][98]

Noile lagăre erau plasate în regiuni cu populații mari de evrei, romi, comuniști sau membri ai
elitelor poloneze, inclusiv în Germania. Transportul prizonierilor se desfășura adesea în condiții
îngrozitoare, în vagoane de marfă, în care mulți mureau înainte de a ajunge la destinație.

Exterminarea prin muncă, un mijloc prin care detinuții lagărelor erau munciți până mureau—sau
adesea munciți până nu mai puteau să îndeplinească anumite munci, și apoi selectați pentru
exterminare—a fost de asemenea o altă politică de exterminare sistematică. Mai mult, deși
aceasta nu a fost gândită ca metodă de exterminare sistematică, mulți prizonieri ale lagărelor
mureau din cauza condițiilor dificile sau fiind executați fără un motiv anume, după ce li se
permisese să trăiască mai multe zile sau luni.

La încarcerare, unele lagăre își tatuau prizonierii cu un număr de identificare.[99] Cei buni de
muncă erau organizați în schimburi de 12 până la 14 ore. Înainte și după schimb, se făceau
apeluri de prezență care puteau dura ore în șir, timp în care prizonierii mureau din cauza
expunerii prelungite la soare.[100]

Ghetourile (1940–1945)

După invadarea Poloniei, naziștii au înființat ghetouri în anii 1941 și 1942 în care erau obligați să
trăiască evreii și unii romi, până când erau în cele din urmă trimiși în lagărele de exterminare sau
uciși. Ghetoul Varșovia era cel mai mare, cu 380.000 de oameni, iar ghetoul din Łódź era al
doilea, cu 160.000. Acestea erau, în fapt, închisori extrem de aglomerate, descrise de Michael
Berenbaum ca instrumente de "ucidere lentă, pasivă."[101] Deși ghetoul din Varșovia conținea
400.000 de oameni[63]—30% din populația Varșoviei—ocupa doar 2.4% din suprafața orașului,
cu 9,2 oameni în medie într-o cameră.

Între 1940 și 1942, sute de mii de oameni au murit de foame și de boli, în special de febră tifoidă.
Peste 43.000 de rezidenți ai ghetoului din Varșovia au murit acolo în 1941,[63] adică mai mult de
unul din zece; în Theresienstadt, peste jumătate din rezidenți au murit în 1942.[101]

Fiecare ghetou era condus de un Judenrat (consiliu evreiesc) format din lideri ai comunității
evreiești, numiți de germani, responsabili pentru funcționarea de zi cu zi a ghetoului, inclusiv
furnizarea de hrană, apă, căldură, medicamente, și adăpost. Se aștepta de la aceștia să facă și
aranjamentele pentru deportarea în lagărele de exterminare. Heinrich Himmler a ordonat
începerea deportărilor pe 19 iulie 1942, și două zile mai târziu, pe 22 iulie, au început deportările
din ghetoul Varșovia; de-a lungul următoarelor 52 de zile, până pe 12 septembrie, 300.000 de
oameni doar din Varșovia au fost transportați cu trenurile marfare la Lagărul de exterminare
Treblinka. Multe alte ghetouri au fost complet depopulate.

Berenbaum scrie că momentul definitoriu care a pus la încercare curajul și caracterul fiecărui
Judenrat a venit atunci când li s-a cerut să furnizeze o listă de nume ale următorului grup ce avea
să fie deportat. Membrii Judenrat au încercat diverse metode de tergiversare, mită, trageri de
timp, rugăminți, și dus cu vorba, până când în cele din urmă a trebuit să fie luată o decizie. Unii
au decis că este responsabilitatea lor să salveze evreii care puteau fi salvați, și că astfel alții
trebuia să fie sacrificați; alții, inspirându-se de la Maimonides, au decis că nici măcar un singur
individ nevinovat de vreo crimă capitală nu trebuie predat. Lideri Judenrat ca dr. Joseph Parnas
din Lwow, care a refuzat să alcătuiască o listă, au fost împușcați. Pe 14 octombrie 1942, întregul
Judenrat din Byaroza s-a sinucis pentru a nu coopera la deportări.[103]

Prima răscoală dintr-un ghetou a avut loc în septembrie 1942 în orășelul Łachwa din sud-estul
Poloniei. Deși au existat tentative de rezistență armată în ghetourile mai mari în 1943, cum ar fi
revolta din ghetoul Varșovia sau cea din ghetoul Białystok, acestea nu au avut succes în fața
militarilor naziști, iar evreii rămași au fost fie uciși, fie deportați în lagăre, proces pe care
germanii l-au numit eufemistic "relocarea în est.

Einsatzgruppen (1941–1943)

Un membru al Einsatzgruppe D împușcând un bărbat lângă o groapă comună în Vinița, RSS


Ucraineană, în 1942. Prezenți în spate sunt membri ai armatei germane, Serviciul German de
Muncă, și Hitlerjugend.[105] Pe spatele fotografiei scrie "Ultimul evreu din Vinița".

Invadarea Uniunii Sovietice de către Germania în iunie 1941 a deschis o nouă fază. Teritoriile
sovietice ocupate până la începutul lui 1942, inclusiv întregul Belarus, Estonia, Letonia,
Lituania, Basarabia și Ucraina, și majoritatea teritoriului rusesc de la vest de linia Leningrad-
Moscova-Rostov, conținea aproximativ patru milioane de evrei, inclusiv sute de mii care fugiseră
din Polonia în 1939. În ciuda haosului retragerii sovietice, s-au făcut unele eforturi de a evacua
evreii, și în jur de un milion au reușit să fugă spre est. Restul de trei milioane au rămas la mila
naziștilor.

