Sunteți pe pagina 1din 1

Ștampila FOAIE DE PARCURS Ștampila FOAIE DE PARCURS

Unității Unității
emitente emitente
Seria ……………………………. Nr. ……………………………. Seria ……………………………. Nr. …………………………….
Luna Ziua Ora Luna Ziua Ora
1 Data emiterii 1 Data emiterii

2 Numărul de înmatriculare 2 Numărul de înmatriculare

Numele 1 Șoferului Numele 1 Șoferului


și prenumele 2 și prenumele 2

3 Traseul parcurs 3 Traseul parcurs

4 Alimentarea autovehicului 4 Alimentarea autovehicului

Suma alimentată Kilometri Suma alimentată Kilometri

5 Evidență Kilometri 5 Evidență Kilometri

Data Data
Kilometri Kilometri
Luna Ziua Ora Luna Ziua Ora
La plecare: La plecare:
La sosire: La sosire: