Sunteți pe pagina 1din 3

APEL CATRE TOATE ORGANIZAȚIILE CARE OCROTESC VIAȚA

SEMNAȚI URGENT MEMORIUL STOP 5G

Memoriul la care sunteți chemați ca organizație prezintă poziția societății


civile față de celeritatea cu care actualii guvernanții vor să implementeze
până în 2020 tehnologiile de nouă generație în comunicații radio/wireless,
generic denumite 5G, tehnologii care au un impact nociv asupra oamenilor
și animalelor, asupra întregului ecosistem.

Pentru a fi semnatari ai Memoriului vă rugăm să trimiteți urgent email către


dl. Adrian Aciu (adrianaciu@gmail.com) specificând numele organizației și
numele reprezentantului legal. Dl. Aciu vi-l va trimite ca răspuns și îl va
depune, nădăjduim cu cât mai multe semnături, Autorităților Statului.

Semnatari pot fi: ONG-uri, parohii, firme, sindicate, patronate, primării,


școli, asociații părinți și elevi, asociații profesionale din cercetare, sănătate,
inspectorate în construcții, asociații de locatari, partide politice ș.a. Tema
dezbaterii ne privește pe toți, indiferent dacă suntem sau nu consumatori
de servicii de telecomunicații, deoarece radiațiile electromagnetice nu fac
discrimare.

Contextul Memoriului

În prezent (25 septembrie-24 octombrie 2019) are loc consultarea publică


privind ADOPTAREA UNUI OUG CARE PERMITE INSTALAREA
ANTENELOR 5G FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNTUL PROPRIETARILOR sau al
Autorităților locale, denumit ”Ordonanță de urgență pentru simplificarea
procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la
infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”. Este
publicat aici proiectul de act normativ:

https://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-acte-normative/

Proiectul de OUG aduce simplificarea autorizării construcțiilor de


infrastructură a rețelelor 5G pe orice fel de teren, inclusiv în ariile naturale
protejate și modifică legea privind accesul la proprietate. Prin această
măsură (hotărâre de guvern) se scurtcircuitează legile cu privire la
proprietate, inclusiv Constituția României! Dacă se aprobă ordonanța, în
momentul instalării echipamentelor și antenelor pentru 5G, NU SE VA MAI
CERE ACORDUL proprietarilor/asociaților de proprietari/primăriilor de
către corporațiile telecom!

Mai mulți oameni de știință s-au reunit, prezentând 10000 (10 mii) de studii
științifice acreditate ca dovezi, pentru a atrage atenția asupra pericolului
adus de 5G asupra sănătății oamenilor și a faunei. În schimb, corporațiile
nu au nici măcar un singur studiu efectuat cu privire la impactul
tehnologiilor 5G. În februarie 2019, în cadrul Congresului American,
reprezentanții corporațiilor au declarat că NU au investit în cercetarea
efectelor 5G asupra sănătății populației și că nici NU plănuiesc astfel de
cheltuieli:

https://www.facebook.com/jnepiisfantuluigheorghe/videos/1000780033464
201/

Dr. Martin Pall de la Universitatea Statului Washington, vorbind la o masă


rotundă organizată de NIH și CDC, a afirmat: ”Introducerea rețelelor 5G
fără ca un singur test biologic să fi furnizat dovada siguranței în ceea ce
privește sănătatea ființelor umane, animalelor și mediului este absolut
nebunească!”. Mai multe detalii despre pericolele 5G găsiți aici:

https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE/ și

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

Principiul precauției a fost invocat prin multe apeluri internaționale,


semnate de un număr semnificativ de specialiști din diverse domenii. De
exemplu, site-ul 5G Space Appeal (https://www.5gspaceappeal.org/) a
primit până în luna septembrie 2019 un total de 143.671 de semnături din
207 de țări și teritorii, de la categorii de oameni care evaluează obiectiv
impactul poluării electromagnetice asupra sănătății: 3.874 oameni de
știință, 5.978 de medici, 6.678 de ingineri, 7.933 de psihologi,
psihoterapeuți și asistenți sociali, 3.552 de asistente, 481 de farmaciști,
2.605 de arhitecți și constructori, 235 de persoane din domeniul biologiei
construcțiilor, 269 de veterinari, 337 de apicultori, 39.835 persoane cu alte
profesii, 70.598 de oameni care nu și-au specificat profesia și 1.296 de
organizații.

În România, mii de oameni au semnat deja pentru a-și exprima poziția


împotriva implementării tehnologiilor 5G. Două astfel de petiții recente, în
curs de desfășurare, se găsesc aici:

https://campaniamea.declic.ro/petitions/cerem-ministerului-sanatatii-sa-
evalueze-implementarea-tehnologiei-5g-in-romania/ și

https://www.petitieonline.com/cerem_interzicerea_implementrii_i_dezvoltrii
_reelei_5g_in_romania?u=3360825&s=62093066&utm_source=fb_share&
fbclid=IwAR3LQGQK-1-
EqFAcqPkGJZyAqI_ZI_bZtCeoYu90EstQ8gJ70dt7JdoABeg/

Viața noastră, a tuturor, este pusă în pericol!

Trebuie să ne unim pentru a apăra ființa neamului nostru!

Numai uniți vom câștiga!

Pentru viața și viitorul copiilor noștri!