În aceste teritorii, existau mai puține constrângeri care să blocheze exterminarea în masă a
evreilor, decât erau în țări cum ar fi Franța sau Olanda, unde exista o lungă tradiție de toleranță și
domnie a legii, sau chiar decât în Polonia unde, în ciuda unei tradiții antisemite puternice, exista
o rezistență considerabilă împotriva persecuției evreilor polonezi de către naziști. În statele
baltice, Belarus și Ucraina, antisemitismul localnicilor era întărit de ura față de dominația
comunistă, pe care mulți o asociau cu evreii. Mii de oameni din aceste țări au colaborat activ cu
naziștii. Ucraineni și letoni s-au înrolat în forțele auxiliare SS în număr mare și au făcut mare
parte din munca de jos în lagărele de exterminare naziste. Raul Hilberg scrie că aceștia erau
cetățeni obișnuiți, nu huligani sau bătăuși; marea majoritate erau profesioniști cu studii
superioare.[106] Ei și-au folosit priceperea pentru a deveni asasini eficienți, după cum scrie
Michael Berenbaum.[105]

În ciuda servitudinii comandamentului armatei față de Hitler, Himmler nu avea încredere în


armată să aprobe, și nicidecum să înfăptuiască, uciderile de evrei pe scară largă în teritoriile
sovietice ocupate. Această misiune a fost încredințată unor formațiuni SS numite Einsatzgruppen
("grupuri cu sarcini"), sub comanda generală a lui Heydrich. Acestea fuseseră folosite pe scară
restrânsă în Polonia în 1939, dar acum au fost organizate pe scară mult mai largă. Einsatzgruppe
A (comandat de SS-Brigadeführer Dr. Franz Stahlecker a primit ordine să opereze în regiunea
baltică, Einsatzgruppe B (SS-Brigadeführer Artur Nebe) în Belarus, Einsatzgruppe C (SS-
Gruppenführer Dr. Otto Rasch) în nordul și centrul Ucrainei, iar Einsatzgruppe D (SS-
Gruppenführer Dr. Otto Ohlendorf) în Basarabia, sudul Ucrainei, peninsula Crimea, și, în 1942,
în Caucazul de nord. Din cele patru Einsatzgruppen, trei erau comandate de persoane cu
doctorat, dintre care unul (Rasch) avea chiar două.[107]

După cum a declarat Ohlendorf la procesul său, "Einsatzgruppen aveau misiunea de a proteja
spatele trupelor ucigând evreii, țiganii, funcționarii comuniști, activiștii comuniști, și toate
persoanele care ar fi pus în pericol securitatea." În practică, victimele lor erau aproape toți civilii
evrei fără apărare (niciun membru Einsatzgruppe nu a murit în acțiune în timpul acestor
operațiuni). Până în decembrie 1941, cele patru Einsatzgruppen enumerate mai sus uciseseră,
respectiv, 125 000, 45 000, 75 000, și 55 000 de oameni—în total 300 000 de oameni - mai ales
prin împușcare sau cu grenade, în locații aflate în afara marilor orașe.

Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA spune povestea unui supraviețuitor al masacrelor
Einsatzgruppen din Piriatin, Ucraina, unde au fost uciși 1.600 de evrei pe 6 aprilie 1942, a doua
zi după Paștele evreiesc:

I-am văzut cum omorau. La ora 5:00 p.m. au dat ordinul, "Umpleți gropile." Din
gropi se auzeau țipete și gemete. Deodată l-am văzut pe vecinul meu Ruderman cum
se ridica de sub pământ … Avea ochii însângerați și țipa: "Terminați-mă!" … O

„ femeie moartă zăcea la picioarele mele. Un băiat de cinci ani a ieșit de sub ea și a
început să țipe disperat. "Mami!" Atât am văzut, apoi mi-am pierdut cunoștința.[105]

Cel mai celebru masacru de evrei din Uniunea Sovietică a avut loc la o prăpastie din Babi Yar,
lângă Kiev, unde au fost omorâți 33.771 de evrei într-o singură operațiune în zilele de 29-30
septembrie 1941. Exterminarea tuturor evreilor din Kiev a fost decisă de guvernatorul militar
(General-maior Friedrich Eberhardt), comandantul poliției pentru Grupul de Armate Sud (SS-
Obergruppenführer Friedrich Jeckeln) și de comandantul Einsatzgruppe C Otto Rasch. A fost
executat de grupări SS, SD și ale Poliției de securitate, asistate de polițiști ucraineni.

Luni, evreii din Kiev s-au adunat lângă cimitir, așteptând să fie urcați în trenuri. Mulțimea era
destul de mare, astfel încât mulți dintre bărbați, femei și copii nu au știut ce se întâmplă până nu
a fost prea târziu: până să audă focurile de mitralieră, nu mai era nicio șansă de scăpare. Toți au
fost împinși pe un coridor de soldați, în grupuri de câte zece, și apoi împușcați. Un șofer de
camion a descris scena:

Unul după altul, a trebuit să își lase bagajele, apoi paltoanele, pantofii, apoi restul
hainelor … Odată dezbrăcați, erau conduți la prăpastia care avea cam 150 de metri
lungime și 30 de metri lătime și vreo 15 metri adâncime … Când ajungeau la baza

prăpastiei, erau luați de membri ai Schutzpolizei și puși să se așeze peste alți evrei
care fuseseră deja împușcați … Cadavrele erau literalmente în straturi. Un polițist
venea apoi și împușca foecare evreu în gât cu un pistol-mitralieră … Am văzut acești
polițiști stând pe straturi de cadavre și împușcând oamenii unul după altul …

„ Polițistul mergea apoi peste cadavrele evreilor executați la următorul evreu, care se
așeza jos între timp și îl împușca.[108]
În august 1941, Himmler a călătorit la Minsk unde a fost martor personal la împușcarea a 100 de
evrei într-un șanț de lângă oraș, un eveniment descris de SS-Obergruppenführer Karl Wolff în
jurnalul său. "Himmler era verde la față. Și-a scos batista și și-a șters obrazul stropit de o bucată
de creier. Apoi a vomat." După ce și-a recăpătat calmul, a ținut un discurs membrilor SS despre
nevoia de a urma "cea mai înaltă lege morală a Partidului" în îndeplinirea misiunii lor.

În decembrie 1941, au apărut câteva cazuri de tifos în lagărul de concentrare de la Bogdanovca


din Transnistria, unde erau ținuți captivi 50 000 de oameni.[109] Consilierul german de pe lângă
administrația românească a districtului și comisarul român de district au decis să ucidă toți
deținuții. Acest Aktion a început pe 21 decembrie, și a fost dus la îndeplinire de jandarmi și
soldați români, polițiști și civili ucraineni din Golta,[110] și etnici germani localnici sub ordinele
comandantului poliției ucrainene, Kazachievici. Mii de deținuți bolnavi au fost împinși în două
grajduri încuiate, care au fost stropite cu kerosen și aprinse, arzând de vii toți cei dinăuntru. Alți
deținuți au fost conduși în grupuri la o prăpastie dintr-o pădure din apropiere și împușcați în gât.
Restul de evrei au săpat gropi cu mâinile goale în frig, și le-au umplut cu cadavre înghețate. Mii
de evrei au murit de frig. S-a făcut pauză de Crăciun, dar uciderile au fost reluate pe 28
decembrie. Până pe 31 decembrie, peste 40 000 de evrei fuseseră uciși.[111][112]

Până la sfârșitul lui 1941, însă, Einsatzgruppen uciseseră doar 15% din evreii din teritoriile
sovietice ocupate, și era clar că aceste metode nu puteau fi folosite pentru a extermina toți evreii
din Europa. Chiar înainte de invadarea URSS, fuseseră efectuate experimente de ucidere a
evreilor în dube, cu gaze de eșapament ale mașinii, și când aceasta s-a dovedit prea lentă, au fost
testate alte gaze letale. Pentru ucideri pe scară largă cu gaz, însă, era nevoie de locații fixe, și s-a
decis - probabil de către Heydrich și Eichmann — ca evreii să fie aduși în lagăre special
construite pentru acest scop.

În mărturia depusă la Nürnberg pe 15 aprilie 1946, Rudolf Höss, comandantul lagărului de la


Auschwitz, a declarat că Heinrich Himmler personal îi ordonase să pregăteacă Auschwitz pentru
a pune în aplicare «soluția finală»:


În vara lui 1941 am fost convocat la Berlin la Reichsführer SS Himmler pentru a
primi personal ordine. Mi-a spus ceva în acest sens — nu-mi mai amintesc exact
cuvintele — că führerul a dat ordinul să se aplice soluția finală a problemei evreiești.
Noi, SS-ul, trebuie să executăm acest ordin. Dacă ordinul nu este executat acum,
evreii vor distruge mai târziu poporul german. Auschwitz fusese ales și pe baza

„ faptului că exista acces ușor pe calea ferată și pentru că locația furniza spațiu pentru
măsurile ce necesitau izolare.[113][114][115][116]

Laurence Rees scrie că Höss s-ar putea să nu-și fi amintit corect anul în care i s-a spus aceasta.
Himmler într-adevăr l-a vizitat pe Höss în vara lui 1941, dar nu există nicio dovadă că soluția
finală fusese planificată la acel moment. Rees scrie că întâlnirea a avut loc înainte de uciderea
evreilor de către Einsatzgruppen în est și de extinderea omorurilor în iulie 1941. A avut loc și
înainte de Conferința de la Wannsee. Rees presupune că discuția cu Himmler a avut loc cel mai
probabil în vara lui 1942.[117] Primele gazări cu un gaz industrial pe bază de acid prusic și
cunoscut sub numele de Zyklon-B, au fost efectuate la Auschwitz în septembrie 1941.
Conferința de la Wannsee și Soluția finală (1942–1945)

Până la sfârșitul lui 1941, Himmler și Heydrich deveniseră din ce în ce mai nerăbdători în ce
privește progresul Soluției finale. Principalul lor adversar era Göring, care reușise să scutească
muncitorii industriali evrei de ordinele de deportare a tuturor evreilor în Guvernul General și care
se aliase cu comandanții Armatei care se opuneau exterminării evreilor din diverse motive,
inclusiv rațiuni economice, aversiune față de SS și (în unele cazuri) sentimente umanitare. Deși
puterea lui Göring era în declin după înfrângerea Luftwaffe în Bătălia Angliei, el încă avea acces
privilegiat la Hitler și avea o mare putere de obstrucționare.

De aceea Heydrich a convocat o conferință—Conferința de la Wannsee—pe 20 ianuarie 1942 la


o vilă, Am Großen Wannsee Nr. 56-58, în suburbiile Berlinului pentru a finaliza un plan de
exterminare a evreilor.[121] Planul a devenit cunoscut drept Aktion Reinhard (Operațiunea
Reinhard, după Reinhard Heydrich). Au fost prezenți Heydrich, Eichmann, Heinrich Müller
(liderul Gestapo), și reprezentanți ai Ministerului pentru Teritoriile Ocupate din Est, Ministerului
de Interne, Biroului pentru planul pe patru ani, Ministerului Justiției, Guvernului General din
Polonia (unde încă mai trăiau peste două milioane de evrei), Ministerului de Externe, Biroului
pentru Rase și Strămutări, ai Partidului Nazist, și ai biroului responsabil de distribuirea
proprietăților evreiești.[120] A fost prezent și SS-Sturmbannführer Rudolf Lange, comandantul SD
din Riga, care recent îndeplinise lichidarea ghetoului din Riga.[121] El pare a fi fost chemat acolo
pentru a sfătui oficialii asupra aspectelor practice ale uciderii oamenilor pe scară industrială.

Michael Berenbaum scrie că cei 15 oameni care au luat parte la conferință erau considerați cei
mai buni și mai străluciți; peste jumătate din ei aveau doctorate obținute în universități germane.
Valeții le-au servit coniac în timpul discuțiilor.[120]

Celor prezenți li s-a prezentat un plan de ucidere a tuturor evreilor din Europa, inclusiv a 330.000
de evrei din Anglia și 4.000 din Irlanda,[121] deși minutele luate de Eichmann se referă la aceasta
doar prin eufemisme, cum ar fi " … emigrația a fost acum înlocuită de evacuarea înspre est.
Această operațiune ar trebui privită doar ca opțiune provizorie, deși, în lumina viitoarei soluții
finale a problemei evreiești, ne furnizează deja experiență practică de importanță vitală."[121]

Oficialilor li s-a spus că există 2,3 milioane de evrei în Guvernul General, 850.000 în Ungaria,
1,1 milioane în celelalte țări ocupate, și până la 5 milioane în Uniunea Sovietică (deși doar 3
milioane dintre aceștia erau în regiuni ocupate de germani) — un total de aproximativ 6,5
milioane. Aceștia urmau să fie cu toții transportați cu trenul la lagărele de exterminare
(Vernichtungslager) din Polonia, unde cei inapți de muncă urmau să fie gazați pe loc. În unele
lagăre, cum ar fi Auschwitz, cei apți de muncă erau ținuți în viață o vreme, dar în cele din urmă
toți aveau să fie uciși. Reprezentantul lui Göring, dr. Erich Neumann, a obținut o derogare
limitată pentru unele clase de muncitori industriali.

Lagărele de exterminare
În anul 1942, în plus Numărul aproximativ de morți de la fiecare lagăr de exterminare (Sursa: Yad Vashem[122])
față de Auschwitz, au Numele lagărului Morți Ref.
fost desemnate alte Auschwitz II 1.400.000 [29][123]

cinci lagăre ca lagăre Bełżec 600.000 [30]

de exterminare Chełmno 320.000 [31]

(Vernichtungslager) Jasenovac 600.000 [124]

pentru aplicarea Majdanek 360.000 [32]

planului Maly Trostinets 65.000 [33]

[125][126]
Reinhard. Sobibór 250.000 [34]

Două dintre acestea, Treblinka 870.000 [35]

Chełmno (cunoscut și
sub numele de Kulmhof) și Majdanek funcționau deja ca lagăre de muncă: acestora li s-au
adăugat acum facilitățile de exterminare. Trei noi lagăre au fost construite doar pentru scopul de
a ucide numere mari de evrei cât de repede posibil, la Bełżec, Sobibór și Treblinka. Un al
șaptelea lagăr, la Maly Trostinets în Belarus, a fost și el folosit pentru acest scop. Jasenovac a
fost un lagăr de exterminare unde au fost uciși mai ales etnici sârbi.

Lagărele de exterminare sunt frecvent confundate cu lagărele de concentrare cum au fost Dachau
și Belsen, localizate mai ales în Germania și folosite ca locuri de încarcerare și muncă forțată
pentru diferiți dușmani ai regimului nazist (cum ar fi comuniștii sau homosexualii). Acestea
trebuie deosebite și de lagărele de muncă forțată, înființate în toate țările ocupate de Germania cu
scopul de a exploata prin muncă prizonierii de diverse feluri, inclusiv prizonierii de război. În
toate lagărele naziste numărul morților a fost mare, din cauza înfometării, bolilor și extenuării,
dar numai lagărele de exterminare au fost construite anume pentru exterminări în masă.

Lagărele de exterminare erau administrate de ofițeri SS, dar mare parte din gărzi erau trupe
auxiliare ucrainene sau baltice. Soldații germani din armată erau ținuți departe.

Camerele de gazare

La lagărele de exterminare cu camere de gazare, toți prizonierii soseau cu trenul și erau duși
direct de pe peron la o zonă de recepție unde le erau luate toate hainele și obiectele personale.
Apoi erau mânați, dezbrăcați, în camerele de gazare. De obicei li se spunea că acestea erau
dușuri sau camere de despăduchere, iar pe ușile lor scria "baie" și "saună." Uneori li se dădea un
prosop și un săpun pentru a evita panica, și li se cerea să țină minte unde își puseseră lucrurile,
pentru același motiv. Când cereau apă pentru că le era sete după drumul lung în trenurile
marfare, li se spunea să se grăbească, pentru că în lagăr îi aștepta cafea, și că se răcește.[128]

Conform lui Rudolf Höss, comandantul lagărului Auschwitz, în buncărul 1 încăpeau 800 de
oameni, iar în buncărul 2 încăpeau 1.200.[129] Odată ce camera era plină, ușile erau închise
ermetic și se aruncau tuburi de Zyklon-B în camere prin găuri din zidurile laterale, tuburi ce
emanau un gaz toxic. Cei aflați înauntru mureau în 20 de minute; viteza morții depindea de cât
de aproape erau deținuții de gurile de gaz, conform cu declarațiile lui Höss, care a estimat că o
treime din victime mureau imediat.[130] Joann Kremer, medic SS care superviza gazările, a
declarat că: "Țipetele și strigătele victimelor se auzeau prin deschizături și era clar că luptau
pentru viața lor."[131] Când erau scoase, dacă încăperea era aglomerată, cum se întâmpla deseori,
victimele erau găsite aproape ghemuite, cu pielea colorată în roz cu pete roșii și verzi, unii cu
spumă la gură sau sângerând din urechi.[130]

Gazul era pompat afară, cadavrele scoase (ceea ce dura până la patru ore), plombele de aur din
dinți erau extrase cu cleștii de prizonierii dentiști, iar părul femeilor era tăiat.[132] Podeaua
camerei de gazare era curățată, iar zidurile spoite.[131] Munca era făcută de prizonieri
Sonderkommando, evrei care sperau să mai câștige câteva luni de viață. În crematoriile 1 și 2,
Sonderkommando trăiau într-un pod deasupra crematoriilor; în crematoriile 3 și 4, ei locuiau
chiar în camerele de gazare.[133] Când cei din Sonderkommando terminau cu cadavrele, SS făcea
verificări pentru a vedea dacă a fost extras tot aurul din gurile victimelor. Dacă la o verificare
reieșea că fusese omisă vreo bucată de aur, prizonierul Sonderkommando responsabil era aruncat
în cuptor de viu ca pedeapsă.[134]

La început, cadavrele erau îngropate în gropi adânci și acoperite cu var nestins, dar între
septembrie și noiembrie 1942, din ordinele lui Himmler, acestea au fost dezgropate și arse. În
primăvara lui 1943, s-au construit noi camere de gazare și crematorii pentru a face față
numărului de prizonieri.[135]

O altă îmbunătățire pe care am făcut-o față de Treblinka a fost că am construit camere de


gazare pentru 2 000 de oameni, pe când la Treblinka în cele 10 camere de gazare încăpeau
doar 200 de oameni fiecare. Felul cum selectam victimele era după cum urmează: aveam
doi medici SS de serviciu la Auschwitz pentru a examina transporturile de prizonieri.
Prizonierii erau marcați de unul din medici care lua pe loc decizia din mers. Cei buni de
muncă erau trimiși în lagăr. Ceilalți erau trimiși imediat în uzinele de exterminare. Copiii
mai mici erau invariabil exterminați, pentru că nu erau buni de muncă, fiind prea tineri. O
altă îmbunătățire față de Treblinka a fost că la Treblinka victimele știau aproape de fiecare
dată că aveau să fie exterminate, dar la Auschwitz încercam să păcălim victimele, să le
facem să creadă că sunt trimise la despăduchere. Bineînțeles, adesea își dădeau seama care
erau intețiile noastre reale și uneori aveam probleme din această cauză. Foarte des femeile
își ascundeau copiii în haine dar bineînțeles când îi găseam îi trimiteam și pe ei la
exterminare. Trebuia să facem aceste exterminări în secret dar sigur că mirosul urât de la

„ arderea continuă a cadavrelor impregnase întreaga zonă și toți oamenii care locuiau în
comunitățile din împrejurimi știau că la Auschwitz se fac exterminări.

Rezistența evreiască

Yehuda Bauer[137][138] și alți istorici[139][140][141] afirmă că rezistența era nu doar opoziția fizică, ci
orice activitate care le redădea evreilor demnitatea și umanitatea în cele mai umilitoare și
inumane condiții.
În fiecare ghetou, în fiecare tren de deportare, în fiecare lagăr de muncă, chiar și
în lagărele de exterminare, voința de rezistență a fost puternică, și a luat multe
forme. Lupta cu puținele arme ce puteau fi găsite, acte individuale de sfidare și

protest, curajul de a obține hrană și apă sub amenințarea morții, superioritatea de
a refuza germanilor satisfacția de a vedea panica și disperarea evreilor.

Chiar și pasivitatea era o formă de resistanță. A muri cu demnitate era o formă de


rezistență. A rezista forțelor răului, demoralizatoare, brutalizante, a refuza
reducerea la nivelul de animale, a supraviețui supliciului, a trăi mai mult decât
torționarii, acestea au fost acte de rezistență. Chiar și a da, după toate acestea,

„ mărturie despre evenimente a fost, în final, o contribuție la victorie. Simpla


supraviețuire era o victorie a spiritului uman."

Au existat multe exemple de rezistență a evreilor la Holocaust, cea mai importantă fiind revolta
din ghetoul Varșovia din ianuarie 1943, când mii de luptători evrei slab înarmați au rezistat
împotriva SS timp de patru săptămâni, și au ucis câteva sute de germani înainte de a fi striviți de
forțe net superioare. Aceasta a fost urmată de revolta din lagărul de exterminare Treblinka din
mai 1943, când 200 de deținuți au reușit să evadeze din lagăr după lupte cu paznicii. După două
săptămâni, a fost o altă revoltă la ghetoul din Białystok. În septembrie, a existat o altă revoltă, de
scurtă durată, în ghetoul din Vilnius. În octombrie, 600 de prizonieri evrei și ruși au încercat o
evadare din lagărul de exterminare Sobibór. Aproximativ 60 au supraviețuit și s-au alăturat
partizanilor sovietici. Majoritatea participanților la aceste revolte au fost uciși, dar unii au reușit
să evadeze și s-au alăturat unităților de partizani.

Pe 7 octombrie 1944, Sonderkommandourile evreiești de la Auschwitz au pus la cale o revoltă.


Femeile deținute aduseseră explozivi de la o fabrică de armament, și Crematoriul IV a fost parțial
distrus de o explozie. Apoi prizonierii au încercat o evadare în masă, dar toți 250 au fost uciși
curând după aceea.

Se estimează că 20.000 până la 30.000 partizani evrei au luptat activ contra naziștilor și
colaboratorilor acestora în Europa de Est.[140] Brigada Evreiască, o unitate de 5.000 de voluntari
din Mandatul Britanic al Palestinei au luptat în armata britanică. Voluntarii vorbitori de germană
din Grupul Special de Interogare a efectuat operațiuni de comando și sabotaj împotriva naziștilor
în spate liniilor frontului în Campania din Deșertul de Vest.

În Polonia și în teritoriile sovietice ocupate, mii de evrei au fugit în mlaștini și păduri și s-au
alăturat partizanilor, deși mișcările de partizani nu i-au primit întotdeauna în rândurile lor. În
Lituania și Belarus, o regiune cu mare concentrație de evrei și în același timp o regiune potrivită
pentru operațiunile de gherilă, au operat grupuri de partizani care au salvat sute de evrei de la
exterminare. Asemenea ocazii, bineînțeles, su au existat pentru populația evreiască din orașe ca
Amsterdam sau Budapesta. Intrarea în rândurile partizanilor era o opțiune doar pentru cei tineri
și sănătoși, dispuși să-și abandoneze familiile. Puternicul simț evreiesc de solidaritate familială a
făcut aceasta să nu fie o opțiune pentru mulți evrei, care au preferat să moară împreună decât să
se despartă.
Pentru marea majoritate a evreilor, rezistența putea lua doar forme pasive de tergiversare, evitare,
negocieri și, unde era posibil, mituire a oficialilor germani. Naziștii au încurajat aceasta forțând
comunitățile evreiești să-și asigure singure ordinea, prin organe cum a fost Asociația Evreilor din
Reich (Reichsvereinigung der Juden) din Germania și Consiliile Evreiești (Judenrate) din
ghetourile urbane din Polonia. Germanii au promis concesii în schimb pentru fiecare predare,
prinzând conducerile evreiești atât de profund în plasa unor compromisuri bine intenționate încât
o decizie comună de a lupta nu ajungea niciodată posibilă. Supraviețuitorul Holocaustului
Alexander Kimel scrie: "Tinerii din ghetouri visau să lupte. Cred că, deși existau mulți factori
care ne-au inhibat reacțiile, cei mai importanți factori au fost izolarea și condiționarea istorică de
a acepta martiriul."[143]

Condiționarea istorică a comunităților evreiești din Europa de a accepta persecuția și de a evita


dezastrul prin compromis și negociere a fost cel mai important factor în eșecul rezistenței până la
capăt; Revolta din ghetoul Varșovia a avut loc doar după ce populația evreiască a fost redusă de
la 500.000 la 100.000 și după ce a devenit evident că niciun alt compromis nu era posibil. Paul
Johnson scrie: "Evreii fuseseră persecutați timp de un mileniu și jumătate și învățaseră din lunga
lor experiență că rezistența costa vieți și nu le salva. Istoria lor, teologia lor, folclorul lor,
structura lor socială, și chiar vocabularul îi pregătea să negocieze, să plătească, să se roage, să
protesteze, și nu să lupte."[144]

Comunitățile evreiești au fost sistematic înșelate cu privire la intențiile germanilor, și au fost


private de majoritatea surselor de știri din lumea exterioară. Germanii le-au spus evreilor că erau
deportați în lagăre de muncă — proces denumit eufemistic "reașezarea în est" — și au păstrat
această iluzie prin metode elaborate până la ușa camerelor de gazare pentru a evita revoltele.
După cum au depus mărturie fotografii, evreii coborau din trenuri la gările de la Auschwitz și de
la alte lagăre de exterminare ducând saci sau valize, neavând nicio idee cu privire la soarta care îi
aștepta. Zvonuri despre realitatea lagărelor de exterminare se răspândeau doar foarte încet în
ghetouri și nu erau de obicei crezute, așă cum nu au fost crezuți nici curieri ca Jan Karsky,
luptător în rezistența poloneză, care aduceau aceste vești Aliaților occidental.

Punctul culminant

Heydrich a fost asasinat la Praga în iunie 1942. I s-a succedat la conducerea RSHA Ernst
Kaltenbrunner. Kaltenbrunner și Eichmann, sub atenta supraveghere a lui Himmler, au
supervizat punctul culminant al Soluției Finale. În anii 1943 și 1944, lagărele de exterminare au
funcționat la putere maximă, ucigând sutele de mii de oameni care le erau trimiși cu trenul din
aproape toate țările aflate în sfera de influență germană. La Auschwitz, până la 6.000 de oameni
erau gazați în fiecare zi până în primăvara lui 1944.[146]

În ciuda productivității mari a industriilor de război bazate pe ghetourile evreiești din Guvernul
General, în 1943 acestea au fost lichidate, și populațiile lor au fost trimise în lagăre pentru
exterminare. Cea mai mare astfel de operație, deportarea a 100.000 de oameni din ghetoul
Varșovia la începutul lui 1943, a provocat revolta din ghetoul Varșovia, reprimată cu mare
brutalitate. În același timp, transporturi pe calea ferată soseau regulat din Europa de sud și de
vest. Puțini evrei din teritoriile sovietice ocupate erau trimiși în lagăre: uciderea evreilor din
această zonă fusese lăsată în mâinile SS, ajutat de trupe auxiliare recrutate dintre localnici. În
orice caz, până la sfârșitul lui 1943, germanii fuseseră îndepărtați din majoritatea regiunilor
sovietice.

Transporturile de evrei în lagăre avea prioritate pe căile ferate germane, și a continuat chiar în
fața situației militare din ce în ce mai dificile după Bătălia de la Stalingrad de la sfârșitul lui 1942
și în fața atacurilor aeriene ale Aliaților îndreptate împotriva industriei și transporturilor
germane. Comandanții militari și directorii economici se plângeau de această deturnare a
resurselor și de uciderea muncitorilor calificați evrei, care nu puteau fi înlocuiți. Mai mult, până
în 1944, era evident pentru majoritatea germanilor care nu erau orbiți de fanatismul nazist că
Germania era pe cale să piardă războiul. Mulți oficiali înalți începuseră să se teamă de
răzbunarea ce urma să se abată asupra Germaniei și asupra lor personal pentru crimele comise în
numele lor. Dar puterea lui Himmler și a SS-ului în cadrul Reichului era prea mare, iar Himmler
putea oricând să invocea autoritatea lui Hitler pentru cererile lui.

În octombrie 1943, Himmler a ținut un discurs în fața oficialilor Partidului Nazist, la Posen
(Poznan, astăzi în vestul Poloniei). Aici, s-a apropiat mai mult ca niciodată de a declara explicit
că intenționa să extermine evreii din Europa:

Aici, în cele mai apropiate cercuri, pot să ating o chestiune pe care voi, tovarășii mei
de partid, ați luat-o întotdeauna de bună, dar care a devenit pentru mine cea mai mare
problemă a vieții mele, problema evreiască … Vă cer ca ceea ce vă spun în acest cerc

să ascultați, dar să nu spuneti altădată altcuiva … Ajungem la întrebarea: cum
rămâne cu femeile și copiii? Am ajuns chiar și aici la o soluție complet clară. Nu
consider că se justifică să eradicăm bărbații — adică să-i ucidem sau să ordonăm să

„ fie uciși — și să lăsăm copiii să crească cu dorința de răzbunare … Decizia cea grea
a trebuit să fie luată, ca acești oameni să fie făcuți să dispară de pe fața pământului.

Printre cei prezenți la acest discurs s-a numărat și amiralul Karl Dönitz și ministrul armamentului
Albert Speer, ambii care au susținut ulterior la procesul de la Nürnberg că nu știau despre Soluția
Finală. Textul acestui discurs nu a fost cunoscut la momentul procesului acestora.

Scara exterminărilor s-a redus întrucâtva la începutul lui 1944 după ce au fost golite ghetourile
din Polonia, dar în martie 1944, Hitler a ordonat ocuparea militară a Ungariei și Eichmann a fost
trimis la Budapesta pentru a superviza deportarea celor 800.000 de evrei din Ungaria. [147] Peste
jumătate din ei au fost trimiși la Auschwitz în acel an. Comandantul Rudolf Höss a spus la
procesul său că a ucis 400.000 de evrei din Ungaria în trei luni. Această operațiune a întâmpinat
o puternică opoziție în cadrul ierarhiei naziste, și s-a sugerat ca Hitler să ofere Aliaților un pact
prin care evreii din Ungaria să fie cruțați în schimb pentru o pace mai favorabilă. Au existat
negocieri neoficiale în Istanbul între agenții lui Himmler, agenți britanici și reprezentanți ai
organizațiilor evreiești, și la un anume punct, a existat o încercare a lui Eichmann de a da un
milion de evrei pentru 10.000 de camioane - așa-numita propunere "sânge contra bunuri" — dar
nu exista vreo posibilitate reală de a se ajunge la un astfel de acord.
Marșurile morții (1944–1945)

Până la sfârșitul lui 1944, Soluția Finală deja fusese derulată. Acele comunități evreiești ușor
accesibile regimului nazist fuseseră exterminate, în proporții de la peste 90% în Polonia până la
aproximativ 25% în Franța. În mai, Himmler a susținut într-un discurs că "Problema evreiască
din Germania și din țările ocupate a fost rezolvată."[160] În anul 1944, în orice caz, misiunea a
devenit mult mai dificilă. Armatele germane erau evacuate din Uniunea Sovietică, din Balcani și
din Italia, iar aliații Germaniei erau înfrânți sau se întorceau împotriva ei. În iunie, Aliații
occidentali au debarcat în Franța. Atacurile aeriene aliate și operațiunile partizanilor făceau
transportul feroviar din ce în ce mai dificil, și obiecțiile militarilor la deturnarea transportului
feroviar în scopul transportului evreilor în Polonia mai urgente și mai greu de ignorat.

În acest moment, când forțele armate sovietice se apropiau, lagărele din estul Poloniei au fost
închise, toți deținuții acestora fiind trimiși în vest, în lagăre mai apropiate de Germania, întâi la
Auschwitz și apoi la Gross Rosen în Silezia. Auschwitz însuși a fost închis când sovieticii au
avansat prin Polonia. Ultimii 13 prizonieri, toți femei, au fost uciși la Auschwitz II pe 25
noiembrie 1944; documentele arată că au fost "unmittelbar getötet" ("uciși"), nefiind clar dacă
victimele au fost gazate sau ucise altfel.[161]

În ciuda situației militare disperate, s-au făcut mari eforturi de a ascunde dovezile a ceea ce se
întâmplase în lagăre. Camerele de gazare au fost demontate, crematoriile dinamitate, cadavrele
din gropile comune dezgropate și arse, iar fermierii polonezi au fost puși să cultive terenurile
respective pentru a lăsa impresia că nu existaseră niciodată. În octombrie 1944, Himmler, despre
care se crede că negociase un pact secret cu Aliații pe la spatele lui Hitler, a ordonat ca Soluția
Finală să fie oprită. Dar ura față de evrei era atât de puternică în rândurile SS încât ordinul lui
Himmler a fost ignorat.[necesită citare] Comandanții locali au continuat să ucidă evrei, și să-i plimbe
din lagăr în lagăr în marșuri forțate până în ultimele săptămâni ale războiului.[162]

Deja bolnavi după luni sau ani de violențe și înfometare, prizonierii erau forțați să mărșăluiască
zeci de kilometri prin zăpadă până la gări, apoi transportați cu zilele fără mâncare sau adăpost, în
trenuri de marfă cu vagoane deschise, apoi forțați să mărșăluiască din nou la capătul călătoriei
către un nou lagăr. Cei care cădeau sau rămâneau în urmă erau împușcați. Aproximativ 100.000
de evrei au murit în timpul acestor marșuri.[163]

Cel mai mare și cunoscut dintre aceste marșuri ale morții a avut loc în ianuarie 1945, când
armata sovietică a avansat în Polonia. Cu nouă zile înainte ca sovieticii să ajungă la Auschwitz,
SS a scos 60.000 de prizonieri din lagăr către Wodzislaw, la 56 km distanță, unde au fost urcați
în trenuri de marfă spre alte lagăre. Aproximativ 15.000 au murit pe drum. Elie Wiesel și tatăl
său, Shlomo, au fost printre supraviețuitorii acestui marș:

Un vânt rece bătea în rafale violente. Dar am mers înainte fără să ne oprim.Întuneric beznă.
Din când în când, o explozie în noapte. Aveau ordine să tragă în oricine nu putea ține
pasul. Cu degetele pe trăgaci, nu au renunțat la această plăcere. Dacă unul din noi se oprea

„ o clipă, o împușcătură îl termina pe alt nenorocit jegos.


Lângă mine, oameni cădeau în zăpada murdară. Împușcături.[16
Eliberarea

Prizonieri înfometaţi din lagărul Mauthausen, Ebensee, Austria, eliberat de Divizia 80 Infanterie
a Statelor Unite pe 5 mai 1945.

Primul lagăr mare, Majdanek, a fost descoperit de sovietici pe 23 iulie 1944. Auschwitz a fost
eliberat tot de Armata Roșie pe 27 ianuarie 1945; Buchenwald de americani pe 11 aprilie;
Bergen-Belsen de către britanici pe 15 aprilie; Dachau de americani pe 29 aprilie; Ravensbrück
de sovietici în aceeași zi; Mauthausen de americani pe 5 mai; și Theresienstadt de sovietici pe 8
mai.[165] Treblinka, Sobibór, și Bełżec nu au fost niciodată eliberate, fiind distruse de naziști în
1943. Colonelul William W. Quinn din Armata a Șaptea americană a spus despre Dachau:
"Acolo trupele noastre au găsit imagini, sunete, și miasme mai oribile ca orice imaginație,
cruzimi atât de enorme că sunt de neînțeles pentru
mintea normală."[166]


Am auzit o voce strigând
În majoritatea lagărelor descoperite de sovietici, repetat aceleași cuvinte în
aproape toți prizonierii fuseseră luați, lăsând doar engleză și germană: "Alo,
câteva mii în viață — 7.000 de deținuți au fost găsiți la alo. Sunteți liberi. Suntem
Auschwitz, inclusiv 180 de copii pe care medicii soldați britanici și am venit
făcuseră experimente.[168] Aproximativ 60.000 de să vă eliberăm." Cuvintele
prizonieri au fost descoperiți la Bergen-Belsen de
Divizia a 11-a blindate britanică,[169] 13.000 de cadavre „ acestea încă le mai aud în
urechi.
erau neîngropate, și alți 10.000 au murit de tifos sau
—Hadassah Rosensaft, deținut la Bergen-
malnutriție în următoarele săptămâni.[170] Britanicii au Belsen.[167]
forțat gărzile SS rămase în urmă să adune cadavrele și
să le îngroape în gropi comune.[171]

Richard Dimbleby de la BBC a descris scenele găsite de el împreună cu armata britanică la


Belsen:

Aici, aproape jumătate de hectar de pământ era plin de oameni morți sau pe moarte. Nu se
deosebeau unii de alții … Cei vii zăceau cu capetele sprijinite de cadavre și în jurul lor
rătăceau fără țintă procesiuni fantomatice de oameni numai piele și os, care nu aveau nimic
de făcut și nu aveau nicio speranță de viață, incapabili să se dea la o parte din drum,
incapabili să privească grozăviile din jurul lor … Se născuseră copii acolo, mici făpturi
ofilite ce nu puteau trăi … O mamă, înnebunită, a țipat la un soldat englez să-i dea lapte
pentru copil, și i-a aruncat în brațe micul prunc … El a desfăcut fașa și a găsit că copilul
murise de câteva zile.

„ Această zi la Belsen a fost cea mai oribilă zi din viața mea.[